RANDARRAY (funkcia)

Funkcia RANDARRAY vráti pole s náhodnými číslami. Môžete zadať počet riadkov a stĺpcov, ktoré sa majú vyplniť, minimálne a maximálne hodnoty, a či sa majú vrátiť celé čísla alebo desatinné hodnoty.

V nasledujúcich príkladoch sme vytvorili pole, ktoré je vo výške 5 riadkov vysoké o 3 stĺpce široký. Prvý vráti náhodnú množinu hodnôt medzi 0 a 1, čo je predvolené správanie RANDARRAY. Funkcia Next vráti rad náhodných desatinných hodnôt medzi 1 a 100. V treťom príklade sa nakoniec vráti séria náhodných celých čísel medzi 1 a 100.

Funkcia RANDARRAY v Exceli. RANDARRAY (5; 3) vráti náhodné hodnoty v rozsahu od 0 do 1 v poli, ktoré je na úrovni 5 riadkov vysoké o 3 stĺpce.

Funkcia RANDARRAY s hodnotou min, max & desatinné čísla

RANDARRAY (funkcia) s hodnotou min, max & argumentom celé číslo

Poznámka: 14. január 2019: funkcia RANDARRAY je jednou z niekoľkých funkcií beta a momentálne je k dispozícii len pre časť insiderov pre Office . Počas ďalších niekoľkých mesiacov budeme tieto funkcie naďalej optimalizovať. Keď budú hotové, sprístupníme ich všetkým insiderom pre Office a predplatiteľom služieb Office 365.

= RANDARRAY ([riadky]; [stĺpce], [minimum], [max], [whole_number])

Argument

Popis

[riadky]

Počet riadkov, ktoré sa majú vrátiť

[stĺpce]

Počet stĺpcov, ktoré sa majú vrátiť

min

Minimálne číslo, ktoré by ste chceli vrátiť

Max

Maximálne číslo, ktoré by ste chceli vrátiť

[whole_number]

Vrátenie celého čísla alebo desatinnej hodnoty

  • Hodnota TRUE pre celé číslo

  • FALSe pre desatinné číslo.

Poznámky: 

  • Ak nezadáte argument riadka alebo stĺpca, funkcia RANDARRAY vráti jednu hodnotu medzi 0 a 1.

  • Ak nezadáte argument minimálna alebo maximálna hodnota, RANDARRAY bude predvolene nastavený na hodnotu 0 a 1.

  • Argument minimálne číslo musí byť menší než maximálny počet, inak RANDARRAY vráti #VALUE. Ak je zadané umiestnenie pred prvou alebo za poslednou položkou v poli, výsledkom vzorca bude chybová hodnota #ODKAZ!.

  • Ak nezadáte argument whole_number, RANDARRY bude predvolene nastavený na hodnotu FALSe alebo na desatinnú hodnotu.

  • Funkcia RANDARRAY vráti pole, ktorého hodnoty budú presahovať, ak pôjde o finálny výsledok vzorca. To znamená, že po stlačení klávesu ENTER Excel dynamicky vytvorí rozsah polí s vhodnou veľkosťou. Ak máte potrebné údaje v excelovej tabuľke a použijete štruktúrované odkazy, veľkosť poľa sa bude počas pridávania alebo odstraňovania údajov z rozsahu polí automaticky prispôsobovať. Ďalšie podrobnosti nájdete v článku o správaní polí s presahujúcimi údajmi.

  • RANDARRAY sa líši od funkcie Randv danom rande nevráti pole, takže Rand by musel byť skopírovaný do celého rozsahu.

  • Pole môže byť riadok hodnôt, stĺpec hodnôt alebo kombinácia riadkov a stĺpcov hodnôt. Vo vyššie uvedenom príklade je pole pre vzorec RANDARRAY rozsah D2: F6 alebo 5 riadkov o 3 stĺpce.

  • Excel obmedzil podporu pre dynamické polia medzi zošitmi a tento scenár je podporovaný, len keď sú otvorené oba zošity. Ak zatvoríte zdrojový zošit, všetky vzorce prepojených dynamických polí pri obnovení vrátia chybu #ODKAZ! .

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

FILTER (funkcia)

SEQUENCE (funkcia)

SORT (funkcia)

SORTBY (funkcia)

UNIQUE (funkcia)

Chyba #PRESAHOVANIE! v Exceli

Dynamické polia a správanie polí s presahujúcimi údajmi

Implicitný operátor prieniku: @

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×