Riešenie problémov s operáciami databázy v doplnku Business Contact Manager

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obsah tohto článku

Nie je možné vytvoriť databázu doplnku Business Contact Manager - databázy vytvárania neúspešná

Problémy s SQL Server

Komprimovaná, konta hosťa a chýbajúce Sprievodcu spustením problémy

Nie je možné spustiť doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

Nemôžete otvoriť databázu – zlyhalo prihlásenie

Nemôže pripojiť k počítaču alebo k zdieľanej databáze doplnku Business Contact Manager

Nie je možné obnoviť databázu doplnku Business Contact Manager

SQL Server sa nenainštaluje alebo spustiť

Nie je možné migrovať databázu doplnku Business Contact Manager

Nie je možné načítať databázu doplnku Business Contact Manager

Odstránenie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

Chýbajú priečinky doplnku Business Contact Manager

Kde sa nachádza Databáza doplnku Business Contact Manager?

Inštalácia doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na serveri

Záznamy a položky nie sú správne zoradené

Importovanie obchodných údajov

Pracovná skupina problémy len

Ďalšie zdroje informácií

Nie je možné vytvoriť databázu doplnku Business Contact Manager – vytvorenie databázy je neúspešné

Databáza doplnku Business Contact Manager používa službu Microsoft SQL Server Express, čo je zjednodušená verzia služby Microsoft SQL Server. Ak služba SQL Server nie je k dispozícii, nemôžete vytvoriť žiadnu databázu. Služba SQL Server môže byť nedostupná z rôznych dôvodov.

Na odstránenie tohto problému použite nasledujúci zoznam scenárov služby SQL Server. Použite postup, ktorý najviac zodpovedá vašej situácii.

Problémy so službou SQL Server

Spustenie služby SQL Server

Ak sa zobrazujú nasledujúce hlásenia, použite postup na spustenie služby SQL Server.

 • Vytvorenie databázy je neúspešné alebo zlyhalo

 • Databáza doplnku Business Contact Manager sa nedá vytvoriť, pretože nie je spustená služba SQL Server (databázová služba doplnku Business Contact Manager). Spustite službu a reštartovaním programu Outlook znova zobrazte Sprievodcu spustením.

 • K lokálnej databáze doplnku Business Contact Manager sa nedá pripojiť, pretože nie je spustená služba SQL Server (databázová služba doplnku Business Contact Manager). Pripojte sa k databáze doplnku Business Contact Manager, ktorá je uložená v inom počítači.

 • Doplnok Business Contact Manager nie je možné spustiť, pretože služba SQL Server (databázová služba doplnku Business Contact Manager) nie je spustená.

  Spustenie služby SQL Server

  V systéme Windows XP

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

  2. Kliknite na položku Výkon a údržba.

  3. Kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Služby.

  4. Prejdite na položku SQL Server (MSSMLBIZ), kliknite na ňu a potom kliknite na položku Spustiť.

  V systéme Windows Vista

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Všetky programy.

  2. Kliknite na položku Microsoft SQL Server 2005, ukážte na položku Configuration Tools a potom kliknite na položku SQL Server Configuration Manager.

  3. Na ľavej table okna SQL Server Configuration Manager kliknite na položku SQL Server 2005 Services.

  4. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Spustiť.

  5. Znova otvorte program Microsoft Outlook. Teraz by ste už mali mať možnosť pripojiť sa k databáze doplnku Business Contact Manager.

   Ďalšie informácie o Microsoft SQL Server Express, prejdite na webovej lokalite Microsoft Supporta si prečítajte článok databázy Knowledge Base.

Na začiatok stránky

Udeliť používateľské konto, ktoré sa prihlasuje do povolenia služby SQL Server na prístup k priečinku doplnku Business Contact Manager

Služba SQL Server sa na základe predvoleného nastavenia prihlasuje pomocou používateľského konta služby Network Service, aby získala prístup k priečinku Business Contact Manager a mohla vytvoriť databázu. Ak databázu nie je možné vytvoriť, používateľské konto služby Network Service pravdepodobne nemá povolenia na prihlásenie do služby SQL Server.

Do služby SQL Server sa môže prihlásiť iné používateľské konto. Ak sa do služby SQL Server prihlási iné konto ako je používateľské konto služby Network Service, na získanie prístupu k priečinku Business Contact Manager by toto konto malo mať pridelené povolenia na čítanie a zápis.

Ak chcete kontu, ktoré sa prihlasuje do služby SQL Server (používateľskému kontu služby Network Service alebo inému používateľskému kontu), udeliť povolenie na prístup k priečinku Business Contact Manager, použite nasledujúci postup:

V systéme Windows XP

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Tento počítač.

 2. Otvorte priečinok Business Contact Manager dvojitým kliknutím na jednotlivé priečinky na nasledujúcej ceste:

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

  kde [meno používateľa] je názov priečinka používateľského konta používateľa, ktorý nemôže vytvoriť databázu.

  Poznámka: Cesta predstavuje predvolené umiestnenie priečinka doplnku Business Contact Manager. Niektoré priečinky v ceste sú na základe predvoleného nastavenia skryté. Informácie o zobrazovaní skrytých priečinkov nájdete v časti Pomoc a technická podpora

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Business Contact Manager a potom kliknite na položku Properties.

 4. Kliknite na kartu Security a potom kliknite na položku Add.

  Poznámka: Karta zabezpečenie nie je k dispozícii, ak je počítač členom pracovná skupina skôr než doména. V téme pomoc a technická podpora pre Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager (všetky jazyky) webovej lokality kontaktovanie technickej podpory. Môžu účtovať poplatky.

 5. V dialógovom okne Select Users, Computers, or Groups zadajte do poľa Enter the object names to select hodnotu Network Service alebo názov používateľského konta, ktoré sa používa na prihlásenie do aplikácie SQL Server, a potom kliknite na položku Check Names.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Na karte Security kliknite na položku Network Service alebo na názov používateľského konta, ktoré sa používa na prihlásenie do aplikácie SQL Server.

  Poznámka: Karta zabezpečenie nie je k dispozícii, ak je počítač členom pracovná skupina skôr než doména. V téme pomoc a technická podpora pre Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager (všetky jazyky) webovej lokality kontaktovanie technickej podpory. Môžu účtovať poplatky.

 8. Kliknite na políčko Read alebo Write a potom kliknite na tlačidlo OK.

V systéme Windows Vista

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Počítač.

 2. Otvorte priečinok Business Contact Manager dvojitým kliknutím na jednotlivé priečinky na nasledujúcej ceste:

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

  kde [meno používateľa] je názov priečinka používateľského konta používateľa, ktorý nemôže vytvoriť databázu.

  Poznámka: Cesta predstavuje predvolené umiestnenie priečinka doplnku Business Contact Manager. Niektoré priečinky v ceste sú na základe predvoleného nastavenia skryté. Informácie o zobrazovaní skrytých priečinkov nájdete v časti Pomoc a technická podpora

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Business Contact Manager a potom kliknite na položku Properties.

 4. Kliknite na kartu Security a potom kliknite na položku Edit.

 5. V dialógovom okne Permissions for Business Contact Manager kliknite na položku Add.

 6. V dialógovom okne Select Users, Computers, or Groups zadajte do poľa Enter the object names to select hodnotu Network Service alebo názov používateľského konta, ktoré sa používa na prihlásenie do aplikácie SQL Server, a potom kliknite na položku Check Names.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

 8. Na karte Security kliknite na položku Network Service alebo na názov používateľského konta, ktoré sa používa na prihlásenie do aplikácie SQL Server.

 9. V stĺpci Allow kliknite na políčka Read a Write a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Udeliť povolenie služba siete používateľské konto úplný prístup k priečinku MSSQL.1\Data

Nadradené databázové súbory doplnku Business Contact Manager (master.mdf a mastlog.ldf) sú uložené v priečinku C:\Program Files\Microsoft SQL Server'MSSQL.1\MSSQL\Data. Používateľské konto sieťovej služby, ktoré sa prihlasuje do aplikácie SQL Server, niekedy nemá povolenie na čítanie kontajnerov súkromných kľúčov, a preto sa databáza nedá vytvoriť.

Ak chcete, aby používateľské konto služby Network Service získalo úplný prístup k priečinku MSSQL.1\Data, použite tento postup.

V systéme Windows XP

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Tento počítač.

 2. Dvojitým kliknutím na jednotlivé priečinky postupne otvorte všetky priečinky na nasledujúcej ceste:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Data a potom kliknite na položku Properties.

 4. Kliknite na kartu Security a potom kliknite na položku Add.

  Poznámka: Karta zabezpečenie nie je k dispozícii, ak je počítač členom pracovná skupina skôr než doména. V téme pomoc a technická podpora pre Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager (všetky jazyky) webovej lokality kontaktovanie technickej podpory. Môžu účtovať poplatky.

 5. V dialógovom okne Select Users, Computers, or Groups zadajte do poľa Enter the object names to select hodnotu Network Service a potom kliknite na položku Check Names.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Na karte Zabezpečenie kliknite na položku Network Service.

  Poznámka: Karta zabezpečenie nie je k dispozícii, ak je počítač členom pracovná skupina skôr než doména. V téme pomoc a technická podpora pre Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager (všetky jazyky) webovej lokality kontaktovanie technickej podpory. Môžu účtovať poplatky.

 8. V stĺpci Allow kliknite na políčko Full Control a potom kliknite na položku OK.

V systéme Windows Vista

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Počítač.

 2. Dvojitým kliknutím na jednotlivé priečinky postupne otvorte všetky priečinky na nasledujúcej ceste:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Data a potom kliknite na položku Properties.

 4. Kliknite na kartu Security a potom kliknite na položku Edit.

 5. V dialógovom okne Permissions for Data kliknite na položku Add.

 6. V dialógovom okne Select Users, Computers, or Groups zadajte do poľa Enter the object names to select hodnotu Network Service a potom kliknite na položku Check Names.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

 8. Na karte Zabezpečenie kliknite na položku Network Service.

 9. V stĺpci Allow kliknite na políčko Full Control a potom kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Protokol pre SQL Server nie je povolené (len pre Windows Vista)

Protokol Named Pipe pre aplikáciu SQL Server je zakázaný. Tento problém sa niekedy vyskytuje pri používaní systému Windows Vista. Ak chcete povoliť tento protokol, použite nasledujúci postup.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Všetky programy.

 2. Kliknite na položku Microsoft SQL Server 2005, ukážte na položku Configuration Tools a potom kliknite na položku SQL Server Configuration Manager.

 3. V časti SQL Server Configuration Manager kliknite na položku SQL Server 2005 Network Configuration a potom kliknite na položku Protocols for MSSMLBIZ.

 4. V pravej table dvakrát kliknite na položku Pomenované presmerovania.

 5. V dialógovom okne Vlastnosti pomenovaných presmerovaní kliknite na šípku napravo od položky Povolené a potom vyberte položku Áno.

  Zavrite okno SQL Server Configuration Manager a spustením programu Outlook dokončite Sprievodcu spustením a vytvorte databázu.

Na začiatok stránky

Použitie lokálneho systémového používateľského konta na prihlásenie do aplikácie SQL Server

Ak ani po vykonaní predchádzajúceho postupu nemôžete vytvoriť databázu, pretože služba SQL sa nespustí, prihláste sa do služby SQL Server pomocou lokálneho systémového používateľského konta.

V systéme Windows XP

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Výkon a údržba.

 3. Kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Služby.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 5. Kliknite na kartu Prihlásenie a potom kliknite na položku Lokálne systémové konto.

 6. Spustite program Outlook a potom použite Sprievodcu spustením.

V systéme Windows Vista

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Všetky programy.

 2. Kliknite na položku Microsoft SQL Server 2005, ukážte na položku Configuration Tools a potom kliknite na položku SQL Server Configuration Manager.

 3. V okne SQL Server Configuration Manager kliknite na položku SQL Server 2005 Services.

 4. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Properties.

 5. Na karte Log On prejdite do časti Built-in account, kliknite na šípku a potom kliknite na položku Local System.

 6. Spustite program Outlook a potom použite Sprievodcu spustením.

V téme pomoc a technická podpora pre Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager (všetky jazyky) webovej lokality kontaktovanie technickej podpory. Môžu účtovať poplatky.

Na začiatok stránky

Problémy so skomprimovanou jednotkou, kontom hosťa a chýbajúcim Sprievodcom spustením

Komprimovaná alebo priečinka

V systéme súborov NTFS je priečinok, do ktorého sa databáza nainštaluje, skomprimovaný. databáza programu Business Contact Managernie je možné vytvoriť v skomprimovanom priečinku, ktorý bol vytvorený na jednotke so systémom súborov TE000129554. Ak chcete vytvoriť databázu, nastavenie kompresie súborov musí byť pre priečinok Business Contact Manager vypnuté.

Poznámka: Ak chcete zapnúť alebo vypnúť kompresiu, musíte byť prihlásení ako správca.

Vypnutie kompresie priečinkov

 1. Otvorte položku Tento počítač.

 2. Dvakrát kliknite na jednotku alebo priečinok.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, kam chcete nainštalovať Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook. (Zvyčajne je to C:\Documents and Settings\ [meno] Settings\Application Data\Microsoft\Business kontaktu Manager\.)

 4. Kliknite na položku Vlastnosti.

 5. Na karte Všeobecné kliknite na tlačidlo Spresniť.

 6. Zrušte začiarknutie políčka Komprimovať obsah a ušetriť miesto na disku a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Po vypnutí kompresie v priečinku sa znovu pokúste vytvoriť databázu.

Ste prihlásení do programu Outlook pomocou konta hosťa

Ako hosť nemáte povolenie na vytvorenie databázy doplnku Business Contact Manager.

Mám nainštalovaný Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, ale mám sa nezobrazí výzva na vytvorenie novej databázy

Sprievodca spustením sa spustí automaticky pri prvom spustení programu Outlook po inštalácii a aktivácii doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook. Ak spustíte Sprievodcu spustením, budete mať k dispozícii možnosť vytvoriť novú databáza programu Business Contact Manager alebo vybrať existujúcu databázu.

 1. Skontrolujte, či je nainštalovaný doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

  Ako?

  Microsoft Windows XP

  1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel.

  2. V okne Ovládací panel kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov a potom kliknite na položku Odstrániť program.

  3. Skontrolujte, či sa v zozname Nainštalované programy nachádza položka Business Contact Manager for Outlook 2007.

  V systéme Windows Vista

  1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel.

  2. V dialógovom okne Ovládací panel prejdite do časti Programy a kliknite na položku Odinštalovanie programu.

  3. Skontrolujte, či sa na strane Odinštalovať alebo zmeniť program zobrazuje položka Business Contact Manager for Outlook 2007.

 2. Ak sa položka Business Contact Manager for Outlook 2007 nezobrazuje v zozname Nainštalované programy, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  1. Ak máte disk CD s produktom Business Contact Manager for Outlook 2007, nainštalujte program z tohto disku CD.

   Inštalačný disk CD pre Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook je súčasťou nasledujúce balíky Microsoft Office: Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Small Business 2007 a Microsoft Office Ultimate 2007.

  2. Ak ste doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook získali pri kúpe počítača (a nemáte inštalačný disk CD), doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook je potrebné nakonfigurovať.

   Ako?

   • V programe Outlook v ponuke Pomocník kliknite na položku Konfigurovať nástroj Business Contact Manager a postupujte podľa pokynov.

Na začiatok stránky

Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook sa nedá spustiť

Vyskúšajte nasledujúce postupy a potom reštartujte program Outlook.

Doplnok Business Contact Manager sa nedá spustiť, pretože nie je spustená služba SQL Server (databázová služba doplnku Business Contact Manager).

Nadradené databázové súbory doplnku Business Contact Manager (master.mdf a mastlog.ldf) sú uložené v priečinku C:\Program Files\Microsoft SQL Server'MSSQL.1\MSSQL\Data. Tento priečinok obsahuje aj certifikáty zabezpečenia (http://support.microsoft.com/kb/900495), ktoré službe SQL Server umožňujú vytvoriť databázu doplnku Business Contact Manager. Používateľské konto služby Network Service, ktoré sa prihlasuje do služby SQL Server, niekedy nemôže získať prístup k priečinku, a preto databázu nie je možné vytvoriť.

Môže sa to stať po zmene systému súborov jednotky zo systému FAT32 na systém NTFS v počítači so systémom Windows XP.

Ak chcete, aby používateľské konto služby Network Service získalo úplný prístup k priečinku MSSQL.1\Data, použite tento postup.

V systéme Windows XP

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Tento počítač.

 2. Dvojitým kliknutím na jednotlivé priečinky postupne otvorte všetky priečinky na nasledujúcej ceste:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Data a potom kliknite na položku Properties.

 4. Kliknite na kartu Security a potom kliknite na položku Add.

  Poznámka: Karta zabezpečenie nie je k dispozícii, ak je počítač členom pracovná skupina skôr než doména. V téme pomoc a technická podpora pre Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager (všetky jazyky) webovej lokality kontaktovanie technickej podpory. Môžu účtovať poplatky.

 5. V dialógovom okne Select Users, Computers, or Groups zadajte do poľa Enter the object names to select hodnotu Network Service a potom kliknite na položku Check Names.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Na karte Zabezpečenie kliknite na položku Network Service.

  Poznámka: Karta zabezpečenie nie je k dispozícii, ak je počítač členom pracovná skupina skôr než doména. V téme pomoc a technická podpora pre Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager (všetky jazyky) webovej lokality kontaktovanie technickej podpory. Môžu účtovať poplatky.

 8. V stĺpci Allow kliknite na políčko Full Control a potom kliknite na položku OK.

V systéme Windows Vista

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Počítač.

 2. Dvojitým kliknutím na jednotlivé priečinky postupne otvorte všetky priečinky na nasledujúcej ceste:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Data a potom kliknite na položku Properties.

 4. Kliknite na kartu Security a potom kliknite na položku Edit.

 5. V dialógovom okne Permissions for Data kliknite na položku Add.

 6. V dialógovom okne Select Users, Computers, or Groups zadajte do poľa Enter the object names to select hodnotu Network Service a potom kliknite na položku Check Names.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

 8. Na karte Zabezpečenie kliknite na položku Network Service.

 9. V stĺpci Allow kliknite na políčko Full Control a potom kliknite na položku OK.

 10. Spustite program Outlook with Business Contact Manager.

Služba SQL Server sa nespustí po udelení povolení pre používateľské konto služby siete.

Služba SQL Server sa zvyčajne spúšťa s certifikátom zabezpečenia a nepoužíva šifrovanie. Služba SQL Server niekedy nevypne šifrovanie. Ak sa tak stane, vypnite šifrovanie pre inštanciu služby SQL Server.

V systéme Windows XP

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Výkon a údržba a potom kliknite na položku Nástroje na správu.

 3. Dvakrát kliknite na položku Správa počítača.

 4. Kliknite na položku Služby a aplikácie a potom dvakrát kliknite na položku SQL Server Configuration Manager.

 5. Dvakrát kliknite na položku SQL Server 2005 Network Configuration.

 6. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Protocols for MSSMLBIZ a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 7. Na karte Príznaky kliknite na šípku na konci riadka Force Encryption a kliknite potom na položku No.

 8. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno.

 9. Kliknite na položku SQL Server 2005 Services.

 10. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Spustiť.

 11. Reštartujte program Outlook a použite Sprievodcu spustením.

V systéme Windows Vista

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Všetky programy.

 2. Kliknite na položku Microsoft SQL Server 2005, ukážte na položku Configuration Tools a potom kliknite na položku SQL Server Configuration Manager.

 3. V okne SQL Server Configuration Manager kliknite na položku SQL Server 2005 Network Configuration.

 4. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku Protocols for MSSMLBIZ a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 5. Na karte Príznaky kliknite na šípku v riadku Force Encryption a potom kliknite na položku No.

 6. Spustite program Outlook a potom použite Sprievodcu spustením.

Použitie lokálneho systémového používateľského konta na prihlásenie do aplikácie SQL Server

Ak sa doplnok Business Contact Manager nespustí ani po vykonaní predchádzajúceho postupu, použite na prihlásenie do aplikácie SQL Server lokálne systémové používateľské konto.

V systéme Windows XP

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Výkon a údržba.

 3. Kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Služby.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 5. Kliknite na kartu Prihlásenie a potom kliknite na položku Lokálne systémové konto.

 6. Spustite program Outlook a potom použite Sprievodcu spustením.

V systéme Windows Vista

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Všetky programy.

 2. Kliknite na položku Microsoft SQL Server 2005, ukážte na položku Configuration Tools a potom kliknite na položku SQL Server Configuration Manager.

 3. V okne SQL Server Configuration Manager kliknite na položku SQL Server 2005 Services.

 4. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Properties.

 5. Na karte Log On prejdite do časti Built-in account, kliknite na šípku a potom kliknite na položku Local System.

 6. Spustite program Outlook a potom použite Sprievodcu spustením.

Na začiatok stránky

Databáza sa nedá otvoriť – zlyhalo prihlásenie

Najčastejšou príčinou zobrazovania tohto hlásenia počas vytvárania databázy je to, že používateľské konto, ktoré sa použije na prihlásenie do služby SQL Server, nemá povolenia na čítanie a zápis pre priečinok Business Contact Manager.

Služba SQL Server sa na základe predvoleného nastavenia prihlasuje pomocou používateľského konta služby Network Service, aby získala prístup k priečinku Business Contact Manager a mohla vytvoriť databázu. Je možné, že používateľské konto, ktoré používa služba SQL Server, sa zmenilo.

Ak chcete odstrániť tento problém, použite nasledujúci postup:

 1. Skontrolujte záznamy, ktoré používateľské konto do služby SQL Server.

  V systéme Windows XP

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

  2. Kliknite na položku Výkon a údržba.

  3. Kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Služby.

  4. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  5. Kliknite na kartu Prihlásenie a poznačte si názov konta uvedeného v poli Toto konto.

  V systéme Windows Vista

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Všetky programy.

  2. Kliknite na položku Microsoft SQL Server 2005, ukážte na položku Configuration Tools a potom kliknite na položku SQL Server Configuration Manager.

  3. V okne SQL Server Configuration Manager kliknite na položku SQL Server 2005 Services.

  4. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Properties.

  5. Na karte Prihlásenie si poznačte názov konta, ktorý je uvedený v poli Názov konta a používa sa na prihlásenie do služby SQL Server.

 2. Udeliť používateľské konto, ktoré sa prihlasuje do aplikácie SQL Server čítanie a zápis povolenia pre priečinok Business Contact Manager.

  V systéme Windows XP

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Tento počítač.

  2. Otvorte priečinok Business Contact Manager dvojitým kliknutím na jednotlivé priečinky na nasledujúcej ceste:

   C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

   kde [meno používateľa] je názov priečinka používateľského konta používateľa, ktorý nemôže vytvoriť databázu.

   Cesta predstavuje predvolené umiestnenie priečinka doplnku Business Contact Manager. Niektoré priečinky v ceste sú na základe predvoleného nastavenia skryté. Informácie o zobrazovaní skrytých priečinkov nájdete v časti Pomoc a technická podpora

  3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Business Contact Manager a potom kliknite na položku Properties.

  4. Kliknite na kartu Security a potom kliknite na položku Add.

   Poznámka: Karta zabezpečenie nie je k dispozícii, ak je počítač členom pracovná skupina skôr než doména. V téme pomoc a technická podpora pre Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager (všetky jazyky) webovej lokality kontaktovanie technickej podpory. Môžu účtovať poplatky.

  5. V dialógovom okne Select Users, Computers, or Groups zadajte do poľa Enter the object names to select názov používateľského konta, ktoré sa používa na prihlásenie do aplikácie SQL Server, a potom kliknite na položku Check Names.

  6. Kliknite na tlačidlo OK.

  7. Na karte Security kliknite na názov používateľského konta, ktoré sa používa na prihlásenie do aplikácie SQL Server.

   Poznámka: Karta zabezpečenie nie je k dispozícii, ak je počítač členom pracovná skupina skôr než doména. V téme pomoc a technická podpora pre Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager (všetky jazyky) webovej lokality kontaktovanie technickej podpory. Môžu účtovať poplatky.

  8. Kliknite na políčko Read alebo Write a potom kliknite na tlačidlo OK.

  V systéme Windows Vista

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Počítač.

  2. Otvorte priečinok Business Contact Manager dvojitým kliknutím na jednotlivé priečinky na nasledujúcej ceste:

   C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

   kde [meno používateľa] je názov priečinka používateľského konta používateľa, ktorý nemôže vytvoriť databázu.

   Cesta predstavuje predvolené umiestnenie priečinka doplnku Business Contact Manager. Niektoré priečinky v ceste sú na základe predvoleného nastavenia skryté. Informácie o zobrazovaní skrytých priečinkov nájdete v časti Pomoc a technická podpora

  3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Business Contact Manager a potom kliknite na položku Properties.

  4. Kliknite na kartu Security a potom kliknite na položku Edit.

  5. V dialógovom okne Permissions for Business Contact Manager kliknite na položku Add.

  6. V dialógovom okne Select Users, Computers, or Groups zadajte do poľa Enter the object names to select názov používateľského konta, ktoré sa používa na prihlásenie do aplikácie SQL Server, a potom kliknite na položku Check Names.

  7. Kliknite na tlačidlo OK.

  8. Na karte Security kliknite na názov používateľského konta, ktoré sa používa na prihlásenie do aplikácie SQL Server.

  9. V stĺpci Allow kliknite na políčka Read a Write a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Nedá sa pripojiť k počítaču alebo k zdieľanej databáze doplnku Business Contact Manager

Zobrazilo sa hlásenie o tom, či nie je možné vyhľadať počítač, ktorú hľadám

 • Obráťte sa na vlastníka databázy, ku ktorej sa pokúšate pripojiť, a overte názov počítača.

 • Overte, či je počítač pripojený do siete a či je prístupný. Protokol PING vám pomôže zistiť stav pripojenia počítača. Ďalšie informácie o protokole PING nájdete v Pomocníkovi systému Windows.

 • Obráťte sa na správcu vzdialeného počítača a zistite, či sieťové prenosy nie sú blokované bránou firewall. Skontrolujte, či je v časti Brána firewall systému Windows na karte Výnimky povolená výnimka Zdieľanie súborov a tlačiarní, aby doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook mohol zistiť existenciu vzdialeného počítača na zdieľanie.

Zobrazilo sa hlásenie, že, nemôže pripojiť k databáze.

Databáza doplnku Business Contact Manager je s veľkou pravdepodobnosťou zdieľanou databázou v inom počítači a je v režime offline. Skontrolujte, či je počítač, v ktorom sa databáza nachádza, zapnutý. Zdieľaná databáza a všetky počítače, ktoré sa k nej pripájajú, musia používať rovnakú verziu doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Ak sa databáza nachádza v tom istom počítači, skontrolujte, či je spustená služba SQL Server. Informácie o tom, ako spustiť službu SQL Server nájdete v tejto časti nie je možné vytvoriť databázu doplnku Business Contact Manager - databázy vytvárania neúspešná.

Zobrazilo sa hlásenie o tom, že databázový server, ktorý hľadám je nedostupná

 • Overte, či zdieľaná databáza doplnku Business Contact Manager existuje v počítači.

 • Overte, či nastavenia brány firewall vo vzdialenom počítači povoľuje pripojenie k databáze doplnku Business Contact Manager (cez TCP port 5356).

 • Overte, či je počítač, v ktorom je umiestnená databáza, zapnutý.

 • Databáza vo vzdialenom počítači môže zastavená alebo pozastavená. Overte, či je spustený službu databázy servera SQL Server.

  Ako?

  Spustenie služby SQL Server

  V systéme Windows XP

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

  2. Kliknite na položku Výkon a údržba.

  3. Kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Služby.

  4. Prejdite na položku SQL Server (MSSMLBIZ), kliknite na ňu a potom kliknite na položku Spustiť.

  V systéme Windows Vista

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Všetky programy.

  2. Kliknite na položku Microsoft SQL Server 2005, ukážte na položku Configuration Tools a potom kliknite na položku SQL Server Configuration Manager.

  3. Na ľavej table okna SQL Server Configuration Manager kliknite na položku SQL Server 2005 Services.

  4. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Spustiť.

  5. Znova otvorte program Microsoft Outlook. Teraz by ste už mali mať možnosť pripojiť sa k databáze doplnku Business Contact Manager.

   Ďalšie informácie o Microsoft SQL Server Express, prejdite na webovej lokalite Microsoft Supporta si prečítajte článok databázy Knowledge Base.

Zobrazilo sa hlásenie o tom, či nie je možné vyhľadať databázy doplnku Business Contact Manager, ktorú hľadám

 • Overte u vlastníka databázy, či máte povolenie na prístup k zdieľanej databáze.

 • Overte, či máte nainštalovanú rovnakú verziu doplnku Business Contact Manager pre program Outlook, ako je verzia, ktorú používa zdieľaná databáza. Nemôžete používať databázu zdieľanú v inej verzii doplnku Business Contact Manager pre program Outlook, než máte nainštalovanú.

Na začiatok stránky

Nie je možné obnoviť databázu doplnku Business Contact Manager

Zobrazilo sa hlásenie o tom, že nie je možné obnoviť databázu, pretože nemá oprávnenie na zálohovanie alebo obnovenie databázy alebo nie som vlastníkom databázy.

Nie ste vlastník databázy, ktorú chcete obnoviť. Niekedy sa stáva, že pri inovácii zo systému Windows XP na systém Windows Vista nie je vlastník databázy rozpoznaný ako vlastník databázy. Ak chcete obnoviť databázu, musíte byť správca počítača, v ktorom chcete obnoviť databázu, a aj program Outlook musíte spustiť ako správca. Vykonajte nasledujúce kroky:

 • Požiadajte správcu systému, aby vás pridal do skupiny Administrators, alebo sa tam pridajte sami.

 • Spustite program Outlook ako správca.

Ako?

 1. Zatvorte program Outlook kliknutím na ponuku Súbor a potom na položku Skončiť.

 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Počítač.

 3. Kliknutím na jednotku C s názvom Lokálny disk (C) preskúmajte daný pevný disk.

  Poznámka: Ak ste nainštalovali samostatné vydanie doplnku Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager alebo systém produktov Office 2007 na inú jednotku, prejdite na príslušné umiestnenie.

 4. Kliknite na položku Program Files a potom kliknite na položku Microsoft Office.

 5. Kliknite na položku Office 12.

 6. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Outlook a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.

Teraz môžete vykonávať všetky správcovské úlohy v programe Outlook vrátane obnovenia databázy doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Služba SQL Server sa nenainštaluje alebo nespustí

Zobrazilo sa hlásenie o tom, že nie je nainštalovaný Microsoft SQL Server

Databáza doplnku Business Contact Manager je vytvorená pomocou Microsoft SQL Server. Bez SQL Server, nie sú schopní používať Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook. Ak potrebujete pomoc so serverom SQL Server, prejdite na webovej lokalite Microsoft Supporta si prečítajte článok databázy Knowledge Base.

Služba SQL Server sa nespustí automaticky

Vo väčšine prípadov sa služba SQL Server, ktorá sa nainštaluje s doplnkom Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, spúšťa automaticky. Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook sa nespustí, ak sa nespustí služba SQL. Ak sa nezobrazujú žiadne iné hlásenia a ani ponuky doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, spustite službu SQL Server manuálne pomocou nasledujúceho postupu:

Vo Windowse XP

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Spravovať.

 2. Dvojitým kliknutím na položku Služby a aplikácie rozbaľte zoznam.

 3. Dvakrát kliknite na položku Služby.

 4. V okne Služby kliknite na položku MSSQL$MSMLBIZ.

 5. V stĺpci Stav skontrolujte, či služba MSSQL$MSMLBIZ nie je spustená.

 6. Kliknite na položku Reštartovať službu.

 7. Zavrite okno Správa počítača a potom spustite program Outlook.

Vo Windowse Vista

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Počítač a potom kliknite na položku Spravovať.

 2. Kliknite na položku Služby a aplikácie.

 3. Dvakrát kliknite na položku Služby.

 4. V okne Služby kliknite na položku SQL Server (MSSMLBIZ).

 5. V stĺpci Stav skontrolujte, či služba SQL Server (MSSMLBIZ) nie je spustená.

 6. Kliknite na položku Reštartovať službu.

 7. Zavrite okno Správa počítača a potom spustite program Outlook.

Chcem použiť Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook s iným názvom inštancie SQL Server Express

Ak sa databáza doplnku Business Contact Manager nachádza vo vašom lokálnom počítači, na rozdiel od situácie, kedy je zdieľaná zo vzdialeného počítača, podporovaný názov inštancie SQL Server Express je MSSMLBIZ. Iné názvy inštancií nie sú podporované.

Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nepoužívajte s nepodporovaným názvom inštancie, ale radšej nainštalujte inú inštanciu služby SQL Server Express a priraďte jej názov MSSMLBIZ. Inštancia služby SQL Server Express by sa mala prihlásiť pomocou vstavaného používateľského konta služby Network Service.

Ak chcete overiť, či sa inštancia služby SQL Server prihlasuje pomocou používateľského konta služby Network Service, použite v systéme Windows Vista nasledujúci postup:

 1. Kliknite na položku Štart a potom kliknite na položku Všetky programy.

 2. Kliknite na položku Microsoft SQL Server 2005 a potom kliknite na položku Configuration Tools.

 3. Kliknite na položku SQL Service Configuration Manager.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 5. Skontrolujte, či sa v časti Built-in account zobrazuje položka Network Service.

 6. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno SQL Server (MSSMLBIZ) Properties.

 7. Spustite program Outlook, aby sa spustil Sprievodca spustením doplnku Business Contact Manager a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

SQL Server sa nepodarilo nainštalovať

Zobrazuje sa kód chyby 2147746132 (0x80040154). Ďalšie informácie o tejto chybe skúste získať pomocou diagnostického nástroja WMI. Nástroj je k dispozícii na adrese: http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/topics/help/wmidiag.mspx

Ak máte ďalšie otázky, ktoré sa týkajú aplikácie SQL Server Express, obráťte sa na fórum služby SQL Server Express na lokalite MSDN: http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowForum.aspx?ForumID=385&SiteID=1

Na začiatok stránky

Databáza doplnku Business Contact Manager sa nedá migrovať

Zobrazuje sa správa, migrácia databázy bola neúspešná po výbere existujúcej databázy

Skúste databázu znova použiť kliknutím na položku Vybrať existujúcu databázu v Sprievodcovi spustením.

Ak sa bude hlásenie Migrácia databázy bola neúspešná naďalej zobrazovať, skúste vykonať nasledujúce kroky:

 1. Odinštalujte doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007.

  Ako?

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

  2. Kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.

  3. Kliknite na položku Business Contact Manager for Outlook 2007 a potom kliknite na položku Zmeniť alebo odstrániť.

 2. Znova nainštalujte doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2003.

 3. V Sprievodcovi spustením kliknite na položku Select a database a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 4. Exportujte všetky informácie v databáze doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2003.

  Ako?

  1. V ponuke Súbor ukážte na položku Importovať a exportovať a potom kliknite na položku Business Contact Manager for Outlook.

  2. Kliknite na položku Exportovať súbor.

  3. Kliknite na položku Údaje doplnku Business Contact Manager (.bcm) a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 5. Nainštalujte doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007.

 6. V Sprievodcovi spustením kliknite na položku Vytvoriť novú databázu a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 7. V ponuke Súbor ukážte na položku Importovať a exportovať a potom kliknite na položku Business Contact Manager for Outlook.

 8. Kliknite na položku Importovať súbor.

 9. Kliknite na položku Údaje doplnku Business Contact Manager (.bcm) a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak migrácia databázy stále neúspešná, pozrite si tému pomoc a technická podpora pre Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager (všetky jazyky) webovej lokality. Môžu účtovať poplatky.

Na začiatok stránky

Databáza doplnku Business Contact Manager sa nedá načítať

Zobrazilo sa hlásenie o tom, že po inovácii na Windows Vista zo systému Windows XP nie je možné načítať databázu.

Problémy s databázou doplnku Business Contact Manager po inovácii na systém Windows Vista indikuje viacero hlásení doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Môžu sa zobraziť nasledujúce hlásenia:

 • Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook sa nemôže pripojiť na zdieľanú databázu.

  • Nemožno načítať databázu programu Business Contact Manager.

  • Túto akciu nemožno dokončiť, pretože doplnok Business Contact Manager nemôže získať prístup k databáze.

  • Vyskytla sa chyba počas pripájania k serveru

Skúste vykonať nasledujúce kroky:

Zmeňte hodnotu pre vlastnosť Log On pre inštanciu služby SQL Server (MSSMLBIZ) na hodnotu Local System.

Ako?

 1. V systéme Windows Vista kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Všetky programy.

 2. Kliknite na položku Microsoft SQL Server 2005, ukážte na položku Configuration Tools a potom kliknite na položku SQL Server Configuration Manager.

 3. V okne SQL Server Configuration Manager kliknite na položku SQL Server 2005 Services, kliknite pravým tlačidlom na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Properties.

 4. V časti Built-in account kliknite na položku Local System a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Reštartujte program Outlook.

Na začiatok stránky

Odstránenie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

Chcem odstrániť Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook zo všetkých používateľských profilov v počítači

Odinštalovaním sa doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook odstráni z profilu Všetci používatelia v počítači.

Ak sa program Outlook neotvára, alebo ak chcete zastaviť zobrazovanie Sprievodcu spustením a vynechať vytvorenie databázy, odstráňte doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.

 3. Kliknite na položku Business Contact Manager for Outlook 2007 a potom kliknite na položku Zmeniť alebo odstrániť.

V počítači, ktorý používajú viacerí používatelia, môžete doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook odstrániť len zo svojho profilu. Z ostatných profilov sa neodstráni.

Ako?

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Správa súborov s údajmi.

 2. Kliknite na kartu Súbory s údajmi.

 3. Kliknite na položku Business Contact Manager a potom kliknite na príkaz Odstrániť.

Chýbajú priečinky doplnku Business Contact Manager

Neviem Zobraziť moje priečinky doplnku Business Contact Manager

Ak doplnku Business Contact Manager priečinkov na Navigačnej table nezobrazuje, je potrebné priradiť Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook k svojmu profilu.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Správa súborov s údajmi.

 2. Kliknite na kartu Súbory s údajmi.

 3. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 4. V dialógovom okne Nový súbor s údajmi programu Outlook v zozname Typy ukladacích priestorov kliknite na položku Databáza nástroja Business Contact Manager.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V okne Sprievodca spustením použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak ste prvýkrát nainštalovali doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, kliknite na príkaz Vytvoriť novú databázu.

  • Do poľa Názov databázy zadajte názov novej databázy (predvolený názov je MSSmallBusiness) a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  • Ak chcete obnoviť predchádzajúcu databázu, kliknite na príkaz Vybrať existujúcu databázu.

  • Do poľa Názov počítača zadajte názov počítača, v ktorom je databáza umiestnená, a potom kliknite na tlačidlo Pripojiť.

  • V poli Názov databázy kliknite na databázu, ktorú chcete obnoviť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Reštartujte program Outlook.

Na začiatok stránky

Kde sa nachádza databáza doplnku Business Contact Manager?

Kde sa nachádza moja Databáza doplnku Business Contact Manager?

Názov databázy doplnku Business Contact Manager je názov, ktorý vlastník databázy použil pri vytváraní databázy. Databáza doplnku Business Contact Manager je databáza aplikácie SQL Server, a preto pozostáva z dvoch súčastí – z hlavnej databázy a zo súboru denníka pre databázu.

Databázové súbory sa nachádzajú v nasledujúcom priečinku:

V systéme Windows XP

V systéme Windows XP sa databáza a súbor denníka pre doplnok Business Contact Manager uložia v nasledujúcom priečinku:

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

kde meno používateľa je meno vlastníka databázy a databasename je názov databázy doplnku Business Contact Manager (na základe predvoleného nastavenia má hodnotu MSSmallBusiness).

Poznámka: Skryté súbory a priečinky pre niektoré súbory v ceste je nutné zobraziť. Informácie o zobrazovaní skrytých priečinkov nájdete v časti Pomoc a technická podpora

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

kde meno používateľa je meno vlastníka databázy a databasename je názov databázy doplnku Business Contact Manager (na základe predvoleného nastavenia má hodnotu MSSmallBusiness).

V systéme Windows Vista

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

kde meno používateľa je meno vlastníka databázy a databasename je názov databázy doplnku Business Contact Manager (na základe predvoleného nastavenia má hodnotu MSSmallBusiness).

Poznámka: Skryté súbory a priečinky pre niektoré súbory v ceste je nutné zobraziť. Informácie o zobrazovaní skrytých priečinkov nájdete v časti Pomoc a technická podpora

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

kde meno používateľa je meno vlastníka databázy a databasename je názov databázy doplnku Business Contact Manager (na základe predvoleného nastavenia má hodnotu MSSmallBusiness).

Inštalácia doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na serveri

Chcem nainštalovať Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na vzdialený server

Ďalšie informácie o používaní Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na vzdialenom serveri, nainštalujte Nástroj na správu databázy doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Záznamy a položky nie sú správne zoradené

Moje záznamy a položky nie sú správne zoradené

Ak chcete správne zoradiť záznamy a položky v databáze, musíte použiť tú istú jazykovú verziu doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, ako je jazyková verzia systému Windows nainštalovaného v počítači.

Ak sa chcete dozvedieť viac o jazykových verziách, pozrite si tému Miestne a jazykové nastavenia v Pomocníkovi systému Windows.

Na začiatok stránky

Import obchodných údajov

Hľadám informácie o importovaní obchodných údajov z iného programu.

Informácie o importe obchodných údajov z iného programu, pozrite si tému Import a export obchodných údajov v doplnku Business Contact Manager.

Iba problémy spojené s pracovnou skupinou

Zobrazilo sa hlásenie oznamujúce nenašiel vzdialené používateľské konto, ktorú hľadám

V prostredí pracovná skupina musíte mať používateľské konto v počítači, v ktorom je umiestnená zdieľaná databáza. Overte si u správcu vzdialeného počítača, či vaše používateľské konto existuje.

Po obnovení k zdieľanej databáze, ale používatelia nemajú prístup k databáze

Ak ste obnovili databázu, ktorá bola predtým zdieľaná s iným počítačom, nový počítač nerozpozná staré mená používateľov a heslá. Je nutné zastaviť zdieľanie databázy, obnoviť ju a znovu nastaviť jej zdieľanie. Pri opätovnom nastavovaní zdieľania môžete pridávať používateľov s prístupom k tejto databáze.

Zobrazilo sa hlásenie o tom, že zlyhalo overenie vzdialené používateľské konto

Overte u správcu vzdialeného počítača, že nie je zapnutá funkcia Jednoduché zdieľanie súborov a že databáza nie je zdieľaná.

Zobrazilo sa hlásenie uvádza nasledovné: Prihlásenie zlyhalo: obmedzenie používateľského konta

Počítač, v ktorom je umiestnená databáza, nemusí povoľovať prázdne heslá, môže mať obmedzenia prihlasovania podľa hodín alebo sledovať politiku, ktorá obmedzuje frekvenciu povolených zmien hesla. Zvážte, či nepožiadate správcu, aby manuálne nastavil vaše heslo.

Na začiatok stránky

Zobrazilo sa hlásenie o tom, že heslo nespĺňa požiadavky politiky hesla.

Počítač, v ktorom je umiestnená databáza, môže mať politiku hesiel, ktorá požaduje minimálnu dĺžku hesla, alebo aby boli v hesle zahrnuté špeciálne znaky alebo môže byť nastavené sledovanie histórie hesla, aby sa zabezpečilo, že sa nepoužívajú predošlé heslá. Zvážte, či nepožiadate správcu, aby manuálne zmenil vaše heslo.

Zobrazilo sa hlásenie o tom, že Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager nemohol zmeniť svoje heslo

 • Vaše vzdialené konto môže byť uzamknuté. Tento problém sa môže vyskytnúť, ak nesprávne zadáte svoje vzdialené heslo a bezpečnostná politika je nakonfigurovaná tak, aby uzamkla používateľské kontá po istom počte neúspešných pokusov o prihlásenie. Správca možno potrebuje obnoviť vaše používateľské konto.

 • Vaše vzdialené konto je možno neprístupné. Zvážte, či nepožiadate správcu, aby obnovil vaše konto.

 • Vaše vzdialené konto má možno zapnuté nastavenie Používateľ musí pri nasledujúcom prihlásení zmeniť heslo. Ak je zapnuté toto nastavenie, nemôžete využiť funkciu zmeny vzdialeného hesla pre doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook. Požiadajte správcu vzdialeného počítača, aby toto nastavenie vášho vzdialeného používateľského konta vypol, alebo manuálne nastavte svoje heslo.

 • Vaše vzdialené konto má možno zapnuté nastavenie Používateľ nemôže zmeniť heslo. Správca musí manuálne nastaviť vaše heslo alebo vypnúť toto nastavenie pre vaše používateľské konto.

 • Ak máte prázdne heslo, používanie prázdnych hesiel pre sieťové overenie môže byť vypnuté. Odporúčame, aby ste nepoužívali prázdne heslá na prístup k vzdialeným databázam doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Ďalšie zdroje informácií

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×