Prispôsobenie textu v bloku textu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak zadáte alebo importujete viac textu, ako môže blok textu prijať, program Publisher uloží zvyšný text do pretečenie, v ktorej ho nie je vidieť. Tu je niekoľko spôsobov prispôsobenia textu veľkosti bloku textu.

Automatické prispôsobenie textu

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v texte.

 2. Na karte Formát-nástroje textových polí kliknite v skupine Text kliknite na položku Prispôsobiť Text a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zmenšiť veľkosť písma textu dovtedy, kým nie je žiaden text v pretečenie, kliknite na položku Zmenšiť Text pri pretečení.

  • Ak chcete, aby sa text zmenšil alebo zväčšil, a tým prispôsobil bloku textu pri zmene veľkosti bloku, kliknite na možnosť Prispôsobiť.

Manuálne prispôsobenie textu

Je niekoľko spôsobov manuálneho prispôsobenia textu v bloku textu:

 • zmena veľkosti alebo písma textu,

 • odstránenie textu,

 • zväčšenie bloku textu,

 • zúženie riadkovania.

  Ako?

  1. Na karte domov kliknite na položku odsek dialógové okno pole spúšťačom Spúšťač dialógového okna a potom kliknite na kartu zarážky a medzery.

  2. V časti Riadkovanie vyberte požadované možnosti.

 • Úprava medzier medzi všetkými znakmi (sledovanie).

  Ako?

  1. Vyberte odseky, ktorých odsadenie chcete zmeniť.

  2. Na karte Formát-nástroje textových polí kliknite v skupine písmo kliknite na položku Medziznakové medzery Tlačidlo riadkovanie znak a potom kliknite na položku Viac medzier.

  3. V dialógovom okne Medziznakové medzery v časti Sledovanie vykonajte jednu z nasledovných činností:

   • Ak chcete nastaviť automatické sledovanie, kliknite na jednu z preddefinovaných možností rozstupov.

   • Ak chcete upraviť manuálne sledovanie, kliknite na možnosť Vlastné a potom do poľa O túto hodnotu vložte percentuálnu hodnotu v rozmedzí od 0,1% do 600%.

    Poznámka : Sledovanie je k dispozícii iba vtedy, keď pracujete na tlačovej publikácii.

 • Zmenšenie rozmerov okraja bloku textu.

  Ako?

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na textové pole a potom kliknite na položku Formátovať textové pole.

  2. Na karte Textové pole v časti Okraje textového poľa zadajte nastavenia okrajov.

 • Pretečenie textu do ďalšieho bloku textu.

  Ako?

  Keď prepojíte bloky textu, text, ktorý sa nezmestí do prvého bloku textu, pretečie do nasledujúceho bloku textu. Zreťazenie prepojených blokov textu, známe aj ako príbeh, môže spájať viaceré strany.

  Prepojené polia použite pokračovanie textu v ďalšom bloku textu, vytváranie stĺpcov rôzne šírky alebo presun textu z pretečenie do iného bloku.

  1. Kliknite na blok textu, ktorý chcete použiť v príbehu ako prvý.

  2. Na karte Formát-nástroje textových polí kliknite v skupine prepojenie, kliknite na položku Vytvoriť prepojenie.

   Kurzor myši sa zmení na krčah Krčah na prepojenie textových polí používaný na prepojenie textových polí .

  3. Kliknite na blok textu, ktorý chcete použiť ako ďalší v príbehu.

   Tento blok textu sa ihneď prepojí s prvým blokom a text v pretečenie sa zobrazí v nasledujúcom bloku.

  4. Ďalšie textové polia sa pripojiť k príbehu, opakujte tieto kroky.

Automatické prispôsobenie textu

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v texte.

 2. V ponuke Formát ukážte na možnosť Prispôsobiť text a vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete zmenšiť veľkosť písma textu dovtedy, kým nie je žiaden text v pretečenie, kliknite na položku Zmenšiť Text pri pretečení.

  • Ak chcete, aby sa text zmenšil alebo zväčšil, a tým prispôsobil bloku textu pri zmene veľkosti bloku, kliknite na možnosť Prispôsobiť.

Manuálne prispôsobenie textu

Je niekoľko spôsobov manuálneho prispôsobenia textu v bloku textu:

 • zmena veľkosti alebo písma textu,

 • odstránenie textu,

 • zväčšenie bloku textu,

 • zúženie riadkovania.

  Ako?

  1. V ponuke Formát kliknite na položku Odsek a potom na kartu Zarážky a medzery.

  2. V časti Riadkovanie vyberte požadované možnosti.

 • Úprava medzier medzi všetkými znakmi (sledovanie).

  Ako?

  1. Vyberte odseky, ktorých odsadenie chcete zmeniť.

  2. V ponuke Formát kliknite na položku Medziznakové medzery.

  3. V dialógovom okne Medziznakové medzery v časti Sledovanie vykonajte jednu z nasledovných činností:

   • Ak chcete nastaviť automatické sledovanie, kliknite na jednu z preddefinovaných možností rozstupov.

   • Ak chcete upraviť manuálne sledovanie, kliknite na možnosť Vlastné a potom do poľa O túto hodnotu vložte percentuálnu hodnotu v rozmedzí od 0,1% do 600%.

    Poznámka : Sledovanie je k dispozícii iba vtedy, keď pracujete na tlačovej publikácii.

 • Zmenšenie rozmerov okraja bloku textu.

  Ako?

  1. Vyberte blok textu.

  2. V ponuke Formát kliknite na položku Blok textu.

  3. V dialógovom okne Formátovať blok textu kliknite na kartu Blok textu.

  4. V časti Okraje textového poľa vložte nastavenie pre okraje.

 • Pretečenie textu do ďalšieho bloku textu.

  Ako?

  Keď prepojíte bloky textu, text, ktorý sa nezmestí do prvého bloku textu, pretečie do nasledujúceho bloku textu. Zreťazenie prepojených blokov textu, známe aj ako príbeh, môže spájať viaceré strany.

  Prepojené polia použite pokračovanie textu v ďalšom bloku textu, vytváranie stĺpcov rôzne šírky alebo presun textu z pretečenie do iného bloku.

  1. Kliknite na blok textu, ktorý chcete použiť v príbehu ako prvý.

  2. Na paneli s nástrojmi Prepojiť textové polia, kliknite na položku Vytvoriť prepojenie textového poľa Snímka obrazovky s ponukou prepojenia hovoru .

   Kurzor myši sa zmení na krčah Krčah na prepojenie textových polí používaný na prepojenie textových polí .

  3. Kliknite na blok textu, ktorý chcete použiť ako ďalší v príbehu.

   Tento blok textu sa ihneď prepojí s prvým blokom a text v pretečenie sa zobrazí v nasledujúcom bloku.

  4. Ďalšie textové polia sa pripojiť k príbehu, opakujte tieto kroky.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×