Prispôsobenie pása s nástrojmi

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pás s nástrojmi je možné prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašim požiadavkám. Môžete napríklad vytvoriť vlastné karty a skupiny, ktoré budú obsahovať často používané príkazy.

Dôležité : Prispôsobenie pása s nástrojmi zodpovedá tomu programu balíka Microsoft Office, v ktorom práve pracujete. Prispôsobenie sa neprenáša na pásy s nástrojmi v ostatných programoch balíka Office.

Pri predvolených kartách a skupinách vstavaných v balíku Microsoft Office 2010 môžete meniť názov aj poradie. Nemôžete však premenovať predvolené príkazy, zmeniť ikony priradené k týmto príkazom ani zmeniť ich poradie. Text predvolených príkazov sa zobrazuje sivou farbou.

Ak chcete do skupiny pridať príkazy, je potrebné pridať vlastnú skupinu do predvolenej alebo novej vlastnej karty. Vlastnú kartu alebo skupinu je možné identifikovať a odlíšiť od predvolenej karty alebo skupiny tak, že vlastné karty a skupiny majú v zozname Prispôsobenie pása s nástrojmi za názvom výraz (Vlastné). Výraz (Vlastné) sa však nezobrazuje na páse s nástrojmi.

príkazy, ktoré sú pridané do novej skupiny v predvolenú kartu

1. predvolenú kartu a skupinu, ktoré obsahuje príkazy, ktoré nie je možné zmeniť

2. vlastnej skupiny na predvolenú kartu, ktorá obsahuje nové príkazy pridané. Tieto nové príkazy je možné zmeniť.

Pri prispôsobovaní pása s nástrojmi postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Čo chcete urobiť?

Pozrieť si videá s informáciami o možnostiach prispôsobenia pása s nástrojmi

Prechod do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi

Práca s kartami

Pridanie vlastnej karty

Premenovanie predvolenej alebo vlastnej karty

Skrytie predvolenej alebo vlastnej karty

Zmena poradia predvolených alebo vlastných kariet

Odstránenie vlastnej karty

Práca so skupinami

Pridanie vlastnej skupiny na kartu

Premenovanie predvolenej alebo vlastnej skupiny

Zmena poradia predvolených a vlastných skupín

Odstránenie predvolenej alebo vlastnej skupiny

Nahradenie predvolenej skupiny vlastnou skupinou

Práca s príkazmi

Pridanie príkazov do vlastnej skupiny

Odstránenie príkazu z vlastnej skupiny

Premenovanie príkazu pridaného do vlastnej skupiny

Zmena poradia príkazov vo vlastných skupinách

Obnovenie pása s nástrojmi

Obnovenie predvolených nastavení pása s nástrojmi

Obnovenie vybratej karty

Exportovanie prispôsobeného pása s nástrojmi

Importovať prispôsobený pás s nástrojmi

Videá s informáciami o možnostiach prispôsobenia pása s nástrojmi

Sledovať séria videí, ktoré vám ukáže, ako prispôsobiť pás s nástrojmi v Video: Prispôsobenie pása s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Prechod do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

Do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi môžete prejsť aj tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú kartu pása s nástrojmi a potom kliknete na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Práca s kartami

Pridanie vlastnej karty

Vlastnú kartu a skupinu môžete pridať kliknutím na položku Nová karta. Príkazy je možné pridávať len do týchto vlastných skupín.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi časti Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na tlačidloNová karta.

Informácie o tom, ako prejsť do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi, sa nachádzajú v časti Prechod do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi.

 1. Ak chcete zobraziť a uložiť vykonané prispôsobenia, kliknite na položku OK.

Informácie o pridávaní príkazov do vlastnej skupiny sa nachádzajú v časti Pridanie príkazov do vlastnej skupiny.

Na začiatok stránky

Premenovanie predvolenej alebo vlastnej karty

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na kartu, ktorú chcete premenovať.

Informácie o tom, ako prejsť do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi, sa nachádzajú v časti Prechod do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi.

 1. Kliknite na položku Premenovať a zadajte nový názov.

 2. Ak chcete zobraziť a uložiť vykonané prispôsobenia, kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Skrytie predvolenej alebo vlastnej karty

Skryť je možné vlastné aj predvolené karty, odstrániť je však možné len vlastné karty.

V zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi majú vlastné karty a skupiny za názvom výraz (Vlastné). Výraz (Vlastné) sa však nezobrazuje na páse s nástrojmi.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi zrušte začiarknutie políčka vedľa predvolenej alebo vlastnej karty, ktorú chcete skryť.

  Informácie o tom, ako prejsť do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi, sa nachádzajú v časti Prechod do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi.

 2. Ak chcete zobraziť a uložiť vykonané prispôsobenia, kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Zmena poradia predvolených alebo vlastných kariet

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na kartu, ktorú chcete premiestniť.

  Informácie o tom, ako prejsť do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi, sa nachádzajú v časti Prechod do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi.

 2. Klikajte na šípky Premiestniť nahor alebo Premiestniť nadol, kým dosiahnete požadované poradie.

 3. Ak chcete zobraziť a uložiť vykonané prispôsobenia, kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Odstránenie vlastnej karty

Skryť je možné vlastné aj predvolené karty, odstrániť je však možné len vlastné karty.

V zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi majú vlastné karty a skupiny za názvom výraz (Vlastné). Výraz (Vlastné) sa však nezobrazuje na páse s nástrojmi.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na kartu, ktorú chcete odstrániť.

  Informácie o tom, ako prejsť do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi, sa nachádzajú v časti Prechod do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi.

 2. Kliknite na položku Odstrániť.

 3. Ak chcete zobraziť a uložiť vykonané prispôsobenia, kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Práca so skupinami

Pridanie vlastnej skupiny na kartu

Vlastnú skupinu je možné pridať na vlastnú aj na predvolenú kartu.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na kartu, do ktorej chcete pridať skupinu.

  Informácie o tom, ako prejsť do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi, sa nachádzajú v časti Prechod do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi.

 2. Kliknite na tlačidlo Nová skupina.

 3. Ak chcete položku Nová skupina (Vlastné) premenovať, kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu, kliknite na položku Premenovať a zadajte nový názov.

  Môžete tiež pridať ikonu ju bude zastupovať vlastnej skupiny kliknutím na vlastnú skupinu, a potom kliknete na položku premenovať. Ďalšie informácie o ikone slúži na téme Prečo sa zobrazuje zeleným slová banán na páse s nástrojmi?.

 4. Ak chcete skryť označenia príkazov pridaných do tejto vlastnej skupiny, kliknite na skupinu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Skryť označenia príkazov.

  Ak chcete zobraziť popisy príkazov vlastnej skupiny, ktoré ste predtým skryli, kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu a potom kliknite na položku Skryť označenia príkazov.

 5. Ak chcete zobraziť a uložiť vykonané prispôsobenia, kliknite na položku OK.

Informácie o pridávaní príkazov do vlastnej skupiny sa nachádzajú v časti Pridanie príkazov do vlastnej skupiny.

Na začiatok stránky

Premenovanie predvolenej alebo vlastnej skupiny

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na kartu alebo skupinu, ktorú chcete premenovať.

  Informácie o tom, ako prejsť do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi, sa nachádzajú v časti Prechod do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi.

 2. Kliknite na položku Premenovať a zadajte nový názov.

  Pri premenovaní vlastnej skupiny môžete kliknúť aj na ikonu, ktorá bude túto skupinu zastupovať, keď sa veľkosť pása s nástrojmi zmení.

 3. Ak chcete zobraziť a uložiť vykonané prispôsobenia, kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Zmena poradia predvolených a vlastných skupín

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na skupinu, ktorú chcete premiestniť.

  Informácie o tom, ako prejsť do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi, sa nachádzajú v časti Prechod do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi.

 2. Klikajte na šípky Premiestniť nahor alebo Premiestniť nadol, kým dosiahnete požadované poradie.

 3. Ak chcete zobraziť a uložiť vykonané prispôsobenia, kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Odstránenie predvolenej alebo vlastnej skupiny

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na skupinu, ktorú chcete odstrániť.

  Informácie o tom, ako prejsť do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi, sa nachádzajú v časti Prechod do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi.

 2. Kliknite na položku Odstrániť.

 3. Ak chcete zobraziť a uložiť vykonané prispôsobenia, kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Nahradenie predvolenej skupiny vlastnou skupinou

Z predvolenej skupiny vstavanej v balíku Microsoft Office nie je možné odstrániť príkaz. Môžete však vytvoriť vlastnú skupinu s príkazmi ako náhradu predvolenej skupiny.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na predvolenú kartu, do ktorej chcete pridať vlastnú skupinu.

  Informácie o tom, ako prejsť do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi, sa nachádzajú v časti Prechod do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi.

 2. Kliknite na tlačidlo Nová skupina.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na novú skupinu a potom kliknite na položku Premenovať.

 4. Zadajte názov novej skupiny a vyberte ikonu, ktorá ju bude zastupovať, keď sa veľkosť pása s nástrojmi zmení.

 5. V zozname Vybrať príkazy z kliknite na položku Hlavné karty.

 6. Kliknite na znamienko plus (+) vedľa predvolenej karty obsahujúcej skupinu, ktorú chcete prispôsobiť.

 7. Kliknite na znamienko plus (+) vedľa predvolenej skupiny, ktorú chcete prispôsobiť.

 8. Kliknite na príkaz, ktorý chcete pridať do vlastnej skupiny, a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

Poznámka :  Nie je potrebné pridávať všetky príkazy, môžete pridať len tie, ktoré potrebujete.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na predvolenú skupinu a potom kliknite na položku Odstrániť.

Predvolenú skupinu je možné vrátiť naspäť obnovením pása s nástrojmi. Ak však plánujete prispôsobenia na páse s nástrojmi znova používať, mali by ste ich najprv exportovať.

Na začiatok stránky

Práca s príkazmi

Príkazy je možné pridávať len do vlastnej skupiny umiestnenej na vlastnej alebo predvolenej karte. Do predvolenej skupiny nie je možné pridávať príkazy. Premenovanie je možné tiež len v prípade príkazov pridaných do vlastných skupín. Informácie o aktualizácii predvolenej skupiny sa nachádzajú v časti Nahradenie predvolenej skupiny vlastnou skupinou.

Pridanie príkazov do vlastnej skupiny

Poznámka : V zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi majú vlastné karty a skupiny za názvom výraz (Vlastné). Výraz (Vlastné) sa však nezobrazuje na páse s nástrojmi.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na vlastnú skupinu, ku ktorej chcete pridať príkaz.

  Informácie o tom, ako prejsť do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi, sa nachádzajú v časti Prechod do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi.

 2. V zozname Vybrať príkazy z kliknite na zoznam, ktorý chcete pridať príkazy z, napríklad Obľúbené príkazy alebo Všetky príkazy.

  Zoznam Vybrať príkazy z

 3. V zozname kliknite na požadovaný príkaz.

 4. Kliknite na položku Pridať.

 5. Ak chcete zobraziť a uložiť vykonané prispôsobenia, kliknite na položku OK.

Môžete tiež premenovanie príkazu a pridať ikonu ju bude zastupovať príkazu kliknutím na príkaz a potom na položku premenovať. Ďalšie informácie o tom, čo ikonu používa, pozrite si tému Prečo sa zobrazuje zeleným slová banán na páse s nástrojmi?.

Na začiatok stránky

Odstránenie príkazu z vlastnej skupiny

Odstraňovať je možné len príkazy z vlastnej skupiny.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na príkaz, ktorý chcete odstrániť.

  Informácie o tom, ako prejsť do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi, sa nachádzajú v časti Prechod do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi.

 2. Kliknite na položku Odstrániť.

 3. Ak chcete zobraziť a uložiť vykonané prispôsobenia, kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Premenovanie príkazu pridaného do vlastnej skupiny

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na príkaz, ktorý chcete premenovať.

  Informácie o tom, ako prejsť do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi, sa nachádzajú v časti Prechod do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi.

 2. Kliknite na položku Premenovať a zadajte nový názov.

  Pri premenovaní príkazu pridaného do vlastnej skupiny môžete kliknúť aj na ikonu, ktorá bude tento príkaz zastupovať.

 3. Ak chcete zobraziť a uložiť vykonané prispôsobenia, kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Zmena poradia príkazov vo vlastných skupinách

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na príkaz, ktorý chcete premiestniť.

  Informácie o tom, ako prejsť do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi, sa nachádzajú v časti Prechod do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi.

 2. Klikajte na šípky Premiestniť nahor alebo Premiestniť nadol, kým dosiahnete požadované poradie.

 3. Ak chcete zobraziť a uložiť vykonané prispôsobenia, kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Obnovenie pása s nástrojmi

Pri obnove do pôvodného stavu sa môžete rozhodnúť pre obnovu všetkých kariet pása s nástrojmi alebo len vybratých kariet. Keď obnovujete všetky karty pása s nástrojmi, môžete obnoviť aj panel s nástrojmi Rýchly prístup, aby sa na ňom zobrazovali len predvolené príkazy.

Obnovenie predvolených nastavení pása s nástrojmi

Dôležité : Kliknutím na položku Obnoviť všetky prispôsobenia obnovíte predvolené nastavenia pása aj panela s nástrojmi Rýchly prístup.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi kliknite na položku Obnoviť.

  Informácie o tom, ako prejsť do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi, sa nachádzajú v časti Prechod do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi.

 2. Kliknite na položku Obnoviť všetky prispôsobenia.

Na začiatok stránky

Obnovenie vybratej karty

Pôvodné nastavenia je možné obnoviť len v predvolených kartách.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi vyberte predvolenú kartu, v ktorej chcete obnoviť predvolené nastavenia.

  Informácie o tom, ako prejsť do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi, sa nachádzajú v časti Prechod do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi.

 2. Kliknite na tlačidlo Obnoviť a potom kliknite na položku Obnoviť iba vybratú kartu pásu s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Exportovanie prispôsobeného pása s nástrojmi

Vykonané úpravy pása s nástrojmi a panela s nástrojmi Rýchly prístup do súboru, ktorý môže následne importovať a využívať váš spolupracovník alebo vy sami v inom počítači.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi kliknite na položku Importovať alebo exportovať.

  Informácie o tom, ako prejsť do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi, sa nachádzajú v časti Prechod do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi.

 2. Kliknite na položku Exportovať všetky prispôsobenia.

Na začiatok stránky

Importovanie prispôsobeného pása s nástrojmi

Súbory s prispôsobením môžete importovať a ich použitím nahradiť aktuálne rozloženie pása s nástrojmi a panel s nástrojmi Rýchly prístup. Vďaka možnosti importu prispôsobení môžete upraviť všetky programy balíka Microsoft Office tak, aby sa v každom z počítačov vašich spolupracovníkov zobrazovali rovnako.

Dôležité : Pri importe súboru prispôsobení pása s nástrojmi sa stratia všetky pôvodné prispôsobenia pása a panela s nástrojmi Rýchly prístup. Ak chcete pôvodné prispôsobenia ponechať s možnosťou neskoršieho obnovenia, mali by ste ich pred importovaním nových prispôsobení najskôr exportovať.

 1. V okne Prispôsobenie pása s nástrojmi kliknite na položku Importovať alebo exportovať.

  Informácie o tom, ako prejsť do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi, sa nachádzajú v časti Prechod do okna Prispôsobenie pása s nástrojmi.

 2. Kliknite na položku Importovať súbor prispôsobenia.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×