Rýchlejšie vyplnenie formulára

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Samotný proces zadávania údajov do formulára je dosť priamočiary. Existuje však niekoľko funkcií, ktoré vám umožnia túto činnosť vykonávať ešte efektívnejšie.

Čo chcete urobiť?

Použitie funkcie Automatické dokončovanie na zrýchlenie zadávania údajov

Pohyb medzi poľami rýchlejšie

Rýchlejšie pridávanie riadkov a stĺpcov

Rýchlejšia kontrola chýb

Použitie funkcie Automatické dokončovanie na zrýchlenie zadávania údajov

Funkciu Automatické dokončovanie môžete v programe Microsoft Office InfoPath použiť na uloženie predchádzajúcich položiek, ktoré ste zadali do polí ľubovoľného formulára vyplneného vo vašom počítači. Po zadaní niekoľkých prvých znakov do poľa v rámci formulára programu InfoPath funkcia Automatické dokončovanie zobrazí zoznam možných zhôd vytvorený z položiek, ktoré ste už predtým zadali. Môžete vybrať ľubovoľnú položku, alebo ak sa žiaden z návrhov nezhoduje s výrazom, ktorý zadávate, môžete jednoducho pokračovať v zadávaní do poľa.

Na nasledujúcom obrázku zobrazuje funkcia Automatické dokončovanie zadanú hodnotu 8:00 ako možný výsledok po zadaní hodnoty 8.

Príklad automatického dokončovania

Ak nefunguje Automatické dokončovanie v časti polia vo formulári, návrhár formulára pravdepodobne ste zakázali alebo môže byť vypnutá nastaveniu automatického dokončovania v programe Windows Internet Explorer.

Zapnutie funkcie Automatické dokončovanie

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Kliknite na kartu Všeobecné.

 3. V časti Systém kliknite na položku Možnosti siete Internet.

 4. Kliknite na kartu Obsah.

 5. V časti Osobné údaje kliknite na tlačidlo Automaticky dokončiť.

 6. V časti Automatické dokončovanie použiť pre dialógového okna Automatické dokončovanie – nastavenie začiarknite políčko Formuláre.

Poznámka: Návrhár formulára sa môže rozhodnúť vypnúť funkciu automatického dokončovania pre niektoré alebo pre všetky polia formulára. V takomto prípade nebudete môcť pri vypĺňaní daných polí použiť funkciu automatického dokončovania, bez ohľadu na to, či ju zapnete v programe Internet Explorer.

Občas je vhodné vymazať zoznam navrhovaných položiek funkcie Automatické dokončovanie. Ostatní používatelia počítača si tak nebudú môcť prezrieť súkromné informácie, ktoré ste predtým zadali.

Vymazanie zoznamu navrhovaných položiek funkcie Automatické dokončovanie

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Kliknite na kartu Všeobecné.

 3. V časti Systém kliknite na položku Možnosti siete Internet.

 4. Kliknite na kartu Obsah.

 5. V časti Osobné údaje kliknite na tlačidlo Automaticky dokončiť.

 6. Ak chcete vymazať zoznam položiek, ktoré ste zadali do polí formulárov, kliknite na tlačidlo Vymazať formuláre v časti Vymazať históriu funkcie Automatické dokončovanie a po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo OK.

  Tip: Pri vypĺňaní formulára môžete odstraňovať aj jednotlivé položky zo zoznamu návrhov funkcie Automatické dokončovanie. Po zobrazení zoznamu ukážte na položku, ktorú chcete odstrániť a potom stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Rýchlejší presun medzi poľami

Presúvanie pomocou kurzora myši predstavuje obvykle rýchly spôsob prístupu k rôznym poliam formulára. Niekedy je však rýchlejšie posúvať sa medzi poľami pomocou klávesnice. Ak chcete prechádzať medzi poľami formulára v poradie prvkov formulára, vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

 • Stlačením klávesu TAB prejdete do ďalšieho poľa.

 • Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+TAB sa presuniete do predchádzajúceho poľa.

 • Stlačením klávesu ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL presuniete kurzor nahor alebo nadol medzi riadkami tabuľky.

Na začiatok stránky

Rýchlejšie pridávanie riadkov a stĺpcov

Pri vypĺňaní formulára môžete pridať riadky do tabuliek, ktoré sú súčasťou šablóny formulára, alebo môžete pridať riadky a stĺpce do tabuliek, ktoré ste vložili do polí pre text typu rich-text. Aby ste pri vykonávaní týchto činností ušetrili čas, vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

 • Stlačením kombinácie klávesov CTRL+ENTER pridajte riadok do tabuľky, ktorá je súčasťou šablóny formulára.

 • Ak chcete pridať riadok alebo stĺpec do tabuľky, ktorá je vložená do poľa pre text typu rich-text, pravým tlačidlom myši kliknite na tabuľku, v kontextovej ponuke ukážte na príkaz Vložiť a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Tip: Ak chcete rýchlo pridať riadok do tabuľky, ktorá je vložená do poľa pre text typu rich-text, presuňte kurzor do poslednej bunky tabuľky a stlačte kláves TAB.

Na začiatok stránky

Rýchlejšia kontrola chýb

Pri vypĺňaní formulára program InfoPath automaticky kontroluje zadávané informácie, či sa v nich nenachádzajú chyby. Ak program InfoPath zistí akýkoľvek problém so zadanými informáciami, zobrazí sa upozornenie dialógového okna alebo vnorená výstraha. V prípade vnorenej výstrahy sa obvykle zobrazí červené prerušované orámovanie okolo poľa formulára. Ak sa príslušné pole požaduje, v rámci ovládacieho prvku sa zobrazí červená hviezdička. Ak sa o konkrétnej vnorenej výstrahe chcete dozvedieť viac, podržte ukazovateľ myši nad poľom alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši. Návrhár formulára môže tiež určiť, aby sa zobrazovalo dialógové okno s vysvetľujúcim hlásením. Nasledujúci obrázok zobrazuje vnorenú výstrahu a hlásenie v dialógovom okne.

Príklad výstrahy v dialógovom okne a vnorenej výstrahy

Ak si chcete rýchlo prezrieť chyby údajov a popisy daných chýb, vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

 • Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+E prejdete do poľa s chybou údajov.

 • Ak chcete zobraziť popis problému, vyberte pole s chybou a stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+S.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×