Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Dôležité   Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Panel s nástrojmi Rýchly prístup je prispôsobiteľný panel, ktorý obsahuje množinu príkazov nezávislých od aktuálne zobrazenej karty na páse s nástrojmi. Panel s nástrojmi Rýchly prístup môžete presunúť na jedno z dvoch možných umiestnení a pridať tlačidlá, ktoré zastupujú príkazy.

Poznámky   

 • V balíku Microsoft Office neexistuje možnosť zväčšiť tlačidlá, ktoré predstavujú príkazy. Jediný spôsob, ako zväčšiť tlačidlá, je znížiť používané rozlíšenie obrazovky.

 • Panel s nástrojmi Rýchly prístup nemôžete zobraziť na viacerých riadkoch.

 • Na panel s nástrojmi Rýchly prístup je možné pridávať len príkazy. Obsah väčšiny zoznamov, napríklad zarážky, riadkovanie alebo jednotlivé štýly, ktoré sú tiež zobrazené na páse s nástrojmi, nie je možné pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup. Môžete však prispôsobiť pás s nástrojmi a upraviť ho tak podľa vlastných predstáv. Môžete si napríklad vytvoriť vlastné karty a skupiny, ktoré budú obsahovať často používané príkazy.

Čo chcete urobiť?

Pridanie príkazu na panel s nástrojmi Rýchly prístup

Ukáž mi ako pridať príkazy na panel s nástrojmi Rýchly prístup

Pridanie príkazu s nástrojmi Rýchly prístup, ktorý nie je na páse s nástrojmi

Odstránenie príkazu z panela s nástrojmi Rýchly prístup

Zmena poradia príkazov na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

Zoskupenie príkazov pridaním oddeľovača medzi príkazy

Presunutie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Ukáž mi ako presunúť panel s nástrojmi Rýchly prístup

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup pomocou príkazu Možnosti

Obnovenie predvoleného nastavenia panela s nástrojmi Rýchly prístup

Exportovanie prispôsobeného panela s nástrojmi Rýchly prístup

Importovanie prispôsobeného panela s nástrojmi Rýchly prístup

Prečo sa zobrazuje zelená lopta?

Pridanie príkazu na panel s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Na páse s nástrojmi sa kliknutím na príslušnú kartu alebo skupinu zobrazí príkaz, ktorý chcete pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na požadovaný príkaz a potom kliknite na položku kontextovej ponuky Pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

  Pridanie príkazu Pravopis a gramatika na panel s nástrojmi Rýchly prístup vo Worde

Poznámka   Vo vydaní 2007 Office, keď ste právo klikol príkazy ponuky, ktoré ste videli po kliknutí na tlačidlo Microsoft Office, ste mali možnosť pridať príkaz na panel s nástrojmi Rýchly prístup. V balíku Office 2010, nemáte túto možnosť, po kliknutí na kartu súbor.

Na začiatok stránky

Ukáž mi ako pridať príkazy na panel s nástrojmi Rýchly prístup

Sledujte video, ktoré ukazuje, ako pridať príkazy na panel s nástrojmi Rýchly prístup na Video: pridať príkazy na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Na začiatok stránky

Pridanie príkazu s nástrojmi Rýchly prístup, ktorý nie je na páse s nástrojmi

 1. Kliknite na položku Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup > ďalšie príkazy.

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup kliknutím na položku Ďalšie príkazy

 1. V zozname Vybrať príkazy z kliknite na položku Príkazy, ktoré nie sú na páse s nástrojmi.

 2. Príkaz nájsť v zozname a kliknite na tlačidlo pridať.

Na začiatok stránky

Odstránenie príkazu z panela s nástrojmi Rýchly prístup

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na príkaz, ktorý chcete odstrániť z panela s nástrojmi Rýchly prístup, a potom kliknite na položku kontextovej ponuky Odstrániť z panela s nástrojmi Rýchly prístup.

Na začiatok stránky

Zmena poradia príkazov na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na panel s nástrojmi Rýchly prístup a potom kliknite na položku kontextovej ponuky Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. V časti Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na príkaz, ktorý chcete presunúť, a potom kliknite na šípku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Na začiatok stránky

Zoskupenie príkazov pridaním oddeľovača medzi príkazy

Príkazy môžete zoskupiť pomocou oddeľovača, aby sa panel s nástrojmi Rýchly prístup zobrazoval so sekciami.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na panel s nástrojmi Rýchly prístup a potom kliknite na položku kontextovej ponuky Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. V zozname Vybrať príkazy z kliknite na položku Obľúbené príkazy.

 3. Kliknite na položku <Oddeľovač> a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 4. Ak chcete umiestniť oddeľovač na požadované miesto, kliknite na šípku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Na začiatok stránky

Presunutie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi Rýchly prístup môže byť umiestnený na jednom z týchto dvoch miest:

 • v ľavom hornom rohu vedľa ikony programu balíka Microsoft Office, napríklad vedľa ikony programu Word Ikona programu Word 2010. (predvolené umiestnenie)
  Predvolené umiestnenie panela s nástrojmi Rýchly prístup

 • Pod pásom.
  Panel s nástrojmi Rýchly prístup pod pásom s nástrojmi

Ak nechcete, aby sa panel s nástrojmi Rýchly prístup zobrazoval na aktuálnom mieste, môžete ho premiestniť. Ak zistíte, že predvolené umiestnenie vedľa ikony programu je príliš ďaleko od pracovnej oblasti, môžete panel s nástrojmi presunúť bližšie k pracovnej oblasti. Umiestnenie pod pásom s nástrojmi zasahuje do pracovnej oblasti. Ak chcete maximalizovať pracovnú oblasť, môžete ponechať predvolené umiestnenie panela s nástrojmi Rýchly prístup.

 1. Kliknite na tlačidlo Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup Button image.

 2. V zozname kliknite na možnosť Zobraziť pod pásom s nástrojmi alebo na možnosť Zobraziť nad pásom s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Ukáž mi ako presunúť panel s nástrojmi Rýchly prístup

Sledujte video, ktoré ukazuje, ako presunúť panel s nástrojmi Rýchly prístup na Video: presunúť panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup pomocou príkazu Možnosti

Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup môžete pridávať príkazy, odstraňovať príkazy a meniť poradie príkazov pomocou príkazu Možnosti.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 4. Vykonajte požadované zmeny.

Na začiatok stránky

Obnovenie predvoleného nastavenia panela s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na panel s nástrojmi Rýchly prístup a potom kliknite na položku kontextovej ponuky Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. V dialógovom okne Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na položku Obnoviť predvolené nastavenia a potom kliknite na položku Obnoviť len panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Na začiatok stránky

Exportovanie prispôsobeného panela s nástrojmi Rýchly prístup

Vykonané úpravy pása s nástrojmi a panela s nástrojmi Rýchly prístup do súboru, ktorý môže následne importovať a využívať váš spolupracovník alebo vy sami v inom počítači.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 4. Kliknite na položku Importovať alebo exportovať a potom na položku Exportovať všetky prispôsobenia.

Ďalšie informácie o spôsobe prispôsobenia pása s nástrojmi nájdete v časti Prispôsobenie pása s nástrojmi alebo Video: Prispôsobenie pása s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Importovanie prispôsobeného panela s nástrojmi Rýchly prístup

Súbory s prispôsobením môžete importovať a ich použitím nahradiť aktuálne rozloženie pása s nástrojmi a panel s nástrojmi Rýchly prístup. Vďaka možnosti importu prispôsobení môžete upraviť všetky programy balíka Microsoft Office tak, aby sa v každom z počítačov vašich spolupracovníkov zobrazovali rovnako.

Dôležité   Pri importe súboru prispôsobení pása s nástrojmi sa stratia všetky pôvodné prispôsobenia pása a panela s nástrojmi Rýchly prístup. Ak chcete pôvodné prispôsobenia ponechať s možnosťou neskoršieho obnovenia, mali by ste ich pred importovaním nových prispôsobení najskôr exportovať.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 4. Kliknite na položku Importovať alebo exportovať a potom na položku Importovať súbor prispôsobenia.

Ďalšie informácie o spôsobe prispôsobenia pása s nástrojmi nájdete v časti Prispôsobenie pása s nástrojmi alebo Video: Prispôsobenie pása s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Prečo sa zobrazuje zelená lopta?

Zelená lopta sa zobrazí vtedy, keď pridáte vlastnú skupinu alebo príkaz na panel s nástrojmi Rýchly prístup po tom, keď prispôsobíte pás s nástrojmi, ale nepriradili ste ikonu, ktorá predstavuje danú vlastnú skupinu alebo príkaz.

Účel použitia tejto ikony je tento:

 • Pridanie vlastnej skupiny na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 • Odlíšenie medzi vlastným prispôsobeným pásom s nástrojmi a predvoleným pásom s nástrojmi.

Pridanie ikony predstavujúcej vlastnú skupinu alebo príkaz

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 4. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v časti Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na pridanú vlastnú skupinu alebo príkaz.

 5. Kliknite na položku Premenovať a v zozname Symbol kliknite na ikonu.

 6. V dialógovom okne Premenovanie kliknite na položku OK.

 7. Ak chcete zobraziť a uložiť vykonané prispôsobenia, kliknite na položku OK.

Ďalšie informácie o spôsobe prispôsobenia pása s nástrojmi nájdete v časti Prispôsobenie pása s nástrojmi alebo Video: Prispôsobenie pása s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Poznámka   Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Platí pre: Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, OneNote 2016, Publisher 2016, Access 2016, Visio Professional 2016, Visio Standard 2016, Project Professional 2016, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Access 2013, Visio 2013, InfoPath 2013, Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, InfoPath 2010, SharePoint Designer 2010, SharePoint Workspace 2010, Office 2010, Visio Standard 2010, Project Pro for Office 365, Project Standard 2010, Project Standard 2013, Project Standard 2016, Project Professional 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk