Prispôsobenie textu v bloku textu

Ak zadáte alebo importujete viac textu, ako môže blok textu prijať, program Publisher uloží zvyšný text do pretečenie, v ktorej ho nie je vidieť. Tu je niekoľko spôsobov prispôsobenia textu veľkosti bloku textu.

Automatické prispôsobenie textu

 1. Kliknite kamkoľvek v texte.

 2. V ponuke Formát ukážte na možnosť Prispôsobiť text a vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete zmenšiť veľkosť písma meranú v bodoch, pokiaľ ešte text nie je v pretečenie, kliknite na možnosť Zmenšiť text pri pretečení.

  • Ak chcete, aby sa text zmenšením alebo rozšírením prispôsobil bloku textu, ktorý zmenil veľkosť, kliknite na možnosť Prispôsobiť.

Manuálne prispôsobenie textu

Je niekoľko spôsobov manuálneho prispôsobenia textu v bloku textu:

 • zmena veľkosti alebo písma textu,

 • odstránenie textu,

 • zväčšenie bloku textu,

 • zúženie riadkovania.

Ako?

 1. V ponuke Formát kliknite na položku Odsek a potom na kartu Zarážky a medzery.

 2. V časti Riadkovanie vyberte požadované možnosti.

 • Úprava medzier medzi všetkými znakmi (sledovanie).

  Ako?

  1. Vyberte odseky, ktoré chcete zmeniť.

  2. V ponuke Formát kliknite na položku Medziznakové medzery.

  3. V dialógovom okne Medziznakové medzery v časti Sledovanie vykonajte jednu z nasledovných činností:

   • Ak chcete nastaviť automatické sledovanie, kliknite na jednu z preddefinovaných možností rozstupov.

   • Ak chcete upraviť manuálne sledovanie, kliknite na možnosť Vlastné a potom do poľa O túto hodnotu vložte percentuálnu hodnotu v rozmedzí od 0,1% do 600%.

    Poznámka : Sledovanie je k dispozícii iba vtedy, keď pracujete na tlačovej publikácii.

 • Zmenšenie rozmerov okraja bloku textu.

  Ako?

  1. Vyberte blok textu.

  2. V ponuke Formát kliknite na položku Textové pole.

  3. V dialógovom okne Formátovať blok textu kliknite na kartu Blok textu.

  4. V časti Okraje textového poľa vložte nastavenie pre okraje.

 • Pretečenie textu do ďalšieho bloku textu.

  Ako?

  Keď prepojíte textové pole, text, ktorý sa nezmestí do prvého bloku textu, pretečie do ďalšieho bloku textu. Zreťazenie prepojených blokov textu, známe aj ako príbeh, môže spájať viacnásobné strany.

  Prepojené polia použite na tieto účely:

  • pokračovanie príbehu v ďalšom bloku textu,

  • vytvorenie stĺpcov s rozdielnymi šírkami,

  • presunutie textu z pretečenie do ďalšieho bloku.

  • V prípade potreby vytvorte nový blok textu.

   Ako?

   1. Na paneli s nástrojmi Objekty kliknite na tlačidlo Textové pole Obrázok tlačidla.

   2. V publikácii ukážte na miesto, na ktorom sa má zobraziť roh textu, a ťahajte ho diagonálne až dovtedy, kým blok dosiahne požadovanú veľkosť.

  • Kliknite na blok textu, ktorý chcete použiť v príbehu ako prvý.

  • Na paneli s nástrojmi Prepojiť textové polia kliknite na tlačidlo Vytvoriť prepojenie textového poľa Snímka obrazovky s ponukou prepojenia hovoru.

   Ukazovateľ myši sa zmení na krčah Krčah na prepojenie textových polí používaný na prepojenie textových polí.

  • Kliknite na blok textu, ktorý chcete použiť ako ďalší v príbehu.

   Tento blok textu sa ihneď prepojí s prvým blokom a text v pretečenie sa zobrazí v nasledujúcom bloku.

  • Ak chcete prepojiť v príbehu viac blokov textu, opakujte kroky 3 a 4.

Boli tieto informácie užitočné?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!