Problém: Pracovný priestor nemá správcov.

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Príznaky

Všetci správcovia v pracovnom priestore programu Groove už nie sú aktívni členovia pracovného priestoru. Z tohto dôvodu nemá žiadny člen povolenia správcu a nikto nemôže vykonávať úlohy, ktoré vykonáva výhradne rola správcu.

Príčina

Osoby, ktoré boli správcami pracovného priestoru, nie sú dostupné a nemôžu používať pracovný priestor. Na pracovisku sa mohlo stať, že už nie sú zamestnancami spoločnosti.

Poznámka : Odporúča, aby mali rolu správcu priradenú aspoň dvaja členovia ľubovoľného pracovného priestoru.

Riešenie

Na danom pracovisku sa neuplatňujú žiadne postupy povýšenia členov do pozície správcu. Riešením preto je duplikovať pracovný priestor vytvorením archívu pracovného priestoru. Ako používateľ, ktorý vytvoril tento nový pracovný priestor, automaticky získate rolu správcu. Potom môžete pokračovať ďalej a pozvať všetkých ďalších členov pracovného priestoru a každému z nich priradiť požadovanú rolu.

Pred vytvorením archívu pracovného priestoru

Pred vytvorením archívu pracovného priestoru je nutné zaistiť, aby bol obsah v pracovnom priestore čo najaktuálnejší, aby sa predišlo strate údajov spôsobenej nezosynchronizovaným obsahom. Preto vykonajte najprv nasledovné:

 • Uistite sa, že všetci aktívni členovia pracovného priestoru majú možnosť spustiť pracovný priestor služby SharePoint, keď sú v režime online. Týmto zaistíte, že sa s vašou kópiou pracovného priestoru zosynchronizujú všetky aktualizácie.

 • Ak pracovný priestor obsahuje nástroj Súbory lokality SharePoint, spustite synchronizáciu.

  Poznámka : Člen, ktorý vytvoril archív pracovného priestoru, bude potrebovať príslušné poverenia na spustenie synchronizácie s lokalitou SharePoint v novom pracovnom priestore.

Vytvorenie archívu pracovného priestoru

 1. Na spúšťacom paneli kliknite pravým tlačidlom na pracovný priestor, kliknite na položku Uložiť ako a potom kliknite na položku Archív.

  Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako s výzvou na zadanie názvu súboru a umiestnenia na disku, do ktorého sa má uložiť súbor archívu pracovného priestoru. Ak akceptujete predvolené nastavenie (odporúča sa), ako názov súboru archívu pracovného priestoru sa použije pôvodný názov pracovného priestoru a súbor sa umiestni do priečinka Groove Workspace Archives. Predvolené umiestnenie na disku vám umožní jednoduchšie vyhľadať súbor archívu pracovného priestoru, keď ho budete chcieť použiť na vytvorenie nového pracovného priestoru.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. V dialógovom okne Možnosti archívu zabezpečte archív pracovného priestoru heslom a kliknite na tlačidlo OK.

Vytvorenie nového pracovného priestoru z archívu pracovného priestoru

Keď máte vytvorený archív pracovného priestoru, môžete ho použiť na vytvorenie nového pracovného priestoru.

 1. Kliknite na kartu Súbor, kliknite na položku Nové a potom kliknite na položku Pracovný priestor z archívu.

 2. V dialógovom okne Prehľadávať vyberte požadovaný súbor archívu pracovného priestoru a kliknite na položku Otvoriť.

  Z archívu sa vytvorí nový pracovný priestor s názvom Obnovená kópia priestoru názov pracovného priestoru. Všetci členovia okrem vás budú na table Členovia kategorizovaní ako odstavení. Napríklad:

  Členovia kategorizovaní ako "odstavení" v pracovnom priestore vytvorenom z archívu

 3. Teraz môžete pozvať vybratých členov do pracovného priestoru.

  Nezabudnite však aspoň jednému z týchto členov priradiť rolu správcu.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×