Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Panel s nástrojmi Rýchly prístup je prispôsobiteľný panel s nástrojmi, ktorý obsahuje množinu príkazov nezávislých od karty na páse s nástrojmi, ktorý je zobrazený. Panel s nástrojmi Rýchly prístup môžete presunúť z niektorého z dvoch možných umiestnení a môžete pridať tlačidlá, ktoré súvisia s príkazov na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Poznámky : 

 • V balíku Microsoft Office neexistuje možnosť zväčšiť tlačidlá, ktoré predstavujú príkazy. Jediný spôsob, ako zväčšiť tlačidlá, je znížiť používané rozlíšenie obrazovky.

 • Panel s nástrojmi Rýchly prístup nemôžete zobraziť na viacerých riadkoch.

 • Len príkazy môžu byť pridané na panel s nástrojmi Rýchly prístup. Obsah väčšiny zoznamov, napríklad zarážky a medzery medzi hodnoty a jednotlivé štýly, ktoré sa tiež zobrazia na páse s nástrojmi, nie je možné pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup. Však môžete prispôsobiť pás s nástrojmi na prispôsobenie pása s nástrojmi tak, že sa bude. Napríklad, môžete vytvoriť vlastné karty a vlastných skupín bude obsahovať vaše často používané príkazy.

Čo vás zaujíma?

Pridanie príkazu na panel s nástrojmi Rýchly prístup

Zobraziť pokyny na pridanie príkazov na panel s nástrojmi Rýchly prístup

Pridanie príkazu s nástrojmi Rýchly prístup, ktorá sa nenachádza na páse s nástrojmi

Odstránenie príkazu z panela s nástrojmi Rýchly prístup

Zmena poradia príkazov na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

Zoskupenie príkazov pridaním oddeľovača medzi príkazy

Presunutie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Zobraziť informácie o premiestnení panel s nástrojmi Rýchly prístup

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup pomocou príkazu Možnosti

Obnovenie predvoleného nastavenia panela s nástrojmi Rýchly prístup

Exportovanie prispôsobeného panela s nástrojmi Rýchly prístup

Importovanie prispôsobeného panela s nástrojmi Rýchly prístup

Prečo sa zobrazuje zelená lopta?

Pridanie príkazu na panel s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Na páse s nástrojmi, kliknite na príslušnú kartu alebo skupinu, ktorej chcete zobraziť príkaz, ktorý chcete pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na požadovaný príkaz a potom kliknite na položku kontextovej ponuky Pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

  Pridanie príkazu Pravopis a gramatika na panel s nástrojmi Rýchly prístup vo Worde

Poznámka : Vo verzii 2007 balíka Office, keď kliknete pravým tlačidlom na položku príkazy v ponuke, ktoré ste videli po kliknutí na tlačidlo Microsoft Office, by ste mali možnosť na pridanie príkazu na panel s nástrojmi Rýchly prístup. V balíku Office 2010, nemáte túto možnosť, po kliknutí na kartu súbor.

Na začiatok stránky

Zobraziť pokyny na pridanie príkazov na panel s nástrojmi Rýchly prístup

V tomto videu je uvedený postup na pridanie príkazov na panel s nástrojmi Rýchly prístup v Video: Pridanie príkazov na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Na začiatok stránky

Pridanie príkazu s nástrojmi Rýchly prístup, ktorá sa nenachádza na páse s nástrojmi

 1. Kliknite na položku Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup > ďalšie príkazy.

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup kliknutím na položku Ďalšie príkazy

 1. V zozname Vybrať príkazy z kliknite na položku Príkazy, ktoré nie sú na páse s nástrojmi.

 2. Príkaz nájsť v zozname a potom kliknite na položku pridať.

Na začiatok stránky

Odstránenie príkazu z panela s nástrojmi Rýchly prístup

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na príkaz, ktorý chcete odstrániť z panela s nástrojmi Rýchly prístup, a potom kliknite na položku kontextovej ponuky Odstrániť z panela s nástrojmi Rýchly prístup.

Na začiatok stránky

Zmena poradia príkazov na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na panel s nástrojmi Rýchly prístup a potom kliknite na položku kontextovej ponuky Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. V časti Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na príkaz, ktorý chcete presunúť, a potom kliknite na šípku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Na začiatok stránky

Zoskupenie príkazov pridaním oddeľovača medzi príkazy

Príkazy môžete zoskupiť pomocou oddeľovača, aby sa panel s nástrojmi Rýchly prístup zobrazoval so sekciami.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na panel s nástrojmi Rýchly prístup a potom kliknite na položku kontextovej ponuky Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. V zozname Vybrať príkazy z kliknite na položku Obľúbené príkazy.

 3. Kliknite na položku <Oddeľovač> a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 4. Ak chcete umiestniť oddeľovač na požadované miesto, kliknite na šípku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Na začiatok stránky

Presunutie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi Rýchly prístup môže byť umiestnený na jednom z týchto dvoch miest:

 • v ľavom hornom rohu vedľa ikony programu balíka Microsoft Office, napríklad vedľa ikony programu Word Predvolené umiestnenie panela s nástrojmi Rýchly prístup

 • Pod pásom s nástrojmi.
  Panel s nástrojmi Rýchly prístup pod pásom s nástrojmi

Ak nechcete, aby panel s nástrojmi Rýchly prístup sa zobrazí na aktuálnom mieste, môžete ho premiestniť na iné miesto. Ak zistíte, že predvolené umiestnenie vedľa ikony programu je príliš vzdialený od svoj pracovný priestor panel s nástrojmi, možno budete chcieť presunúť ju bližšie k vašej pracovnej plochy. Umiestnenie pod pásom s nástrojmi zasahuje na pracovnej ploche. Preto, ak chcete maximalizovať na pracovnej ploche, môžete ponechať na paneli s nástrojmi Rýchly prístup v predvolenom umiestnení.

 1. Kliknite na tlačidlo Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup Vzhľad tlačidla.

 2. V zozname kliknite na možnosť Zobraziť pod pásom s nástrojmi alebo na možnosť Zobraziť nad pásom s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Zobraziť informácie o premiestnení panel s nástrojmi Rýchly prístup

V tomto videu sa dozviete, ako premiestniť panel s nástrojmi Rýchly prístup v Video: premiestnite panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup pomocou príkazu Možnosti

Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup môžete pridávať príkazy, odstraňovať príkazy a meniť poradie príkazov pomocou príkazu Možnosti.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 4. Vykonajte požadované zmeny.

Na začiatok stránky

Obnovenie predvoleného nastavenia panela s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na panel s nástrojmi Rýchly prístup a potom kliknite na položku kontextovej ponuky Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. V dialógovom okne Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na položku Obnoviť predvolené nastavenia a potom kliknite na položku Obnoviť len panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Na začiatok stránky

Exportovanie prispôsobeného panela s nástrojmi Rýchly prístup

Vykonané úpravy pása s nástrojmi a panela s nástrojmi Rýchly prístup do súboru, ktorý môže následne importovať a využívať váš spolupracovník alebo vy sami v inom počítači.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 4. Kliknite na položku Importovať alebo exportovať a potom na položku Exportovať všetky prispôsobenia.

Ďalšie informácie o tom, ako prispôsobiť pás s nástrojmi nájdete v téme Prispôsobenie pása s nástrojmi alebo Video: Prispôsobenie pása s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Importovanie prispôsobeného panela s nástrojmi Rýchly prístup

Súbory s prispôsobením môžete importovať a ich použitím nahradiť aktuálne rozloženie pása s nástrojmi a panel s nástrojmi Rýchly prístup. Vďaka možnosti importu prispôsobení môžete upraviť všetky programy balíka Microsoft Office tak, aby sa v každom z počítačov vašich spolupracovníkov zobrazovali rovnako.

Dôležité : Pri importe súboru prispôsobení pása s nástrojmi sa stratia všetky pôvodné prispôsobenia pása a panela s nástrojmi Rýchly prístup. Ak chcete pôvodné prispôsobenia ponechať s možnosťou neskoršieho obnovenia, mali by ste ich pred importovaním nových prispôsobení najskôr exportovať.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 4. Kliknite na položku Importovať alebo exportovať a potom na položku Importovať súbor prispôsobenia.

Ďalšie informácie o tom, ako prispôsobiť pás s nástrojmi nájdete v téme Prispôsobenie pása s nástrojmi alebo Video: Prispôsobenie pása s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Prečo sa zobrazuje zelená lopta?

Ak ste pridali vlastnej skupiny alebo príkazu na panel s nástrojmi Rýchly prístup po sa prispôsobiť pás s nástrojmi, ale ani priradiť ikonu predstavuje vlastnú skupinu alebo príkaz zobrazí zelené slová banán.

Účel použitia tejto ikony je tento:

 • Pridanie vlastnej skupiny na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 • Ak chcete pomôcť rozlišovať medzi vlastného prispôsobeného pása s nástrojmi a na páse s nástrojmi predvolené.

Pridanie ikony predstavujúcej vlastnú skupinu alebo príkaz

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 4. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v časti Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na pridanú vlastnú skupinu alebo príkaz.

 5. Kliknite na položku Premenovať a v zozname Symbol kliknite na ikonu.

 6. V dialógovom okne Premenovanie kliknite na položku OK.

 7. Ak chcete zobraziť a uložiť vykonané prispôsobenia, kliknite na položku OK.

Ďalšie informácie o tom, ako prispôsobiť pás s nástrojmi nájdete v téme Prispôsobenie pása s nástrojmi alebo Video: Prispôsobenie pása s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Boli tieto informácie užitočné?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!