Rezervované slová SQL

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

A. B C D E F G H Môžem J K. L M            

N O P Q R S T U V W X Y Z            

Nasledujúci zoznam obsahuje všetky slová, ktoré sú vyhradené pre databázový stroj programu Microsoft Access na použitie v SQL príkazy. Slová v zozname, ktoré sa nenachádzajú v všetky veľké písmená sú vyhradené aj v iných aplikáciách. Následne jednotlivé témy Pomocníka pre správy obsahujúce tieto slová poskytujú všeobecné popisy, ktoré nie sú zamerané na používanie SQL.

Poznámka : Slová hviezdička (*) sú vyhradené, ale v súčasnosti nemajú význam v rámci Microsoft Access SQL príkaz (napríklad úroveň a TableID). Slová, ktoré nie sú podčiarknuté nemajú žiadne prepojené informácie.

A

ABSOLUTE

ANY

ADD

ARE

ADMINDB

AS

ALL

ASC

Alfanumerický, Pozrite si tému textu

ASSERTION

ALTER

AUTHORIZATION

ZMENIŤ TABUĽKU

AUTOINCREMENT – Pozrite si tému proti

And

Avg

AS


ABC

BEGIN

COLLATION

Medzi

COLUMN

BINARY

COMMIT

BIT

COMP KOMPRESIE

BIT_LENGTH

CONNECT

Boolovská hodnota, Pozrite si tému BITOVÁ

CONNECTION

BOTH

OBMEDZENIE, OBMEDZENIA

BY

CONTAINER

BYTE

OBSAHUJE

CASCADE

CONVERT

CATALOG

Počet

CHAR znakov, Pozrite si tému textu

COUNTER

CHAR_LENGTH

CREATE

CHARACTER_LENGTH

CURRENCY

CHECK

CURRENT_DATE

CLOSE

CURRENT_TIME

SKUPINOVÝ

CURRENT_TIMESTAMP

COALESCE

CURRENT_USER

COLLATE

CURSOR


D

DATABASE

DISALLOW

DÁTUM, Pozrite si tému dátumu a času

DISCONNECT

DATETIME

DISTINCT

DAY

DISTINCTROW

DEC, POČET DESATINNÝCH MIEST

DOMAIN

DECLARE

DOUBLE

DELETE

DROP

DESC


E-H

Eqv

FOREIGN

EXCLUSIVECONNECT

FROM

EXEC, SPUSTIŤ

Klauzula FROM

EXISTS

Všeobecné, Pozrite si tému LONGBINARY

EXTRACT

GRANT

FALSE

GROUP

FETCH

GUID

FIRST

HAVING

Časovej rezervy, FLOAT8, Pozrite si tému dvakrát

HOUR

FLOAT4 – Zobraziť jeden


P

IDENTITY

INPUT

IEEEDOUBLE – Nájdete v téme dvakrát

INSENSITIVE

IEEESINGLE, Pozrite si tému jedného

Kláves INSERT

IGNORE

VLOŽTE DO

IMAGE

INT, celé číslo, INTEGER4 – Vidieť dlho

Imp

INTEGER1 – Nájdete v téme BYTE

V časti

INTEGER2, Pozrite si krátke

IN

INTERVAL

INDEX

INTO

INDEXCREATEDB

Je

INNER

ISOLATION


J M

JOIN

LONGTEXT

KEY

LOWER

LANGUAGE

MATCH

LAST

Maximum

LEFT

OZNAM – Nájdete v téme LONGTEXT

Úroveň *

Minimum

Like

MINUTE

LOGICKÉ, logická_hodnota1-bitové v téme

Mod

LONG

PENIAZE – Pozrite si tému meny

LONGBINARY

MONTH

LONGCHAR


N-P

NATIONAL

Vonkajšie *

NCHAR

OUTPUT

NONCLUSTERED

OWNERACCESS

Not

PAD

NTEXT

PARAMETERS

NULL

PARTIAL

ČÍSLO, Pozrite si tému DOUBLE

PASSWORD

ČÍSELNÉ – Zobraziť počet desatinných miest

PERCENT

NVARCHAR

PIVOT

OCTET_LENGTH

POSITION

OLEOBJECT – Pozrite si tému LONGBINARY

PRECISION

ON

PREPARE

OPEN

PRIMARY

OPTION

PRIVILEGES

alebo

PROC, POSTUP

ORDER

PUBLIC


Q-S

REÁLNY – Zobraziť jeden

SMALLDATETIME

REFERENCES

SMALLINT, Pozrite si krátke

RESTRICT

SMALLMONEY

REVOKE

SOME

RIGHT

SPACE

ROLLBACK

SQL

SCHEMA

SQLSTATE SQLCODE SQLERROR,

SECOND

StDev

SELECT

StDevP

SELECTSCHEMA

REŤAZEC – Nájdete v téme textu

SELECTSECURITY

SUBSTRING

SET

Súčet

SHORT

TÚTO TÉMU

SINGLE

SYSTEM_USER

SIZE


T-Z

TABLE

UPDATEOWNER

TableID *

UPDATESECURITY

TEMPORARY

UPPER

TEXT

USAGE

ČAS, Pozrite si tému dátumu a času

USER

TIMESTAMP

USING

TIMEZONE_HOUR

VALUE

TIMEZONE_MINUTE

VALUES

TINYINT

Odhad rozptylu

TO

VARBINÁRNE, Pozrite si tému binárne

TOP

VARCHAR – Pozrite si tému textu

TRAILING

VarP

TRANSACTION

VARYING

TRANSFORM

VIEW

TRANSLATE

WHEN

TRANSLATION

WHENEVER

TRIM

WHERE

TRUE

WITH

UNION

WORK

UNIQUE

Xor

UNIQUEIDENTIFIER

YEAR

UNKNOWN

ÁNONIE-Pozri bitové

UPDATE

ZONE

UPDATEIDENTITYPoznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×