Riešenie problémov, keď nie je možné synchronizovať OneNote

Ľutujeme, že máte problémy so synchronizáciou OneNotu.

Neustále vydávame aktualizácie produktu, ktoré riešia problémy a zlepšujú synchronizáciu vo OneNote, preto vám odporúčame OneNote pravidelne aktualizovať. Aktualizácie našich produktov si môžete stiahnuť a používať bezplatne. Skôr než vyskúšate návrhy riešenia problémov uvedené v tomto článku, odporúčame vám nainštalovať si najnovšiu aktualizáciu OneNotu podľa pokynov, ktoré nájdete v téme Inštalácia aktualizácií balíka Office.

Ak problémy so synchronizáciou nevyrieši ani aktualizácia OneNotu, kliknite na typ problému, ktorý najlepšie popisuje vašu situáciu, alebo sa posuňte na koniec tejto stránky a nahláste problém so synchronizáciou produktovému tímu OneNotu.


Ak je poznámkový blok, ktorý sa nedá synchronizovať, uložený vo OneDrive alebo v novších verziách SharePointu, skúste ho otvoriť vo OneNote Online (na www.onenote.com). Toto pomáha zistiť, či problém spôsobuje server, alebo OneNote.

 1. Vo OneNote kliknite na položky Súbor > Informácie.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na URL adresu pod názvom príslušného poznámkového bloku a potom kliknite na položku Kopírovať.

 3. Vo webovom prehliadači kliknite do poľa adresy a stlačením kombinácie klávesov Ctrl + V prilepte skopírovanú URL adresu.

 4. Stlačením klávesu Enter načítajte poznámkový blok vo OneNote Online.

Ak sa vám podarilo otvoriť poznámkový blok vo OneNote Online a vidíte aj vykonané zmeny, problém môže spôsobovať počítačová verzia OneNotu. Zatvorením a opätovným otvorením poznámkového bloku v počítačovej verzii sa pripojenie zvyčajne zruší a úspešne obnoví. Postupujte podľa týchto krokov:

 1. V programe OneNote kliknite na položky Súbor > Informácie.

 2. Vedľa názvu príslušného poznámkového bloku, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zatvoriť.

 3. V prehliadači znova prepnite na poznámkový blok vo OneNote Online a potom na páse s nástrojmi kliknite na položku Otvoriť v programe OneNote.

Dôležité : Čas dokončenia synchronizácie všetkého obsahu poznámkového bloku do počítačovej verzie OneNotu závisí od veľkosti poznámkového bloku a typu internetového pripojenia, ktoré používate.

Ak poznámkový blok nie je možné otvoriť a zobraziť vo OneNote Online, problém so synchronizáciou pravdepodobne spôsobuje server. Ak je poznámkový blok uložený vo OneDrive, pozrite si stránku o stave služby, kde nájdete informácie o prípadných prerušeniach a výpadkoch. Ak máte poznámkový blok uložený v SharePointe, problém je potrebné nahlásiť správcovi, ktorý vám ho pomôže vyriešiť.

Upozornenie : Problém neodporúčame riešiť prihlásením sa do OneNotu ani odhlásením sa z neho (ani odstránením a opätovnou inštaláciou aplikácie), pretože to môže viesť k strate údajov.

Ak sa poznámkový blok dá otvoriť a zobraziť vo OneNote Online, no nevidíte vykonané zmeny, znamená to, že informácie sa ešte nesynchronizovali. Ak chcete zistiť, či sa pri synchronizácii nevyskytli chyby, vykonaním týchto krokov skontrolujte stav synchronizácie:

 1. V programe OneNote kliknite na položky Súbor > Informácie.

 2. Kliknite na tlačidlo Zobraziť stav synchronizácie.

 3. Ak sú v dialógovom okne vypísané chyby, všimnite si kód chyby a chybové hlásenie a pozrite sa, či sa kód nachádza v zozname kódov chýb v tomto článku.

  Poznámka : Vedľa chyby sa môže zobrazovať tlačidlo Získať pomoc. Ak ho vidíte, kliknite naň. Mal by sa zobraziť článok s pokynmi na odstránenie danej chyby.

Niekedy sa môže stať, že sa zdieľaný poznámkový blok synchronizuje normálne, no v jednej z jeho sekcií sa vyskytnú problémy. Môžete to overiť nasledovne:

 1. V programe OneNote kliknite na položky Súbor > Informácie > Zobraziť stav synchronizácie.

 2. V dialógovom okne Synchronizácia zdieľaných poznámkových blokov kliknite na ľubovoľnú ikonu poznámkového bloku označenú žltým trojuholníkom s upozornením, aby ste zobrazili názov sekcie, ktorá problémy so synchronizáciou spôsobuje.

 3. Kliknite na tlačidlo Synchronizovať teraz vedľa poznámkového bloku, v ktorom sa sekcia nachádza.

Jednotlivé sekcie poznámkového bloku sa niekedy môžu prestať správne synchronizovať. Ak máte jednu sekciu, ktorá sa nesynchronizuje s inak aktualizovaným poznámkovým blokom, môžete skúsiť nasledujúce riešenie:

 1. V tom istom poznámkovom bloku vytvorte novú sekciu.

 2. Skopírujte (ale nepremiestnite) všetky strany zo starej sekcie do novovytvorenej. Urobíte tak kliknutím pravým tlačidlom na každú stranu a následným kliknutím na položku Premiestniť alebo kopírovať.

 3. Po skopírovaní všetkých strán do novej sekcie stlačte kombináciu klávesov Shift + F9 a manuálne synchronizujte poznámkový blok. Ak sa zobrazí indikátor priebehu, počkajte, kým sa priebeh dokončí.

Ak pomocou týchto krokov úspešne zosynchronizujete strany v novej sekcii, ktorú ste vytvorili, môžete starú sekciu bezpečne odstrániť a potom pokračovať v práci v novej sekcii. Po odstránení starej sekcie môžete novú sekciu premenovať rovnakým názvom, aký mala odstránená sekcia. 

Ak sú tieto kroky neúčinné, chyby alebo problémy so synchronizáciou môže spôsobovať aj poškodená sekcia nachádzajúca sa v Koši poznámkového bloku. Ak už poškodenú sekciu nepotrebujete, môžete ju z Koša odstrániť a zabrániť vzniku chýb:

 1. Vo onenotovom poznámkovom bloku kliknite na kartu História a potom na položku Kôš poznámkového bloku.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na sekciu (alebo na stranu) a vyberte položku Premiestniť alebo kopírovať.

 3. Môžete tiež kopírovať strany alebo obsah sekcie a prilepiť ich na inú stranu alebo do inej sekcie. Keď to urobíte, pôvodnú sekciu alebo stranu môžete odstrániť.

Hlásenia o konflikte verzií sa zvyčajne zobrazujú vtedy, keď sa dvaja používatelia súčasne pokúšajú upraviť rovnakú časť strany, napríklad zmeniť rovnaký odsek v poznámkach. Ak nastane konflikt, One Note vytvorí viaceré kópie strany, aby nedošlo k strate údajov, a na žltom informačnom paneli sa zobrazí chybové hlásenie. Na strane, kde sa vyskytol konflikt, sa zobrazí ikona.

Pri riešení konfliktov zlúčenia postupujte takto:

 1. Kliknite na žltý informačný panel v hornej časti strany. Zobrazí sa strana so zoznamom konfliktných zmien (zvýraznené červenou farbou).

 2. V prípade potreby skopírujte informácie zo strany s chybovým hlásením o konfliktoch zlúčenia a zmeny prilepte na hlavnú stranu.

 3. Po zahrnutí všetkých zmien odstráňte stranu s konfliktmi kliknutím pravým tlačidlom myši na kartu strany a potom na položku Odstrániť v kontextovej ponuke.

Ďalším konfliktom pri synchronizácii sa snažte predchádzať obmedzením množstva práce, ktorú dvaja a viacerí používatelia vykonávajú na jednej strane.

Chyby spôsobené zaneprázdnením servera sa zvyčajne vyskytujú vtedy, keď sú poznámkové bloky uložené v SharePointe, SharePointe Online alebo vo OneDrive for Business. Vyzerajú ako chyby synchronizácie, no vo väčšine prípadov ide o chyby overenia, ktoré možno odstrániť použitím niektorého z týchto postupov:

 • Odhláste sa z OneNotu a opäť sa prihláste.

 • Zavrite a znova otvorte poznámkový blok.

 • Skontrolujte, či máte k poznámkovému bloku prístup vo OneNote Online (na www.onenote.com), v SharePointe alebo v SharePointe Online.

Niektoré chyby, ako je napríklad 0xE00015E0, sú spôsobené nedostatkom miesta v zariadení alebo v poznámkovom bloku, čo zabraňuje synchronizácii sekcie. Tento problém môžu spôsobovať veľké záložné súbory. Tieto problémy so synchronizáciou môžete vyriešiť optimalizáciou alebo odstránením existujúcich záložných kópií poznámkového bloku.

Optimalizácia onenotového poznámkového bloku

 1. Vo OneNote kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. V dialógovom okne Možnosti kliknite na položku Ukladanie a zálohovanie.

 3. Kliknite na položku Optimalizovať všetky súbory. Optimalizácia súborov môže určitý čas trvať.

Priestor môžete šetriť aj nastavením možnosti Uchovávať tento počet záložných kópií v časti Ukladanie a zálohovanie na nižší počet.

Odstránenie existujúcich záložných kópií

 1. Otvorte Prieskumníka.

 2. V navigačnom paneli v hornej časti okna zadajte heslo %localappdata% a stlačte kláves Enter.

 3. Otvorte priečinok Microsoft a potom priečinok OneNote.

 4. Ak máte OneNote 2016, otvorte priečinok 16.0. Ak máte OneNote 2013, otvorte priečinok 15.0. Potom otvorte priečinok Zálohovanie.

 5. Odstráňte súbory alebo priečinky, ktoré už v priečinku Zálohovanie nechcete mať uložené.

Ak sa vyskytne jedna z týchto chýb, mali by ste postupovať podľa krokov uvedených v príslušnom článku:

Tu sú niektoré z najbežnejších chýb typu „Služba nie je k dispozícii“, s ktorými sa môžete stretnúť, a prepojenia na články, ktoré popisujú postupy odstránenia týchto chýb:

Nesprávne umiestnené sekcie sa v poznámkovom bloku zobrazia vtedy, keď sa OneNote pokúša synchronizovať zmeny sekcie poznámkového bloku, ale nemôže nájsť súbor sekcie. Tento problém môžete vyriešiť odstránením sekcie z poznámkového bloku alebo jej premiestnením do iného poznámkového bloku. Ďalšie informácie nájdete v tomto článku:

Riešenie problémov s nesprávne umiestnenými sekciami vo OneNote

Ak máte onenotové poznámkové bloky uložené v SharePointe, určite ste si všimli, že zvyčajne sú uložené v knižniciach dokumentov. Ak sú v sharepointovej knižnici, ktorú používate, povolené určité vlastnosti, môžu spôsobovať chyby pri synchronizácii. Ďalšie informácie nájdete v týchto článkoch:

V priestore na spoluprácu sa problémy so synchronizáciou môžu vyskytnúť vtedy, keď sa viacerí študenti súčasne pokúšajú upraviť tú istú časť strany alebo keď je na upravovanej strane pridaná veľká príloha. Tu sú niektoré najvhodnejšie postupy, ktorými môžete predchádzať problémom so synchronizáciou:

 • Rozdeľte študentov do malých skupín s maximálne 6 členmi.

 • Pre každú skupinu študentov vytvorte samostatnú kartu sekcie. Ak máte napríklad 4 skupiny po 6 študentov, vytvorte 4 karty.

 • Každý študent by si mal vytvoriť vlastnú stranu alebo by aspoň viacerí študenti nemali upravovať jednu stranu na rovnakom mieste.

 • Nepripájajte veľké súbory.

Najvhodnejšie postupy na synchronizáciu onenotových poznámkových blokov

Náš tím podpory zostavuje zoznam tipov, ktoré vám môžu pomôcť, aby ste sa v budúcnosti problémom so synchronizáciou vyhli.

Ďalšie informácie nájdete v téme Najvhodnejšie postupy synchronizácie OneNotu.

Nahláste svoj problém so synchronizáciou OneNotu tímu OneNotu

Je nám ľúto, ak sa vám stále nedarí vyriešiť problémy so synchronizáciou.

Neustále pracujeme na zlepšení funkcií synchronizácie vo OneNote. Ak nám chcete pomôcť s rýchlejším identifikovaním a riešením nových problémov, zvážte nahlásenie svojho problému so synchronizáciou na fórach programu OneNote na lokalite Microsoft Answers.

Môžete použiť aj Diagnostický nástroj OneNotu, ktorý zozbiera diagnostické informácie z vašej nainštalovanej verzie OneNotu 2016 pre Windows, a potom informácie bezpečne odošlite Microsoftu, aby sme mohli nájsť riešenie.

Poznámka : Diagnostický nástroj OneNotu je momentálne k dispozícii iba v angličtine. Keď budú dostupné ďalšie jazyky, túto stránku aktualizujeme.

Ďakujeme!

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×