Rezervované slová a symboly programu Access 2007

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Rezervované slová sú slová a symboly, ktoré majú pre program Microsoft Office Access 2007 alebo jeho databázový nástroj špecifický význam. Ak sa pre pole tabuľky použije rezervované slovo alebo symbol, program Access na to upozorní, rovnako ako na skutočnosť, že pri odkaze na takéto pole môže nastať chyba.

Problémy tiež môžu nastať, ako sa rezervované slovo použije pre ovládací prvok, objekt alebo premennú. Prijaté chybové hlásenie ešte nemusí znamenať, že príčinou problému je rezervované slovo. Nájsť riešenie preto môže byť problematické. Program Access zobrazí napríklad nasledovné hlásenie:

Sprievodcovi sa nepodarilo zobraziť ukážku zostavy. Pravdepodobnou príčinou je, že tabuľka potrebná pre zostavu je uzamknutá pre výhradný prístup.

Ak sa rezervované slovo už používa, chybovému hláseniu sa dá vyhnúť tak, že slovo uzatvoríte hranatými zátvorkami ([ ]). Najlepším riešením je však takýto názov zmeniť a použiť slovo, ktoré nie je rezervované.

Poznámka : Poskytnutie zoznamu všetkých rezervovaných slov, ako napríklad názvov vstavaných funkcií alebo názvov definovaných používateľom, nie je praktické. Ak nastavíte odkaz na typovú knižnicu, objektovú knižnicu alebo ovládací prvok ActiveX, rezervované slová týchto knižníc sú zároveň rezervované slová v databáze.

Tip : V programe Access 2010, Zostavovač výrazov má IntelliSense, aby ste videli, aké argumenty výraz vyžaduje.

Obsah tohto článku

Prístup rezervované slová

Rezervované symboly programu Access

Prístup rezervované slová databázového nástroja

Rezervované slová programu Access

-A.

ADD

ALL

Alfanumerické údaje

ALTER

AND

ANY

Aplikácia

AS

ASC

Asistent

AUTOINCREMENT

Avg

-B

MEDZI

BINARY

BIT

BOOLOVSKÁ HODNOTA

BY

BYTE

-C

CHAR ZNAKOV

COLUMN

CompactDatabase

CONSTRAINT

Kontajner,

Počet

COUNTER

CREATE

CreateDatabase

CreateField

VytvoriťSkupinu

CreateIndex

CreateObject

CreateProperty

CreateRelation

CreateTableDef

Vytvoriť používateľské

CreateWorkspace

MENA

CurrentUser

-D

DATABASE

DATE

DATETIME

DELETE

DESC

Popis

DISALLOW

DISTINCT

DISTINCTROW

Dokument

DOUBLE

DROP

-E

ZobrazovaťVýsledky

Else

Koniec

Eqv

Chyba

EXISTS

Koniec

-F

FALSE

Pole, polia

FillCache

ZASE FLOAT4, FLOAT8

FOREIGN

Formulár, formuláre

FROM

Úplná

FUNKCIA

-G

VŠEOBECNÉ

Funkcia GetObject

GetOption

PrejsťNaStranu

GROUP

GROUP BY

GUID

-H

HAVING

-Môžem

Nečinná

IEEEDOUBLE, IEEESINGLE

Ak

IGNORE

Imp

IN

INDEX

Index, indexy

INNER

INSERT

InsertText

INT CELÉ ČÍSLO, INTEGER1, INTEGER2, INTEGER4

INTO

IS

-J

JOIN

-K

KEY

-L

LastModified

LEFT

Úroveň

Like

LOGICKÉ, LOGICKÁ_HODNOTA1

DLHÉ, LONGBINARY, LONGTEXT

-M

Makro

Zhody

Max, Min, Mod

MEMO

Module

MONEY

Presunutie

-N

NAME

Nové heslo

NIE

Not

Poznámka

NULL

ČÍSLO, ČÍSLA

-O

objekt

OLEOBJECT

VYPNUTÉ

ON

OpenRecordset

OPTION

OR

ORDER

Orientácia

Vonkajšie

OWNERACCESS

-P

Parameter

PARAMETERS

Čiastočná

PERCENT

PIVOT

PRIMARY

POSTUP

Vlastnosť

-Q

Dotazy

Dotaz

Skončiť

-R

REAL

Prepočtu

Množina záznamov

REFERENCES

Obnoviť

RefreshLink

RegisterDatabase

Vzťah

Zmeniť

RepairDatabase

Zostava

Zostavy

Znova spustiť dotaz

RIGHT

-S

OBRAZOVKA

SEKCIE

SELECT

SET

SetFocus

SetOption

SHORT

SINGLE

SMALLINT

SOME

SQL

Funkcie StDev a StDevP

REŤAZEC

Súčet

-T

TABLE

TableDef TableDefs

TableID

TEXT

ČAS, ČASOVÁ PEČIATKA

TOP

TRANSFORM

TRUE

Typ

-U

UNION

UNIQUE

UPDATE

USER

-V

VALUE

VALUES

Var a VarP

VARBINÁRNE VARCHAR

-W

WHERE

WITH

Pracovný priestor

-X

Xor

-Y

Rok

áno

ÁNONIE

Na začiatok stránky

Rezervované symboly programu Access

V názve poľa alebo objektu nie je možné použiť nasledovné symboly:

.

/

*

;

:

!

#

&

-

?

"

'

%

Na začiatok stránky

Rezervované slová databázového nástroja programu Access

Databázový stroj programu Access sa spúšťa v dvoch rôznych režimoch v závislosti na tom, či je volaný z programu Access, objektov databázy programu Access, poskytovateľa Microsoft OLE pre databázový nástroj programu Access alebo ovládača Microsoft Access ODBC. Môže sa spustiť buď v režime ANSI alebo v tradičnom režime.

Keďže oba režimy majú trocha odlišný zoznam rezervovaných slov, dotaz, ktorý použije rezervované slovo, môže byť v jednom režime funkčný, zatiaľ čo v druhom môže zlyhať.

Nasledovný zoznam obsahuje slová, ktoré by sa nemali použiť ako názvy identifikátorov.

-A.

ABSOLUTE

ACTION (Akcia)

ADD

ADMINDB

ALL

VYHRADIŤ

ALFANUMERICKÝ

ALTER

AND

ANY

ARE

AS

ASC

ASSERTION

AT

AUTHORIZATION

AUTOINCREMENT

AVG,

-B

SKUPINA

BEGIN

MEDZI

BINARY

BIT

BIT_LENGTH

BNEULOŽIL

BOR

BOTH

BXOR

BY

BYTE

-C

CASCADE

KASKÁDOVÝCH

VEĽKOSŤ PÍSMEN

CAST

CATALOG

CHAR

CHARACTER

CHAR_LENGTH

CHARACTER_LENGTH

CHECK

CLOSE

COALESCE

COLLATE

COLLATION

COLUMN

COMMIT

COMP

KOMPRESIA

CONNECT

CONNECTION

CONSTRAINT

OBMEDZENIA

CONTAINER

POKRAČOVAŤ

CONVERT

ZODPOVEDAJÚCE

COUNT

COUNTER

CREATE

CREATEDB

KRÍŽOVÉ

MENA

AKTUÁLNE

CURRENT_DATE

CURRENT_TIME

CURRENT_TIMESTAMP

CURRENT_USER

CURSOR

-D

DATABASE

DATE

DATETIME

DEŇ

VYHRADENIE

DEC

DECIMAL

DECLARE

PREDVOLENÉ

DEFERRABLE

ODLOŽENÝ

DELETE

DESC

POPIS

POPISOVAČ

DIAGNOSTICKÉ NÁSTROJE

DISALLOW

DISCONNECT

DISTINCT

DOMAIN

DOUBLE

DROP

-E

EŠTE

END

KONIEC EXEC

ESCAPE

OKREM TOHO

VÝNIMKY

EXCLUSIVECONNECT

EXEC

VYKONANIE

EXISTS

EXTERNÉ

EXTRACT

-F

FALSE

FETCH

FIRST

FLOAT

FLOAT4

FLOAT8

PRE

FOREIGN

ZISTENÉ

FROM

ÚPLNÉ

-G

VŠEOBECNÉ

ZAČÍNAME

GLOBÁLNY

OK

PRECHOD

GRANT

GROUP

GUID

-H

HAVING

HODINA

-Môžem

IDENTITY

IEEEDOUBLE

IEEESINGLE

IGNORE

OBRÁZOK

OKAMŽITÉ

ININDEX

INDIKÁTOR

DEDIČNEJ

PÔVODNE

INNER

INPUT

INSENSITIVE

INSERT

INT

INTEGER

INTEGER1

INTEGER2

INTEGER4

PRETÍNA

INTERVAL

INTO

IS

ISOLATION

-J

JOIN

-K

KEY

-L

LANGUAGE

LAST

KTORÉ MÔŽU VIESŤ

LEFT

ÚROVEŇ

PÁČI SA MI

LOKÁLNE

LOGICKÉ

LOGICKÁ_HODNOTA1

LONG

LONGBINARY

LONGCHAR

LONGTEXT

LOWER

-M

MATCH

MAX

MEMO

MIN

MINÚTA

MODUL

MONEY

MESIAC

-N

NÁZVY

NATIONAL

PRÍRODNÉ

NCHAR

ĎALEJ

NIE

NOT

POZNÁMKA:

NULL

NULLIF

NUMBER

NUMERIC

-O

OBJEKT

OCTET_LENGTH

OFOLEOBJECT

ONONLY

OPEN

OPTION

ORORDER

VONKAJŠIE

OUTPUT

PREKRÝVANIE

OWNERACCESS

-P

PAD

PARAMETERS

PARTIAL

PASSWORD

PERCENT

PIVOT

POSITION

PRECISION

PREPARE

ZACHOVAŤ

PRIMARY

PREDCHÁDZAJÚCI

PRIVILEGES

PROC

POSTUP

PUBLIC

-Q

-R

PREČÍTAJTE SI

REAL

REFERENCES

RELATÍVNE

RESTRICT

REVOKE

RIGHT

ROLLBACK

ROWS

-S

SCHEMA

POSUŇTE SA

SEKUNDA

SEKCIE

SELECT

SELECTSCHEMA

SELECTSECURITY

RELÁCIU

SESSION_USER

SET

SHORT

SINGLE

SIZE

SMALLINT

SOME

SPACE

SQL

SQLCODE

SQLERROR

SQLSTATE

REŤAZEC

SUBSTRING

SUM

SYSTEM_USER

-T

TABLE

TABLEID

TEMPORARY

TEXT

POTOM

TIME

TIMESTAMP

TIMEZONE_HOUR

TIMEZONE_MINUTE

TO

TOP

TRAILING

TRANSACTION

TRANSFORM

TRANSLATE

TRANSLATION

TRIM

TRUE

-U

UNION

UNIQUE

UNIQUEIDENTIFIER

UNKNOWN

UPDATE

UPDATEIDENTITY

UPDATEOWNER

UPDATESECURITY

UPPER

USAGE

USER

USING

-V

VALUE

VALUES

VARBINÁRNE

VARCHAR

VARYING

VIEW

-W

WHEN

WHENEVER

WHERE

WITH

WORK

PÍSANIE

-X

-Y

ROK

ÁNONIE

-Z

ZONE

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×