Prispôsobenie medzier v texte a zlomov riadkov v šablóne formulára obsahujúcej text s východoázijskými znakmi a latinkou

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak navrhujete šablónu formulára obsahujúcu text s východoázijskými znakmi a latinkou a chcete pomocou nastavenia medzier medzi oboma typmi textu zlepšiť vzhľad šablóny, môžete svoju šablónu formulára nakonfigurovať na automatické prispôsobovanie medzier medzi týmito dvoma typmi textu. Taktiež môžete šablónu formulára nakonfigurovať tak, aby sa vo formulároch založených na šablóne formulára zlomy riadkov pre východoázijský text vyskytovali v konkrétnom riadku textu so znakmi s plnou alebo polovičnou šírkou alebo pre ľubovoľný riadok textu.

Obsah článku

Skôr než začnete

Konfigurácia programov Microsoft Office na používanie iného jazyka

Konfigurácia medzier v texte východoázijské jazyky a latinka textu

Konfigurácia zlomov riadkov v textoch vo východoázijských jazykoch

Skôr ako začnete

Ak chcete v šablónach formulárov obsahujúcich východoázijský text alebo latinku nakonfigurovať medzery v texte a zlomy riadkov, musíte nainštalovať balík Microsoft Office Language Pack 2007 pre daný východoázijský jazyk, ktorý obsahuje slovník a nástroje korektúry pre tento jazyk.

Na začiatok stránky

Konfigurácia programov balíka Microsoft Office na používanie iného jazyka

Ak chcete v programe balíka Microsoft Office používať východoázijský jazyk, najskôr musíte nainštalovať jazykový balík a následne svoje programy balíka Microsoft Office nakonfigurovať tak, aby prijímali a zobrazovali východoázijský text a tiež používali nástroje korektúry pre tento jazyk. Táto procedúra predpokladá, že máte príslušný jazykový balík už nainštalovaný.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položky Všetky programy, Microsoft Office a Nástroje balíka Microsoft Office a kliknite na položku Microsoft Office 2007 Nastavenie jazyka.

 2. Kliknite na kartu Jazyky úprav.

 3. V zozname dostupné jazyky úprav kliknite na jazyk, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na položku Pridať.

 4. V zozname Primárny jazyk úprav kliknite na primárny jazyk, ktorý chcete pri navrhovaní šablóny formulára používať.

  Poznámka: Ak je jazyk nastavený ako primárny jazyk úprav, nemôžete ho odstrániť zo zoznamu Povolené jazyky úprav. Pred odstránením primárneho jazyka úprav musíte najprv v zozname Primárny jazyk úprav vybrať iný jazyk.

Na začiatok stránky

Konfigurácia medzier v texte obsahujúcom východoázijské znaky a latinku

Ak chcete túto procedúru dokončiť, musíte najskôr na svojom počítači nainštalovať a nakonfigurovať jazykový balík. Príkaz Ázijská typografia sa v ponuke Formát zobrazí iba po nainštalovaní a nakonfigurovaní jazykového balíka pre určitý východoázijský jazyk alebo latinku.

 1. Kurzor umiestnite medzi text obsahujúci východoázijské znaky a text v latinke, pre ktoré chcete medzery prispôsobiť.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Ázijská typografia.

 3. Ak chcete zdokonaliť vzhľad formulárov založených na šablóne formulára automatickým pridaním dodatočných medzier medzi východoázijský text a text v latinke, začiarknite políčko Automaticky upraviť medzery medzi ázijským textom a textom v latinke.

 4. Ak chcete zdokonaliť vzhľad formulárov založených na šablóne formulára automatickým pridaním dodatočných medzier medzi východoázijský text a text v latinke a čísla, začiarknite políčko Automaticky upraviť medzery medzi ázijským textom a číslami.

Na začiatok stránky

Konfigurácia zlomov riadkov v texte obsahujúcom východoázijské znaky

Ak chcete túto procedúru dokončiť, musíte najskôr na svojom počítači nainštalovať a nakonfigurovať jazykový balík. Príkaz Ázijská typografia sa v ponuke Formát zobrazí iba po nainštalovaní a nakonfigurovaní jazykového balíka.

Po nainštalovaní a nakonfigurovaní jazykového balíka môžete šablónu formulára nakonfigurovať tak, aby sa zlom riadka vyskytoval vo formulári na mieste, kde sa konkrétny riadok začína, alebo končí znakom s plnou alebo polovičnou šírkou. Šablónu formulára je možné nakonfigurovať aj tak, aby sa zlom riadka vyskytoval v ľubovoľnom riadku vo formulári, ktorý sa začína, alebo končí znakom s plnou alebo polovičnou šírkou.

Konfigurácia zlomu riadka pre konkrétny riadok v šablóne formulára

 1. Kurzor umiestnite v texte na miesto, v ktorom chcete použiť zlom riadka.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Ázijská typografia.

 3. Na pracovnej table Ázijská typografia v časti Zlom riadka vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete povoliť zlom riadka v japonskom alebo kórejskom slove, ktoré sa začína znakom s normálnou šírkou, kliknite na položku Normálne,

  • ak chcete povoliť zlom riadka v japonskom slove, ktoré sa končí znakom s normálnou šírkou, kliknite na položku Normálne. Zlom riadka nie je možné nakonfigurovať v kórejskom slove, ktoré sa končí znakom s normálnou šírkou,

  • ak chcete povoliť zlom riadka v japonskom alebo kórejskom slove, ktoré sa končí znakom s normálnou šírkou, kliknite na položku Normálne,

  • ak chcete povoliť zlom riadka v japonskom slove, ktoré sa začína, alebo končí znakom s normálnou alebo polovičnou šírkou, kliknite na položku Presne. Zlom riadka nie je možné nakonfigurovať v kórejskom slove, ktoré sa končí znakom s polovičnou šírkou.

Konfigurácia zlomov riadkov pre všetky riadky v šablóne formulára

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

  Tip: Dialógové okno Možnosti zobrazíte aj kliknutím na položku Možnosti na pracovnej table Ázijská typografia.

 2. V dialógovom okne Možnosti kliknite na kartu Návrh.

 3. V časti Zlom riadka v ázijskej typografii vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vložiť zlom do ľubovoľného riadka v japonskom alebo kórejskom slove, ktoré sa začína znakom s normálnou šírkou, kliknite na položku Normálne,.

  • ak chcete vložiť zlom riadka v japonskom slove, ktoré sa končí znakom s normálnou šírkou, kliknite na položku Normálne. Šablónu formulára nie je možné nakonfigurovať tak, aby bol povolený zlom riadka v kórejskom slove, ktoré sa končí znakom s normálnou šírkou,

  • ak chcete vložiť zlom riadka v japonskom alebo kórejskom slove, ktoré sa končí znakom s normálnou šírkou, kliknite na položku Normálne,

  • ak chcete vložiť zlom riadka po ľubovoľnom japonskom slove, ktoré sa začína znakom s normálnou alebo polovičnou šírkou, kliknite na položku Presne. Šablónu formulára nie je možné nakonfigurovať tak, aby bol povolený zlom riadka v kórejskom slove, ktoré sa končí znakom s polovičnou šírkou.

 4. Kliknite na položku Nastaviť ako predvolené pre nové formuláre.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×