Riadenie procesu marketingových a produktových požiadaviek

Autor: Mike Gospe

Spravovanie dynamiky produktového tímu je umenie     – najmä pri príprave dokumentu o trhových požiadavkách (DTP) a dokumentu o produktových požiadavkách (DPP). Ako by povedala bývalá prvá dáma Hillary Clintonová, na riadenie tohto procesu a zhromaždenie, syntézu a stanovenie priorít mnohých trhových a produktových požiadaviek treba neskutočne veľké množstvo ľudí. Vedúci produktového tímu (produktový manažér alebo marketingový pracovník), ktorý sa to všetko snaží zvládnuť sám, je odsúdený na neúspech.

Ako teda môže vedúci produktového tímu zostaviť tím a zvládnuť všetky politické a procedurálne nástrahy tak, aby úspešne dorazil do cieľa? V tomto článku je uvedených päť najdôležitejších postupov na zabezpečenie vytvorenia a schválenia špičkových dokumentov DTP a DPP.

Úloha vedúceho produktového tímu

Ak by sme proces tvorby DTP a DPP porovnali so stavbou domu, vedúci produktového tímu je architektom a stavebníkom. Členovia tímu sú subdodávateľmi so skúsenosťami z oblastí stratégie a taktiky, podobne ako je tomu u elektrikárov, inštalatérov a stolárov.

Vedúci produktového tímu kontroluje a koordinuje stratégiu, rozpočet a plán taktík na zabezpečenie postupu procesov DTP a DPP. Vedúci produktového tímu vykonáva nasledujúce činnosti a prispieva svojím strategickým náhľadom, taktickou koordináciou a vodcovskými schopnosťami, čím podporuje tento multifunkčný tím a jeho ciele:

  • Stanovuje ciele, stratégie a časový plán na návrh DTP alebo DPP.

  • Vedie medziorganizačný tím na synchronizáciu priorít a úsilia.

  • Identifikuje problémové oblasti.

  • Priraďuje úlohy na riešenie problémov.

  • Informuje produktový riadiaci výbor (PRV) o stave.

Na začiatok stránky

Päť najdôležitejších postupov

Napriek tomu, že procesy vývoja produktov sa v jednotlivých odvetviach líšia, niektoré bežné osvedčené postupy používajú takmer všetci úspešní vedúci tímov. Ich zapracovanie do každodennej praxe povzbudzuje tím, obmedzuje riziko a zvyšuje šance na urýchlenie schválenia, aby bolo možné posunúť DTP alebo DPP do ďalšej fázy.

1. Vytvorenie hlavného tímu plného hviezd

Vytvorenie DTP alebo DPP je významným projektom, ktorý si vyžaduje súbor zručností a vedomostí ľudí zo všetkých kútov spoločnosti. Na dosiahnutie úspechu je potrebné, aby vedúci produktového tímu najal tie najväčšie hviezdy, využil ich potenciál a dokázal manažovať týchto odborníkov.

Zoznam členov tímu bude závisieť od toho, aké informácie má DTP alebo DPP obsahovať. Osvietení vedúci produktových tímov však vedia, že menší a skúsený hlavný tím je cennejší ako veľký tím s obmedzenými alebo pochybnými schopnosťami.

V závislosti od zložitosti spoločnosti alebo produktu môže mať produktový tím 50 členov, ale aj len 2. Hlavný tím zvyčajne tvoria členovia z oddelení produktového marketingu, produktového manažmentu, podpory, financií a predaja. V prípade potreby sa môžu pridať ďalší prispievatelia v závislosti od požadovaného vstupu. Vedúci tímu môže napríklad zapojiť pomoc produktových školiteľov na účel diskusie o výsledkoch školenia partnerských organizácií predaja.

Úspešní vedúci produktového tímu si vždy nájdu dostatok času na komunikáciu s členmi tímu, prejavujú záujem o ich názory a spätnú väzbu a vyjadrujú uznanie voči ich individuálnym alebo kolektívnym prínosom. Tieto jednoduché, no často zanedbávané činnosti dokážu udržať pozornosť a motiváciu tímu, aby sa snažil dosiahnuť najlepšie výsledky.

Na začiatok stránky

2. Určenie účastníkov projektu

Spravovanie zásad organizácie je rovnako dôležité ako kontrola mechanizmu navrhovania DTP alebo DPP. Uistite sa, že počas procesu identifikujete kľúčových účastníkov projektu z multifunkčných tímov a postaráte sa o nich. Títo rozhodujúci členovia môžu byť členmi PRV alebo inými výkonnými vedúcimi pracovníkmi, na ktorých názoroch najviac záleží pri vyhodnocovaní, odsúhlasení alebo vyjadrení nesúhlasu s odporúčaniami uvedenými v DTP a DPP.

Pri kontakte s účastníkmi projektu nepredpokladajte, že poznajú podrobnosti o produkte rovnako dobre ako vy. Niektorí vedúci tímov robia tú chybu, keď si myslia, že úroveň ich vedomostí je bežná v rámci celej spoločnosti.

Najefektívnejší vedúci tímov sa bežne stretávajú s jednotlivými účastníkmi projektu a zaujímajú sa o ich spätnú väzbu alebo podporu. Mimoriadne dôležité je to najmä v prípade, že môžu existovať námietky voči pravidlám uvedeným v DTP alebo DPP. Vedúci tímov môžu minimalizovať riziko zlyhania podporovaním otvorenej, priamej komunikácie, vďaka ktorej je možné vyriešiť všetky problémy v súkromí – pred prezentovaním svojich odporúčaní na formálnejšej schôdzi PRV.

Na začiatok stránky

3. Sledovanie priebehu a spravovanie podrobností

Ako sa hovorí: „Tajomstvo úspechu spočíva v maličkostiach.“ Najlepší vedúci produktových tímov sú zameraní na detaily, dokážu definovať a sledovať kľúčové medzníky, vytvárajú a distribuujú užitočné poznámky zo schôdzí a často komunikujú s členmi tímu.

Nejde však o mikromanažment. Ani zďaleka. Namiesto toho je dobré vedieť, ako a kedy delegovať priradené úlohy. Priraďte vlastníkov pre konkrétne časti DTP a DPP podľa informácií potrebných na vytvorenie komplexnej myšlienky. Vedúci tímu môže napríklad požiadať finančného manažéra, aby poskytol analýzu nákladov a prínosov a cenovú maticu pre DTP.

Na začiatok stránky

4. Predstavenie prezentácie pred PRV

Získanie rozhodnutia od PRV je veľmi dôležité, a to aj v prípade, že v rozhodnutí sa vyžaduje poskytnutie ďalších informácií. Väčšina PRV prezentácií je bohužiaľ neštruktúrovaná alebo ide len o súbor voľne prepojených skutočností, histórie a odporúčaní, na základe ktorých nie je možné poskytnúť prehľad kontroly produktivity.

Ak chcete uspieť, musí mať vaša prezentácia odporúčaní a stavu pred PRV jasný formát. Úzko zameraná prezentácia musí byť svieža, k veci a musí načrtnúť nasledujúce skutočnosti:

  • Jediný, jasný cieľ schôdze PRV.

  • Vyjadrenie uznania členom PRV a ďalším vedúcim, ktorí prispeli svojím komentárom alebo podporili niektoré odporúčania, ktoré vedúci tímu plánuje predstaviť.

  • Štruktúrovaný program schôdze.

  • Prezentovanie technických informácií logickým a zrozumiteľným spôsobom a používanie čo najmenšieho počtu snímok.

  • Záverečná snímka so zhrnutím činností alebo rozhodnutí potrebných od PRV na posun projektu do ďalšej fázy.

Na začiatok stránky

5. Uvedomenie si, kedy sa práca tímu skončila

Po prijatí DTP alebo DPP môžete produktový tím rozpustiť. Ak vedúci tímov zbytočne predlžujú existenciu produktového tímu alebo začnú dávať tímu prevádzkové povinnosti a zodpovednosti, môže dôjsť k tichému povstaniu. Hrozí, že členovia tímu sa ohradia voči dodatočným požiadavkám na schôdzach, nedotiahnu úlohy do konca alebo sa budú verejne a súkromne sťažovať na proces a vedúceho tímu.

Je dôležité dokázať si uvedomiť, kedy je treba tím po dosiahnutí konečného medzníka rozpustiť. Verejne oslávte úspech tímu s vedúcimi pracovníkmi, vyjadrite uznanie za kľúčový prínos a potom tím zrušte. Vďaka tomu bude skupina v budúcnosti pripravená a ochotná podať najlepší výkon v čase, keď bude o to požiadaná a vedúci tímu ju bude potrebovať.

Na začiatok stránky

Zhrnutie

Pri riadení vývoja DTP alebo DPP musia vedúci produktového tímu riadiť manažment multifunkčných tímov a organizačných zásad. Ak použijete týchto päť postupov ako návod, zvýšite svoje šance na úspešný proces schvaľovania a zlepšíte svoje vedúce schopnosti.

Na začiatok stránky

O autorovi     Mike Gospe je riaditeľ spoločnosti KickStart Alliance, ktorú tvorí tím vedúcich pracovníkov v oblasti marketingu a predaja. Spoločnosť pomáha spoločnostiam všetkých veľkostí vytvárať stratégiu a využívať nápadité cielené umiestnenie produktov a komunikáciu myšlienok, podporovať tvorivosť a programy pripravenosti predaja.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×