Propagácia podniku prostredníctvom marketingových kampaní v doplnku Business Contact Manager

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pro rast, je potrebné na trhu a ako vlastník malé podniky, ktoré chcete zabezpečiť, aby boli užitočné svojich marketingových aktivít. Pomocou formulárov marketingová kampaňBusiness Contact Manager pre aplikáciu Outlook, môžete sledovať vytváranie a zákazník odpoveď marketingových kampaní. Uvidíte, koľko nových predajných aktivít vygeneroval leták, napríklad alebo hĺbky úrok vytvorené e-mailová marketingová kampaň. Nakoniec môžete jednoducho kontrolovať finančné výsledky vašej investície.

Marketingovú kampaň môžete vytvoriť takmer z ľubovoľného miesta v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook. Napríklad pri kontrole zostáv môžete vytvoriť novú marketingovú kampaň na základe niektorej z týchto zostáv. Ak vytvárate súbor v programe Microsoft Office Publisher* alebo v programe Word*, môžete z tohto súboru vytvoriť novú marketingovú kampaň priamo v danom programe.

Nasledovný prehľad predstavuje súhrn spôsobov, akým môžu marketingové kampane pracovať pre vaše podnikanie. Ďalšie podrobnosti získate po kliknutí na tlačidlo Pomocník na formulároch alebo po nahliadnutí do súvisiacich tém.

Vytvorenie novej marketingovej kampane

 1. V programe Outlook prejdite do ponuky Business Contact Manager, kliknite na položku Marketingová kampaň a potom kliknite na položku Nová a zadajte podrobnosti o svojej marketingovej kampani do zobrazeného formulára.

  Ak chcete vytvoriť novú marketingovú kampaň v programe Publisher* alebo v programe Word*, použite príslušný postup:

  • V programe Publisher 2007 kliknite na paneli s nástrojmi doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na položku Vytvoriť novú marketingovú kampaň.

  • V programe Word 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na Doplnku Business Contact Manager a potom kliknite na položku Vytvorenie marketingovej kampane

   Poznámka: Ak ste vytvorili novú marketingovú kampaň z iného zdroja (napríklad z programu Publisher*, programu Word* alebo zo zostavy), automaticky sa pre vás otvorí formulár marketingovej kampane.

 2. Ak sa stránka všeobecné vo formulári marketingovej kampane na základe predvoleného nastavenia nezobrazuje na páse s nástrojmi na karte kampane kliknite v skupine Zobraziť kliknite na položku Všeobecné.

 3. Čo je to marketingovej kampane pre?

  V tejto sekcii začínate definovať svoju marketingovú kampaň.

  • Zadajte názov svojej marketingovej kampane. Ide o povinnú informáciu, ktorá sa používa ako predvolený nadpis predmetu pri odosielaní e-mailovej správy. Ak sa snažíte predať svoje nové jarné produkty, môžete zadať napríklad názov Jar je tu.

  • Zadajte kód kampane. Toto je požadované informácie a uľahčuje nájsť túto konkrétnu kampaň v zozname ako hľadaním marketingovej kampane názov; napríklad, môžete zadať Spring07 pre svoje jarné marketingovej kampane namiesto jari je tu.

  • V zozname Typ kampane vyberte druh marketingovej kampane, ktorú chcete spustiť. Od tohto výberu potom bude závisieť aj to, ktoré možnosti budete mať k dispozícii v ďalších častiach tohto formulára.

   Poznámka: Pre jednu marketingovú kampaň môžete použiť iba jeden typ kampane.

  • Do poľa Rozpočet (náklady) zadajte finančnú čiastku, ktorú plánujete vynaložiť.

  • Zadajte počiatočný a koncový dátum svojej marketingovej kampane.

  • Do poľa Komentáre zadajte ľubovoľný poznámky k tejto marketingovej kampani.

 4. Kto bude vidieť?

  Ak ste si zvolili typ marketingovej kampane, ktorá je určená konkrétnym ľuďom, napríklad e-mailovú kampaň alebo kampaň typu presne adresovanej korešpondencie (Direct Mail), musíte vytvoriť zoznam.

  • Vytvorenie zoznamu     Vyberte, či chcete kampaň do všetky kontá, obchodné kontakty alebo potenciálni zákazníci, použiť preddefinované výberu, alebo vytvorte nový zoznam.

  • Celkový počet príjemcov v zozname     Zistite, koľko osôb uvidí vašu marketingovú kampaň. Zoznam môžete zmeniť kliknutím na položku Skontrolovať a filtrovať.

   Tip: Kliknutím na kartuRozšírený filter v dialógovom okne Filter odstráňte záznamy zákazníkov, ktorí nechcú byť kontaktovaní prostredníctvom telefónu, faxu, pošty alebo e-mailu. Tieto preferencie pre komunikáciu je nutné vybrať v záznamoch zákazníkov a obchodných kontaktov. K dispozícii sú možnosti Nevolať, Neposielať e-maily, Nefaxovať a Neposielať poštu.

   Poznámky: 

   • Ak ste vybrali typ marketingovej kampane, ktorá je určená pre subjekty v zozname, ktorý nie je možné upravovať v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, ako je napríklad seminár alebo konferencia, automaticky sa vyberie možnosť Iné.

   • Možnosť Už vytvorené je k dispozícii vtedy, ak je marketingová kampaň otvorená zo zostavy.

 5. Ako sa dostanú?

  V tejto časti vyberiete, aký spôsob doručenia sa použije. Spôsob bude závisieť od typu vybratej marketingovej kampane. Ak ste však vybrali adresovanú reklamnú zásielku alebo e-mailovú správu, môžete použiť hromadnú korešpondenciu* alebo iné možnosti prispôsobenia v programoch Outlook, Publisher* alebo Word*.

  Poznámka: Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager e-mailovú službu marketingovej teraz je plne integrovaný s Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook; ho môžete použiť na vytvorenie a sledovanie cieľových správ k širokej škále distribučné zoznamy.

  *Hromadná korešpondencia vyžaduje program Publisher alebo Word. Samostatné vydanie doplnku Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager je možné pomocou verzie 2007 a 2003 programu Publisher a Word.

 6. Čo ich získať?

  Ak ste nevybrali vytvorenie dokumentu v programe Outlook, Publisher* alebo Word*, materiály pre marketingovú kampaň je možné vytvoriť v ľubovoľnej aplikácii, stačí len vytvoriť prepojenie s existujúcim súborom.

 7. Keď zadáte všetky informácie a budete pripravení na spustenie svojej marketingovej kampane, kliknite na tlačidlo Spustiť kampaň. Teraz už ste pripravení na sledovanie výsledkov svojej marketingovej kampane.

Samostatné vydanie doplnku Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager možno použiť s 2007 alebo s verziou 2003 programov Publisher a Word. Možnosť na vytvorenie marketingovej kampane v programe Publisher 2003 alebo Word 2003 nie je k dispozícii.

Sledovanie výsledkov marketingovej kampane

Keď je marketingová kampaň spustená, môžete sledovať jej výsledky z rovnakého formulára tak, že manuálne prepojíte potenciálnych zákazníkov, príležitosti, zákazníkov a pracovné kontakty s marketingovou kampaňou. Výsledky sú zhrnuté v zobrazení Sledovanie marketingovej kampane.

Ak chcete sledovať potenciálnych zákazníkov, príležitosti, zákazníkov a pracovné kontakty, ktoré súvisia s marketingovou kampaňou, prepojte ich záznamy s kampaňou pomocou nasledujúceho postupu.

Prepojenie záznamu zákazníka, pracovného kontaktu alebo príležitosti s marketingovou kampaňou

Tip: Potenciálny zákazník je o obchodnom kontakte, v ktorom je začiarknuté políčko viesť.

 1. V ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Zákazníci, Obchodné kontakty alebo Príležitosti.

 2. Otvorte záznam zákazníka, pracovného kontaktu alebo príležitosti tak, že dvakrát kliknete na príslušný záznam v zozname.

 3. V zázname kliknite na položku Inicioval.

 4. V dialógovom okne Vybrať zákazníka, obchodný kontakt alebo marketingovú kampaň kliknite v časti Priečinok na položku Marketingové kampane.

 5. V zozname kliknite na názov marketingovej kampane, kliknite na položku Prepojiť s a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Tento postup opakujte pre každého zákazníka, obchodný kontakt, potenciálneho zákazníka alebo príležitosť, ktoré sú výsledkom marketingovej kampane.

  Celkový počet je zhrnutý v zázname marketingovej kampane v zobrazení Sledovanie v časti Výsledky kampane.

Sledovanie výsledkov marketingovej kampane

Celkový počet potenciálnych zákazníkov, zákazníkov, príležitostí alebo obchodných kontaktov je zhrnutý v časti Výsledky kampane v zobrazení Sledovanie záznamu marketingovej kampane.

 1. V programe Outlook kliknite na ponuku Business Contact Manager, kliknite na položku Marketingové kampane a potom vyberte kampaň, ktorú chcete skontrolovať.

  Tip: V ponuke Zobraziť v zozname Aktuálne zobrazenie vyberte zobrazenie, ktoré uľahčuje vyhľadávanie danej marketingovej kampane.

 2. Otvorte formulár Marketingová kampaň a potom na karte Kampaň na páse s nástrojmi kliknite v skupine Zobraziť na položku Sledovať.

  Zobrazené informácie budú závisieť od vybratého typu marketingovej kampane. Ak však jednotlivé záznamy prepojíte s marketingovou kampaňou, zobrazí sa celkový počet nových zákazníkov, obchodných kontaktov, potenciálnych zákazníkov a príležitostí, ktoré boli vygenerované touto marketingovou kampaňou. Ďalšie podrobnosti o jednotlivých celkových počtoch získate po kliknutí na položku Zobraziť zostavu.

  Ďalšie informácie o prepojení jednotlivých záznamov na marketingových kampaní tak, aby bolo možné sledovať výsledky v marketingovej kampane nájdete v téme prepojenie záznamu zákazníka, obchodného kontaktu alebo príležitosti s marketingovou kampaňou vyššie v tejto téme.

  Poznámka: Ak ste použili marketingových e-mailovú službu na generovanie e-mailové správy, môžete tiež sledovať počet vrátil správ, koľkokrát správ, ktoré boli otvorené a počet opakovaní, ktoré následne prepojenia v správach.

 3. Do poľa Skutočné náklady zadajte aktuálne náklady na marketingovú kampaň.

Navigácia na páse s nástrojmi

Formulár obsahuje nasledujúce tlačidlá – umiestnené na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent – špecifické pre nástroj Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

V skupine

Kliknite na tlačidlo

Vykonaná akcia

Zobraziť

Všeobecné

Zadanie a skontrolovanie všeobecných informácií o marketingovej kampani.

Zobraziť

Sledovanie

Sledovanie, meranie a hodnotenie odozvy na marketingovú kampaň.

Kampaň

Spustiť kampaň

Spustenie dokončenej marketingovej kampane.

Kampaň

Obnoviť údaje

Obnovenie údajov sledovania pre marketingovú kampaň.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×