Publikovanie šablóny formulára na serveri so spustenou službou InfoPath Forms Services

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete, aby používatelia mohli vo webovom prehľadávači vyplniť formulár založený na šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom, musíte najskôr publikovať šablónu formulára na serveri, na ktorom je spustená služba InfoPath Forms Services, a potom nastaviť šablónu formulára tak, aby bola kompatibilná s prehľadávačom.

Obsah tohto článku

Prehľad

Skôr než začnete

Publikovanie šablóny formulára do novej knižnice dokumentov

Publikovanie šablóny formulára ako typu obsahu lokality

Publikovanie šablóny formulára, ktorá si vyžaduje schválenie správcom

Prehľad

Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom môžete publikovať na server so spustenými službami InfoPath Forms Services umožňuje používateľom vypĺňať formuláre založené na tejto šablóne formulára vo webovom prehliadači. Ak v šablóne formulára sa použije v nasledovných prípadoch, potrebujete súhlas správcu publikovať:

 • Šablóna formulára obsahuje spravovaný kód alebo skript.

  Poznámka : Skript sa skonvertujú na spravovaný kód pred publikovaním šablóny formulára.

 • šablóna formulára vyžaduje úroveň zabezpečenia úplnej dôveryhodnosti, čo umožňuje výsledným formulárom získať úplný prístup k systémovým prostriedkom v počítačoch, napríklad k súborom alebo nastaveniam,

 • šablóna formulára používa pripojenie údajov, ktoré je spravované správcom,

 • šablónu formulára je možné zobraziť v mobilnom zariadení.

Ak chcete publikovať šablónu formulára, ktorá si vyžaduje schválenie správcom, musíte najskôr publikovať šablónu formulára do zdieľaného sieťového priečinka, kde správca servera môžete nahrať šablónu formulára na server so systémom InfoPath Forms Services, a potom nasadenie šablóny formulára. Prepojenia na ďalšie informácie o tom, ako správca servera môžete nasadiť šablóny formulára v časti Pozrite tiež.

Ak sa v ostatných prípadoch sa bude používať v šablóne formulára, môžete ho publikovať do knižnice dokumentov alebo typu obsahu lokality.

Keď je šablóna formulára publikovaná na serveri so spustenou službou InfoPath Forms Services, môže sa použiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Ako šablóna pre všetky formuláre v novej alebo existujúcej knižnici dokumentov     Môžete publikovať šablónu formulára, ktorá sa použije ako šablóna pre všetky formuláre v novej alebo existujúcej knižnici dokumentov. Šablóna formulára môže byť digitálne podpísaná, ale nesmie obsahovať žiaden skript ani spravovaný kód.

 • Ako nový typ obsahu lokality pre viaceré knižnice dokumentov alebo kolekciu lokalít     Môžete publikovať šablónu formulára, ktorá sa použije ako šablóna pre formuláre vo viacerých knižniciach dokumentov alebo v kolekcii lokalít. Ak viaceré knižnice v kolekcii lokalít bude používať túto šablónu formulára môžete publikovať šablóny formulára ako typu obsahu lokality. Však nie je možné publikovať šablóny formulára ako typu obsahu lokality, ak obsahuje skript alebo spravovaný kód. Šablóny formulárov so skript alebo spravovaný kód musí byť uverejnený na zdieľaný sieťový priečinok. Potom správca môžete nahrať šablón formulárov na server a nasadiť.

Pred publikovaním šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, skontrolujte, či vaše problémy formulára šablóny formulára pomocou funkcie Kontrola návrhu. Po vyhľadaní a riešenie problémov so šablónou formulára, môžete použiť Sprievodcu publikovaním na publikovanie šablóny formulára na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services.

Publikovanie šablóny formulára nie je to isté ako uloženie šablóny formulára. Pri publikovaní šablóny formulára, Sprievodca publikovaním pridá lokalitu publikovania a pokyny na spracovanie šablóny formulára tak, aby používatelia mohli otvárať formuláre založené na tejto šablóne formulára. Pri pokuse o uloženie šablóny formulára, ukladáte kópiu šablóny formulára, rovnako ako pri pokuse o uloženie súboru do počítača. Sprievodca publikovaním by mali vždy použiť, ak chcete sprístupniť v šablóne formulára pre používateľov na vyplnenie.

Na začiatok stránky

Skôr ako začnete

Pred publikovaním šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom na serveri so spustenou službou InfoPath Forms Services urobte nasledovné:

 • Overte u správcu, či máte na serveri potrebné povolenia, aby ste mohli publikovať šablónu formulára v knižnici dokumentov alebo ju publikovať ako typ obsahu novej lokality.

 • Overte u správcu, že je na serveri spustený program Office InfoPath 2007 a že je nakonfigurovaný tak, aby zobrazoval formuláre programu InfoPath ako webové stránky.

 • Ak chcete publikovať šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, ktorá si vyžaduje schválenie správcom, požiadajte o pomoc správcu pre umiestnenie zdieľaného sieťového priečinka, kam sa uložiť v šablóne formulára. Tento priečinok je miesto, kde budete publikovať šablónu formulára. Po publikovaní šablóny formulára, správca nahrajú šablóny formulára z tohto umiestnenia na server.

Na začiatok stránky

Publikovanie šablóny formulára v novej knižnici dokumentov

Keď publikujete šablónu formulára v knižnici dokumentov, každý formulár vytvorený v tejto knižnici bude založený na rovnakej šablóne formulára. Publikovať šablónu formulára v knižnici dokumentov môžete pomocou Sprievodcu publikovaním. Sprievodca publikovaním upraví šablónu formulára na použitie v knižnici dokumentov, vytvorí novú knižnicu dokumentov a potom uloží šablónu formulára ako predvolene nastavenú šablónu formulára pre túto knižnicu dokumentov. Po publikovaní šablóny formulára musíte nakonfigurovať lokalitu služby Microsoft Windows SharePoint Services tak, aby sa formuláre založené na tejto šablóne formulára zobrazovali vo webovom prehľadávači. Ak nenakonfigurujete lokalitu SharePoint, tak sa používateľom, ktorí nemajú v počítači nainštalovaný program Office InfoPath 2007, pri pokuse o otvorenie formulára založeného na tejto šablóne formulára zobrazí chybové hlásenie.

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako vyhľadajte umiestnenie, kam chcete kópiu šablóny formulára uložiť, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. Ak chcete otvoriť pracovnú tablu Kontrola návrhu, kliknite na položku Kontrola návrhu v ponuke Nástroje.

 4. Ak sú na pracovnej table Kontrola návrhu uvedené chyby, opravte ich. Po kliknutí na tlačidlo Obnoviť zistíte, či návrh ešte obsahuje chyby.

 5. V ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať.

 6. V Sprievodcovi publikovaním kliknite na položku Na server SharePoint so službou InfoPath Forms Services alebo bez nej a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na ďalšej strane sprievodcu v poli Zadajte umiestnenie lokality SharePoint alebo InfoPath Forms Services zadajte umiestnenie lokality SharePoint, na ktorej chcete šablónu formulára publikovať, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Na ďalšej strane sprievodcu začiarknite políčko Povoliť vypĺňanie tohto formulára pomocou prehľadávača, kliknite na položku Knižnica dokumentov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Kliknite na položku Vytvoriť novú knižnicu dokumentov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 10. Na ďalšej strane sprievodcu zadajte názov a popis pre knižnicu dokumentov a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 11. V šablóne formulára vyberte polia, ktoré sa majú zobraziť ako stĺpce v predvolenom zobrazení knižnice dokumentov.

  Aký je postup?

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  2. Vyberte pole, ktoré chcete pridať ako stĺpec do knižnice dokumentov, a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Do poľa Názov stĺpca zadajte názov stĺpca.

   • Vyberte stĺpec lokality v zozname Skupina stĺpcov lokality, vyberte názov v zozname Názov stĺpca a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Poznámka : Ak ste vybrali opakujúce sa pole na zobrazenie údajov v knižnici dokumentov, kliknutím na hodnotu v zozname Funkcia môžete definovať, ako sa má pole v knižnici dokumentov zobraziť. Môžete vybrať, či chcete zobraziť prvú hodnotu v poli, poslednú hodnotu v poli, počet všetkých výskytov poľa alebo zlúčiť všetky hodnoty dohromady.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

  Viac informácií o zobrazovaní údajov v stĺpcoch v knižnici dokumentov získate po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

 12. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 13. Na ďalšej strane sprievodcu overte správnosť zobrazených informácií a potom kliknite na tlačidlo Publikovať.

 14. Ak chcete zistiť, či ste publikovali šablónu formulára, kliknite na položku Otvoriť túto knižnicu dokumentov. Ak ste šablónu formulára publikovali, otvorí sa webový prehľadávač s formulárom založeným na šablóne formulára.

 15. Nakonfigurujte lokalitu SharePoint, aby sa formuláre založené na tejto šablóne formulára zobrazovali vo webovom prehľadávači.

  Aký je postup?

  1. Otvorte lokalitu SharePoint vo webovom prehľadávači.

  2. V ponuke Akcie lokality v pravom hornom rohu stránky kliknite na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  3. V časti Správa lokality kliknite na položku Knižnice a zoznamy lokality.

  4. Kliknite na položku prispôsobiť názov lokality.

  5. V časti Všeobecné nastavenia kliknite na tlačidlo Rozšírené nastavenia.

  6. V časti Prehľadávačom podporované dokumenty kliknite na možnosť Zobraziť ako webovú stránku a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Publikovanie šablóny formulára ako typ obsahu lokality

Keď publikujete šablónu formulára ako typ obsahu lokality, Sprievodca publikovaním upraví šablónu formulára na použitie ako typ obsahu lokality. Rovnako ako pri tvorbe novej knižnice dokumentov môžete šablónu formulára konvertovať na šablónu formulára podporovanú prehľadávačom pomocou Sprievodcu publikovaním. Sprievodca potom uloží šablónu formulára na server ako typ obsahu lokality.

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako vyhľadajte umiestnenie, kam chcete kópiu šablóny formulára uložiť, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. Ak chcete otvoriť pracovnú tablu Kontrola návrhu, kliknite na položku Kontrola návrhu v ponuke Nástroje.

 4. Ak sú na pracovnej table Kontrola návrhu uvedené chyby, opravte ich. Po kliknutí na tlačidlo Obnoviť zistíte, či návrh ešte obsahuje chyby.

 5. V ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať.

 6. V Sprievodcovi publikovaním kliknite na položku Na server SharePoint so službou InfoPath Forms Services alebo bez nej a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na ďalšej strane sprievodcu v poli Zadajte umiestnenie lokality SharePoint alebo InfoPath Forms Services zadajte umiestnenie lokality SharePoint, na ktorej chcete šablónu formulára publikovať, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Na ďalšej strane sprievodcu začiarknite políčko Povoliť vypĺňanie tohto formulára pomocou prehľadávača, kliknite na položku Typ obsahu lokality (rozšírené) a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Na ďalšej strane sprievodcu kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový typ obsahu.

 10. V zozname Založiť typ obsahu na kliknite na položku Formulár a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 11. Na ďalšej stranu sprievodcu zadajte názov a popis nového typu obsahu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 12. Na ďalšej strane sprievodcu zadajte do poľa Zadajte umiestnenie a názov súboru pre šablónu formulára umiestnenie lokality SharePoint a potom kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 13. V dialógovom okne Prehľadávanie vyhľadajte umiestnenie na serveri, kde chcete publikovať šablónu formulára ako typ obsahu lokality, a potom v poli Názov súboru zadajte názov šablóny formulára a kliknite na tlačidlo Uložiť.

 14. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 15. V šablóne formulára vyberte polia, ktoré sa majú zobraziť ako stĺpce v predvolenom zobrazení knižnice dokumentov.

  Aký je postup?

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  2. Vyberte pole, ktoré chcete pridať ako stĺpec do knižnice dokumentov, a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Do poľa Názov stĺpca zadajte názov stĺpca.

   • Vyberte stĺpec lokality v zozname Skupina stĺpcov lokality, vyberte názov v zozname Názov stĺpca a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Poznámka : Ak ste vybrali opakujúce sa pole na zobrazenie údajov v knižnici dokumentov, kliknutím na hodnotu v zozname Funkcia môžete definovať, ako sa má pole v knižnici dokumentov zobraziť. Môžete vybrať, či chcete zobraziť prvú hodnotu v poli, poslednú hodnotu v poli, počet všetkých výskytov poľa alebo zlúčiť všetky hodnoty dohromady.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

  Viac informácií o zobrazovaní údajov v stĺpcoch v knižnici dokumentov získate po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

 16. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 17. Na ďalšej strane sprievodcu overte správnosť zobrazených informácií a potom kliknite na tlačidlo Publikovať.

 18. Kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom overte, či šablóna formulára je typom obsahu v lokalite SharePoint.

  Aký je postup?

  1. Otvorte lokalitu SharePoint vo webovom prehľadávači.

  2. V ponuke Akcie lokality v pravom hornom rohu lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

  3. V časti Nastavenie lokality v rámci časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

   Šablóna formulára by mala byť zobrazená v časti Typy obsahu pre program InfoPath v položke Galéria typov obsahu lokality.

Na začiatok stránky

Publikovanie šablóny formulára s požadovaním schválenia správcu

Tieto scenáre vyžadujú schválenie správcom publikovanie šablóny formulára na server so spustenými službami InfoPath Forms Services:

 • Šablóna formulára obsahuje spravovaný kód,

  Poznámka : Skript sa skonvertujú na spravovaný kód pred publikovaním šablóny formulára.

 • šablóna formulára vyžaduje úroveň zabezpečenia úplnej dôveryhodnosti, čo umožňuje výsledným formulárom získať úplný prístup k systémovým prostriedkom v počítačoch, napríklad k súborom alebo nastaveniam,

 • šablóna formulára používa pripojenie údajov, ktoré je spravované správcom,

 • šablónu formulára je možné zobraziť v mobilnom zariadení.

Ak chcete publikovať šablónu formulára, ktorá si vyžaduje schválenie správcom, musíte najskôr publikovať šablónu formulára do zdieľaného sieťového priečinka, kde správca servera môžete nahrať šablónu formulára na server so systémom InfoPath Forms Services, a potom nasadenie šablóny formulára. Prepojenia na ďalšie informácie o tom, ako správca servera môžete nasadiť šablóny formulára v časti Pozrite tiež.

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako vyhľadajte umiestnenie, kam chcete kópiu šablóny formulára uložiť, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. Ak chcete otvoriť pracovnú tablu Kontrola návrhu, kliknite na položku Kontrola návrhu v ponuke Nástroje.

 4. Ak sú na pracovnej table Kontrola návrhu uvedené chyby, opravte ich. Po kliknutí na tlačidlo Obnoviť zistíte, či návrh ešte obsahuje chyby.

 5. V ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať.

 6. V Sprievodcovi publikovaním kliknite na položku Na server SharePoint so službou InfoPath Forms Services alebo bez nej a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na ďalšej strane sprievodcu v poli Zadajte umiestnenie lokality SharePoint alebo InfoPath Forms Services zadajte umiestnenie lokality SharePoint, na ktorej chcete šablónu formulára publikovať, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Na ďalšej strane sprievodcu začiarknite políčko Povoliť vypĺňanie tohto formulára pomocou prehľadávača, kliknite na položku Správcom schválená šablóna formulára (rozšírené). Pripravte tento formulár na schválenie správcom. a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Na ďalšej strane sprievodcu v poli Zadajte umiestnenie a názov súboru pre šablónu formulára kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 10. V dialógovom okne Prehľadávanie vyhľadajte umiestnenie zdieľaného sieťového priečinka a potom do poľa Názov súboru zadajte názov šablóny formulára a kliknite na tlačidlo Uložiť.

 11. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 12. V šablóne formulára vyberte polia, ktoré sa majú zobraziť ako stĺpce v predvolenom zobrazení knižnice dokumentov.

  Aký je postup?

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  2. Vyberte pole, ktoré chcete pridať ako stĺpec do knižnice dokumentov, a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Do poľa Názov stĺpca zadajte názov stĺpca.

   • Vyberte stĺpec lokality v zozname Skupina stĺpcov lokality, vyberte názov v zozname Názov stĺpca a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Poznámka : Ak ste vybrali opakujúce sa pole na zobrazenie údajov v knižnici dokumentov, kliknutím na hodnotu v zozname Funkcia môžete definovať, ako sa má pole v knižnici dokumentov zobraziť. Môžete vybrať, či chcete zobraziť prvú hodnotu v poli, poslednú hodnotu v poli, počet všetkých výskytov poľa alebo zlúčiť všetky hodnoty dohromady.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

  Viac informácií o zobrazovaní údajov v stĺpcoch v knižnici dokumentov získate po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

 13. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 14. Na ďalšej strane sprievodcu overte správnosť zobrazených informácií a potom kliknite na tlačidlo Publikovať.

Po publikovaní šablóny formulára, požiadajte o pomoc správcu servera nahrať šablónu formulára na server a potom aktivovať šablónu formulára do kolekcie lokalít. Ďalšie informácie o nahrávaní a nasadenie šablóny formulára na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services, kliknite na prepojenie v časti Pozrite tiež o nasadení šablón formulárov, ktoré obsahujú kód.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×