Rýchla migrácia poštových schránok Exchange do služieb Office 365 pomocou minimálnej hybridnej migrácie

Na migráciu obsahu poštových schránok používateľov do služieb Office 365 v priebehu niekoľkých týždňov alebo skôr môžete použiť možnosť minimálnej hybridnej migrácie, známej aj ako expresná migrácia, v Sprievodcovi hybridnou konfiguráciou Exchangeu.

Predpoklady

E-maily migrujte pomocou minimálnej hybridnej migrácie, ak:

 • máte spustený aspoň jeden lokálny server Exchange 2010, Exchange 2013 alebo Exchange 2016,

 • plánujete prejsť na služby Exchange Online v priebehu niekoľkých týždňov alebo skôr,

 • nemáte v úmysle naďalej používať synchronizáciu adresárov na spravovanie používateľov.

Počas migrácie sa adresa protokolu SMTP každej lokálnej poštovej schránky použije na vytvorenie e-mailovej adresy určenej pre novú poštovú schránku služieb Office 365. Ak chcete spustiť expresnú migráciu, lokálna doména musí byť overenou doménou v rámci vašej organizácie, ktorá používa služby Office 365.

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. Vyberte položky Nastavenie > Domény.

 3. Na stránke Domény kliknite na položku Pridať doménu, čím spustíte Sprievodcu doménami.

  Vyberte položku Pridať doménu
 4. Na stránke Pridať doménu zadajte názov domény (napríklad Contoso.com), ktorú používate v organizácii s lokálnym serverom Exchange, a potom vyberte položku Ďalej.

 5. Na stránke Overenie domény vyberte buď položku Prihlásiť sa na lokalitu GoDaddy (ak vaše DNS záznamy spravuje lokalita GoDaddy) alebo Radšej pridať TXT záznam pre všetkých ostatných registrátorov > Ďalej.

 6. Postupujte podľa pokynov určených pre poskytovateľa hostiteľských služieb DNS. TXT záznam sa zvyčajne používa na overenie vlastníctva.

  Pokyny nájdete aj v téme Vytvorenie DNS záznamov pre Office 365 u ľubovoľného poskytovateľa hostiteľských služieb DNS.

  Po pridaní TXT alebo MX záznamu počkajte 15 minút. Potom prejdite na ďalší krok.

 7. V Sprievodcovi doménami služieb Office 365 vyberte možnosť Hotovo, skontrolovať teraz, čím sa zobrazí overovacia stránka. Vyberte možnosť Dokončiť.

  Ak prvé overenie zlyhá, chvíľu počkajte a potom to skúste znova.

  Nepokračujte ďalším krokom v Sprievodcovi doménami. Overili ste svoje vlastníctvo domény organizácie s lokálnym serverom Exchange a ste pripravení pokračovať v migrácii e-mailov.

  Nastavovanie domény dokončíte po skončení migrácií.

V počítači, ktorý je v doméne pripojenej k vašej lokálnej organizácii, sa prihláste do svojho konta služieb Office 365 pomocou poverení globálneho správcu a spustite Sprievodcu hybridnou konfiguráciou Exchangeu na stránke Migrácia údajov stránky správy služieb Office 365.

 1. V Centre spravovania služieb Office 365 prejdite na položky Používatelia > Migrácia údajov.

  Na stránke správcu služieb Office 365 prejdite na položky Používatelia > Migrácia údajov
 2. Na stránke Migrácia v časti Vyberte údajovú službu vyberte položku Exchange.

  Na stránke Migrácia vyberte Exchange ako svoju údajovú službu
 3. Na prvej stránke Sprievodcu hybridnou konfiguráciou vyberte položku ďalej a na stránke Organizácia s lokálnym Exchange Serverom akceptujte predvolené hodnoty a vyberte položku ďalej.

  Podľa predvoleného nastavenia sa sprievodca pripojí k serveru Exchange s najnovšou verziou.

 4. Na stránke Poverenia vyberte položku Použiť aktuálne poverenia systému Windows pre lokálny server Exchange a zadajte poverenia správcu pre tento server a nájomníka služieb Office 365. Vyberte položku ďalej a potom znova vyberte položku ďalej, keď budú pripojenia a poverenia overené.

 5. Na stránke Hybridné funkcie vyberte položky Minimálna hybridná konfigurácia > ďalej.

  Na stránke Funkcie hybridného nasadenia vyberte položku Minimálna hybridná konfigurácia
 6. Na stránke Pripravené na aktualizáciu vyberte položku aktualizovať, aby ste pripravili lokálne poštové schránky na migráciu.

 1. Na stránke Zriadenie používateľov vyberte položku Synchronizovať používateľov a heslá jedenkrát.

  Na tomto mieste sa zobrazí výzva na stiahnutie a nainštalovanie Sprievodcu služby Azure AD Connect na synchronizáciu používateľov z lokálneho systému do služieb Office 365.

 2. Po stiahnutí služby Azure AD Connect ju spustite a vyberte predvolené možnosti pre Expresné nastavenia.

  Po dokončení synchronizácie sa zobrazí stránka Migrácia údajov v službách Office 365, kde si môžete pozrieť všetkých používateľov, ktorí boli synchronizovaní do služieb Office 365.

  Po skončení jednorazovej synchronizácie sa synchronizácia adresárov pre vášho nájomníka služieb Office 365 vypne.

Na stránke Zriadenie používateľov vyberte položku Synchronizovať používateľov a heslá jednorázovo

Potom, ako služba Azure AD Connect synchronizuje používateľov a ich heslá do služieb Office 365, je potrebné priradiť im licencie služieb Office 365, aby mali cloudové poštové schránky, do ktorých sa budú migrovať údaje z ich lokálnych poštových schránok.

Stav na stránke Migrácia údajov znamená, že je potrebná licencia, ako je znázornené na obrázku.

V centre spravovania prejdite na položky Používatelia > Aktívni používatelia a postupujte podľa týchto pokynov na priradenie licencií používateľom.

Stav používateľov na stránke Migrácia údajov určuje, či používateľ potrebuje licenciu

Po priradení licencií používateľom môžete prejsť na stránku Migrácia údajov na spustenie migrácie poštových schránok.

 1. Prejdite na položky Používatelia > Migrácia údajov a na stránke Migrácia vyberte položku Exchange ako vašu údajovú službu.

 2. Na stránke Migrácia údajov vyberte používateľov, ktorých poštové schránky ktoré chcete migrovať, a potom vyberte položku Spustiť migráciu.

  Pred migráciou všetkých používateľov sa odporúča migrovať na skúšku poštové schránky dvoch alebo troch používateľov, aby ste sa uistili, že všetko funguje podľa očakávaní.

  Na stránke Migrácia údajov sa počas migrácie zobrazuje jej stav. Úplný zoznam nájdete v Zostave o stave migrácie používateľov, ktorú môžete zobraziť aj v Centre spravovania pre Exchange.

Stránka Migrácia údajov zobrazí stav migrácií pre každého používateľa

E-mailové systémy používajú DNS záznam nazvaný aj MX záznam na zisťovanie toho, kam sa majú e-maily doručiť. Počas procesu migrácie e-mailu je MX záznam nasmerovaný do vášho lokálneho e-mailového systému na serveri Exchange. Po dokončení migrácie e-mailov do služieb Office 365 je potrebné presmerovať MX záznam do služieb Office 365. Bude tiež potrebné dokončiť nastavenie DNS záznamov. V Centre spravovania služieb Office 365 prejdite na položky Nastavenia > Domény a potom vyberte názov domény, ktorú chcete aktualizovať, napríklad contoso.com. Sprievodca doménami vás bude sprevádzať postupom aktualizácie. Konkrétne pokyny pre vášho registrátora alebo hostiteľa nájdete v téme: Pridanie MX záznamu

Pozrite tiež

Výkon migrácie služieb Office 365 a najvhodnejšie postupy

Postup vyradenia serverov Exchange v hybridnom prostredí

Úprava alebo odstránenie servera Exchange 2010

Postup odstránenia servera Exchange 2007 z organizácie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×