Riešenie alebo odstránenie duplicitných kontaktov

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Niekedy sa v priečinku Kontakty objavia duplicitné položky. Duplicitné položky sa môžu vytvoriť, keď importujete skupinu nových kontaktov do Outlooku, pričom máte existujúce kontakty s rovnakým menom alebo e-mailovou adresou.

Odstraňovanie duplicitných kontaktov

 1. Kliknite na položku Ľudia.

  Kliknutie na položku Ľudia

 2. Na karte Domov v skupine Aktuálne zobrazenie kliknite do pravého dolného rohu poľa zobrazení a potom kliknite na položku Telefón. Toto je najvhodnejšie zobrazenie na vyhľadávanie duplicitných položiek v zozname kontaktov.

  Skupina Aktuálne zobrazenie na karte Domov

 3. V zozname kontaktov podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na každý kontakt, ktorý chcete odstrániť.

  Podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na každý kontakt, ktorý chcete odstrániť

 4. Po vybratí všetkých duplicitných položiek stlačte kláves Delete alebo kombináciu klávesov Ctrl + D.

Vypnutie funkcie vyhľadávanie duplikátov

Program Outlook obsahuje funkciu vyhľadávania duplikátov, ale ak ukladáte veľa kontaktov, proces bude rýchlejší, ak túto funkciu vypnete.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Ľudia.

 4. V časti Mená a zaraďovanie zrušte začiarknutie políčka Kontrolovať duplicity pri ukladaní nových kontaktov.

Poznámka : Ak importujete nové kontakty do programu Outlook a pri používaní Sprievodcu importom a exportom (súbor > Otvoriť a exportovať > importovať alebo exportovať), môžete zabrániť duplicitné kontakty výberom duplikované položky neimportovať alebo nahradiť duplikáty importovanými položkami počas procesu importu.

Sú dve možnosti, ako riešiť duplicitné kontakty v dialógovom okne Zistil sa duplicitný kontakt :

 • Pridanie duplikátu ako nový kontakt     Nový kontakt sa pridá do priečinka Kontakty. Vytvoríte napríklad nový kontakt s menom René Klčo, pričom kontakt s daným menom už existuje v priečinku Kontakty, takže budete mať dva kontakty s týmto menom. Na rozlíšenie medzi týmito dvoma kontaktmi je možné napríklad pridať k jednému z nich iniciálku druhého mena.

  Tip : Zobrazenie kontaktov ako elektronických vizitiek je dobrá voľba zobrazení, v ktorom chcete zobraziť dostatočné množstvo informácií rozlíšiť kontaktov s duplicitnými názvami.

 • Aktualizácia novej informácie z duplicitného kontaktu do existujúceho kontaktu    Všetky polia s obsahom sa porovnajú a nové alebo zmenené informácie z nového kontaktu sa pridajú do existujúceho kontaktu. Zachová sa iba existujúci kontakt.

  Farebné kategórie a text v tele nový kontakt sa neskopírujú do existujúceho kontaktu. Ak chcete skopírovať tieto informácie do existujúceho kontaktu, musíte tak urobiť manuálne. Certifikáty a prepojenia na kontakty na karte činnosti sa skopírujú z duplicitného kontaktu a pridajú k existujúcim údajom bez toho, aby sa pôvodné údaje zachovajú. Prepojenia na karte činnosti na iné položky ako kontakty, napríklad úloh a plánovaných činností, sa však neskopírujú.

  Po aktualizácii existujúceho kontaktu sa jeho predošlá kópia uloží v priečinku Odstránené položky. Túto kópiu kontaktu môžete použiť, ak potrebujete obnoviť pôvodný kontakt alebo skopírovať informácie, ktoré sa nemali zmeniť.

Odstránenie nepotrebných duplicitných kontaktov je potrebné manuálne. Toto je najlepší spôsob, ako odstrániť duplicity.

 1. V priečinku Kontakty vyberte priečinok kontaktov, ktorý obsahuje duplicitné kontakty.

 2. Na karte Zobraziť v skupine Aktuálne zobrazenie kliknite na položku Zmeniť zobrazenie a potom kliknite na položku Telefón, čím sa kontakty zobrazia spôsobom, ktorý je najvhodnejší na vyhľadanie duplicitných položiek. Teraz môžete zoznam kontaktov zoradiť podľa dátumu úpravy, čím sa duplicitné položky zoskupia.

  Zoradenie zoznamu podľa dátumu úpravy a zoskupenie duplicít môže predstavovať jednoduchší postup:

  1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Aktuálne zobrazenie na položku Nastavenie zobrazenia.

   Príkaz Nastavenie zobrazenia na páse s nástrojmi

  2. Kliknite na položku Stĺpce a potom v zozname Dostupné stĺpce vybrať z kliknite na položku Často používané polia.

  3. V zozname Dostupné polia kliknite na položku Zmenené a potom kliknite na položku Pridať.

  4. Klikajte na tlačidlo Presunúť nahor, až kým sa položka Upravené nebude nachádzať na začiatku zoznamu Polia zobraziť v tomto poradí.

  5. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

 3. V zozname kontaktov podržte pri klikaní na jednotlivé duplicitné kontakty kláves CTRL.

 4. Po vybratí všetkých duplicitných kontaktov stlačte kláves DELETE.

Poznámka : Ak chcete zabrániť pri importovaní kontaktov vo vytváraní duplicitných kontaktov, v Sprievodcovi importom a exportom kliknite na položku Duplikáty neimportovať alebo na položku Duplikáty nahrádzať importovanými položkami.

 • Duplikáty neimportovať  Existujúce údaje sa zachovajú a duplicitné informácie v údajovom súbore programu Outlook (.pst) nie je skopírovaný do priečinka kontakty.

 • Nahradiť duplikáty importovanými položkami  Existujúce údaje v priečinku kontakty sa nahradí informácie v údajovom súbore programu Outlook (.pst), importovaného.

Program Outlook obsahuje funkciu vyhľadávania duplikátov, ale ak ukladáte veľa kontaktov, proces bude rýchlejší, ak túto funkciu vypnete.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na priečinok Kontakty.

 4. V časti Mená a zaraďovanie zrušte začiarknutie políčka Kontrolovať duplicity pri ukladaní nových kontaktov.

Sú dve možnosti, ako riešiť duplicitné kontakty v dialógovom okne Zistil sa duplicitný kontakt :

Pridanie duplikátu ako nový kontakt     Nový kontakt sa pridá do priečinka Kontakty. Vytvoríte napríklad nový kontakt s menom René Klčo, pričom kontakt s daným menom už existuje v priečinku Kontakty, takže budete mať dva kontakty s týmto menom. Na rozlíšenie medzi týmito dvoma kontaktmi je možné napríklad pridať k jednému z nich iniciálku druhého mena.

Tip : Zobrazenie kontaktov ako elektronických vizitiek je dobrá voľba zobrazení, v ktorom chcete zobraziť dostatočné množstvo informácií rozlíšiť kontaktov s duplicitnými názvami.

Aktualizácia novej informácie z duplicitného kontaktu do existujúceho kontaktu    Program Outlook porovná všetky polia, ktoré obsahujú údaje v duplicitnom aj v existujúcom kontakte, a skopíruje údaje z duplicitného kontaktu do polí s konfliktnými údajmi v už existujúcom kontakte. Ak máte napríklad kontakt s menom René Klčo s telefónnym číslom 555-0112 a dostanete duplicitný kontakt s novým telefónnym číslom, program Outlook skopíruje nové telefónne číslo do správneho poľa v už existujúcom kontakte, pričom ostatné polia zostanú nezmenené.

Farebné kategórie, ktoré ste priradili k nový kontakt a text v správe z nového kontaktu sa neskopírujú do existujúceho kontaktu. Ak chcete kopírovať tieto informácie, musíte tak urobiť manuálne. Certifikáty a prepojenia na kontakty na karte činnosti sa skopírujú z duplicitného kontaktu a pridajú k existujúcim údajom bez toho, aby sa pôvodné údaje zachovajú. Prepojenia na karte činnosti na iné položky ako kontakty, napríklad úloh a plánovaných činností, sa však neskopírujú.

Kedykoľvek program Outlook aktualizuje údaje v kontakte, v priečinku Odstránené položky sa ukladá kópia originálneho kontaktu. Táto kópia je použiteľná v prípade, že sa chcete vrátiť k informáciám v pôvodnom kontakte.

Ak ste do programu Outlook importovali kontakty s použitím rovnakých mien alebo e-mailových adries, ktoré už existujú vo vašom priečinku Kontakty, a zvolili ste možnosť Povoliť vytváranie duplikátov v Sprievodcovi importom a exportom, priečinok Kontakty môže obsahovať nežiaduce duplicitné položky niektorých alebo všetkých importovaných kontaktov.

Odstránenie nepotrebných duplicitných kontaktov je potrebné manuálne, ale toto je najjednoduchší spôsob, ako na to.

 1. V priečinku Kontakty zvoľte priečinok kontaktov, ktorý obsahuje duplicitné kontakty

 2. Na navigačná tabla kliknite v časti Aktuálne zobrazenie na položku Telefónny zoznam, čím sa kontakty zobrazia spôsobom, ktorý je najvhodnejší pre vyhľadanie duplicitných položiek. Teraz môžete zoznam kontaktov usporiadať podľa dátumu úpravy, čím sa duplicitné položky zoskupia.

 3. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Aktuálne zobrazenie a potom kliknite na položku Prispôsobiť aktuálne zobrazenie.

 4. Kliknite na tlačidlo Polia, zvoľte položku Zmenené v zozname Dostupné polia a potom kliknite na tlačidloPridať.

 5. Klikajte na tlačidlo Presunúť nahor, až kým sa položka Upravené nebude nachádzať na začiatku zoznamu Polia zobraziť v tomto poradí.

 6. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

 7. V zozname kontaktov podržte pri klikaní na jednotlivé duplicitné kontakty kláves CTRL.

 8. Po vybratí všetkých duplicitných kontaktov stlačte kláves DELETE.

Poznámka : Ak nechcete, aby sa pri importovaní kontaktov do programu Outlook vytvárali duplicitné kontakty, v Sprievodcovi importom a exportom vyberte možnosť Duplikáty neimportovať alebo Duplikáty nahrádzať importovanými položkami.

 • Duplikáty neimportovať  Existujúce údaje sa zachovajú a duplicitné informácie v súbor osobných priečinkov (.pst) nie je skopírovaný do priečinka kontakty.

 • Nahradiť duplikáty importovanými položkami  Existujúce údaje v priečinku kontakty sa nahradí informácie v súbore .pst, ktorý je importovaný.

Ak ukladáte veľa kontaktov do Outlooku, proces môže byť rýchlejšie, ak nechcete používať funkciu duplikátov. Ak chcete túto funkciu vypnúť, postupujte takto:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti kontaktov a potom zrušte začiarknutie políčka Skontrolovať duplicitné kontakty.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×