Prispôsobenie textu v bloku textu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak zadáte alebo importujete viac textu, ako môže blok textu prijať, program Publisher uloží zvyšný text do pretečenie, v ktorej ho nie je vidieť. Tu je niekoľko spôsobov prispôsobenia textu veľkosti bloku textu.

Automatické prispôsobenie textu

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v texte.

 2. V ponuke Formát ukážte na možnosť Prispôsobiť text a vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete zmenšiť veľkosť písma meranú v bodoch, pokiaľ ešte text nie je v pretečenie, kliknite na možnosť Zmenšiť text pri pretečení.

  • Ak chcete, aby sa text zmenšením alebo rozšírením prispôsobil bloku textu, ktorý zmenil veľkosť, kliknite na možnosť Prispôsobiť.

Manuálne prispôsobenie textu

Je niekoľko spôsobov manuálneho prispôsobenia textu v bloku textu:

 • zmena veľkosti alebo písma textu,

 • odstránenie textu,

 • zväčšenie bloku textu,

 • zúženie riadkovania.

Ako?

 1. V ponuke Formát kliknite na položku Odsek a potom kliknite na kartu Zarážky a medzery.

 2. V časti Riadkovanie vyberte požadované možnosti.

 • Úprava medzier medzi všetkými znakmi (sledovanie).

  Ako?

  1. Vyberte odseky, ktorých odsadenie chcete zmeniť.

  2. V ponuke Formát kliknite na položku Medziznakové medzery.

  3. V dialógovom okne Medziznakové medzery v časti Sledovanie vykonajte jednu z nasledovných činností:

   • Ak chcete nastaviť automatické sledovanie, kliknite na jednu z preddefinovaných možností rozstupov.

   • Ak chcete upraviť manuálne sledovanie, kliknite na možnosť Vlastné a potom do poľa O túto hodnotu vložte percentuálnu hodnotu v rozmedzí od 0,1% do 600%.

    Poznámka : Sledovanie je k dispozícii iba vtedy, keď pracujete na tlačovej publikácii.

 • Zmenšenie rozmerov okraja bloku textu.

  Ako?

  1. Vyberte blok textu.

  2. V ponuke Formát kliknite na položku Blok textu.

  3. V dialógovom okne Formátovať blok textu kliknite na kartu Blok textu.

  4. V časti Okraje textového poľa vložte nastavenie pre okraje.

 • Pretečenie textu do ďalšieho bloku textu.

  Ako?

  Keď prepojíte bloky textu, text, ktorý sa nezmestí do prvého bloku textu, pretečie do nasledujúceho bloku textu. Zreťazenie prepojených blokov textu, známe aj ako príbeh, môže spájať viaceré strany.

  Prepojené polia použite na tieto účely:

  • pokračovanie príbehu v ďalšom bloku textu,

  • vytvorenie stĺpcov s rozdielnymi šírkami,

  • presunutie textu z pretečenie do ďalšieho bloku.

  • V prípade potreby vytvorte nový blok textu.

   Ako?

   1. Na paneli s nástrojmi Objekty kliknite na tlačidlo Textové pole Vzhľad tlačidla .

   2. V publikácii ukážte na miesto, na ktorom sa má zobraziť roh textu, a ťahajte ho diagonálne až dovtedy, kým blok dosiahne požadovanú veľkosť.

  • Kliknite na blok textu, ktorý chcete použiť v príbehu ako prvý.

  • Na paneli s nástrojmi Prepojiť textové polia kliknite na tlačidlo Vytvoriť prepojenie textového poľa Snímka obrazovky s ponukou prepojenia hovoru .

   Ukazovateľ myši sa zmení na krčah prepojenie krčah, slúži na prepojenie textových polí textového poľa. .

  • Kliknite na blok textu, ktorý chcete použiť ako ďalší v príbehu.

   Tento blok textu sa ihneď prepojí s prvým blokom a text v pretečenie sa zobrazí v nasledujúcom bloku.

  • Ak chcete prepojiť v príbehu viac blokov textu, opakujte kroky 3 a 4.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×