Problémy s kompatibilitou pracovného hárka

Dôležité : 

  • Ak chcete uložiť zošit, ktorý ste vytvorili v Exceli 2007 alebo novšej verzii, v staršom formáte súboru, odporúčame vám najprv vyriešiť problémy, ktoré spôsobujú významnú stratu funkčnosti, čím predídete trvalej strate údajov alebo nesprávnemu fungovaniu. Kontrola kompatibility v Exceli vám môže pomôcť odhaliť potenciálne problémy.

  • Problémy, ktoré spôsobujú menšie zníženie presnosti, môže a nemusí byť potrebné vyriešiť pred uložením pracovného zošita  – údaje ani funkčnosť sa nestratia, ale pracovný zošit nemusí vyzerať alebo fungovať presne tak isto, ako keď ho otvoríte v staršej verzii programu Microsoft Excel.

Pri pokuse o uloženie zošita vo formáte Excel 97-2003.xls sa automaticky spustí kontrola kompatibility. Ak vám neprekážajú prípadné problémy, môžete kontrolu kompatibility vypnúť.

Kontrola kompatibility so zobrazenými verziami kontroly

Ďalšie informácie o kontrole kompatibility nájdete v téme Kontrola kompatibility excelového zošita so staršími verziami Excelu pred jeho uložením.

Obsah tohto článku

Problémy spôsobujúce významnú stratu funkčnosti

Problémy spôsobujúce menšiu stratu presnosti

Problémy spôsobujúce významnú stratu funkčnosti

Problém

Riešenie

Tento zošit obsahuje údaje v bunkách, ktoré presahujú počet riadkov a stĺpcov vybratého formátu súboru. Údaje, ktoré presahujú formát 65 536 riadkov na 256 stĺpcov, sa neuložia. Odkazy vzorcov na údaje v tejto oblasti sa zobrazia ako chyba #ODKAZ!.

Čo to znamená   Od verzie Excel 2007 má hárok výšku 1 048 576 riadkov a šírku 16 384 stĺpcov, no v Exceli 97-2003 má veľkosť iba 65 536 riadkov a 256 stĺpcov. Údaje, ktoré sa nachádzajú v bunkách presahujúcich tento rozsah riadkov a stĺpcov, sa v Exceli 97-2003 stratia.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať a vyhľadajte bunky a rozsahy, ktoré presahujú povolený počet riadkov a stĺpcov. Vyberte tieto riadky a stĺpce a potom ich pomocou príkazov Vystrihnúť a Prilepiť umiestnite do povoleného rozsahu riadkov a stĺpcov alebo do iného hárka.

Kontrola kompatibility

Tento zošit obsahuje scenáre s odkazmi na bunky mimo obmedzení riadkov a stĺpcov vybratého formátu súboru. Tieto scenáre sa neuložia vo vybratom formáte súboru.

Čo to znamená    Scenár v hárku odkazuje na bunku mimo povoleného rozsahu riadkov a stĺpcov programu Excel 97-2003 (65 536 riadkov a 256 stĺpcov) a nebude dostupný, keď uložíte zošit vo formáte súboru staršej verzie programu Excel.

Čo urobiť    V Správcovi scenárov vyhľadajte scenár, ktorý obsahuje odkaz na miesto mimo povoleného rozsahu riadkov a stĺpcov staršej verzie programu Excel, a potom zmeňte odkaz tak, aby odkazoval na miesto v rámci povoleného rozsahu.

Na karte Údaje v skupine Nástroje pre údaje kliknite na položky Analýza hypotéz > Správca scenárov. V poli Scenáre vyhľadajte scenár, ktorý spôsobuje problém s kompatibilitou, a potom upravte jeho odkaz.

Tento zošit obsahuje dátumy vo formáte kalendára, ktorý nie je podporovaný vybratým formátom súboru. Tieto dátumy sa zobrazia ako gregoriánske dátumy.

Čo to znamená    V Exceli 2007 a novších verziách môžete vytvárať vlastné formáty medzinárodných kalendárov, ako je hebrejský lunárny, japonský lunárny alebo čínsky lunárny kalendár, kalendár Saka, čínsky zverokruh, kórejský zverokruh, lunárny kalendár Rokuyou či kórejský lunárny kalendár. Tieto formáty kalendárov však nie sú podporované v Exceli 97-2003.

Čo urobiť    Ak chcete zabrániť strate funkčnosti, zmeňte formát kalendára na jazyk (alebo miestne nastavenia), ktorý je podporovaný v programe Excel 97-2003.

Tento zošit obsahuje dátumy vo formáte kalendára, ktorý nie je podporovaný vybratým formátom súboru. Tieto dátumy je potrebné upraviť pomocou gregoriánskeho kalendára.

Čo to znamená    V Exceli 2007 a novších verziách môžete použiť iný ako západný typ kalendára, napríklad thajský budhistický alebo arabský – hedžra. V Exceli 97-2003 je možné tieto typy kalendára upraviť len v gregoriánskom kalendári.

Čo urobiť    Ak chcete zabrániť strate funkčnosti, zmeňte formát kalendára na jazyk (alebo miestne nastavenia), ktorý je podporovaný v programe Excel 97-2003.

Tento zošit obsahuje viac buniek s údajmi, ako je podporované v starších verziách programu Excel. Staršie verzie programu Excel tento zošit neotvoria.

Čo to znamená    V Exceli 2007 a novších verziách je celkový počet dostupných blokov buniek (CLB) obmedzený pamäťou, ktorá je k dispozícii. V Exceli 97-2003 je celkový počet dostupných blokov buniek obmedzený na 64 000 blokov buniek v rámci jednej inštancie Excelu.

Blok buniek obsahuje 16 riadkov hárka. Ak všetky riadky hárka obsahujú údaje, hárok bude obsahovať 4 096 blokov buniek a jedna inštancia Excelu môže obsahovať iba 16 takýchto hárkov (bez ohľadu na to, koľko zošitov máte v Exceli otvorených).

Čo urobiť    Ak chcete overiť, či zošit neprekračuje obmedzenie 64 000 blokov buniek a či je možné zošit otvoriť v Exceli 97-2003, mali by ste po uložení zošita vo formáte programu Excel 97-2003 pracovať v kompatibilnom režime v Exceli 2007 alebo v novšej verzii. V kompatibilnom režime bude Excel sledovať bloky buniek v aktívnom zošite.

Najmenej jedna bunka v tomto zošite obsahuje krivku. Krivky sa neuložia.

Čo to znamená    V Exceli 97-2010 sa krivky v hárku nezobrazujú.

Všetky krivky však zostanú k dispozícii v zošite a použijú sa po opätovnom otvorení zošita v Exceli 2010 alebo v novšej verzii.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce krivky, a potom vykonajte požadované zmeny. Môžete napríklad použiť podmienené formátovanie namiesto pridávania kriviek, ktoré sa nezobrazia v predchádzajúcich verziách programu Excel.

Tento súbor pôvodne obsahoval funkcie, ktoré táto verzia programu Excel nerozpoznala. Tieto funkcie sa neuložia.

Čo to znamená    Funkcie používané v tomto zošite nie sú dostupné vo verziách programu Excel starších než Excel 2007 (Excel 97-2003) – tieto funkcie sa stratia.

Čo urobiť    Ak viete, ktoré funkcie môžu spôsobovať tento problém, podľa možnosti ich odstráňte alebo nahraďte a potom uložte súbor v požadovanom formáte súboru.

Tento súbor pôvodne obsahoval funkcie, ktoré táto verzia programu Excel nerozpoznala. Tieto funkcie sa nebudú chrániť počas ukladania súboru OpenXML do formátu súboru XLSB a naopak.

Čo to znamená    Funkcie, ktoré ste používali v tomto zošite, nebudú dostupné v programe Excel 2007, keď uložíte súbor OpenXML do formátu Excel Binary Workbook (.xlsb) alebo naopak. Keď budete pokračovať v ukladaní súboru, funkcie sa stratia.

Čo urobiť    Ak viete, ktoré funkcie môžu spôsobovať tento problém, podľa možnosti ich odstráňte alebo nahraďte a potom uložte súbor v požadovanom formáte súboru.

Na začiatok stránky

Problémy spôsobujúce miernu stratu presnosti zobrazenia

Problém

Riešenie

Staršie verzie programu Excel nepodporujú formátovanie farieb v texte hlavičky a päty. V starších verziách programu Excel sa informácie o formátovaní farieb zobrazia ako obyčajný text.

Čo to znamená    V Exceli 2007 a novších verziách môžete použiť formátovanie farieb textu v hlavičke a päte. Formátovanie farieb v hlavičke a päte nie je možné v Exceli 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Opraviť, ak chcete odstrániť formátovanie farieb.

Kontrola kompatibility

Tento zošit obsahuje hárky, ktoré majú na párnych stranách alebo na prvej strane hlavičku a pätu. Tieto hlavičky a päty strán sa nedajú zobraziť v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená    V Exceli 2007 a novších verziách máte možnosť zobraziť rozdielny text v hlavičke a päte na párnych stranách alebo na prvej strane. V Exceli 97-2003 sa hlavičky a päty na párnych stranách ani na prvej strane zobraziť nedajú, zostanú však k dispozícii na zobrazenie pri opätovnom otvorení zošita v Exceli 2007 alebo v novšej verzii.

Čo urobiť    Ak často ukladáte pracovný zošit vo formáte súboru programu Excel 97-2003, v tomto zošite nepoužívajte hlavičky a päty na párnych stranách ani na prvej strane.

Niektoré bunky alebo štýly v tomto zošite obsahujú formátovanie, ktoré vybratý formát súboru nepodporuje. Tieto formáty sa skonvertujú na najbližší dostupný formát.

Čo to znamená    V Exceli 2007 a v novších verziách sú k dispozícii rôzne formáty a štýly buniek, napríklad špeciálne efekty a tieňovanie. Tieto možnosti nie sú k dispozícii v Exceli 97-2003.

Čo urobiť    Počas ukladania pracovného zošita program Excel použije najbližší dostupný formát, ktorý môže byť identický s iným formátom, ktorý ste použili na iné položky. S cieľom vyhnúť sa duplicite formátov môžete zmeniť alebo odstrániť formátovanie buniek a štýly buniek, ktoré nie sú podporované pred tým, než budete ukladať pracovný zošit do formátu súboru programu Excel 97-2003.

Tento zošit obsahuje väčší počet jedinečných formátov buniek, než podporuje vybratý formát súboru. Niektoré formáty buniek sa neuložia.

Čo to znamená    V Exceli 2007 a novších verziách môžete použiť 64 000 jedinečných formátov bunky, v Exceli 97-2003 je ich však k dispozícii len 4 000. Jedinečné formáty bunky zahŕňajú všetky špecifické kombinácie formátovania použité v zošite.

Čo urobiť    S cieľom vyhnúť sa strate špecifických formátov bunky, ktoré chcete zachovať v programe Excel 97-2003, môžete odstrániť niektoré formáty bunky, ktoré nebudete potrebovať.

Tento zošit obsahuje väčší počet jedinečných formátov písma, než podporuje vybratý formát súboru. Niektoré formáty písma sa neuložia.

Čo to znamená    V Exceli 2007 a novších verziách je k dispozícii 1 024 globálnych typov písma, pričom v jednom zošite ich môžete použiť 512. Excel 97-2003 podporuje menej jedinečných formátov písma.

Čo urobiť    S cieľom vyhnúť sa strate špecifických formátov písma, ktoré chcete zachovať v programe Excel 97-2003, môžete odstrániť niektoré formáty písma, ktoré nebudete potrebovať.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Kontrola kompatibility excelového zošita so staršími verziami Excelu pred jeho uložením

Formátovanie a funkcie Excelu, ktoré sa neprenesú do iného formátu súboru

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×