Publikovanie aktualizovanej verzie šablóny formulára

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri publikovaní šablóny formulára, ktoré sa zmenili, program InfoPath môže aktualizovať šablónu formulára (súbor .xsn) a všetky existujúce formuláre (súbory .xml), ktoré sú založené na publikovanej šablóne formulára. Na základe predvoleného nastavenia program InfoPath automaticky nahradí staršiu verziu šablóny formulára s najnovšou verziou. Môžete vybrať spôsob aktualizácie, ktoré by ste radšej pre existujúce používateľské formuláre.

Obsah článku

Predchádzanie strate údajov v existujúcich používateľských formulárov

Publikovanie aktualizovanej šablóny formulára

Zabezpečiť, aby používatelia rozhodnutie o aktualizácii šablón formulára

Zabránenie strate údajov v existujúcich používateľských formulároch

Ak je potrebné aktualizovať existujúcu šablónu formulára, môžete ho zmeniť, opätovne publikovať v a redistribuovať používateľom. Určité typy zmien vám však môže zabrániť v prístupe k údajom v vyplnené formuláre, ktoré boli založené na pôvodnej šablóny formulára.

Ak vykonáte zmeny šablóny formulára, ktoré môžu viesť k strate údajov alebo chybám vo formulároch, ktoré už boli už vyplnené, zobrazí sa hlásenie. Často uvidíte správu, keď pridáte nové a požadované polia do šablóny formulára alebo premenovať alebo odstrániť polia alebo skupiny zo šablóny formulára.

Chybové hlásenie, ktoré varuje tvorcov formulárov pred možnou stratou údajov

Ak po zobrazení tohto tlačidla kliknete na tlačidlo Áno a budete pokračovať v zmenách, môže sa stať, že po publikovaní aktualizovanej šablóny formulára nebudete mať prístup k údajom v existujúcich formulároch. V niektorých prípadoch je toto riešenie akceptovateľné. Musíte sa rozhodnúť, čo vám vyhovuje.

Ak si chcete zabezpečiť možnosť prístupu k údajom, ktoré ste už zhromaždili od používateľov, riaďte sa pri vykonávaní zmien v pôvodnej šablóne formulára nasledovnými pokynmi:

 • Nepremenovávajte existujúce polia a skupiny v zdroji údajov.

 • Nepremiestňujte existujúce polia a skupiny v rámci zdroja údajov.

 • Neodstraňujte existujúce polia a skupiny zo zdroja údajov. Ovládacie prvky môžete zo šablóny formulára odstrániť bez problémov, ak ponecháte príslušné pole alebo skupinu ovládacieho prvku v zdroji údajov.

Na začiatok stránky

Publikovanie aktualizovanej šablóny formulára

Predpokladajme, že chcete uskutočniť zmeny v šablóne formulára, ktorá sa už používa v celej spoločnosti. Ak je súčasťou týchto zmien aj zmena príslušného zdroja údajov šablóny formulára, bude potrebné nájsť efektívny spôsob aktualizácie predchádzajúcich publikovaných verzií šablóny formulára, čím zabezpečíte, aby všetci používatelia používali aktualizovanú verziu. Môžete takisto určiť postup pri existujúcich formulároch, ktoré sú založené na pôvodnej šablóne formulára.

 1. Otvorte šablónu formulára, ktorú chcete aktualizovať.

 2. Urobte požadované zmeny v šablóne formulára.

 3. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

 4. V zozname Kategória kliknite na položku Práca s verziami.

  Na tomto mieste musíte určiť postup pri existujúcich formulároch (súbory typu .xml), ktoré boli vyplnené pomocou pôvodnej šablóny formulára.

 5. V zozname Pri inovácii verzie v časti Verzia šablóny formulára vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete automaticky konvertovať staršie verzie formulára na aktualizovanú verziu, kliknite na možnosť Automaticky inovovať existujúce formuláre. Ak je vybratá táto možnosť, v programe InfoPath sa nezobrazí používateľom výzva, aby aktualizovali existujúce formuláre. Aktualizácia sa uskutoční automaticky pri nasledujúcom otvorení existujúceho alebo nového formulára.

  • Ak chcete napísať vlastný kód pre proces aktualizácie v počítačoch používateľov, kliknite na položku Použiť vlastnú udalosť a potom na tlačidlo Upraviť. Potom môžete použiť udalosť OnVersionUpgrade, ktorá nastane, ak je číslo verzie otvoreného formulára programu InfoPath staršie ako číslo verzie šablóny, na ktorej je formulár založený. Ďalšie informácie o udalosti OnVersionUpgrade nájdete v dokumentácii pre vývojárov k programu InfoPath.

  • Ak chcete zabrániť aktualizácii formulárov, kliknite na možnosť Nepokračovať (existujúce formuláre nemusia pracovať správne). Keď je vybraná táto možnosť, používatelia môžu vyplniť formuláre založené na aktualizovanej šablóne formulára, ale môže sa stať, že nebudú môcť otvoriť existujúce formuláre. Ak môžu otvoriť existujúce formuláre, nebudú môcť upravovať nové pridané polia.

 6. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať a potom postupujte podľa pokynov Sprievodcu publikovaním.

  Keď používatelia otvoria formulár, ktorý je založený na danej šablóne formulára, automaticky sa načíta nová verzia šablóny formulára. Ak sa pokúsia otvoriť formuláre, ktoré boli vytvorené pomocou predchádzajúcej verzie šablóny formulára, vykonajú sa zmeny, ktoré ste určili v kroku 5.

Na začiatok stránky

Umožnenie rozhodnutia o aktualizácii šablón formulára používateľom

Keď publikujete aktualizovanú verziu šablóny formulára, program InfoPath nahradí kópiu šablóny formulára, ktorá je uložená v počítačoch používateľov, jej najnovšou verziu. Tento postup sa uskutoční automaticky, keď používatelia otvoria formulár založený na aktualizovanej šablóne formulára. Vo väčšine prípadov je tento postup najvhodnejší. Je však možné zobraziť aj dialógové okno s výzvou, aby používatelia aktualizovali šablónu formulára, keď je k dispozícii nová verzia.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

 2. V zozname Kategória kliknite na položku Práca s verziami.

 3. V časti verzia šablóny formulára, začiarknite políčko Povoliť používateľom vybrať, či chcete aktualizovať na novú verziu šablóny formulára a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Údaj pre hodnotu databázy Registry EnableAutoUpdatePrompt je predvolene 0 (vypnuté). Používateľom sa zobrazí výzva na inováciu formulára len v prípade, že správca systému zmení údaj pre hodnotu EnableAutoUpdatePrompt z 0 (vypnuté) na 1 (zapnuté).

 4. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať a potom postupujte podľa pokynov Sprievodcu publikovaním.

Pri nasledujúcom otvorení formulára založenom na danej šablóne formulára používateľom sa v programe InfoPath zobrazí dialógové okno s výzvou, aby používatelia nahradili kópiu existujúcej šablóny formulára novou verziu, pričom sa môžu rozhodnúť, či chcú nahradenie vykonať. Ak sa dialógové okno nezobrazí, údaj pre hodnotu EnableAutoUpdatePrompt je pravdepodobne 0 (vypnuté) namiesto 1 (zapnuté).

Poznámka: Pred otvorením formulára môžu používatelia z vlastnej iniciatívy získať najnovšiu verziu určitej šablóny formulára (súbor typu .xsn) kliknutím na prepojenie Načítať aktualizáciu tohto formulára alebo Načítať aktualizácie formulárov v tejto kategórii v dialógovom okne Vyplniť formulár. Prepojenia zostávajú aktívne aj v prípade, že používatelia už majú v počítačoch najaktuálnejšiu verziu šablóny formulára. Ak v tomto prípade používateľ klikne na jedno z prepojení na aktualizáciu, program InfoPath znova uloží do počítača používateľa najnovšiu šablónu formulára.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×