Rôzne prístupy k pomocnej technológii na lepší prístup k počítaču pre ľudí s postihnutím

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Edward S. Rosenthal

Nech už trpíte akýmkoľvek postihnutím, nemusí vám to brániť v používaní počítača. Zistite, aký prínos pre vás môže mať pomocná technológia pre ľudí s postihnutím.

Vysvetlenie pomocnej technológie pre ľudí s postihnutím

Rozsah pomocných technológií pre ľudí s postihnutím (PT) je pomerne široký. Zahŕňa všetko od základných zariadení, ako je lupa, až po špičkové technologické zariadenia, ktoré ľuďom umožňujú ovládať pohyby myši v počítači pomocou pohybov sietnice. Samozrejme, nie všetky pomocné technológie pre ľudí s postihnutím sú zamerané na poskytovanie lepšieho alebo častejšieho prístupu k počítaču. Za posledných 20 rokov však počet dostupných technológií, ktoré pomáhajú ľuďom s prístupom k počítaču (a prístupom k informačným technológiám všeobecne), exponenciálne vzrástol. Dúfam, že v spojení s trendmi univerzálneho dizajnu softvéru budeme svedkami rozšírenia inkluzívnych stratégií dizajnu, ako aj rozšírenia pracovných príležitostí pre ľudí s postihnutím. Univerzálny dizajn má mnoho charakteristík, ale podľa môjho názoru by dobrou definíciou bolo: Zameraním sa na stratégie prístupu a dizajn produktov dokážeme zabezpečiť ich najlepšie možné využitie, a vďaka tomu používateľom aj najväčšie množstvo výhod.

Keďže mnohí poznajú tie najlepšie počítačové PT a súvisiace kategórie, usúdili sme, že by bolo užitočné poskytnúť všeobecný prehľad rôznych technológií určených na poskytovanie lepšieho prístupu pre osoby s určitými typmi postihnutia. Nesnažíme sa o poskytnutie kompletných informácií a ani v jednom prípade, kedy sa spomína konkrétny produkt, nejde o jeho vyzdvihnutie ani komentovanie jeho výhod. Uvádzame tým len konkrétny príklad, aby sme prípadným záujemcom uľahčili následný prieskum konkrétnej kategórie produktov. Takisto je dôležité, aby každý, kto chce urobiť následný prieskum konkrétnych produktových oblastí, dokázal zhodnotiť vhodnosť skúmaných technológií z hľadiska veku. Mnohé pomocné technológie pre ľudí s postihnutím vyžadujú zo strany používateľa kognitívne schopnosti. Okrem toho je na používanie špecifických PT potrebná trpezlivosť. Kategórie postihnutia a príslušné kategórie produktov nie sú prezentované v žiadnom konkrétnom poradí.

Mobilita

V prípade mobility sa pri snahe o získanie prístupu k počítačovým technológiám stretávame so zrejmými aj menej zrejmými výzvami. Vo všeobecnosti boli počítače navrhnuté na podporu grafického používateľského rozhrania (GUI), ktoré predpokladá používanie klávesnice a myši. Keďže kategória problémov s mobilitou zahŕňa všetko od ľahkého zranenia z opakovaného namáhania (RSI) až po ťažkú kvadruplégiu, stratégie prístupu sa značne líšia. Primárne sa však zameriavajú na nahradenie alebo rozšírenie prístupu prostredníctvom klávesnice a myši. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (OSHA) označuje RSI aj ako pracovné svalovokostrové ochorenie.

Špeciálne klávesnice

Štyri všeobecné stratégie predstaviť seba, keď sa pozrieme na stratégie klávesnice dostupné technológie pre ľudí s postihnutím: Ergonomické, jednou rukou, na obrazovke Dvořák. Keďže sme videli veľké zvýšenie počtu používateľov týkajúce sa RSI a jeden primárny prístupov k zmiernenie príznakov opakujúce problémy súvisiace s dôraz poškodenia je poskytnúť tomuto používateľovi ergonomickou klávesnicou. Všeobecné koncept používania ergonomickou klávesnicou je umiestnenie používateľa ruky menej stresujúce, správny polohy. Jednoduché ergonomických klávesníc tradičné Pozrite sa však môže byť umiestnenie klávesnice dvoch odlišných oblastí a jeden používa zakrivenej prístup zápästia na písanie. Spoločnosť Microsoft neposkytuje počet klávesníc tohto typu vrátane Microsoft Wave klávesové návrhu. Oblasti klávesnice webovú lokalitu Microsoft Hardware poskytuje viac informácií.

Iné spoločnosti využívajú výraznejší dizajn, aby vyhoveli používateľom so zranením z opakovaného namáhania. Ide o dizajn klávesnice s variabilným rozdelením a lákavou funkciou rozdelenia klávesnice na dva samostatné panely a ich pripevnenie na kancelársku stoličku používateľa alebo invalidný vozík. Informácie o klávesnici Kinesis. Dizajny jednoručných klávesníc môžu byť rôzne, od alternatívneho rozloženia tradičných kláves (klávesnica Frog), až po akordové klávesnice, v prípade ktorých môžete naraz alebo spolu stlačiť viacero kláves (klávesnica BAT). Klávesnica na obrazovke je softvérový nástroj, ktorý napodobňuje klávesy klávesnice, a často sa ovláda pomocou niektorého typu hlavovej myši (vysvetlené ďalej v tomto článku). V mnohých ohľadoch sa rozloženie klávesnice Dvorak zhoduje s prvkami univerzálneho dizajnu, pretože jej všeobecným predpokladom je zvýšenie jednoduchosti používania a rýchlosti písania uložením kláves spôsobom, ktorý je pre ľudí prirodzenejší. Informácie o klávesnici Dvorak.

Špeciálne ukazovatele (myši)

Mnoho ľudí pomocou ich ukazovateľa a nemáte otázku jeho jednoduchosť používania pre účinnosť. Však pre mnohých používateľov myši predstavuje podstatné fyzické problémy. Okrem tradičný prístup k myši, s ktorými sme všetkých známych existuje niekoľko prístupov, ktoré môžu byť menej oboznámení: patrí rollerball, pozrite si tému opotrebovaný, pákového ovládača a vizuálne. Všeobecné myšlienka rollerball myši je, že používateľovi nie je potrebné v pevnej polohe, je potrebné ich zápästie možno zvyšuje RSI príznaky a prezentovanie fyzická pozícia pre svoje ruky, ktoré nie sú životaschopné. Rollerball myši majú veľa variantoch, ale v podstate všetky poskytujú plávajúci slová banán, ktoré možno manipulovať s ruky, palmy ruky, zadok alebo iných metóda. Všeobecné koncept vedúci opotrebovaný myš je, že používateľ presunie hlavou alebo niečo opotrebovaný na hlavičku presunúť myšou na obrazovke; to je často spolu s sip a obláčik systém, ktorý umožňuje používateľom používať ich dych vykonávať kliknutím na položku; alebo funkciu kliknutím na položku systém kde umožňujúce myši umiestnite v určitom bode na obrazovke pre používateľa je definované zadaný čas, ktorý sa vykonáva pomocou býva. Mnoho ľudí s mobilita obmedzenia nájsť umiestnenie ruky na tradičnej myši je veľmi ťažko a viaceré spoločnosti vykonali na základe pákového ovládača radiča koncept, ktorý je jednoduchšie spravovať a vyžaduje nižšiu úroveň pohyblivosťou myš.

Za posledné roky sa objavilo množstvo nových typov ovládania ukazovateľmi, ktoré zahŕňajú pohyby sietnice, sledovanie tváre a mozgových vĺn. Okrem toho existuje široké spektrum myší, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre ľudí s vážnym pohybovým postihnutím vrátane kvadruplégie a umožňujú ovládanie len pomocou hlavy alebo myši. Informácie o spoločnosti Jouse.

Rečová technológia

Reči vstup a technológie viaceré spoločnosti vytvoriť vstupné technológie rozpoznávania reči poskytovať hlasový príkaz a kontrola a reči textové funkcie. Operačný systém Windows 10 obsahuje rozpoznávanie reči nástroj, Používanie hlasu vo Windowse 10a pravdepodobne najviac známy vstupu technológiu reči v Severnej Amerike je riadkom Dragon NaturallySpeaking produktov Dragon NaturallySpeaking.

Problémy so zrakom

O GUI som sa stručne zmienil vyššie a jedným z najzrejmejších problémov používania vizuálneho systému na komunikáciu s počítačovým systémom je to, že pre ľudí, ktorí majú problémy so zrakom, môže byť získanie prístupu k informáciám mimoriadne zložité alebo úplne nemožné. Všeobecne sa ľudia so zrakovými problémami označujú ako slabozrakí alebo nevidiaci. Slabozraký používateľ väčšinou do určitej miery vidí a môže používať určitý stupeň vizuálneho prístupu k počítaču a tlačenej dokumentácii. Mnoho ľudí, ktorí sú označovaní ako slabozrakí, takisto využívajú technológie, ktoré predpokladajú, že používateľ nemá žiadny vizuálny prístup.

Softvérové lupy

Softvérová lupa poskytuje rôzne úrovne zväčšenia, ako aj všeobecné spravovanie zobrazenia, napríklad schém kontrastu a ukazovateľa. Tieto systémy sú často prepojené s nástrojmi na čítanie obrazovky. Doplnkové klávesnice je možné používať na ovládanie funkcií softvéru spolu so štandardnými prístupovými klávesami priradenými podľa stlačenia klávesu. Informácie o lupe ZoomText.

Softvérová čítačka

Softvérové čítačky slúžia na čítanie textu alebo iných informácií z obrazovky počítača syntetizovaným počítačovým hlasom. Informácie o čítačke ZoomText.

Čítačky obrazovky

Čítačka obrazovky oznámi text alebo iné informácie z obrazovky počítača v syntetizovaný počítačový hlas; cieľom hovorený úroveň podpory, ktorá poskytuje informácie o každej činnosti, ktorá prebehla na obrazovke. Niektoré programy na čítanie obrazovky obsahuje skriptovania funkcie rozbaľte "out of box prístup". Všeobecné predpokladá sa, že používateľ bude cesta funkcie pomocou klávesnice Jaws pre Windows.

Obnoviteľné zobrazenie v Braillovom písme

Obnoviteľné zobrazenie v Braillovom písme funguje na princípe pripojenia k počítačovému systému, výsledkom čoho je neustály výstup Braillovho písma týkajúci sa diania na obrazovke počítača. Informácie o produktoch Humanware BrailleNote. Niektoré zobrazenia obsahujú aj rečový výstup. Informácie o KNFB Mobile.

Mobilné čítačky

Mobilné čítačky sú vreckové alebo podobné prenosné zariadenia, ktoré dokážu čítať informácie syntetizovaným ľudským hlasom. Tieto zariadenia dokážu čítať nielen tlačené dokumenty, ako napríklad jedálne lístky, ale aj značky, tabule a ďalšie položky z diaľky.

Poruchy učenia

Škála symptómov osôb s poruchami učenia dokáže byť veľmi široká. Produkty vo všeobecnosti obsahujú viacero možností, aby boli nápomocné pri týchto špecifických problémoch.

Čítačky

Väčšina čítačiek poskytuje syntetizovaný hlas na čítanie textu, ako aj doplnkové nástroje, napríklad hovoriace slovníky a ďalšiu podporu na zlepšenie gramotnosti. Väčšina LD čítačiek takisto zvýrazňuje text, ktorý systém práve číta, takže si používateľ môže vytvoriť vizuálnu/kognitívnu asociáciu so zvukovou výslovnosťou slova (často označované ako multimodálne učenie). Informácie o čítačke WYNN Reader.

Spravovanie/maskovanie obrazovky

Zmena farebnej schémy môže zlepšiť schopnosť získať prístup k informáciám. Súvisiacim prístupom je použitie maskovania, ktorým sa blokuje veľká časť obrazovky, takže osobu vizuálne nerozptyľujú iné informácie, ktoré sa súčasne zobrazujú.

Predvídanie slov

Predvídanie slov pomáha používateľom poskytovaním návrhov počas písania slov. Niektoré softvéry predvídania slov sú heuristické, čo znamená, že sa počas používania dokážu naučiť vzory a zvyky. Informácie o WordQ.

Grafický organizátor

Grafické organizátory sa nesnažia len o využitie čisto jazykového alebo textového prístupu na organizovanie myšlienok a vytváranie príležitostí na komunikáciu, ale umožňujú používanie množstva podporovaných nástrojov na vizuálnejšie spracovanie. Informácie o softvéri Inspiration.

Digitálne záznamníky

Ako poslednú poznámku, máme ako majú široké využitie v mnohých kategóriách postihnutí vo svojej vlastnej kategórii dať digitálny záznam. Väčšina digitálny záznam môžete zaznamenať aj v blízkosti zvuk a zvukové vzdialenosť (videokonferencie a schôdze) a mnohé majú so softvérom, ktorý umožňuje používateľom sťahovať čokoľvek nahral do počítača; na neskôr alebo na spracovanie/manipulácia hlasom vstupné technológie.

Okrem toho je dôležité poznamenať, že množstvo dostupných pomocných technológií pre ľudí s postihnutím vrátane niektorých hore uvedených technológií je k dispozícii ako shareware alebo sú vstavané do operačného systému. Ďalšie informácie o pomocných technológiách pre ľudí s postihnutím a ich využití môžete nájsť na mnohých miestach na internete a vo verejnej knižnici. Výborným východiskovým bodom je lokalita Microsoft Accessible Technologies Group (ATG).

O autorovi

Edward S. Rosenthal je prezident a generálny riaditeľ technologickej spoločnosti Next Generation Technologies Inc. so sídlom v Lynnwoode, štát Washington, ktorá poskytuje služby v oblasti pomocných technológií pre ľudí s postihnutím od roku 1993. Ďalšie informácie nájdete na: Next Generation Technologies, prípadne mu môžete napísať na adresu: edward@ngtvoice.com.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×