Riadenie dátumu dokončenia projektu (kritická cesta)

Jedným z prvých krokov pri spravovaní projektov je skúmanie, ako sa zmení dátum dokončenia projektu po zmene požiadaviek prostriedkov a úloh. Táto problematika sa označuje ako kritická cesta.

Kritická cesta predstavuje sériu úloh (alebo iba jednu úlohu), ktorá určuje vypočítavaný počiatočný dátum alebo koncový dátum projektu. Ak sa oneskorí jedna úloha na kritickej ceste, oneskorí sa aj dátum dokončenia celého projektu. Zobrazovanie informácií o projekte týmto spôsobom je tiež známe ako metóda kritickej cesty spravovania projektu.

Čo chcete urobiť?

Ďalšie informácie o analýze kritickej cesty

Zvýraznenie kritickej cesty

Zobrazenie iba kritickej cesty

Zobrazenie jednej kritickej cesty pre viacero projektov

Výpočet viacerých kritických ciest

Ďalšie informácie o analýze kritickej cesty

Ak chcete čo najlepšie využiť analýzu kritickej cesty, pridŕžajte sa nasledujúcich zásad:

 • Kritickú cestu pravidelne kontrolujte    Majte na zreteli, že pri realizácii plánu sa kritická cesta môže meniť v závislosti od príslušnej série úloh. Kritická cesta sa môže zmeniť po dokončení kritických úloh alebo pri oneskorení inej série úloh.

 • Pozorne kontrolujte kritické úlohy    kritická úloha je každá úloha na kritickej ceste. Tieto úlohy pravidelne kontrolujte, či niektorá z nich nevykazuje sklz. Ak sa oneskorí kritická úloha, oneskorí sa aj dátum dokončenia. Môžete uložiť pôvodný plán a použiť zobrazenie sledovania Ganttovho grafu na zobrazenie oneskorených úloh.

 • Skontrolujte sériu úloh, ktoré sa môžu stať kritickou cestou    Ak sa v nekritickej sérii úloh dostatočne oneskoria dátumy, táto séria úloh sa stane kritickou cestou. Ďalšie potenciálne rizikové úlohy môžete zistiť zobrazením viacerých kritických ciest v projekte.

 • Chráňte sa zobrazením úloh, ktoré sa môžu oneskoriť bez ovplyvnenia kritickej cesty    Podľa predvoleného nastavenia sa v kritickej ceste zobrazujú úlohy, ktoré sa vôbec nemôžu oneskoriť, pretože by sa oneskoril dátum projektu. Je možné, že budete chcieť zobraziť úlohy, ktoré sa aktuálne môžu oneskoriť o jeden deň bez toho, že by to malo vplyv na kritickú cestu, ale ak sa oneskoria o viac ako o deň, stanú sa kritickými úlohami. Zobrazovanie úloh s časová rezerva pomáha upozorniť na úlohy, ktoré sa stávajú kritickými, keď ešte stále je k dispozícii určitá medzipamäť.

  Tip: Ak chcete zmeniť citlivosť kritických úloh, kliknite na kartu Súbor, kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na položku Spresnenie. V zozname Úlohy sú kritické, ak je časová rezerva menšia alebo rovná zadajte počet dní časovej rezervy, kedy sa úloha považuje za kritickú.

Na začiatok stránky

Zvýraznenie kritickej cesty

Analýza kritickej cesty nemá žiadny zmysel, pokiaľ ju nemôžete vidieť. Kritickú cestu môžete zobraziť v podrobnom zobrazení Ganttovho grafu.

 1. Kliknite na kartu Zobraziť.

 2. V skupine Zobrazenia úloh kliknite na šípku vedľa položky Ganttov graf a potom kliknite na položku Ďalšie zobrazenia.

  Task veiws group graphic

 3. V dialógovom okne Ďalšie zobrazenia vyberte v zozname Zobrazenia položku Podrobný Ganttov graf a potom kliknite na položku Použiť. Podľa predvoleného nastavenia sú pruh Ganttovho grafu a čiara prepojenia červeno sfarbené.

  Tento formát prepíšu všetky priame zmeny formátovania, ktoré ste už vykonali pre štýly pruhov alebo jednotlivé pruhy. Toto formátovanie kritických úloh sa použije len pre aktuálne zobrazenie Ganttovho grafu v aktuálnom projekte. Ak chcete toto formátovanie uložiť, v dialógovom okne Ďalšie zobrazenia kliknite na položku Organizátor.

Na začiatok stránky

Zobrazenie iba kritickej cesty

 1. Ak ste to ešte neurobili, prejdite do zobrazenia Ganttovho grafu.

 2. Na karte Zobraziť v skupine Údaje kliknite na zoznam Filter a potom kliknite na položku Kritické.

  data group graphic

 3. Ak chcete znova zobraziť všetky úlohy, v zozname Filter kliknite na položku Žiadny filter.

Tip: Ak chcete rýchlo zobraziť zoznam úloh, ktoré sú na kritickej ceste, na karte Zobraziť v skupine Údaje kliknite na zoznam Skupina a potom kliknite na položku Kritické. Úlohy kritickej cesty sú uvedené spolu pod hlavičkou Kritické.

Na začiatok stránky

Zobrazenie jednej kritickej cesty pre viacero projektov

Ak máte viacero projektov vložených do hlavný projekt, môžete zobraziť, ktorý z vložených projektov predstavuje kritickú cestu pre hlavný projekt. Na vykonanie tejto úlohy je potrebné nakonfigurovať hlavný projekt na výpočet vložených projektov rovnakým spôsobom, ako sa vypočítavajú súhrnná úloha.

Dôležité upozornenie     Tento postup je funkčný iba v hlavnom projekte.

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Možnosti.

 2. V dialógovom okne Možnosti projektu kliknite na položku Spresnenie a potom začiarknite políčko Vložené projekty sa vypočítavajú ako súhrnné úlohy.

  Poznámka: Toto nastavenie sa použije iba pre aktuálny hlavný projekt. Pre iné projekty, iné hlavné projekty ani nové projekty sa nepoužije.

Na začiatok stránky

Výpočet viacerých kritických ciest

Pre každú nezávislú sieť úloh v rámci projektu môžete vypočítať a zobraziť kritickú cestu. V programe Project sa predvolene nastaví dátum najneskoršieho možného dokončenia pre úlohy bez následníkov alebo obmedzení ako dátum dokončenia projektu. Ak vyberiete výpočet viacerých kritických ciest, v programe Project sa nastaví najneskorší možný dátum dokončenia pre tieto úlohy ako ich dátum najskoršieho možného dokončenia, čím sa úloha stane kritickou.

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Možnosti.

 2. V dialógovom okne Možnosti projektu kliknite na položku Spresnenie a potom začiarknite políčko Vypočítať viac kritických ciest.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×