Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi Rýchly prístup je prispôsobiteľný panel, ktorý obsahuje množinu príkazov nezávislých od aktuálne zobrazenej karty na páse s nástrojmi. Panel s nástrojmi Rýchly prístup môžete presunúť na jedno z dvoch možných umiestnení a pridať tlačidlá, ktoré zastupujú príkazy.

Poznámky   

 • V balíku Microsoft Office neexistuje možnosť zväčšiť tlačidlá, ktoré predstavujú príkazy. Jediný spôsob, ako zväčšiť tlačidlá, je znížiť používané rozlíšenie obrazovky.

 • Panel s nástrojmi Rýchly prístup nemôžete zobraziť na viacerých riadkoch.

 • Na panel s nástrojmi Rýchly prístup je možné pridávať len príkazy. Obsah väčšiny zoznamov, napríklad zarážky, riadkovanie alebo jednotlivé štýly, ktoré sú tiež zobrazené na páse s nástrojmi, nie je možné pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup. Môžete však prispôsobiť pás s nástrojmi a upraviť ho tak podľa vlastných predstáv. Môžete si napríklad vytvoriť vlastné karty a skupiny, ktoré budú obsahovať často používané príkazy.

Čo chcete urobiť?

Pridanie príkazu na panel s nástrojmi Rýchly prístup

Odstránenie príkazu z panela s nástrojmi Rýchly prístup

Zmena poradia príkazov na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

Zoskupenie príkazov pridaním oddeľovača medzi príkazy

Presunutie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup pomocou príkazu Možnosti

Obnovenie predvoleného nastavenia panela s nástrojmi Rýchly prístup

Exportovanie prispôsobeného panela s nástrojmi Rýchly prístup

Importovanie prispôsobeného panela s nástrojmi Rýchly prístup

Prečo sa zobrazuje zelená lopta?

Pridanie príkazu na panel s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Na páse s nástrojmi sa kliknutím na príslušnú kartu alebo skupinu zobrazí príkaz, ktorý chcete pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na požadovaný príkaz a potom kliknite na položku kontextovej ponuky Pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Na začiatok stránky

Odstránenie príkazu z panela s nástrojmi Rýchly prístup

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na príkaz, ktorý chcete odstrániť z panela s nástrojmi Rýchly prístup, a potom kliknite na položku kontextovej ponuky Odstrániť z panela s nástrojmi Rýchly prístup.

Na začiatok stránky

Zmena poradia príkazov na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na panel s nástrojmi Rýchly prístup a potom kliknite na položku kontextovej ponuky Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. V časti Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na príkaz, ktorý chcete presunúť, a potom kliknite na šípku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Na začiatok stránky

Zoskupenie príkazov pridaním oddeľovača medzi príkazy

Príkazy môžete zoskupiť pomocou oddeľovača, aby sa panel s nástrojmi Rýchly prístup zobrazoval so sekciami.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na panel s nástrojmi Rýchly prístup a potom kliknite na položku kontextovej ponuky Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. V zozname Vybrať príkazy z kliknite na položku Obľúbené príkazy.

 3. Kliknite na položku <Oddeľovač> a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 4. Ak chcete umiestniť oddeľovač na požadované miesto, kliknite na šípku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Na začiatok stránky

Presunutie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi Rýchly prístup môže byť umiestnený na jednom z týchto dvoch miest:

 • v ľavom hornom rohu vedľa ikony programu balíka Microsoft Office, napríklad vedľa ikony programu Word Ikona programu Word 2010. (predvolené umiestnenie)
  Predvolené umiestnenie panela s nástrojmi Rýchly prístup

 • pod pásom s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent
  Panel s nástrojmi Rýchly prístup pod pásom s nástrojmi

Ak nechcete, aby sa panel s nástrojmi Rýchly prístup zobrazoval na aktuálnom mieste, môžete ho premiestniť. Ak zistíte, že predvolené umiestnenie vedľa ikony programu je príliš ďaleko od pracovnej oblasti, môžete panel s nástrojmi presunúť bližšie k pracovnej oblasti. Umiestnenie pod pásom s nástrojmi zasahuje do pracovnej oblasti. Ak chcete maximalizovať pracovnú oblasť, môžete ponechať predvolené umiestnenie panela s nástrojmi Rýchly prístup.

 1. Kliknite na tlačidlo Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup Obrázok tlačidla.

 2. V zozname kliknite na možnosť Zobraziť pod pásom s nástrojmi alebo na možnosť Zobraziť nad pásom s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup pomocou príkazu Možnosti

Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup môžete pridávať príkazy, odstraňovať príkazy a meniť poradie príkazov pomocou príkazu Možnosti.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V ponuke Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 4. Vykonajte požadované zmeny.

Na začiatok stránky

Obnovenie predvoleného nastavenia panela s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na panel s nástrojmi Rýchly prístup a potom kliknite na položku kontextovej ponuky Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. V dialógovom okne Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na položku Obnoviť predvolené nastavenia a potom kliknite na položku Obnoviť len panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Na začiatok stránky

Exportovanie prispôsobeného panela s nástrojmi Rýchly prístup

Prispôsobenia pása s nástrojmi a panela s nástrojmi Rýchly prístup môžete exportovať do súboru, ktorý je možné importovať a používať v inom počítači alebo ho môže používať váš spolupracovník.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 4. Kliknite na položku Importovať alebo exportovať a potom na položku Exportovať všetky prispôsobenia.

Na začiatok stránky

Importovanie prispôsobeného panela s nástrojmi Rýchly prístup

Môžete importovať súbory prispôsobenia a nahradiť tak aktuálne rozloženie pása s nástrojmi a panela s nástrojmi Rýchly prístup. Pomocou funkcie importovania prispôsobenia môžete zachovať rovnaký vzhľad programov balíka Microsoft Office medzi spolupracovníkmi alebo medzi počítačmi.

Dôležité   Pri importovaní súboru prispôsobenia pása s nástrojmi sa stratia všetky predchádzajúce prispôsobenia pása s nástrojmi a panela s nástrojmi Rýchly prístup. Ak si myslíte, že sa budete chcieť vrátiť k aktuálnym prispôsobeniam, mali by ste ich pred importovaním nových prispôsobení najprv exportovať.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 4. Kliknite na položku Importovať alebo exportovať a potom na položku Importovať súbor prispôsobenia.

Na začiatok stránky

Prečo sa zobrazuje zelená lopta?

Zelená lopta sa zobrazí vtedy, keď pridáte vlastnú skupinu alebo príkaz na panel s nástrojmi Rýchly prístup po tom, keď prispôsobíte pás s nástrojmi, ale nepriradili ste ikonu, ktorá predstavuje danú vlastnú skupinu alebo príkaz.

Účel použitia tejto ikony je tento:

 • Pridanie vlastnej skupiny na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 • Odlíšenie medzi vlastným prispôsobeným pásom s nástrojmi a predvoleným pásom s nástrojmi.

Pridanie ikony predstavujúcej vlastnú skupinu alebo príkaz

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 4. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v časti Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na pridanú vlastnú skupinu alebo príkaz.

 5. Kliknite na položku Premenovať a v zozname Symbol kliknite na ikonu.

 6. V dialógovom okne Premenovanie kliknite na položku OK.

 7. Ak chcete zobraziť a uložiť vykonané prispôsobenia, kliknite na položku OK.

Ďalšie informácie o prispôsobení pása s nástrojmi nájdete v časti Prispôsobenie pása s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Platí pre: PowerPoint 2010, OneNote 2010, Project 2010, OneNote 2016, Office 2010, InfoPath 2010, Excel 2010, Word 2010, SharePoint Workspace 2010, Word 2016, Access 2013, Excel 2016, SharePoint Designer 2010, Project Professional 2013, Project Standard 2016, Word 2013, Access 2010, PowerPoint 2013, Visio 2010, PowerPoint 2016, Outlook 2010, Visio Professional 2016, Publisher 2010, OneNote 2013, InfoPath 2013, Visio 2013, Access 2016 Developer, Visio Standard 2010, Project Professional 2016, Outlook 2016, Excel 2013, Publisher 2016, Outlook 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Project Standard 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk