Prispôsobenie zoznamu naposledy používaných súborov

Programy balíka Microsoft Office zobrazujú niekoľko naposledy otvorených dokumentov v programe, aby ste tieto prepojenia mohli použiť na rýchly prístup ku konkrétnym súborom. Táto funkcia je predvolene zapnutá, ale dá sa vypnúť, znova zapnúť, vymazať alebo sa dá upraviť počet zobrazených súborov.

Poznámky: 

 • Ak bola táto funkcia vypnutá a vy ju opäť zapnete, zobrazia sa len súbory, ktoré ste otvorili a uložili po zapnutí tejto funkcie.

 • Ak zatvoríte súbor a potom ho premiestnite do iného umiestnenia, napríklad pomocou programu Windows Prieskumník, prepojenie na tento súbor nebude v programe, v ktorom ste ho vytvorili, ďalej fungovať. V takomto prípade musíte na vyhľadanie súboru použiť dialógové okno Otvoriť. Keď súbor uložíte do nového umiestnenia, do zoznamu sa pridá prepojenie na súbor v tomto umiestnení.

Pripnutie súboru do zoznamu naposledy použitých súborov

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Otvoriť a zobrazte zoznam naposledy použitých súborov.

 3. Kliknite na položku Pripnúť túto položku do zoznamu Tlačidlo Zrušiť pripnutie v balíku Office 2016 .
  Keď pripnete súbor do zoznamu, ikona špendlíka vyzerá takto: Tlačidlo Pripnúť v balíku Office 2016 V starších verziách balíka Office vyzerá takto: Obrázok tlačidla

Tip: Opätovným kliknutím na tlačidlo špendlíka pripnutie zrušíte.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na tlačidlo Rozšírené.

 4. V časti Zobraziť kliknite v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov na počet súborov, ktoré chcete zobraziť.

Tip:  Ak chcete, aby sa v zozname naposledy použitých súborov nezobrazovali žiadne súbory, nastavte hodnotu v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov na nulu.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor v zozname a potom kliknite na príkaz Vymazať nepripojené dokumenty.

 4. Kliknite na tlačidlo Áno a vymažte zoznam.

Pripnutie súboru do zoznamu naposledy použitých súborov

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Naposledy použité zobrazte zoznam naposledy použitých súborov.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý si chcete ponechať, a potom vyberte položku Pripnúť do zoznamu alebo kliknite na ikonu špendlíka: Obrázok tlačidla .

  Keď pripnete súbor do zoznamu, ikona špendlíka vyzerá ako špendlík pri pohľade zhora: Obrázok tlačidla .

 4. Opätovným kliknutím na tlačidlo špendlíka pripnutie zrušíte.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na tlačidlo Rozšírené.

 4. V časti Zobraziť kliknite v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov na počet súborov, ktoré chcete zobraziť.

Poznámka: Tieto kroky sa nevzťahujú na InfoPath 2010.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Naposledy použité.

 3. Začiarknite políčko pri možnosti Rýchly prístup k nasledujúcemu počtu naposledy použitých dokumentov a vyberte počet súborov, ktoré sa majú zobraziť.

 4. Prepojenia na tieto súbory sa zobrazia na navigačnom paneli nad položkou Informácie, a to bez ohľadu na to, kde sa v zobrazení Backstage nachádzate.

Poznámka: Zrušením začiarknutia políčka sa zoznam odstráni.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Naposledy použité.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor v zozname a vyberte položku Vymazať nepripnuté položky.

 4. Kliknutím na tlačidlo Áno vymažte zoznam.

Poznámka: Zoznam sa vymaže aj nastavením počtu naposledy používaných súborov na nulu. Ak chcete funkciu znova zapnúť, nastavte číslo na inú hodnotu než nula. Súbor sa aktualizuje, keď znova otvoríte súbory a resetujete pripnutia.

Nasledujúce informácie sa vzťahuje len na Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 a Word 2007.

 • Ak si chcete súbor ponechať alebo ho prinúť do zoznamu Naposledy používané dokumenty, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Pripnúť tento dokument do zoznamu Naposledy používané dokumenty Obrázok tlačidla . Keď pripnete dokument do zoznamu Naposledy používané dokumenty, tlačidlo špendlíka vyzerá ako špendlík pri pohľade zhora: Obrázok tlačidla .

Access

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na tlačidlo Rozšírené.

 3. V časti Zobraziť kliknite v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov na počet súborov, ktoré chcete zobraziť.

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na tlačidlo Rozšírené.

 3. V časti Zobraziť kliknite v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov na počet súborov, ktoré chcete zobraziť.

InfoPath

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kartu Všeobecné.

 2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zoznam naposledy použitých súborov.

 3. Ak chcete zobraziť naposledy použité súbory, v zozname Položky kliknite na požadovaný počet súborov, ktoré chcete zobraziť.

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu PowerPoint.

 2. Kliknite na položku Rozšírené.

 3. V časti Zobraziť kliknite v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov na počet súborov, ktoré chcete zobraziť. Ak nechcete zobraziť žiadne súbory, kliknite na možnosť 0.

Visio

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kartu Všeobecné.

 2. V položke Zoznam naposledy použitých súborov kliknite na požadovaný počet súborov, ktoré chcete zobraziť.

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Spresniť.

 3. V časti Zobraziť kliknite v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov na počet súborov, ktoré chcete zobraziť.

Ak ste nastavili číslo na nulu, zoznam je prázdny. Musíte opäť zapnúť funkciu a nastaviť počet na inú hodnotu, než je nula. Potom súbor aktualizujte opätovným otvorením súborov a vytvorením nových pripnutí.

Access

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na položku Rozšírené.

 3. V časti Zobraziť kliknite v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov na možnosť 0.

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Rozšírené.

 3. V časti Zobraziť kliknite v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov na možnosť 0.

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu PowerPoint.

 2. Kliknite na položku Rozšírené.

 3. V časti Zobraziť kliknite v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov na možnosť 0.

InfoPath

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kartu Všeobecné.

 2. Zrušte začiarknutie políčka Zoznam naposledy použitých súborov.

Visio

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kartu Všeobecné.

 2. V položke Zoznam naposledy použitých súborov kliknite na možnosť 0.

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Spresniť.

 3. V časti Zobraziť kliknite v zozname Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov na možnosť 0.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×