Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi Rýchly prístup je prispôsobiteľný panel so súborom príkazov, ktoré sú nezávislé od karty na práve zobrazovanom páse s nástrojmi. Panel s nástrojmi Rýchly prístup možno presunúť z jedného z dvoch možných umiestnení a možno naň pridať tlačidlá, ktoré zastupujú príkazy.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Poznámky: 

 • Veľkosť tlačidiel zastupujúcich príkazy nie je v balíku Microsoft Office možné meniť. Tlačidlá môžete zväčšiť jedine znížením používaného rozlíšenia obrazovky.

 • Panel s nástrojmi Rýchly prístup nie je možné zobraziť vo viacerých riadkoch.

 • Na panel s nástrojmi Rýchly prístup možno pridať len príkazy. Obsah väčšiny zoznamov, napríklad hodnoty zarážok a medzier a jednotlivé štýly, ktoré sa tiež zobrazujú na páse s nástrojmi, nie je možné pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup. Na prispôsobenie pása s nástrojmi v balíku Office však môžete prispôsobiť pás s nástrojmi požadovaným spôsobom. Môžete napríklad vytvoriť vlastné karty a vlastné skupiny, ktoré budú obsahovať často používané príkazy.

Čo vás zaujíma?

Pridanie príkazu na panel s nástrojmi Rýchly prístup

Pridanie príkazu, ktorý sa nenachádza na páse s nástrojmi, na panel s nástrojmi Rýchly prístup

Odstránenie príkazu z panela s nástrojmi Rýchly prístup

Zmena poradia príkazov na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

Zoskupenie príkazov pridaním oddeľovača medzi príkazy

Presunutie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup použitím príkazu Možnosti

Obnovenie predvolených nastavení panela s nástrojmi Rýchly prístup

Export prispôsobeného panela s nástrojmi Rýchly prístup

Import prispôsobeného panela s nástrojmi Rýchly prístup

Prečo sa mi zobrazuje zelená guľa?

Pridanie príkazu na panel s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Na páse s nástrojmi kliknutím na príslušnú kartu alebo skupinu zobrazte príkaz, ktorý chcete pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na požadovaný príkaz a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

  Pridanie príkazu Pravopis a gramatika na panel s nástrojmi Rýchly prístup vo Worde

Pridanie príkazu, ktorý sa nenachádza na páse s nástrojmi, na panel s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Kliknite na položky Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup > Ďalšie príkazy.

Ponuka prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup so šípkou smerujúcou k možnosti ďalšie príkazy.

 1. V zozname Vybrať príkazy z kliknite na položku Príkazy, ktoré nie sú na páse s nástrojmi.

 2. Nájdite v zozname príkaz a kliknite na položku Pridať.

Tip: Ak nemôžete nájsť požadovaný príkaz v príkazoch, ktoré sa nenachádzajú v zozname pása s nástrojmi , skúste nastaviť možnosť vybrať príkazy z pre všetky príkazy.

Odstránenie príkazu z panela s nástrojmi Rýchly prístup

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na príkaz, ktorý chcete odstrániť z panela s nástrojmi Rýchly prístup, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť z panela s nástrojmi Rýchly prístup.

Zmena poradia príkazov na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel s nástrojmi Rýchly prístup a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. V časti Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na príkaz, ktorý chcete presunúť, a potom kliknite na šípku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Zoskupenie príkazov pridaním oddeľovača medzi príkazy

Príkazy môžete zoskupiť pomocou oddeľovača a rozdeliť tak panel s nástrojmi Rýchly prístup na viac častí.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel s nástrojmi Rýchly prístup a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. V zozname Vybrať príkazy z kliknite na položku Obľúbené karty.

 3. Kliknite na položku <Oddeľovač> a potom na položku Pridať.

 4. Oddeľovač umiestnite na požadované miesto kliknutím na šípku Premiestniť nahor alebo Premiestniť nadol.

Presunutie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi Rýchly prístup sa môže nachádzať na jednom z dvoch umiestnení:

 • Ľavý horný roh, v záhlaví okna. (predvolené umiestnenie)

Panel s nástrojmi Rýchly prístup zobrazený nad pásom s nástrojmi

 • Pod pásom s nástrojmi.

Panel s nástrojmi Rýchly prístup zobrazený pod pásom s nástrojmi.

Ak nechcete, aby sa panel s nástrojmi Rýchly prístup zobrazoval v aktuálnom umiestnení, môžete ho premiestniť do iného umiestnenia. Ak zistíte, že predvolené umiestnenie vedľa ikony programu je príliš ďaleko od vášho pracovného priestoru, panel s nástrojmi, môžete ho presunúť bližšie k vášmu pracovnému priestoru. Umiestnenie pod pásom s nástrojmi zasahuje do pracovného priestoru. Ak chcete maximalizovať pracovný priestor, možno by ste mali panel s nástrojmi Rýchly prístup ponechať v predvolenom umiestnení.

 1. Kliknite na položku Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup (na pravej strane nástrojmi Rýchly prístup).

 2. V zozname kliknite na položku Zobraziť pod pásom s nástrojmi alebo Zobraziť nad pásom s nástrojmi.

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup použitím príkazu Možnosti

Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup je možné pridávať, odstraňovať príkazy alebo meniť ich poradie pomocou príkazu Možnosti

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 4. Vykonajte požadované zmeny.

Obnovenie predvolených nastavení panela s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel s nástrojmi Rýchly prístup a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. V okne Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na položku Obnoviť predvolené hodnoty a potom na položku Obnoviť iba panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Export prispôsobeného panela s nástrojmi Rýchly prístup

Vykonané úpravy pása s nástrojmi a panela s nástrojmi Rýchly prístup môžete exportovať do súboru, ktorý môže následne importovať a využívať váš spolupracovník alebo vy sami v inom počítači.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 4. Kliknite na položku Importovať alebo exportovať a potom na položku Exportovať všetky prispôsobenia.

Ďalšie informácie o prispôsobení pása s nástrojmi nájdete v téme Prispôsobenie pása s nástrojmi v balíku Office.

Import prispôsobeného panela s nástrojmi Rýchly prístup

Súbory s prispôsobením môžete importovať a ich použitím nahradiť aktuálne rozloženie pása s nástrojmi a panel s nástrojmi Rýchly prístup. Vďaka možnosti importu prispôsobení môžete upraviť všetky programy balíka Microsoft Office tak, aby sa v každom z počítačov vašich spolupracovníkov zobrazovali rovnako.

Dôležité: Pri importe súboru prispôsobení pása s nástrojmi sa stratia všetky pôvodné prispôsobenia pása a panela s nástrojmi Rýchly prístup. Ak chcete pôvodné prispôsobenia vrátiť, mali by ste ich pred importovaním nových prispôsobení najskôr exportovať.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 4. Kliknite na položku Importovať alebo exportovať a potom na položku Importovať súbor prispôsobenia.

Ďalšie informácie o prispôsobení pása s nástrojmi nájdete v téme Prispôsobenie pása s nástrojmi v balíku Office.

Prečo sa mi zobrazuje zelená guľa?

Zelená guľa sa zobrazuje vtedy, ak ste po prispôsobení pása s nástrojmi pridali na panel s nástrojmi Rýchly prístup vlastnú skupinu alebo príkaz, ale nepriradili ste danej skupine alebo príkazu ikonu.

Táto ikona sa použije v nasledovných prípadoch:

 • Pridanie vlastnej skupiny na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 • Pomoc pri rozlišovaní medzi vlastným prispôsobeným pásom s nástrojmi a predvoleným pásom s nástrojmi.

Pridanie ikony zastupujúcej vlastnú skupinu alebo príkaz

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 4. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na vlastnú skupinu alebo príkaz, ktorý ste pridali.

 5. Kliknite na položku Premenovať a potom v zozname Symbol kliknite na ikonu.

 6. V dialógovom okne Premenovať kliknite na tlačidlo OK.

 7. Ak chcete zobraziť a uložiť vykonané prispôsobenia, kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o prispôsobení pása s nástrojmi nájdete v téme Prispôsobenie pása s nástrojmi v balíku Office.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×