Prispôsobenie klávesových skratiek

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Klávesové skratky môžete prispôsobiť priradením klávesových skratiek príkazom, makrám, písmam, štýlom alebo bežne používaným symbolom. Klávesové skratky môžete tiež odstrániť.

Priradenie alebo odstránenie klávesovej skratky pomocou klávesnice

 1. Ak je to potrebné, stláčaním klávesu TAB prejdite na tablu Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup a klávesové skratky.

 2. Opakovane stláčajte kláves TAB, kým nevyberiete možnosť Prispôsobiť, a potom stlačte kláves ENTER.

 3. V poli Kategórie stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR vyberte kategóriu, ktorá obsahuje príkaz alebo inú položku, ktorej chcete klávesovú skratku priradiť alebo odobrať, a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

 4. Stláčaním klávesu TAB prejdite k poľu Príkazy.

 5. Stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR vyberte názov príkazu alebo inej položky, ktorej chcete klávesovú skratku priradiť alebo odobrať, a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

  Všetky klávesové skratky, ktorú sú aktuálne priradené danému príkazu alebo položke sa zobrazia v poli Aktuálne klávesy.

 6. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  Priradenie klávesovej skratky

  Klávesové skratky začínajú klávesom CTRL alebo funkčným klávesom.

  1. Stláčajte kláves TAB opakovane, kým kurzor neprejde do poľa Stlačte novú klávesovú skratku.

  2. Stlačte kombináciu klávesov, ktorú chcete priradiť. Stlačte napríklad kláves CTRL a kláves, ktorý chcete používať.

  3. Nahliadnutím do poľa Aktuálne priradenie, či je kombinácia klávesov už priradená príkazu alebo inej položke. Ak je kombinácia už priradená, zadajte inú kombináciu.

   Dôležité : Ak zmeníte priradenie určitej kombinácie klávesov, znamená to, že táto kombinácia sa už nemôže používať na pôvodný účel. Napríklad stlačením kombinácie CTRL+B sa vybratý text mení na tučné písmo. Ak túto skratku priradíte k novému príkazu alebo inej položke, nebudete už môcť skratku CTRL+B použiť na zmenu písma na tučné, ak len opäť nezmeníte priradenia klávesových skratiek na pôvodné nastavenie kliknutím na tlačidlo Obnoviť všetky.

  4. Opakovane stláčajte kláves TAB, kým nevyberiete možnosť Priradiť, a potom stlačte kláves ENTER.

   Poznámka : Ak používate programovateľnú klávesnicu, kombinácia klávesov CTRL+ALT+F8 už môže byť vyhradená na inicializáciu programovania klávesnice.

  Odstránenie klávesovej skratky

  1. Opakovane stláčajte kláves TAB, kým neprejdete kurzorom do poľa Aktuálne klávesy.

  2. Stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR vyberte klávesovú skratku, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

  3. Opakovane stláčajte kláves TAB, kým nevyberiete položku Odstrániť, a potom stlačte kláves ENTER.

 7. Opakovane stláčajte kláves TAB, kým nevyberiete pole Uložiť zmeny do.

 8. Stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR zvýraznite názov aktuálneho dokumentu alebo aktuálnej šablóny, ktoré chcete použiť na uloženie zmien klávesových skratiek, a potom stlačte kláves ENTER.

Priradenie alebo odstránenie klávesovej skratky pomocou myši

 1. Na table Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup a klávesové skratky kliknite na položku Prispôsobiť.

 2. V poli Uložiť zmeny do kliknite na názov aktuálneho dokumentu alebo aktuálnej šablóny, ktoré chcete použiť na uloženie zmien klávesovej skratky.

 3. V poli Kategórie kliknite na kategóriu obsahujúcu príkaz alebo inú položku, ktorej chcete priradiť alebo odobrať klávesovú skratku.

 4. V poli Príkazy kliknite na názov príkazu alebo inej položky, ktorej chcete priradiť alebo odobrať klávesovú skratku.

  Všetky klávesové skratky, ktorú sú aktuálne priradené danému príkazu alebo inej položke, sa zobrazia v poli Aktuálne klávesy.

 5. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  Priradenie klávesovej skratky

  Klávesové skratky začínajú klávesom CTRL alebo funkčným klávesom.

  1. Prejdite do poľa Stlačte novú klávesovú skratku a stlačte kombináciu klávesov, ktorú chcete priradiť. Stlačte napríklad kláves CTRL a kláves, ktorý chcete použiť.

  2. Nahliadnutím do poľa Aktuálne priradenie, či je kombinácia klávesov už priradená príkazu alebo inej položke. Ak je kombinácia už priradená, zadajte inú kombináciu.

   Dôležité : Ak zmeníte priradenie určitej kombinácie klávesov, znamená to, že táto kombinácia sa už nemôže používať na pôvodný účel. Napríklad stlačením kombinácie CTRL+B sa vybratý text mení na tučné písmo. Ak túto skratku priradíte k novému príkazu alebo inej položke, nebudete už môcť skratku CTRL+B použiť na zmenu písma na tučné, ak len opäť nezmeníte priradenia klávesových skratiek na pôvodné nastavenie kliknutím na tlačidlo Obnoviť všetky.

  3. Kliknite na Priradiť.

   Poznámka : Ak používate programovateľnú klávesnicu, kombinácia klávesov CTRL+ALT+F8 už môže byť vyhradená na inicializáciu programovania klávesnice.

  Odstránenie klávesovej skratky

  1. V poli Aktuálne klávesy kliknite na klávesovú skratku, ktorú chcete odstrániť.

  2. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×