Riešenie problémov, ktoré používateľom zabrániť v zobrazení informácií o voľnom čase ostatných používateľov programu Office Outlook 2007 a v programe Outlook 2010 v službách Office 365

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Úvod

DÔLEŽITÉ: Tento článok sa vzťahuje iba na používateľov v organizáciách, ktoré používajú službu Exchange Online výlučne a, nemáte k dispozícii hybridné nasadenie Exchange Online v Office 365 a lokálneho servera Microsoft Exchange Server. Ak máte hybridné nasadenie, pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base:

Používateľ nemôže zobraziť informácie o voľnom čase vzdialeného používateľa v hybridné nasadenie lokálneho servera Exchange a Exchange Online v Office 365

Tento článok obsahuje informácie o riešení problémov, ktoré používateľom zabrániť v zobrazení informácie o voľnom čase ostatných používateľov v programe Microsoft Office Outlook 2007 a Microsoft Outlook 2010 v balíku Microsoft Office 365.

Používateľ môže byť schopný zobrazenie informácií o voľnom čase v scenáre, ako sú tieto:

 • Používateľ pokúsi naplánovať schôdzu kalendára.

 • Používateľ sa pokúša zobraziť dostupnosť iných používateľov v programe Outlook.

V takýchto prípadoch sa môže byť používateľ nie je možné zobraziť informácie o voľnom čase, pretože program Outlook nemôže pripojiť k službe Exchange dostupnosť a k službe Exchange Autodiscover. 

Procedúra

Pred riešení

Skôr ako sa vyriešiť problém, overiť, či sú splnené obe tieto podmienky.

Zabezpečiť, aby používateľ spustil nástroj Office 365 Desktop Setup

Ďalšie informácie o nastavení počítača pre služby Office 365, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

    Používanie aktuálnych počítačových aplikácií balíka Office so službami Office 365


Uistite sa, či počítač spĺňa systémové požiadavky pre Office 365

Ďalšie informácie o systémových požiadavkách pre služby Office 365, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

    Softvérové požiadavky pre Office 365 for business


Ak bol aktualizovaný inštalácie balíka Office, test na určenie, či sa problém vyriešil snaží získať informácie o voľnom čase. Ak sa problém vyrieši, použite postupy uvedené nižšie.
 

Riešenie problému

Ak chcete vyriešiť tento problém, použite jeden alebo viaceré z týchto postupov v závislosti od vašej situácii.
 

Riešenie dostupnosti služby prístupu

Kroky 1 až 3 v tejto časti sú kroky, ktoré môžete použiť pomôcť izolovať príčinu problémov. Na základe výsledkov z týchto postupov by mali môcť izolovať problém v lokálnom počítači alebo v konfigurácii vašej organizácie. Krok 1: Skontrolujte, či je používateľské konto prístup dostupnosť služby Exchange Online

Získať informácie o voľnom čase zo služby Exchange Online, musíte mať prístup k službe dostupnosť. Dostupnosť koncové body služby dodávajú služby Autodiscover, keď je nastavený profil programu Outlook. V závislosti od konfigurácie vaša organizácia používa služby Autodiscover môže byť nakonfigurovaný tak, aby smerovali do lokálneho prostredia alebo priamo na serveroch Exchange Online. Je potrebné potvrdiť, že služby Autodiscover je reagovať na žiadosti o od používateľov, ktorí nie je možné získať informácie o voľnom čase.

Postupujte takto:

 1. Spustite webový prehliadač, a potom vyhľadajte https://testconnectivity.microsoft.com/ prístup k nástroju Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

 2. Kliknite na kartu služieb Office 365 .

 3. V časti Microsoft Office Outlook testy pripojenia, kliknite na položku Outlook Autodiscovera potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 4. Na stránke Outlook Autodiscover zadajte informácie do formulára a potom kliknite na tlačidlo Vykonať Test.

 5. Po dokončení testu rozbaľte každý krok testu na stránke podrobností Test identifikovať problém. Ak je test úspešný, zobrazí výsledky úspešnej Autodiscover dotazu. Výsledky Zobraziť zoznam adries URL, ktoré sú k dispozícii pomocou služby Autodiscover. Úspešné výsledky podobajú, ktoré sú zobrazené v nasledujúcej snímke obrazovky.

  Riešenie problémov s voľnom informácie

Ak je test neúspešný, Skontrolujte správcu služieb Office 365, aby služby Autodiscover je nastavená správne vo vašej organizácii. Ďalšie informácie o tom, ako to urobiť, prejdite nadol na Krok 3: vytvoriť alebo upraviť záznam DNS služby Autodiscover nižšie.

Krok 2: Pomocou nástroja Test E-mail Automatická konfigurácia na určenie, či program Outlook môžete pripojiť k službe Autodiscover

Po potvrdení služby Autodiscover externe pracuje v organizácii, určite, či služba Autodiscover fungovať v lokálnom počítači. Pomocou nástroja Test E-mail Automatická konfigurácia na určenie, či služba Autodiscover a dostupnosť služieb pracujú z programu Outlook.

Postupujte takto:

 1. Spustite Outlook.

 2. Stlačte a podržte kláves Ctrl, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu programu Outlook v oblasti oznámení a potom kliknite na položku Test E-mail Automatická konfigurácia.

 3. Skontrolujte, či správnu e-mailovú adresu do poľa E-mailovú adresu .

 4. V okne Test E-mail Automatická konfigurácia , kliknutím zrušte začiarknutie políčka Použitie Guessmart a Secure Guessmart overovanie začiarkavacie políčko.

 5. Začiarknite políčko Použiť AutoDiscover , a potom kliknite na položku testovať.

Skontrolujte, či tento test úspešný a získať správnu URL dostupnosť služby Outlook. Úspešné výsledky podobajú, čo je znázornené na obrázku nižšie: 

Riešenie problémov s Voľný zaneprázdnený informácie

Ak tento test neúspešný, môže byť lokálny počítač nemôže pripojiť k službe Autodiscover. Nižšie sú uvedené niektoré bežné príčiny, ktoré môžu spôsobovať tento problém:

 • Lokálna brána firewall blokuje Outlook pripojiť k službe Autodiscover.

 • Nástroj Office 365 Desktop Setup nebol bol spustený v počítači.

Ďalšie informácie o iných metód, ktoré môžete použiť na vyriešenie problému v časti Ďalšie postupy na riešenie problémov .

Krok 3: Vytvoriť alebo upraviť záznam DNS služby Autodiscover

S vlastnou doménou je ľubovoľnej domény, ako je predvolený názov domény. onmicrosoft.com, ktorý bol pridaný do služieb Office 365. Ak vaša organizácia používa vlastné domény v službe Exchange Online a všetci používatelia migrovali do služieb Office 365, záznamy DNS musíte nakonfigurovať tak, aby presmerovať migrovaných používateľov koncových bodov služieb Exchange Online Autodiscover. Ste mali vytvoriť CNAME záznam funkcie Automatická konfigurácia.contoso.com tak, aby smerovali na autodiscover.outlook.com.

V tomto prípade contoso.com je zástupný symbol pre názov domény vašej spoločnosti.

Záznam Autodiscover CNAME musí obsahovať tieto informácie:

 • Alias: autodiscover

 • Cieľ: autodiscover.outlook.com


Ďalšie informácie nájdete v téme Externé DNS záznamy pre služby Office 365.

Poznámka: Ak máte hybridné nasadenie systému Exchange, nastavenie automatickej konfigurácie verejných záznamov DNS pre existujúce SMTP domény tak, aby smerovali do lokálneho prostredia. Ďalšie informácie nájdete v téme hybridné nasadenie predpoklady

Iné metódy riešenia problémov

Nasledujúce postupy môžu odstrániť aj bežných problémov voľnom.

Program Outlook spolu s prepínačom/cleanfreebusy

Program Outlook má niekoľko prepínače príkazového riadka, ktoré môžete použiť na opravu problémov.

Oprava pripojenia voľného času, postupujte nasledovne:

 1. Zavrite Outlook.

 2. Určite cestu k súboru Outlook.exe, postupujte takto:

  . Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na nájsť, a potom kliknite na položku súbory alebo priečinky.

  b. V poli s názvom zadajte Outlook.exe, a potom kliknite na tlačidlo Hľadať.

  c. Poznačte si cestu spustiteľný Outlook pre odkaz. V programe Outlook 2007, predvolená cesta je \Program Files\Microsoft Office\Office12\Outlook.exe. Pre aplikáciu Outlook 2010, predvolená cesta je \Program Files\Microsoft Office\Office14\Outlook.exe.

  d. V ponuke Súbor kliknite na položku Zavrieť.

 3. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.

 4. Do poľa Otvoriť zadajte cestu k programu Outlook (vrátane názvu súboru, cestu), stlačte medzerník raz a potom zadajte/cleanfreebusy

  Príkaz príkazového riadka pre program Outlook 2007 je napríklad takto:

       "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Outlook.exe" / cleanfreebusy

  Poznámka: si úplnú cestu k musí byť v úvodzovkách zachovať dlhé názvy súborov.

 5. Určite, či problém pretrváva.

Určenie, či je správne nakonfigurované hodnotu UseLegacyFB databázy registry

DÔLEŽITÉ: Tento postup obsahuje kroky, ktoré vám, ako na úpravu databázy registry. V prípade nesprávnej úpravy databázy Registry sa však môžu vyskytnúť vážne problémy. Preto postup podľa týchto krokov vykonávajte opatrne. Na zvýšenie bezpečnosti si databázu Registry pred vykonaním úprav zálohujte. V prípade výskytu problému tak potom môžete databázu Registry obnoviť. Ďalšie informácie o tom, ako zálohovať a obnoviť databázu registry, kliknite na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

   Ako zálohovať a obnoviť databázu registry v systéme Windows


Ak vaša organizácia práve migruje do služby Office 365, Outlook 2007 môže stále nakonfigurovaný na používanie položky databázy registry, ktorá bola prenesené z predchádzajúceho prostredia. Táto položka prinúti Outlook používať konto voľnom správy vo verejnom priečinku "Schedule+ voľnom". Verejné priečinky sa nepoužívajú Exchange Online pre voľnom údaje. Ak chcete zistiť, či existuje táto konfigurácia, postupujte nasledovne:

 1. Spustite Editor databázy Registry.

 2. Vyhľadajte a rozbaľte nasledujúci podkľúč databázy registry:

      HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Offlice\12.0\Outlook\Options\Calendar

 3. Vyhľadajte UseLegacyFB databázy registry. Ak položka databázy registry UseLegacyFB existuje, odstráňte položku. Alebo zmeňte hodnotu UseLegacyFB databázy registry na hodnotu 0.

POZNÁMKA: Ak používateľ môže zobraziť informácie o voľnom čase pre všetkých používateľov, okrem jedného používateľa, problém je možné nájsť s konkrétnym používateľom, ktorých informácie o voľnom čase používateľ nemôže zobraziť. Riešenie problémov s špecifické používateľovi a zistite, prečo klienta Outlook pre tohto používateľa nie je možné publikovať informácie o voľnom čase.

Stále potrebujete pomoc? Prejdite na Lokalitu Microsoft Community.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×