Publikovanie zošita v knižnici SharePoint

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Microsoft Excel 2013 umožňuje publikovanie zošita do knižnice Microsoft SharePoint a umožňuje tak ostatným používateľom prezerať a upravovať zošit vo webovom prehliadači bez potreby inštalácie Excelu vo svojich počítačoch. Publikovanie je v zásade rovnaké ako ukladanie, ale môžete pri ňom použiť niektoré vstavané možnosti na ovládanie toho, aký obsah používatelia uvidia po otvorení zošita v prehliadači.

Ak si všetci používatelia v organizácii osvoja ukladanie alebo publikovanie zošita na centrálnej lokalite SharePoint, predídete tomu, že sa v celej organizácii prostredníctvom e-mailu začnú objavovať mierne odlišné verzie rovnakého zošita.

Nastavením niektorých možností publikovania môžete zvýrazniť určité časti vášho zošita, napríklad grafy, alebo vylúčiť iné časti, aby sa nezobrazovali v prehliadači. Môžete napríklad zobraziť graf, ale nie jeho podkladové údaje. Prípadne môžete zobraziť iba konkrétne hárky tým ľuďom, ktorí ich potrebujú vidieť, a skryť iné hárky.

V tomto článku sa dozviete, ako publikovať zošit z počítačového programu Excel 2013. Článok sa nezaoberá pripojením zošita ani údajov zošita k webovej časti Excel Web Access na stránke SharePoint. Ďalšie informácie o webovej časti Excel Web Access nájdete v téme Pripojenie webovej časti Excel Web Access k excelovému zošitu.

Keď publikujete zošit na lokalitu SharePoint, celý zošit sa uloží do SharePointu. Používateľ s potrebnými povoleniami SharePoint môže zobraziť celý zošit a pracovať s ním, či už v prehliadači alebo v počítačovom programe Excel.

Ak je v SharePointe nasadená služba Office Online, zobrazenie údajov v prehliadači a práca s nimi sa takmer nelíši od práce s údajmi v počítačovom programe Excel. Na rozdiel od počítačového programu Excel je tu dokonca možná úprava zošita viacerými používateľmi naraz v mriežke prehliadača. Ak sa pri zobrazení zošita v prehliadači zobrazuje tlačidlo Upraviť v aplikácii Excel Online, služba Office Online je pripravená na použitie.

Položka Upraviť v aplikácii Excel Online v ponuke Upraviť zošit

Ďalšie informácie nájdete v téme Rozdiely v používaní zošita v programe Excel a v službách programu Excel.

Príprava zošita

Pred publikovaním zošita sa môžete rozhodnúť, či chcete vybrať na zobrazovanie v prehliadači iba niektoré hárky alebo položky. Nezabudnite, že aj keď obmedzíte obsah zobrazovaný v tomto režime, na server SharePoint sa uloží celý obsah zošita.

Ak chcete spolu s inými položkami (napríklad s grafmi alebo kontingenčnými tabuľkami) zahrnúť ako položku celé pracovné hárky, definujte celý pracovný hárok ako pomenovaný rozsah. Vyberte celý hárok a definujte pomenovaný rozsah. Tento pomenovaný rozsah sa zobrazí ako dostupná položka v dialógovom okne Možnosti publikovania pred publikovaním.

Ak chcete umožniť používateľom zadať hodnotu do bunky, ktorá sa využije na výpočet vzorca v inej bunke, pred publikovaním zošita nastavte danú bunku ako definovaný názov v Exceli. Tento definovaný názov môžete potom pridať ako parameter na karte Parametre v dialógovom okne Možnosti zobrazenia prehliadača.

Nižšie je napríklad zobrazená bunka D2, ktorá má definovaný názov Sadzba. Používateľ zadá v prehliadači do poľa na table Parametre hodnotu 5,625 a potom klikne na tlačidlo Použiť. Táto hodnota sa zobrazí v bunke D2 a vzorec v bunke A2 použije hodnotu v bunke D2. Výsledok vzorca sa prepočíta a zobrazí sa v bunke A2: $ 1 151,31.

Ďalšie informácie o definovaní rozsahov nájdete v Pomocníkovi programu Excel.

Zadanie parametra na table a jeho použitie v bunke D2

Poznámka: V prípade, že vytvoríte pre excelovú tabuľku rýchle filtre a definujete názov rozsahu buniek, ktoré obsahujú tabuľku a rýchle filtre, po publikovaní iba tohto rozsahu nebude možné použiť rýchle filtre na filtrovanie tabuľky v prehliadači. Ak publikujete celú tabuľku alebo celý hárok či zošit, rýchle filtre budú v prehliadači fungovať podľa očakávaní.

Publikovanie zošita

 1. Kliknite na položky Súbor > Uložiť ako > SharePoint.

 2. Ak sa zobrazí v priečinku SharePointu v častiaktuálny priečinok alebo naposledy použité priečinky, kliknite na požadovaný priečinok. V opačnom prípade kliknite na tlačidlo Prehľadávať a zadajte webovú adresu lokality SharePoint. Potom prejdite do priečinka, kde chcete publikovať zošit. Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako.

 3. Ak chcete vybrať jednotlivé hárky alebo položky a publikovať ich zo zošita, kliknite na tlačidlo Možnosti zobrazenia prehliadača. Zobrazia sa karty Zobraziť a Parametre. Ak chcete publikovať celý zošit, kliknite na tlačidlo Uložiť. V opačnom prípade postupujte takto:

 • Ak chcete v prehliadači zobraziť celý zošit, na karte Zobraziť vyberte v poli so zoznamom možnosť Celý zošit.

 • Ak chcete v prehliadači zobraziť iba konkrétne hárky, na karte Zobraziť vyberte v poli so zoznamom možnosť Hárky a potom zrušte začiarknutie políčok pri tých hárkoch, ktoré sa majú v prehliadači zobraziť.

  Predvolene sú vybraté všetky hárky. Ak ste zrušili začiarknutie niektorých políčok a chcete znova rýchlo zobraziť všetky hárky, začiarknite políčko Všetky hárky.

 • Ak chcete v prehliadači zobraziť len konkrétne položky (ako sú pomenované rozsahy, grafy, tabuľky alebo kontingenčné tabuľky), na karte Zobraziť vyberte v poli so zoznamom možnosť Položky v zošite a potom začiarknite políčka položiek, ktoré chcete zobraziť.

 • Na karte Parametre môžete pridať ľubovoľné definované názvy. Tieto názvy slúžia na určovanie buniek, ktoré možno upravovať pri prezeraní zošita v prehliadači. Kliknutím na tlačidlo OK zavriete dialógové okno.

 1. Zošit uložte.

Poznámky: 

 • Pri výbere položiek s rovnakým názvom (napríklad grafu a jeho podkladovej tabuľky údajov) sa v prehliadači zobrazí len jedna z týchto položiek. Ak chcete zobraziť všetky položky, skontrolujte, či má každá položka v zošite jedinečný názov.

 • Pri výbere položiek s rovnakým názvom (napríklad grafu a jeho podkladovej tabuľky údajov) sa v prehliadači zobrazí len jedna z týchto položiek. Ak chcete zobraziť všetky položky, skontrolujte, či má každá položka v zošite jedinečný názov.

 • Tabuľky môžete premenovať na karte Návrh v skupine Vlastnosti, kontingenčné tabuľky môžete premenovať na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka a grafy alebo kontingenčné grafy môžete premenovať na karte Rozloženie v skupine Vlastnosti. Duplicitné položky, ako sú napríklad pomenované rozsahy, premenujte na karte Vzorce v skupine Definované názvy.

 • Tabuľky môžete premenovať na karte Návrh v skupine Vlastnosti, kontingenčné tabuľky môžete premenovať na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka a grafy alebo kontingenčné grafy môžete premenovať na karte Rozloženie v skupine Vlastnosti. Duplicitné položky, ako sú napríklad pomenované rozsahy, premenujte na karte Vzorce v skupine Definované názvy.

Oboznámte sa so službami Excel Services a prácou s údajmi v prehliadači

Možnosti analytických nástrojov v službách Excel Services

Práca s externými údajmi v službách Excel Services

Obnovenie údajov v zošite v okne prehliadača

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×