Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi Rýchly prístup je prispôsobiteľný panel, ktorý obsahuje množinu príkazov nezávislých od aktuálne zobrazenej karty. Na panel s nástrojmi Rýchly prístup môžete pridať tlačidlá, ktoré zastupujú príkazy. Panel s nástrojmi Rýchly prístup môžete presunúť na jedno z dvoch možných umiestnení.

Čo chcete urobiť?

Presunutie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Pridanie príkazu na panel s nástrojmi Rýchly prístup pomocou dialógového okna Možnosti programu názov programu

Pridanie príkazu na panel s nástrojmi Rýchly prístup priamo z pása s nástrojmi

Presunutie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi Rýchly prístup môže byť umiestnený na jednom z týchto dvoch miest:

 • v hornom ľavom rohu vedľa tlačidla Microsoft Office Obrázok tlačidla (predvolené umiestnenie),
  Panel s nástrojmi Rýchly prístup v ľavom hornom rohu

 • pod pásom s nástrojmi.

  Panel s nástrojmi Rýchly prístup pod pásom s nástrojmi

Ak nechcete, aby sa panel s nástrojmi Rýchly prístup zobrazoval na aktuálnom mieste, môžete ho premiestniť. Ak zistíte, že predvolené umiestnenie vedľa tlačidla Microsoft Office Obrázok tlačidla je príliš ďaleko od pracovnej oblasti, môžete panel s nástrojmi presunúť bližšie k pracovnej oblasti. Umiestnenie pod pásom s nástrojmi zasahuje do pracovnej oblasti. Ak chcete maximalizovať pracovnú oblasť, ponechajte predvolené umiestnenie panela s nástrojmi Rýchly prístup.

 1. Kliknite na tlačidlo Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup Obrázok tlačidla.

 2. V zozname kliknite na možnosť Zobraziť pod pásom s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Pridanie príkazu na panel s nástrojmi Rýchly prístup pomocou dialógového okna Možnosti programu názov programu

Na panel s nástrojmi Rýchly prístup môžete pridať príkaz zo zoznamu príkazov v dialógovom okne Možnosti programu názov programu. Premenná názov programu označuje program, ktorý práve používate, napríklad Možnosti programu Word.

 1. Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Použitie tlačidla Microsoft Office

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Možnosti programu názov programu. Premenná názov programu označuje program, ktorý práve používate, napríklad Možnosti programu Word.

   2. Kliknite na položku Prispôsobiť.

  • Použitie panela s nástrojmi Rýchly prístup

   1. Kliknite na tlačidlo Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup Obrázok tlačidla.

   2. V zozname kliknite na položku Ďalšie príkazy.

 2. V dialógovom okne Možnosti programu názov programu kliknite v zozname Vybrať príkazy z na požadovanú kategóriu príkazu.

 3. V zozname príkazov vo vybranej kategórii kliknite na príkaz, ktorý chcete pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup, a potom kliknite na položku Pridať.

 4. Po pridaní všetkých požadovaných príkazov kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie príkazu na panel s nástrojmi Rýchly prístup priamo z pása s nástrojmi

Príkaz môžete na panel s nástrojmi Rýchly prístup pridať aj priamo spomedzi príkazov, ktoré sú zobrazené na páse s nástrojmi.

 1. Na páse s nástrojmi sa kliknutím na príslušnú kartu alebo skupinu zobrazí príkaz, ktorý chcete pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na požadovaný príkaz a potom kliknite na položku kontextovej ponuky Pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Poznámka   Na panel s nástrojmi Rýchly prístup je možné pridať len príkazy. Obsah väčšiny zoznamov, napríklad zarážky, riadkovanie alebo jednotlivé štýly, ktoré sú tiež zobrazené na páse s nástrojmi, nie je možné pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Na začiatok stránky

Platí pre: Access 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Excel 2007, Word 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk