Office
Prihlásenie

Problémy s označením vlastnou značkou, ktoré sa môžu vyskytnúť pri inovácii na SharePoint 2013

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

SharePoint 2013 zavádza nové používateľské rozhranie, ktoré je zjednodušené, rýchle a plynulé. Toto používateľské rozhranie je vytvorené prostredníctvom štýlov CSS, motívov a predlôh. Možnosť pracovať s ním si vyžaduje inováciu. Rozsiahle zmeny slúžiace na podporu nového používateľského rozhrania však môžu v prípade určitých scenárov, pri ktorých sa používa označenie vlastnou značkou, narušiť inováciu.

V SharePointe 2010 ste si mohli rôznymi spôsobmi označiť lokalitu svojou značkou. Mohli ste tak urobiť napríklad:

 • použitím vlastnej šablóny so štýlmi pre lokalitu, čím sa prepísali predvolené štýly SharePointu,

 • použitím vlastného motívu (súbor THMX) na lokalite,

 • skopírovaním a úpravou jednej z hotových predlôh SharePointu,

 • vytvorením úplne novej predlohy na publikačnej lokalite, kde stránka predlohy používa vlastné štýly a odkazuje na ňu vlastné rozloženie stránky.

Po inovácii kolekcie lokalít v SharePointe 2013 nebudú tieto typy prispôsobení hneď fungovať, pretože predvolené štýly CSS, motívy a predlohy sa zmenili. Namiesto toho je potrebné znova vytvoriť vlastnú značku pomocou nových štýlov, motívov a predlôh dostupných v SharePointe 2013 a následne v inovovanej kolekcii lokalít použiť novovytvorený návrh.

Zmeny predvolených štýlov, motívov a predlôh v SharePointe boli nevyhnutné na vytvorenie rýchlejšieho a plynulejšieho používateľského rozhrania, ako aj na to, aby boli následné inovácie predvídateľnejšie.

Z tohto dôvodu dôrazne odporúčame, aby ste v prípade, že ste vo svojej kolekcii lokalít použili vlastnú značku, pred inováciou vytvorili kolekciu lokalít na hodnotenie, kde môžete otestovať a znova vytvoriť vlastnú značku v prostredí SharePointu 2013. Ďalšie informácie týkajúce sa kolekcie lokalít na hodnotenie nájdete v článku Inovácia kolekcie lokalít.

Nasledujúce časti uvádzajú problémy s označením vlastnou značkou, ktoré sa môžu vyskytnúť pri inovácii na SharePoint Online 2013.

Na začiatok stránky

Vlastná šablóna CSS

Najbežnejším spôsobom, ako použiť vlastnú značku na lokalite SharePoint 2010 je vytvoriť nový súbor CSS obsahujúci štýly, ktorými sa prepíšu predvolené štýly SharePointu.

Ak však chcete, aby bolo nové používateľské rozhranie rýchlejšie a plynulejšie, SharePoint 2013 zavádza zásadné zmeny v spôsobe implementácie šablón CSS:

 • Veľkosti súborov CSS sú menšie.

 • Vnáranie výberu CSS je obmedzené.

 • Dedičnosť CSS sa použije vždy, keď je to možné.

 • Triedy sú definované len na jednom mieste.

 • Súvisiace triedy sa zoskupujú v súbore CSS.

 • Vnorené štýly a dôležité deklarácie sa nepoužívajú, lebo ich nemožno prepísať.

 • V štýloch sa používa konzistentná štruktúra a konvencia pomenovávania.

V štýloch v SharePointe 2013 sa používa konzistentná štruktúra a pravidlá prideľovania názvov.

Pomenovávacia časť

ms -

<funkcia>-

<názov>

Vysvetlenie

Uvádza, že ide o triedu Microsoft.

Názov funkcie, ku ktorej je táto položka priradená, alebo „základ“, ak sa používa ako časť základného používateľského rozhrania.

Popisný názov položky, napríklad názov, prepojenie, atď.

Dôsledkom týchto zmien v implementácii šablón CSS v SharePointe 2013, ku ktorým dôjde po inovácii, sa vlastné štýly CSS na lokalite nepoužijú. Ak chcete tento problém vyriešiť, mali by ste najskôr vytvoriť kolekciu lokalít na hodnotenie a potom túto lokalitu použiť ako prostredie, kde dokážete identifikovať nové štýly SharePointu 2013, ktoré je potrebné prepísať. Vytvorte nový súbor CSS pre tieto štýly a potom daný súbor CSS použite na inovovanej lokalite.

Na začiatok stránky

Vlastný motív

V SharePointe 2010 môžete pomocou programu balíka Office, napríklad PowerPointu 2010, vytvoriť súbor THMX. Potom môžete tento súbor s motívom nahrať do SharePointu 2010 a motív použiť na lokalite.

Nástroj na vytváranie motívov v SharePointe 2013 bol vylepšený tak, aby umožňoval rýchlejšie a flexibilnejšie vytváranie motívov a tiež jednoduchšiu inováciu motívov v budúcnosti. Model vytvárania motívov využíva komentárové značky v šablónach CSS a nahrádza časti šablón CSS na základe parametrov, ako sú písma a farebné schémy podľa výberu koncových používateľov. Motívy v SharePointe 2013 sa definujú na základe súborov XML:

 • SPColor.xml definuje paletu farieb, v ktorej majú teraz pozície sémantické názvy, aby bolo jasnejšie, ktoré prvky používateľského rozhrania sa zmenia po zmene farebnej hodnoty. Motívy najnovšie tiež podporujú nastavenie nepriehľadnosti.

 • SPFont.xml definuje farebnú schému a podporuje viaceré jazyky, písma, ktoré možno bezpečne použiť na webe a webové písma.

Neexistuje však podpora inovácie súboru THMX zo SharePointu 2010 na SharePoint 2013. Ak ste použili vlastný motív na lokalite SharePoint 2010, po inovácii na SharePoint 2013 zostanú súbory motívov na svojom mieste, ale motív sa už na lokalite používať nebude a lokalita sa obnoví na predvolený motív.

Ak chcete vyriešiť tento problém, mali by ste najskôr vytvoriť kolekciu lokalít na hodnotenie a potom znova vytvoriť motív pomocou nových funkcií vytvárania motívov v SharePointe 2013. Ďalšie informácie o nových motívoch nájdete v nasledujúcich článkoch:

Na začiatok stránky

Skopírovanie a úprava jednej z hotových predlôh

Bežným spôsobom, ako vykonať menšie prispôsobenia používateľského rozhrania v SharePointe 2010 je skopírovanie a úprava jednej z hotových predlôh. Predlohu môžete napríklad upraviť tak, aby odstránila alebo skryla možnosti koncových používateľom.

Ak však svoju lokalitu SharePoint 2010 inovujete na verziu SharePoint 2013, predloha sa obnoví na predvolenú predlohu SharePointu 2013. Preto sa po inovácii vaša lokalita nebude zobrazovať v dizajne značky. Vlastná predloha vytvorená v SharePointe 2010 sa stále nachádza na lokalite, ale starú predlohu by ste na novej lokalite nemali použiť, pretože nová lokalita sa nevykreslí podľa očakávaní.

Na zabezpečenie podpory nového používateľského rozhrania v SharePointe 2013 sa vykonali zmeny v predvolených predlohách. Z tohto dôvodu nemožno použiť predlohu vytvorenú v SharePointe 2010 na lokalite v SharePointe 2013.

Ak chcete vyriešiť tento problém, mali by ste najskôr vytvoriť kolekciu lokalít na hodnotenie a potom znova vytvoriť predlohu na lokalite SharePointu 2013. Potom, čo sa presvedčíte, že predloha funguje podľa očakávaní, premiestnite predlohu do novej kolekcie lokalít a použite ju v prípade určitej lokality. Ak ide o publikačné lokality, môžete pomocou Sprievodcu návrhom lokality exportovať a následne importovať predlohu ako časť balíka návrhu. V opačnom prípade môžete predlhou premiestniť ako časť izolovaného riešenia alebo nahratím súboru do galérie predlôh.

Na začiatok stránky

Vlastná predloha na publikačnej lokalite

Ak chcete mať lokalitu kompletne prispôsobenú na dizajn svojej značky, napríklad intranetovú lokalitu pre podnikovú komunikáciu, použite publikačnú lokalitu s vlastnou predlohou a vlastným rozložením stránok, ktoré sú priložené k vlastnej predlohe.

Pri inovácii lokality SharePoint 2010 na verziu SharePoint 2013 sa však predloha obnoví na predvolenú predlohu SharePointu 2013. Preto sa po inovácii vaša lokalita nebude zobrazovať v dizajne značky. Vlastná predloha a rozloženia predlohy vytvorené v SharePointe 2010 sa stále nachádzajú na lokalite, ale starú predlohu by ste na novej lokalite nemali použiť, pretože nová lokalita sa nevykreslí podľa očakávaní.

Ak chcete vyriešiť tento problém, mali by ste najskôr vytvoriť kolekciu lokalít na hodnotenie, ktorá je publikačnou lokalitou, a potom znova vytvoriť predlohu na lokalite SharePointu 2013. Potom, čo sa presvedčíte, že predloha funguje podľa očakávaní, exportujte predlohu ako časť balíka návrhu, následne importujte balík návrhu do novej kolekcie lokalít a potom použite novú predlohu na lokalite.

Zástupné objekty s vlastným obsahom vo vlastnej predlohe

Dôležité: Ak vaša vlastná predloha obsahuje zástupný objekt s vlastným obsahom a ak vlastné rozloženie stránky tiež obsahuje zástupný objekt s vlastným obsahom, môže dôjsť k chybe, ktorá zabráni domovskej stránke vašej lokality, aby sa po inovácii vykreslila. Namiesto toho sa po inovácii môže zobraziť chybové hlásenie „Vyskytla sa neočakávaná chyba“.

Ak chcete zistiť, či ide o tento problém, môžete vytvoriť kolekciu lokalít na hodnotenie, ktorá je aj publikačnou lokalitou, a potom predlohu nastaviť na hotovú predlohu SharePointu 2013. Ak sa lokalita vykreslí, nejde o tento problém. Ak sa nevykreslí a zobrazí hlásenie o neočakávanej chybe s identifikáciou korelácie, pravdepodobne sa u vás vyskytol tento problém.

Pri riešení tohto problému postupujte nasledovne:

 1. Vytvorte kolekciu lokalít na hodnotenie, ktorá je publikačnou kolekciou lokalít.

 2. Vytvorte novú predlohu SharePointu 2013.

 3. Pridajte zástupný objekt s vlastným obsahom do predlohy vo verzii 2013.

 4. Použite novú predlohu na lokalitu.

 5. Vytvorte rozloženie stránky, ktoré neobsahuje zástupné objekty s vlastným obsahom. Rozloženie stránky sa priradí k novej predlohe, ktorá sa použila na lokalite.

 6. Zmeňte všetky stránky, na ktorých sa používa staré rozloženie tak, aby sa na nich používalo nové rozloženie stránky. Môžete to urobiť manuálnou úpravou jednotlivých stránok v prehliadači pomocou možnosti na páse s nástrojmi alebo to môžete naprogramovať pomocou objektového modelu na strane klienta, ktorý funguje aj v prípade služieb Office 365.

 7. Odstráňte staré rozloženie stránky, ktoré obsahuje zástupný objekt s vlastným obsahom.

Odporúča sa nepridávať zástupné objekty s vlastným obsahom do vlastnej predlohy alebo rozložení stránok.

Pozrite tiež

Konfigurácia verzie kolekcie lokalít a nastavenia inovácie

Inovácia kolekcie lokalít

Prispôsobené súbory, ktoré sa zistili pri kontrole stavu kolekcie lokalít

Pri kontrole stavu kolekcie lokalít sa našli konfliktné typy obsahu

Nadradené typy obsahu chýbali pri kontrole stavu kolekcie lokalít

Zistené chýbajúce šablóny lokalít pri kontrole stavu kolekcie lokalít

Riešenie problémov s inováciou kolekcie lokalít

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×