Riešenie problémov s operáciami databázy v doplnku Business Contact Manager

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ktorý problém chcete riešiť?

Nie je možné vytvoriť databázu doplnku Business Contact Manager - databázy vytvárania neúspešná

Nemôže pripojiť k zdieľanej databáze doplnku Business Contact Manager

Nie je možné obnoviť databázu doplnku Business Contact Manager

SQL Server sa nenainštaluje alebo spustiť

Nie je možné migrovať databázu doplnku Business Contact Manager

Nie je možné načítať databázu doplnku Business Contact Manager

Chýbajú priečinky doplnku Business Contact Manager

Kde sa nachádza Databáza doplnku Business Contact Manager?

Inštalácia doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na serveri

Záznamy a položky nie sú správne zoradené

Importovanie obchodných údajov

Pracovná skupina problémy len

Ďalšie zdroje informácií

Nie je možné vytvoriť databázu doplnku Business Contact Manager - vytvorenie databázy je neúspešné

Databáza doplnku Business Contact Manager používa aplikáciu Microsoft SQL Server Express, čo je zjednodušená verzia aplikácie Microsoft SQL Server. Ak aplikácia SQL Server nie je k dispozícii, nemôžete vytvoriť žiadnu databázu. Aplikácia SQL Server môže byť nedostupná z rôznych dôvodov.

Na odstránenie problému použite nasledujúci zoznam scenárov aplikácie SQL Server. Použite postup, ktorý najviac zodpovedá vašej situácii.

Problémy s aplikáciou SQL Server

 • Spustenie služby SQL Server

  Ak sa zobrazujú nasledujúce hlásenia, použite postup na spustenie aplikácie SQL Server.

  • Vytvorenie databázy je neúspešné alebo zlyhalo.

  • Databáza doplnku Business Contact Manager sa nedá vytvoriť, pretože nie je spustená služba SQL Server (databázová služba doplnku Business Contact Manager). Spustite službu a reštartovaním programu Outlook znova zobrazte Sprievodcu spustením.

  • K lokálnej databáze doplnku Business Contact Manager sa nedá pripojiť, pretože nie je spustená služba SQL Server (databázová služba doplnku Business Contact Manager). Pripojte sa k databáze doplnku Business Contact Manager, ktorá je uložená v inom počítači.

  • Doplnok Business Contact Manager nie je možné spustiť, pretože služba SQL Server (databázová služba doplnku Business Contact Manager) nie je spustená.

  Spustenie služby SQL Server

  • V systéme Windows XP

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

   2. V zobrazení Zobrazenie kategórií kliknite na položku Výkon a údržba.

   3. Kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Služby.

   4. V zozname Služby kliknite na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Spustiť.

  • Windows Vista a Windows 7

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Všetky programy.

   2. Kliknite na položku Microsoft SQL Server 2008.

   3. Kliknite na položku Configuration Tools a potom na položku SQL Server Configuration Manager.

   4. Na ľavej table okna SQL Server Configuration Manager kliknite na položku SQL Server Services.

   5. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Spustiť.

   6. Znova otvorte program Microsoft Outlook. Teraz by ste už mali mať možnosť pripojiť sa k databáze doplnku Business Contact Manager.

    Ďalšie informácie o Microsoft SQL Server Express, prejdite na webovej lokalite Microsoft Supporta si prečítajte článok databázy Knowledge Base.

 • Udeliť používateľské konto, ktoré prihlási do servera SQL Server služby povolenia na prístup k priečinku Doplnku Business Contact Manager

  Služba SQL Server sa na základe predvoleného nastavenia prihlasuje pomocou používateľského konta služby Network Service, aby získala prístup k priečinku Business Contact Manager a mohla vytvoriť databázu. Ak databázu nie je možné vytvoriť, používateľské konto služby Network Service pravdepodobne nemá povolenia na prihlásenie do služby SQL Server. Na prístup k priečinku Business Contact Manager konto musí mať pridelené povolenia na čítanie a zápis.

  Na prístup k priečinku Business Contact Manager a vytvorenie databázy môže služba SQL Server použiť iné konto ako používateľské konto služby Network Service.

  Overiť, ktoré konto prihlásení používateľa do servera SQL Server

  • Okno XP

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

   2. Kliknite na položku Výkon a údržba.

   3. Kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Služby.

   4. V zozname Služby kliknite pravým tlačidlom myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Vlastnosti.

   5. Kliknite na kartu Prihlásenie a poznačte si názov konta uvedeného v poli Toto konto.

  • Windows Vista a Windows 7

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Všetky programy.

   2. Kliknite na položku Microsoft SQL Server 2008, kliknite na položku Configuration Tools a potom kliknite na položku SQL Server Configuration Manager.

   3. Na ľavej table okna SQL Server Configuration Manager kliknite na položku SQL Server Services.

   4. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Properties.

   5. Na karte Log On si poznačte názov konta v poli Built-in account alebo konta, ktoré je uvedené v poli Account Name a používa sa na prihlásenie do služby SQL Server.

  Ak chcete kontu, ktoré sa prihlasuje do služby SQL Server, udeliť povolenie na prístup k priečinku Business Contact Manager, používateľskému kontu služby Network Service alebo inému používateľskému kontu, použite nasledujúci postup:

  • V systéme Windows XP

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Tento počítač.

   2. Dvojitým kliknutím na jednotlivé priečinky postupne otvorte všetky priečinky na nasledujúcej ceste:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

    kde [meno] je názov používateľského konta, ktoré je možné vytvoriť databázu.

    Hore uvedená cesta predstavuje predvolené umiestnenie priečinka doplnku Business Contact Manager. Niektoré priečinky v ceste sú na základe predvoleného nastavenia skryté. Informácie o zobrazovaní skrytých priečinkov nájdete po kliknutí na tlačidlo Štart v časti Pomoc a technická podpora.

   3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Business Contact Manager a potom kliknite na položku Zdieľanie a zabezpečenie.

   4. Kliknite na kartu Zabezpečenie a potom kliknite na položku Pridať.

   5. V dialógovom okne Výber používateľov, počítače alebo skupiny, do poľa Zadajte názvy objektov, ktoré chcete vybrať zadajte Network Servicealebo názov používateľského konta, ktoré slúži na prihlásenie do servera SQL Server a potom kliknite na položku Skontrolovať mená.

   6. Kliknite na tlačidlo OK.

   7. Na karte Zabezpečenie kliknite na položku NETWORK SERVICE alebo na názov používateľského konta, ktoré sa používa na prihlásenie do aplikácie SQL Server.

   8. Začiarknite políčko Čítanie alebo Zápis a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Windows Vista a Windows 7

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Počítač.

   2. Dvojitým kliknutím na jednotlivé priečinky postupne otvorte všetky priečinky na nasledujúcej ceste:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    kde [meno] je názov používateľského konta, ktoré nie je možné vytvoriť databázu.

    Hore uvedená cesta predstavuje predvolené umiestnenie priečinka doplnku Business Contact Manager. Niektoré priečinky v ceste sú na základe predvoleného nastavenia skryté. Informácie o zobrazovaní skrytých priečinkov nájdete po kliknutí na tlačidlo Štart v časti Pomoc a technická podpora.

   3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Business Contact Manager a potom kliknite na položku Vlastnosti.

   4. V dialógovom okne Business Contact Manager – vlastnosti kliknite na kartu Zabezpečenie a potom kliknite na položku Upraviť.

   5. V dialógovom okne Povolenia pre Business Contact Manager kliknite na položku Pridať.

   6. V dialógovom okne Výber používateľov, počítače alebo skupiny, do poľa Zadajte názvy objektov, ktoré chcete vybrať zadajte Network Servicealebo názov používateľského konta, ktoré slúži na prihlásenie do servera SQL Server a potom kliknite na položku Skontrolovať mená.

   7. Kliknite na tlačidlo OK.

   8. V dialógovom okne Povolenia pre Business Contact Manager kliknite na karte Zabezpečenie na položku NETWORK SERVICE alebo na názov používateľského účtu, ktorý sa používa na prihlásenie do aplikácie SQL Server.

   9. V stĺpci Povoliť vyberte políčka Čítanie a Zápis a potom kliknite na tlačidlo OK.

   10. V dialógovom okne Business Contact Manager – vlastnosti kliknite na tlačidlo OK.

 • Udeliť povolenie Úplný prístup na sieť služby konta používateľa do priečinka údajov

  Nadradené databázové súbory doplnku Business Contact Manager, master.mdf and mastlog.ldf, sú uložené v priečinku DATA. Používateľské konto sieťovej služby, ktoré sa prihlasuje do aplikácie SQL Server, niekedy nemá povolenie, a preto sa databáza nedá vytvoriť.

  Ak chcete, aby používateľské konto služby Network Service získalo úplný prístup k priečinku DATA, použite nasledujúci postup:

  • V systéme Windows XP

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Tento počítač.

   2. Dvojitým kliknutím na jednotlivé priečinky postupne otvorte všetky priečinky na nasledujúcej ceste:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

   3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok DATA a potom kliknite na položku Vlastnosti.

   4. Kliknite na kartu Security a potom kliknite na položku Add.

   5. V dialógovom okne Select Users, Computers, or Groups zadajte do poľa Enter the object names to select hodnotu Network Service a potom kliknite na položku Check Names.

   6. Kliknite na tlačidlo OK.

   7. Na karte Zabezpečenie kliknite na položku Network Service.

   8. V stĺpci Povoliť vyberte políčko Úplný prístup a potom kliknite na položku OK.

  • Windows Vista a Windows 7

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Počítač.

   2. Dvojitým kliknutím na jednotlivé priečinky postupne otvorte všetky priečinky na nasledujúcej ceste:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

    – alebo –

    C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL
   3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok DATA a potom kliknite na položku Vlastnosti.

   4. V dialógovom okne DATA – vlastnosti kliknite na kartu Zabezpečenie a potom kliknite na položku Upraviť.

   5. V dialógovom okne Povolenia pre DATA kliknite na položku Pridať.

   6. V dialógovom okne Select Users, Computers, or Groups zadajte do poľa Enter the object names to select hodnotu Network Service a potom kliknite na položku Check Names.

   7. Kliknite na tlačidlo OK.

   8. V dialógovom okne Povolenia pre DATA kliknite na karte Zabezpečenie na položku NETWORK SERVICE.

   9. V stĺpci Povoliť začiarknite políčko Úplný prístup a potom kliknite na položku OK.

   10. V dialógovom okne DATA – vlastnosti kliknite na tlačidlo OK.

 • Protokol pre SQL Server nie je povolené (Windows Vista alebo Windows 7)

  Protokol Named Pipes pre aplikáciu SQL Server je zakázaný. Tento problém sa niekedy vyskytuje pri používaní systému Windows Vista alebo systému Windows 7. Ak chcete povoliť tento protokol, použite nasledujúci postup.

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Všetky programy.

  2. Kliknite na položku Microsoft SQL Server 2008.

  3. Kliknite na položku Configuration Tools a potom na položku SQL Server Configuration Manager.

  4. Na ľavej table okna SQL Server Configuration Manager rozbaľte položku SQL Server Network Configuration a potom vyberte možnosť Protocols for MSSMLBIZ.

  5. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku Named Pipes a potom na položku Enable.

  6. Zavrite okno SQL Server Configuration Manager a spustením programu Outlook dokončite Sprievodcu spustením a vytvorte databázu.

 • Používanie lokálny systém používateľského konta na prihlásenie do servera SQL Server

  Ak ani po vykonaní predchádzajúceho postupu nemôžete vytvoriť databázu, pretože služba SQL Server sa nespustí, prihláste sa do služby SQL Server pomocou lokálneho systémového používateľského konta.

  1. V systéme Windows XP

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

   2. Kliknite na položku Výkon a údržba.

   3. Kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Služby.

   4. V zozname Služby kliknite pravým tlačidlom myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Vlastnosti.

   5. V dialógovom okne SQL Server (MSSMLBIZ) – vlastnosti (lokálny počítač) kliknite na kartu Prihlásenie.

   6. Kliknite na položku Lokálne systémovú konto.

   7. Kliknite na tlačidlo OK.

   8. Spustite program Outlook a potom použite Sprievodcu spustením.

  2. Windows Vista a Windows 7

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Všetky programy.

   2. Kliknite na položku Microsoft SQL Server 2008, kliknite na položku Configuration Tools a potom kliknite na položku SQL Server Configuration Manager.

   3. Na ľavej table okna SQL Server Configuration Manager kliknite na položku SQL Server Services.

   4. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Properties.

   5. Na karte Log On prejdite do časti Built-in account, kliknite na šípku a potom kliknite na položku Local System.

   6. Kliknite na tlačidlo OK.

   7. Spustite program Outlook a potom použite Sprievodcu spustením.

  V prípade potreby nájdete v pomoci a technickej podpory pre program Microsoft Office Outlook 2010 with Business Contact Manager (všetky jazyky) kontaktovanie technickej podpory. Môžu účtovať poplatky.

Na začiatok stránky

Problémy so skomprimovanou jednotkou, kontom hosťa a chýbajúcim Sprievodcom spustením

 • Komprimovaná alebo priečinka

  Na systémovú jednotku TE000129554 súbor je skomprimovaný priečinok, v ktorom je nainštalovaný databázy. databáza programu Business Contact Manager nie je možné vytvoriť v skomprimovaný priečinok. S cieľom vytvoriť databázu, je potrebné vypnúť nastavenie kompresie súborov pre priečinok Business Contact Manager.

  Poznámka: Ak chcete zapnúť alebo vypnúť kompresiu, musíte byť prihlásení ako správca.

  Vypnutie kompresie priečinka

  • V systéme Windows XP

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Tento počítač.

   2. Dvojitým kliknutím na jednotlivé priečinky postupne otvorte všetky priečinky na nasledujúcej ceste:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\

    kde [meno] je názov používateľského konta, ktoré nie je možné vytvoriť databázu.

    Hore uvedená cesta predstavuje predvolené umiestnenie priečinka doplnku Business Contact Manager. Niektoré priečinky v ceste sú na základe predvoleného nastavenia skryté. Informácie o zobrazovaní skrytých priečinkov nájdete po kliknutí na tlačidlo Štart v časti Pomoc a technická podpora.

   3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Business Contact Manager a potom kliknite na položku Vlastnosti.

   4. V dialógovom okne Business Contact Manager – vlastnosti kliknite na karte Všeobecné na položku Spresniť.

   5. Zrušte začiarknutie políčka Komprimovať obsah a ušetriť miesto na disku a kliknite na tlačidlo OK.

    Po vypnutí kompresie v priečinku sa znovu pokúste vytvoriť databázu.

  • Windows Vista a Windows 7

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Počítač.

   2. Dvojitým kliknutím na jednotlivé priečinky postupne otvorte všetky priečinky na nasledujúcej ceste:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    kde [meno] je názov používateľského konta, ktoré nie je možné vytvoriť databázu.

    Hore uvedená cesta predstavuje predvolené umiestnenie priečinka doplnku Business Contact Manager. Niektoré priečinky v ceste sú na základe predvoleného nastavenia skryté. Informácie o zobrazovaní skrytých priečinkov nájdete po kliknutí na tlačidlo Štart v časti Pomoc a technická podpora.

   3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Business Contact Manager a potom kliknite na položku Vlastnosti.

   4. V dialógovom okne Business Contact Manager – vlastnosti kliknite na karte Všeobecné na položku Spresniť.

   5. Zrušte začiarknutie políčka Komprimovať obsah a ušetriť miesto na disku a kliknite na tlačidlo OK.

   Po vypnutí kompresie v priečinku sa znovu pokúste vytvoriť databázu.

 • Ste prihlásení do programu Outlook pomocou konta hosťa

  Ako hosť nemáte povolenie na vytvorenie databázy doplnku Business Contact Manager. Prihláste sa pomocou používateľského konta.

 • Mám nainštalovaný Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, ale mám sa nezobrazí výzva na vytvorenie novej databázy

  Prvýkrát otvoríte Outlook po inštalácii Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook Sprievodca spustením sa spustí automaticky. Ak sa rozhodnete spustenie Sprievodcu spustením, budete mať možnosť na vytvorenie novej databáza programu Business Contact Manager alebo vyberte existujúcu databázu.

  1. Skontrolujte, či je doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nainštalovaný.

   Ako?

   1. V systéme Windows XP

    1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

    2. V okne Ovládací panel kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.

    3. V dialógovom okne Pridanie alebo odstránenie programov skontrolujte, či sa v zozname Nainštalované programy nachádza položka Business Contact Manager pre aplikáciu 2010.

   2. Windows Vista a Windows 7

    1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

    2. V dialógovom okne Ovládací panel prejdite do časti Programy a kliknite na položku Odinštalovať program.

    3. Skontrolujte, či sa v okne Odinštalovanie alebo zmena programu nachádza položka Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2010.

  2. Ak sa doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2010 v zozname nezobrazuje, postupujte takto:

   1. Ak máte disk DVD s produktom Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2010, nainštalujte program z tohto disku DVD.

Na začiatok stránky

Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook sa nedá spustiť

Vyskúšajte nasledujúce postupy a potom reštartujte program Outlook.

 • Doplnok Business Contact Manager sa nedá spustiť, pretože nie je spustená služba SQL Server (databázová služba doplnku Business Contact Manager).

  Nadradené databázové súbory doplnku Business Contact Manager, master.mdf and mastlog.ldf, sú uložené v priečinku DATA. Tento priečinok obsahuje aj certifikáty, ktoré aplikácii SQL Server umožňujú vytvoriť databázu doplnku Business Contact Manager. Používateľské konto služby Network Service, ktoré sa prihlasuje do aplikácie SQL Server, niekedy nemôže získať prístup k priečinku, a preto databázu nie je možné vytvoriť.

  Takto sa môžu vyskytnúť, ak ste zmenili jednotke v systéme súborov z FAT32 na TE000129554.

  Ak chcete, aby používateľské konto služby Network Service získalo úplný prístup k priečinku DATA, použite nasledovný postup.

  • V systéme Windows XP

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Tento počítač.

   2. Dvojitým kliknutím na jednotlivé priečinky postupne otvorte všetky priečinky na nasledujúcej ceste:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

   3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok DATA a potom kliknite na položku Vlastnosti.

   4. Kliknite na kartu Security a potom kliknite na položku Add.

   5. V dialógovom okne Select Users, Computers, or Groups zadajte do poľa Enter the object names to select hodnotu Network Service a potom kliknite na položku Check Names.

   6. Kliknite na tlačidlo OK.

   7. Na karte Security kliknite na položku Network Service,

   8. V stĺpci Povoliť vyberte políčko Úplný prístup a potom kliknite na položku OK.

  • Windows Vista a Windows 7

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Tento počítač.

   2. Dvojitým kliknutím na jednotlivé priečinky postupne otvorte všetky priečinky na nasledujúcej ceste:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

    – alebo –

    C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL
   3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok DATA a potom kliknite na položku Vlastnosti.

   4. V dialógovom okne DATA – vlastnosti kliknite na kartu Zabezpečenie a potom kliknite na položku Upraviť.

   5. V dialógovom okne Povolenia pre DATA kliknite na položku Pridať.

   6. V dialógovom okne Select Users, Computers, or Groups zadajte do poľa Enter the object names to select hodnotu Network Service a potom kliknite na položku Check Names.

   7. Kliknite na tlačidlo OK.

   8. V dialógovom okne Povolenia pre DATA kliknite na karte Zabezpečenie na položku NETWORK SERVICE.

   9. V stĺpci Povoliť začiarknite políčko Úplný prístup a potom kliknite na položku OK.

   10. V dialógovom okne DATA – vlastnosti kliknite na tlačidlo OK.

 • Služba SQL Server sa nespustí po udelení povolení pre používateľské konto služby siete.

  Služba SQL Server sa zvyčajne spúšťa s certifikátom zabezpečenia a vypína šifrovanie. Služba SQL Server niekedy nevypne šifrovanie. Ak sa tak stane, vypnite šifrovanie pre inštanciu služby SQL Server.

  • V systéme Windows XP

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

   2. Kliknite na položku Výkon a údržba a potom kliknite na položku Nástroje na správu.

   3. Dvakrát kliknite na položku Správa počítača.

   4. Na ľavej table okna Správa počítača kliknite na položku Služby a aplikácie.

   5. Na pravej table dvakrát kliknite na položku SQL Server Configuration Manager.

   6. Dvakrát kliknite na položku SQL Server Configuration Manager.

   7. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Protocols for MSSMLBIZ a potom kliknite na položku Vlastnosti.

   8. V dialógovom okne Protocols for MSSMLBIZ Properties kliknite na karte Flags na šípku na konci riadku Force Encryption a potom kliknite na tlačidlo No.

   9. Kliknite na tlačidlo OK.

   10. Na ľavej table okna Computer Management kliknite na položku SQL Server Services.

   11. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Start.

   12. Spustite program Outlook a potom použite Sprievodcu spustením.

  • Windows Vista a Windows 7

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Všetky programy.

   2. Kliknite na položku Microsoft SQL Server 2008, kliknite na položku Configuration Tools a potom kliknite na položku SQL Server Configuration Manager.

   3. Na ľavej table okna SQL Server Configuration Manager kliknite na položku SQL Server Network Configuration.

   4. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku Protocols for MSSMLBIZ a potom kliknite na položku Properties.

   5. V dialógovom okne Protocols for MSSMLBIZ Properties kliknite na karte Flags na riadok Force Encryption, kliknite na šípku a potok kliknite na tlačidlo No.

   6. Spustite program Outlook a potom použite Sprievodcu spustením.

 • Používanie lokálny systém používateľského konta na prihlásenie do servera SQL Server

  Ak sa doplnok Business Contact Manager nespustí ani po vykonaní predchádzajúceho postupu, použite na prihlásenie do aplikácie SQL Server lokálne systémové používateľské konto.

  • V systéme Windows XP

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

   2. Kliknite na položku Výkon a údržba.

   3. Kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Služby.

   4. V zozname Služby kliknite pravým tlačidlom myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Vlastnosti.

   5. Kliknite na kartu Prihlásenie a potom kliknite na položku Lokálne systémové konto.

   6. Spustite program Outlook a potom použite Sprievodcu spustením.

  • Windows Vista a Windows 7

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Všetky programy.

   2. Kliknite na položku Microsoft SQL Server 2008, kliknite na položku Configuration Tools a potom kliknite na položku SQL Server Configuration Manager.

   3. Na ľavej table okna SQL Server Configuration Manager kliknite na položku SQL Server Services.

   4. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Properties.

   5. V dialógovom okne SQL Server (MSSMLBIZ) Properties kliknite na karte Log On v časti Built-in account na šípku a potom kliknite na položku Local System.

   6. Kliknite na tlačidlo OK.

   7. Spustite program Outlook a potom použite Sprievodcu spustením.

Na začiatok stránky

Databáza sa nedá otvoriť – zlyhalo prihlásenie

Najčastejšou príčinou zobrazovania tohto hlásenia počas vytvárania databázy je to, že používateľské konto, ktoré sa použije na prihlásenie do služby SQL Server, nemá povolenia na čítanie a zápis pre priečinok Business Contact Manager.

Služba SQL Server sa na základe predvoleného nastavenia prihlasuje pomocou používateľského konta služby Network Service, aby získala prístup k priečinku Business Contact Manager a mohla vytvoriť databázu. Je možné, že používateľské konto, ktoré používa služba SQL Server, sa zmenilo.

Ak chcete odstrániť tento problém, použite nasledujúci postup:

 1. Overenie, ktoré používateľské konto prihlási do servera SQL Server

  • V systéme Windows XP

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

   2. Kliknite na položku Výkon a údržba.

   3. Kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Služby.

   4. V zozname Služby kliknite pravým tlačidlom myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Vlastnosti.

   5. Kliknite na kartu Prihlásenie a poznačte si názov konta uvedeného v poli Toto konto.

  • Windows Vista a Windows 7

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Všetky programy.

   2. Kliknite na položku Microsoft SQL Server 2008, kliknite na položku Configuration Tools a potom kliknite na položku SQL Server Configuration Manager.

   3. Na ľavej table okna SQL Server Configuration Manager kliknite na položku SQL Server Services.

   4. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Properties.

   5. Na karte Log On si poznačte názov konta v poli Built-in account alebo konta, ktoré je uvedené v poli Account Name a používa sa na prihlásenie do služby SQL Server.

 2. Udeliť používateľské konto, ktoré sa prihlási do servera SQL Server čítanie a zápis povolenia pre priečinok Business Contact Manager

  • V systéme Windows XP

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Tento počítač.

   2. Dvojitým kliknutím na jednotlivé priečinky postupne otvorte všetky priečinky na nasledujúcej ceste:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

    kde [meno] je názov používateľského konta, ktoré nie je možné otvoriť databázu.

    Cesta predstavuje predvolené umiestnenie priečinka doplnku Business Contact Manager. Niektoré priečinky v ceste sú na základe predvoleného nastavenia skryté. Informácie o zobrazovaní skrytých priečinkov nájdete po kliknutí na tlačidlo Štart v časti Pomoc a technická podpora.

   3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Business Contact Manager a potom kliknite na položku Zdieľanie a zabezpečenie.

   4. Kliknite na kartu Zabezpečenie a potom kliknite na položku Pridať.

   5. V dialógovom okne Výber používateľov, počítačov alebo skupín zadajte do poľa Zadajte názvy objektov, ktoré chcete vybrať názov používateľského konta, ktoré sa používa na prihlásenie do aplikácie SQL Server, a potom kliknite na položku Overiť mená.

   6. Kliknite na tlačidlo OK.

   7. Na karte Zabezpečenie kliknite na názov používateľského konta, ktoré sa používa na prihlásenie do aplikácie SQL Server.

   8. Začiarknite políčko Čítanie alebo Zápis a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Windows Vista a Windows 7

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Počítač.

   2. Dvojitým kliknutím na jednotlivé priečinky postupne otvorte všetky priečinky na nasledujúcej ceste:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    kde [meno] je názov používateľského konta, ktoré nie je možné otvoriť databázu.

    Cesta predstavuje predvolené umiestnenie priečinka doplnku Business Contact Manager. Niektoré priečinky v ceste sú na základe predvoleného nastavenia skryté. Informácie o zobrazovaní skrytých priečinkov nájdete po kliknutí na tlačidlo Štart v časti Pomoc a technická podpora.

   3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Business Contact Manager a potom kliknite na položku Vlastnosti.

   4. V dialógovom okne Business Contact Manager – vlastnosti kliknite na kartu Zabezpečenie a potom kliknite na položku Upraviť.

   5. V dialógovom okne Povolenia pre Business Contact Manager kliknite na položku Pridať.

   6. V dialógovom okne Výber používateľov, počítačov alebo skupín zadajte do poľa Zadajte názvy objektov, ktoré chcete vybrať názov používateľského konta, ktoré sa používa na prihlásenie do aplikácie SQL Server, a potom kliknite na položku Overiť mená.

   7. Kliknite na tlačidlo OK.

   8. Na karte Zabezpečenie kliknite na názov používateľského konta, ktoré sa používa na prihlásenie do aplikácie SQL Server.

   9. V dialógovom okne Povolenia pre Business Contact Manager začiarknite v stĺpci Povoliť políčka Čítanie a Zápis a potom kliknite na tlačidlo OK.

   10. V dialógovom okne Business Contact Manager – vlastnosti kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Nie je možné pripojiť sa k zdieľanej databáze doplnku Business Contact Manager

Informácie o riešení problémov, pozrite si tému Riešenie problémov s pripojením k zdieľanej databáze doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Nie je možné obnoviť databázu doplnku Business Contact Manager

Zobrazilo sa hlásenie o tom, že nie je možné obnoviť databázu, pretože nemá oprávnenie na zálohovanie alebo obnovenie databázy alebo nie som vlastníkom databázy.

Niekedy sa po inovácii operačného systému, vlastník databázy je už nie je považovaný za vlastník databázy. Ak sa nerozpozná ako vlastník databázy, obnoviť databázu, musíte byť správca v počítači, kde chcete obnoviť databázu a musí byť nainštalovaný program Outlook ako správca. Postupujte takto:

 • Požiadajte správcu systému, aby vás pridal do skupiny Administrators, alebo sa tam pridajte sami.

 • Spustite program Outlook ako správca.

Ako?

 1. Zatvorte program Outlook.

 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Počítač.

 3. Dvakrát kliknite na jednotku Lokálny disk (C:), čím otvoríte svoj pevný disk.

  Poznámka: Ak ste nainštalovali samostatné vydanie TE000001059 alebo Microsoft Office 2010 do inej jednotky, prejdite na danom mieste.

 4. Dvakrát kliknite na položku Program Files a potom dvakrát kliknite na položku Microsoft Office.

 5. Dvakrát kliknite na položku Office 14.

 6. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Outlook a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.

Teraz môžete vykonávať všetky správcovské úlohy v programe Outlook vrátane obnovenia databázy doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Služba SQL Server sa nenainštaluje alebo nespustí

Zobrazilo sa hlásenie o tom, že nie je nainštalovaný Microsoft SQL Server

Databáza doplnku Business Contact Manager je vytvorená pomocou Microsoft SQL Server. Bez SQL Server, nie sú schopní používať Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook. Ak potrebujete pomoc so serverom SQL Server, prejdite na webovej lokalite Microsoft Supporta si prečítajte článok databázy Knowledge Base.

Služba SQL Server sa nespustí automaticky

Vo väčšine prípadov sa služba SQL Server, ktorá sa nainštaluje s doplnkom Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, spúšťa automaticky. Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook sa nespustí, ak sa nespustí služba SQL. Ak sa nezobrazujú žiadne iné hlásenia a ani ponuky doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, spustite službu SQL Server manuálne pomocou nasledujúceho postupu:

 • V systéme Windows XP

  1. Kliknite na tlačidlo Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Spravovať.

  2. Na ľavej table okna Správa počítača kliknite na položku Služby a aplikácie.

  3. Na pravej table dvakrát kliknite na položku Služby.

  4. V zozname Služby kliknite na položku SQL Server (MSSMLBIZ).

  5. V stĺpci Stav skontrolujte, či služba SQL Server (MSSMLBIZ) nie je spustená.

  6. Ak nie je spustená, kliknite na položku Reštartovať službu.

  7. Zavrite okno Správa počítača a potom spustite program Outlook.

 • Windows Vista a Windows 7

  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Počítač a potom kliknite na položku Spravovať.

  2. V okne Správa počítača kliknite na položku Služby a aplikácie.

  3. Dvakrát kliknite na položku Služby.

  4. V zozname Služby kliknite na položku SQL Server (MSSMLBIZ).

  5. V stĺpci Stav skontrolujte, či služba SQL Server (MSSMLBIZ) nie je spustená.

  6. Ak nie je spustená, kliknite na položku Reštartovať službu.

  7. Zavrite okno Správa počítača a potom spustite program Outlook.

Chcem použiť Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook s iným názvom inštancie SQL Server Express

Ak sa databáza doplnku Business Contact Manager nachádza vo vašom lokálnom počítači, na rozdiel od situácie, kedy je zdieľaná zo vzdialeného počítača, podporovaný názov inštancie SQL Server Express je MSSMLBIZ. Iné názvy inštancií nie sú podporované.

Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nepoužívajte s nepodporovaným názvom inštancie, ale radšej nainštalujte inú inštanciu služby SQL Server Express a priraďte jej názov MSSMLBIZ. Inštancia služby SQL Server Express by sa mala prihlásiť pomocou vstavaného používateľského konta služby Network Service.

Ak chcete overiť, či sa inštancia služby SQL Server prihlasuje pomocou používateľského konta služby Network Service, použite nasledujúci postup:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Všetky programy.

 2. Kliknite na položku Microsoft SQL Server 2008 a potom kliknite na položku Configuration Tools.

 3. Kliknite na položku SQL Server Configuration Manager.

 4. Na ľavej table okna SQL Server Configuration Manager kliknite na položku SQL Server Services.

 5. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Properties.

 6. Skontrolujte, či sa v časti Built-in account zobrazuje položka Network Service.

 7. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno SQL Server (MSSMLBIZ) Properties.

 8. Spustite program Outlook, aby sa spustil Sprievodca spustením doplnku Business Contact Manager, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

SQL Server sa nepodarilo nainštalovať

Sa zobrazí kód chyby 2147746132 (0x80040154). Skúste použiť WMI Diagnostika Utility a získajte ďalšie informácie o chybe.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa SQL Server Express, skúste odoslaním na fóre SQL Server Express na lokalite MSDN.

Na začiatok stránky

Databáza doplnku Business Contact Manager sa nedá migrovať

Po výbere existujúcej databázy, môžem zobraziť nasledujúce hlásenie: migrácia databázy bola neúspešná

Skúste databázu znova vybrať kliknutím na položku Vybrať existujúcu databázu v Sprievodcovi spustením.

Ak sa bude hlásenie Migrácia databázy bola neúspešná naďalej zobrazovať, skúste vykonať nasledujúce kroky:

1. Odinštalujte doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2010

Ako?

 • V systéme Windows XP

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.

  3. V okne Pridanie alebo odstránenie programov kliknite na položku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2010a potom kliknite na položku Zmeniť alebo odstrániť.

 • Systémy Windows Vista a Windows 7

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

  2. V časti Zobrazenie kategórií kliknite na položku Odinštalovať program.

  3. V zozname, kliknite na položku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2010a potom kliknite na položku odinštalovať.

2. preinštalovať Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007.

 • V Sprievodcovi spustením kliknite na položku Vybrať databázu a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

3. exportovať všetky údaje v databáze Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007.

4. Nainštalujte Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2010.

 1. V Sprievodcovi spustením kliknite na položku Vytvoriť novú databázu a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 2. Import údajov z databázy. Ďalšie informácie nájdete v téme Import údajov do doplnku Business Contact Manager.

Ak je migrácia databázy stále neúspešná, pozrite si tému pomoci a technickej podpory pre program Microsoft Office Outlook 2010 s aplikáciou Business Contact Manager (všetky jazyky). Môžu účtovať poplatky.

Na začiatok stránky

Databáza doplnku Business Contact Manager sa nedá načítať

Zobrazila sa hlásenie s informáciou, že nie je možné načítať databázu po inovácii operačného systému Windows.

Problémy s databázou doplnku Business Contact Manager po inovácii na systém Windows Vista indikuje viacero hlásení doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Môžu sa zobraziť nasledujúce hlásenia:

 • Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook sa nemôže pripojiť na zdieľanú databázu.

 • Nemožno načítať databázu programu Business Contact Manager.

 • Túto akciu nemožno dokončiť, pretože doplnok Business Contact Manager nemôže získať prístup k databáze.

 • Vyskytla sa chyba počas pripájania k serveru

Skúste vykonať nasledujúce kroky:

Zmeňte hodnotu pre vlastnosť Log On pre inštanciu služby SQL Server (MSSMLBIZ) na hodnotu Local System.

Ako?

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Všetky programy.

 2. Kliknite na položku Microsoft SQL Server 2008 a potom kliknite na položku Configuration Tools.

 3. Kliknite na položku SQL Server Configuration Manager.

 4. Na ľavej table okna SQL Server Configuration Manager kliknite na položku SQL Server Services.

 5. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom kliknite na položku Properties.

 6. V časti Built-in account kliknite na položku Local System a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Reštartujte program Outlook.

Na začiatok stránky

Odstránenie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

Chcem odstrániť Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook zo všetkých používateľských profilov v počítači

Odinštalujte Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook odstrániť všetkých používateľov v počítači.

Ak sa program Outlook neotvára, alebo ak chcete zastaviť zobrazovanie Sprievodcu spustením a vynechať vytvorenie databázy, odstráňte doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

 • V systéme Windows XP

 • Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 • Kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.

 • V okne Pridanie alebo odstránenie programov kliknite na položku Business Contact Manager pre aplikáciu Microsoft Outlook 2010 a potom kliknite položku Zmeniť alebo odstrániť.

 • Systémy Windows Vista a Windows 7

 • Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

 • V časti Zobrazenie kategórií kliknite na položku Odinštalovať program.

 • V zozname kliknite na položku Business Contact Manager pre aplikáciu Microsoft Outlook 2010 a potom kliknite na položku Odinštalovať.

Môžete odstrániť Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook z profilu v počítači s viacerými používateľmi a neodstránia z iných používateľských profilov.

Ako?

 1. Otvorte program Outlook 2010, pomocou profilu, z ktorého chcete odstrániť Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. Na karte Informácie kliknite na tlačidlo Nastavenie kont a potom kliknite na položku Nastavenie kont.

 4. V dialógovom okne Nastavenie kont kliknite na kartu Údajové súbory.

 5. V zozname vyberte databázu doplnku Business Contact Manager, ktorú chcete odstrániť z tohto profilu, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Chýbajú priečinky doplnku Business Contact Manager

Neviem Zobraziť moje priečinky doplnku Business Contact Manager

Ak doplnku Business Contact Manager priečinkov na Navigačnej table nezobrazuje, je potrebné priradiť Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook k svojmu profilu.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Na karte Informácie kliknite na tlačidlo Nastavenie kont a potom kliknite na položku Nastavenie kont.

 3. V dialógovom okne Nastavenie kont kliknite na kartu Údajové súbory.

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. V dialógovom okne Nový súbor s údajmi programu Outlook v zozname Typy ukladacích priestorov kliknite na položku Databáza nástroja Business Contact Manager.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. V okne Sprievodca spustením použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť novú databázu, kliknite na položku Vytvoriť novú lokálnu databázu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  • Ak sa chcete pripojiť k existujúcej databáze, kliknite na položkuPripojiť k lokálnej databáze a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie alebo výber novej databázy doplnku Business Contact Manager.

 1. Reštartujte program Outlook.

Na začiatok stránky

Kde sa nachádza databáza doplnku Business Contact Manager?

Kde sa nachádza moja Databáza doplnku Business Contact Manager?

Názov databázy doplnku Business Contact Manager je názov, ktorý vlastník databázy použil pri vytváraní databázy. Databáza doplnku Business Contact Manager je databáza aplikácie SQL Server, a preto pozostáva z dvoch súčastí – z hlavnej databázy a zo súboru denníka pre databázu.

Databázové súbory sa nachádzajú v nasledujúcom priečinku:

 • V systéme Windows XP

  V systéme Windows XP sa databáza a súbor denníka pre doplnok Business Contact Manager uložia takto:

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.mdf]

  kde meno používateľa je meno vlastníka databázy a názov databázy je názov databázy doplnku Business Contact Manager.

  Poznámka: Musíte zobraziť skryté súbory a priečinky, aby ste mohli zobraziť súbory na ceste. Informácie o zobrazovaní skrytých priečinkov získate po kliknutí na ponuku Štart a kliknutí na položku Pomoc a technická podpora

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.ldf]

  kde meno používateľa je meno vlastníka databázy a názov databázy je názov databázy doplnku Business Contact Manager.

 • Windows Vista a Windows 7

  V systéme Windows Vista a Windows 7 sa databáza a súbor denníka pre doplnok Business Contact Manager uložia takto:

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.mdf]

  kde meno používateľa je meno vlastníka databázy a názov databázy je názov databázy doplnku Business Contact Manager.

  Poznámka: Musíte zobraziť skryté súbory a priečinky, aby ste mohli zobraziť súbory na ceste. Informácie o zobrazovaní skrytých priečinkov získate po kliknutí na ponuku Štart a kliknutí na položku Pomoc a technická podpora.

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.ldf]

  kde meno používateľa je meno vlastníka databázy a názov databázy je názov databázy doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Inštalácia doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na serveri

Chcem nainštalovať Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na serveri

Ďalšie informácie o používaní Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na serveri nájdete v téme Správa databázy doplnku Business Contact Manager na serveri.

Na začiatok stránky

Záznamy a položky nie sú správne zoradené

Moje záznamy a položky nie sú správne zoradené

Ak chcete správne zoradiť záznamy a položky v databáze, musíte použiť tú istú jazykovú verziu doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, ako je jazyková verzia systému Windows nainštalovaného v počítači.

Ak sa chcete dozvedieť viac o jazykových verziách, pozrite si tému Miestne a jazykové nastavenia v Pomocníkovi systému Windows.

Na začiatok stránky

Import obchodných údajov

Hľadám informácie o importovaní obchodných údajov z inej aplikácie.

Informácie o importovaní obchodných údajov z iného programu nájdete v téme Import údajov do doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Iba problémy spojené s pracovnou skupinou

Zobrazilo sa hlásenie oznamujúce nenašiel vzdialené používateľské konto, ktorú hľadám

V prostredí pracovná skupina musíte mať používateľské konto v počítači, v ktorom je umiestnená zdieľaná databáza. Overte si u správcu vzdialeného počítača, či vaše používateľské konto existuje.

Po obnovení k zdieľanej databáze, ale používatelia nemajú prístup k databáze.

Ak ste obnovili databázu, ktorá bola predtým zdieľaná z iného počítača, staré mená používateľov a heslá nerozpozná nový počítač. Musíte ukončiť zdieľanie databázy a potom znova ho zdieľať po obnovení ho. Pri opätovnom nastavovaní zdieľania, potom môžete pridať používateľov na prístup k databáze. V téme Zdieľanie údajov doplnku Business Contact Manager s ostatnými používateľmi.

Zobrazilo sa hlásenie o tom, že overovanie vzdialené používateľské konto sa nepodarilo.

Overte u správcu vzdialeného počítača, že nie je zapnutá funkcia Jednoduché zdieľanie súborov a že databáza nie je zdieľaná.

Zobrazilo sa hlásenie uvádza nasledovné: Prihlásenie zlyhalo: obmedzenie používateľského konta.

Počítač, v ktorom je umiestnená databáza, nemusí povoľovať prázdne heslá, môže mať obmedzenia prihlasovania podľa hodín alebo sledovať politiku, ktorá obmedzuje frekvenciu povolených zmien hesla. Zvážte, či nepožiadate správcu, aby manuálne nastavil vaše heslo.

Zobrazilo sa hlásenie o tom, že heslo nespĺňa požiadavky politiky hesla.

Počítač, v ktorom je umiestnená databáza, môže mať politiku hesiel, ktorá požaduje minimálnu dĺžku hesla, alebo aby boli v hesle zahrnuté špeciálne znaky alebo môže byť nastavené sledovanie histórie hesla, aby sa zabezpečilo, že sa nepoužívajú predošlé heslá. Zvážte, či nepožiadate správcu, aby manuálne zmenil vaše heslo.

Zobrazilo sa hlásenie o tom, že Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nemohol zmeniť svoje heslo

 • Vaše vzdialené konto môže byť uzamknuté. Tento problém sa môže vyskytnúť, ak nesprávne zadáte svoje vzdialené heslo a politika zabezpečenia je nakonfigurovaná tak, aby uzamkla používateľské kontá po určitom počte neúspešných pokusov o prihlásenie. Správca možno potrebuje obnoviť vaše heslo.

 • Vaše vzdialené konto je možno neprístupné. Zvážte, či nepožiadate správcu, aby obnovil vaše heslo.

 • Vaše vzdialené konto môže mať zapnuté nastavenie používateľ musí zmeniť heslo pri ďalšom prihlásení. Ak toto nastavenie zapnuté, nemôžete použiť funkcie zmeniť heslo pre vzdialený prístup pre Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook. Požiadajte správcu vzdialeného počítača, ak chcete toto nastavenie na vzdialené používateľského konta alebo manuálne vytvorenie nového hesla.

 • Vaše vzdialené konto má možno zapnuté nastavenie Používateľ nemôže zmeniť heslo. Správca musí manuálne nastaviť vaše heslo alebo vypnúť toto nastavenie pre vaše používateľské konto.

 • Ak máte prázdne heslo, používanie prázdnych hesiel pre sieťové overenie môže byť vypnuté. Odporúčame, aby ste nepoužívali prázdne heslá na prístup k vzdialeným databázam doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Ďalšie zdroje informácií

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×