Prispôsobenie spúšťania programu Excel

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Program Microsoft Office Excel môžete nastaviť tak, aby sa pri jeho spustení automaticky otvoril zadaný zošit, šablóna zošita alebo šablóna pracovného hárka s vlastným nastavením. Ak už nie je potrebné, aby sa zadaný zošit otváral, môžete jeho otváranie pri spúšťaní programu Excel vypnúť.

Ak zošit, ktorý sa otvára pri spustení programu Excel, obsahuje automatické makrá, ako je napríklad makro Auto_Open, pri otvorení zošita sa tieto makrá spustia. V prípade potreby môžete zabrániť automatickému spúšťaniu makier pri spustení programu Excel.

Tipy : 

Automatické otvorenie zadaného zošita pri spustení programu Excel

Ak chcete, aby sa pri spustení programu Excel automaticky otvoril zadaný zošit, môžete tento zošit umiestniť do priečinka XLStart, alebo môžete použiť alternatívny spúšťací priečinok.

Vyhľadajte priečinok XLStart

Ľubovoľného zošita, šablóny alebo súbor pracovného priestoru, ktoré vložíte do priečinka XLStart sa automaticky otvorí pri spustení Excelu. Ak chcete zistiť cestu k priečinku XLStart, skontrolujte nastavenie centra dôveryhodnosti. Tak urobiť:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti a potom v časti Microsoft Office Excel – Centrum dôveryhodnosti kliknite na možnosť Nastavenie centra dôveryhodnosti.

 3. Kliknite na položku Dôveryhodné umiestnenia a potom v zozname dôveryhodných umiestnení overte cestu k priečinku XLStart.

Použitie alternatívneho spúšťacieho priečinka

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Rozšírené.

 2. V časti Všeobecné zadajte do poľa Umiestnenie súborov otvorených pri spustení úplnú cestu k priečinku, ktorý chcete použiť ako alternatívny spúšťací priečinok.

  Keďže program Excel sa pokúsi otvoriť každý súbor v alternatívnom spúšťacom priečinku, skontrolujte, či ste zadali priečinok obsahujúci iba súbory, ktoré je možné otvoriť v programe Excel.

Poznámka : Ak priečinok XLStart a alternatívny spúšťací priečinok obsahujú zošit s rovnakým názvom, otvorí sa súbor z priečinka XLStart.

Zastavenie otvárania zadaného zošita pri spustení programu Excel

V závislosti od umiestnenia zošita, ktorý sa automaticky otvára pri spustení programu Excel, môžete otváranie tohto zošita pri spustení programu ukončiť pomocou ľubovoľného z nasledovných postupov.

 • Ak je zošit uložený v priečinku XLStart, odstráňte ho z tohto priečinka.

 • Ak je zošit uložený v alternatívnom spúšťacom priečinku, použite nasledovný postup:

  Poznámka : Ďalšie informácie o umiestnení spúšťacieho priečinka nájdete v téme Vyhľadanie priečinka XLStart.

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Rozšírené.

  2. V časti Všeobecné odstráňte obsah poľa Umiestnenie súborov otvorených pri spustení a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. V programe Windows Prieskumník odstráňte každú ikonu, ktorá spúšťa program Excel a automaticky otvára zošit v alternatívnom spúšťacom priečinku.

   Tip : Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na ikonu, vybrať príkaz Vlastnosti a odstrániť všetky odkazy na zošit na karte Odkaz.

Automatické otvorenie šablóny zošita alebo šablóny pracovného hárka pri spustení programu Excel

Nastavenie zošita, ktoré často používate, môžete uložiť do šablóny zošita a túto šablónu zošita potom môžete automaticky otvárať pri každom spustení programu Excel.

 1. Použite niektorý z nasledovných postupov:

  • Ak chcete použiť šablónu zošita, vytvorte zošit obsahujúci hárky, predvolený text (napríklad hlavičky strany a menovky riadkov alebo stĺpcov), vzorce, makrá, štýly a iné formátovanie, ktoré chcete použiť v nových zošitov, ktorý bude založený na šablóne zošita.

  • Ak chcete použiť šablónu pracovného hárka, vytvorte zošit obsahujúci jeden pracovný hárok. Do tohto pracovného hárka zahrňte formátovanie, štýly, text a ďalšie informácie, ktoré sa majú zobraziť vo všetkých nových pracovných hárkoch založených na tejto šablóne pracovného hárka.

   Nastavenia, ktoré môžete uložiť v šablóne zošita alebo hárka

   • Formáty buniek a hárkov.

   • Formáty strán a nastavenia oblasť tlače pre každý hárok.

   • Štýly buniek.

   • Počet a typ hárkov v zošite.

   • Zabezpečené a skryté oblasti zošita. Môžete skryť hárky, riadky a stĺpce a zabrániť zmenám v bunkách zošita.

   • Text, ktorý chcete opakovať, ako sú napríklad hlavičky strán alebo menovky riadkov a stĺpcov.

   • Údaje, grafika, vzorce, grafy a iné informácie.

   • Nastavenie overenia údajov.

   • Makrá, hypertextové prepojenia a ovládacie prvky ActiveX vo formulároch.

   • Možnosti prepočtov v zošite a možnosti zobrazenia okien.

 2. Na karte Súbor kliknite na tlačidlo Uložiť ako.

 3. V poli Typ súboru kliknite na položku Šablóna.

 4. V poli Uložiť do vyberte priečinok, v ktorom chcete šablónu uložiť.

  • Ak chcete vytvoriť predvolená šablóna zošita alebo predvolená šablóna hárka, vyberte priečinok XLStart alebo alternatívny spúšťací priečinok. Cestu priečinka pri spustení nájdete v téme Vyhľadanie priečinok XLStart.

  • Ak chcete vytvoriť vlastnú šablónu zošita alebo pracovného hárka, skontrolujte, či je vybratý priečinok Templates.

   Cesta je zvyčajne: C:\Users\ < používateľské meno > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates

 5. V poli Názov súboru vykonajte niektorú z nasledovných akcií:

  • Ak chcete vytvoriť predvolenú šablónu zošita, napíšte zošit.

  • Ak chcete vytvoriť predvolenú šablónu hárka, zadajte názov hárok.

  • Ak chcete vytvoriť vlastnú šablónu zošita alebo pracovného hárka, zadajte názov, ktorý chcete používať.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 7. Kliknite na položky súbor > Zavrieť.

Zabránenie automatickému spúšťaniu makier pri spustení programu Excel

Automatické makrá (ako je napríklad makro Auto_Open), ktoré sú zaznamenané v zošite otváranom pri spustení programu Excel, sa automaticky spustia hneď pri otvorení zošita.

 • Ak chcete zabrániť automatickému spúšťaniu makier, podržte pri spúšťaní programu Excel stlačený kláves SHIFT.

Tip : Ďalšie informácie o automatických makrách nájdete v téme Spustenie makra.

Automatické otvorenie zadaného zošita pri spustení programu Excel

Ak chcete, aby sa pri spustení programu Excel automaticky otvoril zadaný zošit, môžete tento zošit umiestniť do priečinka XLStart, alebo môžete použiť alternatívny spúšťací priečinok.

Umiestnenie zošita do priečinka XLStart

Všetky zošity, šablóny alebo súbor pracovného priestoru, ktoré ste umiestnili do priečinka XLStart, sa pri spustení programu Excel automaticky otvoria. Priečinok XLStart bol vytvorený pri inštalácii programu Excel a zvyčajne sa nachádza v niektorom z nasledovných umiestnení:

 • V systéme Windows Vista vyzerá cesta k priečinku XLStart zvyčajne takto:

  C:\Users\user používateľa\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

 • V systéme Microsoft Windows XP vyzerá cesta k priečinku XLStart zvyčajne takto:

  Meno\Application C:\Documents and Settings\Meno používateľa\Application.

  Tip : Presnú cestu k priečinku XLStart môžete nájsť v Centre dôveryhodnosti.

  Ako vyhľadať priečinok XLStart

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

  2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti a potom v časti Microsoft Office Excel – Centrum dôveryhodnosti kliknite na možnosť Nastavenie centra dôveryhodnosti.

  3. Kliknite na položku Dôveryhodné umiestnenia a potom v zozname dôveryhodných umiestnení overte cestu k priečinku XLStart.

Použitie alternatívneho spúšťacieho priečinka

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , potom na položku Možnosti programu Excel a nakoniec kliknite na kategóriu Spresnenie.

 2. V časti Všeobecné zadajte do poľa Umiestnenie súborov otvorených pri spustení úplnú cestu k priečinku, ktorý chcete použiť ako alternatívny spúšťací priečinok.

  Keďže program Excel sa pokúsi otvoriť každý súbor v alternatívnom spúšťacom priečinku, skontrolujte, či ste zadali priečinok obsahujúci iba súbory, ktoré je možné otvoriť v programe Excel.

Poznámka : Ak priečinok XLStart a alternatívny spúšťací priečinok obsahujú zošit s rovnakým názvom, otvorí sa súbor z priečinka XLStart.

Zastavenie otvárania zadaného zošita pri spustení programu Excel

V závislosti od umiestnenia zošita, ktorý sa automaticky otvára pri spustení programu Excel, môžete otváranie tohto zošita pri spustení programu ukončiť pomocou ľubovoľného z nasledovných postupov.

 • Ak je zošit uložený v priečinku XLStart, odstráňte ho z tohto priečinka.

  • V systéme Windows Vista vyzerá cesta k priečinku XLStart zvyčajne takto:

   C:\Users\user používateľa\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • V systéme Microsoft Windows XP vyzerá cesta k priečinku XLStart zvyčajne takto:

   Meno\Application C:\Documents and Settings\Meno používateľa\Application.

 • Ak je zošit uložený v alternatívnom spúšťacom priečinku, použite nasledovný postup:

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , potom na položku Možnosti programu Excel a nakoniec kliknite na kategóriu Spresnenie.

  2. V časti Všeobecné odstráňte obsah poľa Umiestnenie súborov otvorených pri spustení a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. V programe Windows Prieskumník odstráňte každú ikonu, ktorá spúšťa program Excel a automaticky otvára zošit v alternatívnom spúšťacom priečinku.

   Tip : Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na ikonu, vybrať príkaz Vlastnosti a odstrániť všetky odkazy na zošit na karte Odkaz.

Automatické otvorenie šablóny zošita alebo šablóny pracovného hárka pri spustení programu Excel

Nastavenie zošita, ktoré často používate, môžete uložiť do šablóny zošita a túto šablónu zošita potom môžete automaticky otvárať pri každom spustení programu Excel.

 1. Použite niektorý z nasledovných postupov:

  • Ak chcete použiť šablónu zošita, vytvorte zošit obsahujúci hárky, predvolený text (napríklad hlavičky strany a menovky riadkov alebo stĺpcov), vzorce, makrá, štýly a iné formátovanie, ktoré chcete použiť v nových zošitov, ktorý bude založený na šablóne zošita.

  • Ak chcete použiť šablónu pracovného hárka, vytvorte zošit obsahujúci jeden pracovný hárok. Do tohto pracovného hárka zahrňte formátovanie, štýly, text a ďalšie informácie, ktoré sa majú zobraziť vo všetkých nových pracovných hárkoch založených na tejto šablóne pracovného hárka.

   Nastavenia, ktoré môžete uložiť v šablóne zošita alebo hárka

   • Formáty buniek a hárkov.

   • Formáty strán a nastavenia oblasť tlače pre každý hárok.

   • Štýly buniek.

   • Počet a typ hárkov v zošite.

   • Zabezpečené a skryté oblasti zošita. Môžete skryť hárky, riadky a stĺpce a zabrániť zmenám v bunkách zošita.

   • Text, ktorý chcete opakovať, ako sú napríklad hlavičky strán alebo menovky riadkov a stĺpcov.

   • Údaje, grafika, vzorce, grafy a iné informácie.

   • Nastavenie overenia údajov.

   • Makrá, hypertextové prepojenia a ovládacie prvky ActiveX vo formulároch.

   • Možnosti prepočtov v zošite a možnosti zobrazenia okien.

 2. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 3. V poli Typ súboru kliknite na položku Šablóna.

 4. V poli Uložiť do vyberte priečinok, v ktorom chcete šablónu uložiť.

  • Ak chcete vytvoriť predvolená šablóna zošita alebo predvolená šablóna hárka, vyberte priečinok XLStart alebo alternatívny spúšťací priečinok.

   • V systéme Windows Vista je zvyčajne cesta k priečinku XLStart:

    C:\Users\user používateľa\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • V systéme Microsoft Windows XP vyzerá cesta k priečinku XLStart zvyčajne takto:

   Meno\Application C:\Documents and Settings\Meno používateľa\Application.

  • Ak chcete vytvoriť vlastnú šablónu zošita alebo pracovného hárka, skontrolujte, či je vybratý priečinok Templates.

   • V systéme Windows Vista sa priečinok Templates zvyčajne nachádza v nasledujúcom umiestnení:

    C:\Users\ < používateľské meno > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

   • V systéme Microsoft Windows XP sa priečinok Templates zvyčajne:

    C:\Documents and Settings\ < používateľské meno > Data\Microsoft\Templates.

 5. V poli Názov súboru vykonajte niektorú z nasledovných akcií:

  • Ak chcete vytvoriť predvolenú šablónu zošita, napíšte zošit.

  • Ak chcete vytvoriť predvolenú šablónu hárka, zadajte názov hárok.

  • Ak chcete vytvoriť vlastnú šablónu zošita alebo pracovného hárka, zadajte názov, ktorý chcete používať.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 7. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom na položku Zavrieť.

Zabránenie automatickému spúšťaniu makier pri spustení programu Excel

Automatické makrá (ako je napríklad makro Auto_Open), ktoré sú zaznamenané v zošite otváranom pri spustení programu Excel, sa automaticky spustia hneď pri otvorení zošita.

 • Ak chcete zabrániť automatickému spúšťaniu makier, podržte pri spúšťaní programu Excel stlačený kláves SHIFT.

Tip : Ďalšie informácie o automatických makrách nájdete v téme Spustenie makra.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×