Program Word pre nových používateľov

Tento článok prezentuje základné koncepty v programe Microsoft Word 2010 ako pomôcku pre nových používateľov na začatie vytvárania dômyselných a profesionálne vyzerajúcich dokumentov.

Obsah tohto článku

Spustenie a vypnutie programu Word

Prehľad používateľského rozhrania programu Word

Uloženie a otvorenie dokumentu

Úprava a formátovanie textu

Použitie štýlov

Úprava riadkovania v dokumente

Zobrazenie ukážky a tlač

Spustenie a vypnutie programu Word

Ak chcete používať program Word, vyhľadajte ikonu programu Word v ponuke Štart a kliknite na ňu.

 1. Kliknutím na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla zobrazíte ponuku Štart.

 2. Ukážte na položku Všetky programy, Microsoft Office a potom kliknite na položku Microsoft Word 2010.

 3. Zobrazí sa úvodná obrazovka a spustí sa program Word.

Tip:  Po prvom spustení programu Word sa môže zobraziť Licenčná zmluva pre softvér od spoločnosti Microsoft.

Ak chcete skončiť, vyberte príkaz Skončiť na karte Súbor.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Vyberte možnosť Skončiť.

Tip:  Ak ste vykonali zmeny od posledného uloženia dokumentu, zobrazí sa okno so správou, či chcete uložiť zmeny. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Áno. Ak chcete skončiť bez uloženia zmien, kliknite na položku Nie. Ak ste nechtiac klikli na položku Skončiť, kliknite na položku Zrušiť.

Na začiatok stránky

Prehľad používateľského rozhrania programu Word

Prvky okna programu Word

Záhlavie: V záhlaví sa zobrazuje názov dokumentu, ktorý upravujete, a názov softvéru, ktorý používate. Záhlavie taktiež obsahuje štandardné tlačidlá na minimalizáciu, obnovenie a zatvorenie.

Panel s nástrojmi Rýchly prístup: Často používané príkazy, ako napríklad Uložiť, Späť a Znova, sa nachádzajú tu. Na konci panela Rýchly prístup sa nachádza rozbaľovacia ponuka, v ktorej môžete pridávať ďalšie bežne používané alebo vyžadované príkazy.

Karta Súbor: Po kliknutí na toto tlačidlo sa zobrazia príkazy, ktoré sa používajú v prípade dokumentu ako celku, t. j. nie vzhľadom na obsah dokumentu, ako napríklad Nový, Otvoriť, Uložiť ako, Tlačiť a Zavrieť.

Pás s nástrojmi: Na páse s nástrojmi sa nachádzajú príkazy, ktoré potrebujete na prácu. Vzhľad pása s nástrojmi závisí od veľkosti monitora. Program Word zbalí pás s nástrojmi formou zmeny usporiadania ovládacích prvkov tak, aby táto zmena vyhovovala aj monitorom s menšími obrazovkami.

Okno úprav: Zobrazuje obsah dokumentu, ktorý upravujete.

Posúvač: Umožňuje zmeniť zobrazovanú polohu dokumentu, ktorý upravujete.

Stavový riadok: Zobrazuje informácie o dokumente, ktorý upravujete.

Tlačidlá zobrazenia: Umožňujú zmeniť režim zobrazenia dokumentu, ktorý upravujete tak, aby vyhovoval vašim potrebám.

Lupa: Umožňuje zmeniť nastavenie lupy v dokumente, ktorý upravujete.

Na začiatok stránky

Uloženie a otvorenie dokumentu

V programe Word je potrebné uložiť dokument, aby ste mohli vypnúť program bez straty vykonanej práce. Keď ukladáte dokument, uloží sa do počítača ako súbor. Neskôr môžete súbor otvoriť, zmeniť a vytlačiť.

Ak chcete uložiť dokument, postupujte takto:

 1. Kliknite na tlačidlo Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. V poli Uložiť do určite umiestnenie, do ktorého chcete uložiť dokument. Keď ukladáte dokument prvý raz, prvý riadok textu v dokumente sa uvedie ako názov súboru v poli Názov súboru. Ak chcete zmeniť názov súboru, zadajte nový názov súboru.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 4. Dokument sa uloží ako súbor. Názov súboru v záhlaví okna sa zmení podľa názvu uloženého súboru.

Dokument programu Word môžete otvoriť a pokračovať v začatej práci. Ak chcete otvoriť dokument, postupujte takto:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Dokumenty.

 2. Prejdite do umiestnenia, kam ste uložili súbor, a dvakrát na súbor kliknite. Zobrazí sa úvodná obrazovka programu Word a potom sa zobrazí dokument.

Tip:  Dokument môžete otvoriť aj z programu Word kliknutím na kartu Súbor a potom na položku Otvoriť. Ak chcete otvoriť naposledy uložený dokument, kliknite na položku Naposledy použité

.

Na začiatok stránky

Úprava a formátovanie textu

Skôr než budete upravovať alebo formátovať text, musíte text vybrať. Ak chcete vybrať text, postupujte takto.

 1. Umiestnite kurzor na začiatok textu, ktorý chcete upravovať alebo formátovať, a potom stlačte ľavé tlačidlo myši.

 2. Podržte stlačené ľavé tlačidlo myši a myš posuňte doprava (táto činnosť sa nazýva posúvanie myšou), čím vyberiete text. Miesto výberu textu sa označí farbou pozadia a tým sa vymedzí rozsah výberu.

Väčšina nástrojov na formátovanie textu je dostupná po kliknutí na kartu Domov a výbere nástroja zo skupiny Písmo.

Pás s nástrojmi programu Word 2010

Toto je karta Domov.

Toto je skupina Písmo na karte Domov.

Toto je tlačidlo Tučné písmo. Prečítajte si nižšie uvedenú tabuľku, v ktorej nájdete názvy a funkcie všetkých tlačidiel v skupine Písmo.

Tlačidlo

Názov

Funkcia

Tlačidlo Písmo

Písmo

Zmena písma.

Tlačidlo veľkosti písma

Veľkosť písma

Zmena veľkosti textu.

Tlačidlo Zväčšiť písmo

Zväčšiť písmo

Slúži na zväčšenie písma.

Tlačidlo Zmenšiť písmo

Zmenšiť písmo

Slúži na zmenšenie veľkosti textu.

Tlačidlo Zmeniť veľkosť písmen

Zmeniť veľkosť písmen

Zmení všetok vybratý text na veľké písmená, malé písmená alebo na iný typ kapitalizácie.

Tlačidlo Vymazať formátovanie

Vymazať formátovanie

Vymaže všetko formátovanie vybratého textu a ponechá iba obyčajný text.

Tlačidlo Tučné písmo

Tučné písmo

Slúži na nastavenie tučného písma vybratého textu.

Tlačidlo Kurzíva

Kurzíva

Slúži na nastavenie kurzívy vybratého textu.

Tlačidlo Podčiarknuť

Podčiarknutie

Zakreslenie čiary pod vybratým textom. Kliknutím na rozbaľovaciu šípku vyberte typ podčiarknutia.

Tlačidlo Prečiarknutie

Prečiarknutie

Nakreslí vodorovnú čiaru cez stred vybratého textu.

Tlačidlo Dolný index

Dolný index

Vytvorí znaky dolného indexu.

Tlačidlo Horný index

Horný index

Vytvorí znaky horného indexu.

Tlačidlo Textové efekty

Textové efekty

Slúži na použitie vizuálneho efektu vo vybratom texte, ako napríklad tieňovania, žiarenia alebo odrazu.

Tlačidlo Farba zvýraznenia textu

Farba zvýraznenia textu

Zvýraznenie textu takým spôsobom, že text vyzerá ako označený zvýrazňovačom.

Tlačidlo Farba písma

Farba písma

Zmena farby textu.

Na začiatok stránky

Použitie štýlov

Štýly umožňujú rýchlo formátovať hlavné prvky v dokumente, ako napríklad hlavičky, nadpisy a podnadpisy. Ak chcete použiť štýly v texte dokumentu, postupujte podľa krokov nižšie.

 1. Označte text, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly zastavte ukazovateľ nad niektorým zo štýlov, čím zobrazíte jeho ukážku priamo v dokumente.

 3. Ak chcete použiť štýl, ktorý najviac vyhovuje danému textu, kliknite na štýl.

Po dokončení použitia štýlov v rámci jednotlivých prvkov vám program Word 2010 umožní zmeniť vzhľad celého dokumentu naraz.

 1. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na položku Zmeniť štýly.

 2. Ukážte na položku Množina štýlov, čím zobrazíte preddefinované množiny štýlov. Ponechajte ukazovateľ nad niektorou množinou štýlov, čím zobrazíte jej ukážku priamo v dokumente.

 3. Keď nájdete vzhľad, ktorý požadujete, kliknite naň.

Nová úloha

Na začiatok stránky

Úprava riadkovania v dokumente

Pomocou programu Word 2010 môžete jednoduchým spôsobom zmeniť medzery medzi riadkami a odsekmi v dokumente.

 1. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na položku Zmeniť štýly.

 2. Ukážte na položku Medzery medzi odsekmi, čím nájdete výber vstavaných štýlov medzier medzi odsekmi. Ponechajte ukazovateľ nad niektorým štýlom medzier medzi odsekmi, čím zobrazíte jeho ukážku priamo v dokumente.

 3. Keď nájdete vzhľad, ktorý požadujete, kliknite naň.

Tip:  Ak chcete zadefinovať vlastnú medzeru medzi odsekmi, vyberte možnosť Vlastné medzery medzi odsekmi.

Na začiatok stránky

Zobrazenie ukážky a tlač

Zobrazenie ukážky rozloženia dokumentu bez toho, aby ste museli dokument vytlačiť, je jednoduché.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Tlačiť zobrazíte ukážku dokumentu.

 3. Overte časť Nastavenie pre všetky vlastnosti, ktoré chcete zmeniť.

 4. Keď sa vlastnosti pre tlačiareň a dokument zobrazujú tak, ako chcete, kliknite na položku Tlačiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×