Prispôsobenie pása s nástrojmi v balíku Office

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Čo môžete prispôsobiť: môžete prispôsobiť pás s nástrojmi na usporiadanie kariet a príkazov v poradí požiadaviek, skryť alebo odkryť pás s nástrojmi a skryť príkazy, ktoré používate menej často. Môžete tiež export alebo import prispôsobeného pása s nástrojmi.

Obrázok zobrazujúci časti pás s nástrojmi: karty, príkazy, skupiny príkazov

Čo nie je možné prispôsobiť: sa nedá zmenšiť veľkosť pás s nástrojmi alebo veľkosť písma alebo ikony na páse s nástrojmi. Ak to chcete urobiť jedine zmeniť rozlíšenie obrazovky, ktoré chcete zmeniť veľkosť všetkých položiek na stránke.

Pri prispôsobovaní pás s nástrojmi: prispôsobení možno použiť len na program balíka Office, v ktorom práve pracujete v čase. Napríklad, ak si prispôsobiť pás s nástrojmi v programe Word, tieto zmeny nebude zobrazovať v programe Excel. Ak chcete podobné prispôsobenia v iných aplikácií balíka Office, budete musieť otvoriť každú z týchto aplikácií, aby tie isté zmeny.

Tip: Nie je možné zmeniť farbu pás s nástrojmi alebo jeho ikony, ale môžete zmeniť farebnú schému, ktorá Office použije v celej. Ďalšie informácie v téme Zmena motív balíka Office.

Ak chcete skryť pás s nástrojmi:

 1. Otvorte aplikáciu, ktorú chcete skryť pás s nástrojmi, ako je napríklad Word alebo Excel.

 2. V pravom hornom rohu aplikácie vyberte položku ^.

  Vyberte položku ^ Skryť pás s nástrojmi.

Ak chcete zobraziť pás s nástrojmi:

 1. Stlačte kláves tab, napríklad domov.

 2. Keď pás s nástrojmi rozširuje v pravom hornom rohu, vyberte položku Tlačidlo Zrušiť pripnutie v balíku Office 2016 pripnutie na páse s nástrojmi v hornej časti tak, aby zostala tam.

  V pravom hornom rohu obrazovky, vyberte položku Pripnúť na pás s nástrojmi na stránku pripnite zostáva tam.

Ak používate režim čítania, stlačením klávesu Esc Zobraziť pás s nástrojmi.

Karty na pás s nástrojmi sú domov, vložiť, návrh, atď. Napríklad obrázok nižšie znázorňuje karty vo Worde.

Obrázok karty na páse s nástrojmi programu Word.

Môžete pridať vlastné karty alebo premenovanie a Zmena poradia predvolených kartách, ktoré sú zabudované do balíka Office. Vlastné kariet v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi majú (vlastné) za názov, ale slovo (vlastné) sa nezobrazí na páse s nástrojmi.

Otvorte okno "Prispôsobiť pás s nástrojmi"

Pracovať s pás s nástrojmi, musíte prejsť na prispôsobenie pása s nástrojmi. Tu je, ako to urobíte.

 1. Otvorte aplikáciu, ktorú chcete prispôsobiť pás s nástrojmi, ako je napríklad Word alebo Excel.

 2. Umiestnite ukazovateľ myši na ľubovoľné prázdne miesto na páse s nástrojmi a potom kliknite pravým tlačidlom myši.

  Umiestnite kurzor myši na ľubovoľné prázdne miesto na páse s nástrojmi a kliknite pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 3. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

Teraz ste pripravení na vykonanie nižšie uvedených krokov na prispôsobiť pás s nástrojmi.

Zmena poradia predvolených alebo vlastných kariet

Môžete zmeniť poradie domov, vložiť kresliť, návrh a ďalších kariet. Nie je možné zmeniť umiestnenie na kartu súbor .

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na kartu, ktorú chcete premiestniť.

  Zvýraznite kartu, ktorú chcete premiestniť, a potom pomocou nahor a nadol šípky na zmenu umiestnenia.

 2. Klikajte na šípky Premiestniť nahor alebo Premiestniť nadol, kým nedosiahnete požadované poradie.

 3. Ak chcete zobraziť a uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie vlastnej karty

Vlastnú kartu a skupinu môžete pridať kliknutím na položku Nová karta. Príkazy je možné pridávať len do týchto vlastných skupín.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na položku Nová karta.

 2. Ak chcete zobraziť a uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK.

Premenovanie predvolenej alebo vlastnej karty

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na kartu, ktorú chcete premenovať.

 2. Kliknite na položku Premenovať a zadajte nový názov.

 3. Ak chcete zobraziť a uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK.

Skrytie predvolenej alebo vlastnej karty

Je možné Skryť vlastné aj predvolené karty. Však môžete len odstrániť vlastné karty. Nie je možné skryť na kartu súbor.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi zrušte začiarknutie políčka vedľa predvolenej alebo vlastnej karty, ktorú chcete skryť.

 2. Ak chcete zobraziť a uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie vlastnej karty

Skryť je možné vlastné aj predvolené karty, odstrániť je však možné len vlastné karty. Vlastné karty a skupiny majú za názvom výraz (Vlastné). Výraz (Vlastné) sa však nezobrazuje na páse s nástrojmi.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na kartu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 3. Ak chcete zobraziť a uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK.

Môžete pridať vlastné skupiny alebo premenovanie a Zmena poradia predvolených skupín, ktoré sú zabudované do balíka Office. Vlastné skupiny v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi majú (vlastné) za názov, ale slovo (vlastné) sa nezobrazí na páse s nástrojmi.

Zmena poradia predvolených a vlastných skupín

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na skupinu, ktorú chcete premiestniť.

 2. Klikajte na šípky Premiestniť nahor alebo Premiestniť nadol, kým nedosiahnete požadované poradie.

 3. Ak chcete zobraziť a uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie vlastnej skupiny na kartu

Vlastnú skupinu je možné pridať na vlastnú aj na predvolenú kartu.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na kartu, do ktorej chcete pridať skupinu.

 2. Kliknite na položku Nová skupina.

 3. Ak chcete položku Nová skupina (Vlastné) premenovať, kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu, kliknite na položku Premenovať a zadajte nový názov.

  Poznámka: Kliknutím na vlastnú skupinu a potom na tlačidlo Premenovať môžete pridať aj ikonu, ktorá bude túto vlastnú skupinu zastupovať. Po otvorení dialógového okna Symbol vyberte ikonu, ktorá bude skupinu zastupovať.

 4. Ak chcete skryť označenia príkazov pridaných do tejto vlastnej skupiny, kliknite na skupinu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Skryť označenia príkazov. Zopakovaním tohto postupu označenia znova zobrazíte.

 5. Ak chcete zobraziť a uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK.

Premenovanie predvolenej alebo vlastnej skupiny

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na kartu alebo skupinu, ktorú chcete premenovať.

 2. Kliknite na položku Premenovať a zadajte nový názov.

 3. Ak chcete zobraziť a uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie predvolenej alebo vlastnej skupiny

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na skupinu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 3. Ak chcete zobraziť a uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK.

Nahradenie predvolenej skupiny vlastnou skupinou

Zo vstavanej skupiny v balíku Microsoft Office nie je možné príkaz odstrániť. Môžete však vytvoriť vlastnú skupinu s príkazmi ako náhradu predvolenej skupiny.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na predvolenú kartu, do ktorej chcete pridať vlastnú skupinu.

 2. Kliknite na položku Nová skupina.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na novú skupinu a potom kliknite na položku Premenovať.

 4. Zadajte názov novej skupiny a vyberte ikonu, ktorá ju bude zastupovať, keď sa veľkosť pása s nástrojmi zmení.

 5. V zozname Vybrať príkazy z kliknite na položku Hlavné karty.

 6. Kliknite na znamienko plus (+) vedľa predvolenej karty obsahujúcej skupinu, ktorú chcete prispôsobiť.

 7. Kliknite na znamienko plus (+) vedľa predvolenej skupiny, ktorú chcete prispôsobiť.

 8. Kliknite na príkaz, ktorý chcete pridať do vlastnej skupiny, a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 9. Pravým tlačidlom myši kliknite na predvolenú skupinu a potom kliknite na položku Odstrániť.

Príkazy je možné pridávať len do vlastnej skupiny umiestnenej na predvolenej alebo novej vlastnej karte. Premenovanie je možné len v prípade príkazov pridaných do vlastných skupín.

Predvolené príkazy sú zobrazené sivým písmom. Nemožno ich premenovať, zmeniť ich ikony alebo meniť ich poradie.

Príkazy pridané do novej skupiny na predvolenej karte

Zmena poradia príkazov vo vlastných skupinách

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na príkaz, ktorý chcete premiestniť.

 2. Klikajte na šípky Premiestniť nahor alebo Premiestniť nadol, kým nedosiahnete požadované poradie.

 3. Ak chcete zobraziť a uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie príkazov do vlastnej skupiny

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na vlastnú skupinu, do ktorej chcete pridať príkaz.

 2. V zozname Pridať príkazy z kliknite na zoznam, z ktorého chcete pridať príkazy, napríklad Obľúbené príkazy alebo Všetky príkazy.

  Zoznam Vybrať príkazy z

 3. V zozname kliknite na požadovaný príkaz.

 4. Kliknite na položku Pridať.

 5. Ak chcete zobraziť a uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie príkazu z vlastnej skupiny

Odstraňovať je možné len príkazy z vlastnej skupiny.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na príkaz, ktorý chcete odstrániť.

 2. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 3. Ak chcete zobraziť a uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK.

Premenovanie príkazu pridaného do vlastnej skupiny

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na príkaz, ktorý chcete premenovať.

 2. Kliknite na položku Premenovať a zadajte nový názov.

 3. Ak chcete zobraziť a uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK.

Všetky karty môžete obnoviť do pôvodného stavu, alebo vyberte karty môžete obnoviť do pôvodného stavu. Keď obnovíte všetky karty na páse s nástrojmi, je tiež obnoviť panel s nástrojmi Rýchly prístup na zobrazenie iba predvolené príkazy.

Obnovenie pása s nástrojmi tieto kroky:

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi kliknite na položku Obnoviť.

 2. Kliknite na položku Obnoviť všetky prispôsobenia.

Obnoviť predvolené nastavenie vybratej karty

Pôvodné nastavenia je možné obnoviť len v predvolených kartách.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi vyberte predvolenú kartu, v ktorej chcete obnoviť predvolené nastavenia.

 2. Kliknite na položku Obnoviť a potom kliknite na položku Obnoviť iba vybratú kartu pásu s nástrojmi.

Pás s nástrojmi a prispôsobenia panela s nástrojmi Rýchly prístup do súboru, ktorý môže následne importovať a využívať váš spolupracovník alebo v inom počítači môžete zdieľať.

Krok 1: Export váš prispôsobeného pása s nástrojmi:

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi kliknite na položku Importovať alebo exportovať.

 2. Kliknite na položku Exportovať všetky prispôsobenia.

Krok 2: Import prispôsobeného pása s nástrojmi a panela s nástrojmi Rýchly prístup v počítači iné

Dôležité: Pri importe súboru prispôsobení pása s nástrojmi sa stratia všetky pôvodné prispôsobenia pása a panela s nástrojmi Rýchly prístup. Ak chcete pôvodné prispôsobenia vrátiť, mali by ste ich pred importovaním nových prispôsobení najskôr exportovať.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi kliknite na položku Importovať alebo exportovať.

 2. Kliknite na položku Importovať súbor prispôsobenia.

Súvisiace témy

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×