Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi Rýchly prístup je prispôsobiteľný panel, ktorý obsahuje množinu príkazov nezávislých od aktuálne zobrazenej karty na páse s nástrojmi. Panel s nástrojmi Rýchly prístup môžete presunúť na jedno z dvoch možných umiestnení a pridať tlačidlá, ktoré zastupujú príkazy.

Poznámky   

 • V balíku Microsoft Office neexistuje možnosť zväčšiť tlačidlá, ktoré predstavujú príkazy. Jediný spôsob, ako zväčšiť tlačidlá, je znížiť používané rozlíšenie obrazovky.

 • Panel s nástrojmi Rýchly prístup nemôžete zobraziť na viacerých riadkoch.

 • Na panel s nástrojmi Rýchly prístup je možné pridávať len príkazy. Obsah väčšiny zoznamov, napríklad zarážky, riadkovanie alebo jednotlivé štýly, ktoré sú tiež zobrazené na páse s nástrojmi, nie je možné pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup. Môžete však prispôsobiť pás s nástrojmi a upraviť ho tak podľa vlastných predstáv. Môžete si napríklad vytvoriť vlastné karty a skupiny, ktoré budú obsahovať často používané príkazy.

Čo chcete urobiť?

Pridanie príkazu na panel s nástrojmi Rýchly prístup

Odstránenie príkazu z panela s nástrojmi Rýchly prístup

Zmena poradia príkazov na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

Zoskupenie príkazov pridaním oddeľovača medzi príkazy

Presunutie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup pomocou príkazu Možnosti

Obnovenie predvoleného nastavenia panela s nástrojmi Rýchly prístup

Exportovanie prispôsobeného panela s nástrojmi Rýchly prístup

Importovanie prispôsobeného panela s nástrojmi Rýchly prístup

Prečo sa zobrazuje zelená lopta?

Pridanie príkazu na panel s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Na páse s nástrojmi sa kliknutím na príslušnú kartu alebo skupinu zobrazí príkaz, ktorý chcete pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na požadovaný príkaz a potom kliknite na položku kontextovej ponuky Pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Na začiatok stránky

Odstránenie príkazu z panela s nástrojmi Rýchly prístup

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na príkaz, ktorý chcete odstrániť z panela s nástrojmi Rýchly prístup, a potom kliknite na položku kontextovej ponuky Odstrániť z panela s nástrojmi Rýchly prístup.

Na začiatok stránky

Zmena poradia príkazov na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na panel s nástrojmi Rýchly prístup a potom kliknite na položku kontextovej ponuky Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. V časti Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na príkaz, ktorý chcete presunúť, a potom kliknite na šípku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Na začiatok stránky

Zoskupenie príkazov pridaním oddeľovača medzi príkazy

Príkazy môžete zoskupiť pomocou oddeľovača, aby sa panel s nástrojmi Rýchly prístup zobrazoval so sekciami.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na panel s nástrojmi Rýchly prístup a potom kliknite na položku kontextovej ponuky Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. V zozname Vybrať príkazy z kliknite na položku Obľúbené príkazy.

 3. Kliknite na položku <Oddeľovač> a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 4. Ak chcete umiestniť oddeľovač na požadované miesto, kliknite na šípku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Na začiatok stránky

Presunutie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi Rýchly prístup môže byť umiestnený na jednom z týchto dvoch miest:

 • v ľavom hornom rohu vedľa ikony programu balíka Microsoft Office, napríklad vedľa ikony programu Word Ikona programu Word 2010. (predvolené umiestnenie)
  Predvolené umiestnenie panela s nástrojmi Rýchly prístup

 • pod pásom s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent
  Panel s nástrojmi Rýchly prístup pod pásom s nástrojmi

Ak nechcete, aby sa panel s nástrojmi Rýchly prístup zobrazoval na aktuálnom mieste, môžete ho premiestniť. Ak zistíte, že predvolené umiestnenie vedľa ikony programu je príliš ďaleko od pracovnej oblasti, môžete panel s nástrojmi presunúť bližšie k pracovnej oblasti. Umiestnenie pod pásom s nástrojmi zasahuje do pracovnej oblasti. Ak chcete maximalizovať pracovnú oblasť, môžete ponechať predvolené umiestnenie panela s nástrojmi Rýchly prístup.

 1. Kliknite na tlačidlo Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup Obrázok tlačidla.

 2. V zozname kliknite na možnosť Zobraziť pod pásom s nástrojmi alebo na možnosť Zobraziť nad pásom s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup pomocou príkazu Možnosti

Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup môžete pridávať príkazy, odstraňovať príkazy a meniť poradie príkazov pomocou príkazu Možnosti.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V ponuke Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 4. Vykonajte požadované zmeny.

Na začiatok stránky

Obnovenie predvoleného nastavenia panela s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na panel s nástrojmi Rýchly prístup a potom kliknite na položku kontextovej ponuky Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. V dialógovom okne Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na položku Obnoviť predvolené nastavenia a potom kliknite na položku Obnoviť len panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Na začiatok stránky

Exportovanie prispôsobeného panela s nástrojmi Rýchly prístup

Prispôsobenia pása s nástrojmi a panela s nástrojmi Rýchly prístup môžete exportovať do súboru, ktorý je možné importovať a používať v inom počítači alebo ho môže používať váš spolupracovník.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 4. Kliknite na položku Importovať alebo exportovať a potom na položku Exportovať všetky prispôsobenia.

Na začiatok stránky

Importovanie prispôsobeného panela s nástrojmi Rýchly prístup

Môžete importovať súbory prispôsobenia a nahradiť tak aktuálne rozloženie pása s nástrojmi a panela s nástrojmi Rýchly prístup. Pomocou funkcie importovania prispôsobenia môžete zachovať rovnaký vzhľad programov balíka Microsoft Office medzi spolupracovníkmi alebo medzi počítačmi.

  Pri importovaní súboru prispôsobenia pása s nástrojmi sa stratia všetky predchádzajúce prispôsobenia pása s nástrojmi a panela s nástrojmi Rýchly prístup. Ak si myslíte, že sa budete chcieť vrátiť k aktuálnym prispôsobeniam, mali by ste ich pred importovaním nových prispôsobení najprv exportovať.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 4. Kliknite na položku Importovať alebo exportovať a potom na položku Importovať súbor prispôsobenia.

Na začiatok stránky

Prečo sa zobrazuje zelená lopta?

Zelená lopta sa zobrazí vtedy, keď pridáte vlastnú skupinu alebo príkaz na panel s nástrojmi Rýchly prístup po tom, keď prispôsobíte pás s nástrojmi, ale nepriradili ste ikonu, ktorá predstavuje danú vlastnú skupinu alebo príkaz.

Účel použitia tejto ikony je tento:

 • Pridanie vlastnej skupiny na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 • Odlíšenie medzi vlastným prispôsobeným pásom s nástrojmi a predvoleným pásom s nástrojmi.

Pridanie ikony predstavujúcej vlastnú skupinu alebo príkaz

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 4. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v časti Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na pridanú vlastnú skupinu alebo príkaz.

 5. Kliknite na položku Premenovať a v zozname Symbol kliknite na ikonu.

 6. V dialógovom okne Premenovanie kliknite na položku OK.

 7. Ak chcete zobraziť a uložiť vykonané prispôsobenia, kliknite na položku OK.

Ďalšie informácie o prispôsobení pása s nástrojmi nájdete v časti Prispôsobenie pása s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Platí pre: Visio Standard 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk