RAND (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie RAND v Microsoft Exceli.

Popis

Funkcia RAND vráti rovnomerne rozdelené náhodné reálne číslo väčšie alebo rovné 0 a menšie ako 1. Pri každom prepočte hárka vráti nové náhodné reálne číslo.

Poznámka: Od verzie Excel 2010 používa Excel na generovanie náhodných čísel algoritmus Mersenne Twister (MT19937). 

Syntax

RAND()

Syntax funkcie RAND neobsahuje žiadne argumenty.

Poznámky

  • Ak chcete vygenerovať náhodné číslo z intervalu (a, b), použite vzorec:

=RAND()*(b-a)+a

  • Ak chcete, aby funkcia RAND vygenerovala náhodné číslo, ale nechcete, aby sa čísla menili pri každom prepočte bunky, môžete do riadka vzorcov zadať výraz =RAND() a potom stlačením klávesu F9 zameniť vzorec za náhodné číslo. Vzorec vykoná výpočet a zobrazí iba hodnotu.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa zobrazovali všetky údaje.

Vzorec

Popis

Výsledok

=RAND()

Náhodné číslo väčšie alebo rovné 0 a menšie ako 1

rôzne

=RAND()*100

Náhodné číslo väčšie alebo rovné 0 a menšie ako 100

rôzne

=INT(RAND()*100)

Náhodné celé číslo väčšie alebo rovné 0 a menšie ako 100

rôzne

Poznámka: Pri prepočítaní hárka po zadaní vzorca alebo údajov do inej bunky alebo po spustení prepočítania manuálne (stlačením klávesu F9) sa vygeneruje nové náhodné číslo pre všetky vzorce, ktoré používajú funkciu RAND.

Pozrite tiež

Popis funkcie RAND v Exceli

Algoritmus Mersenne Twister

Funkcia RANDBETWEEN

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×