Prispôsobenie lokality centra schôdzí

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Potrebujete pridať do lokality centra schôdzí nové zoznamy alebo knižnice, ako sú napríklad obchodní partneri alebo fotky produktu? Alebo chcete zmeniť spôsob, akým je lokalita centra schôdzí usporiadaná? Lokalitu Centrum schôdzí je možné prispôsobiť mnohými spôsobmi a zvýšiť tak produktivitu schôdzí.

Ak chcete zmeniť vzhľad lokality centra schôdzí alebo pridať či odstrániť zoznamy z knižnice, je potrebné mať povolenia na jej návrh. Ďalšie informácie vám poskytne vlastník lokality alebo správca.

Poznámka : Zoznamy a knižnice sú na lokalite Centrum schôdzí súčasťou webových častí, ktoré sú v programe Windows SharePoint Services 3.0 stavebnými prvkami stránky webových častí. Väčšina tém Pomocníka o webových častiach a stránkach webových častí sa vzťahuje aj na lokalitu Centrum schôdzí.

Čo chcete urobiť?

Pridanie bežne používaného zoznamu alebo knižnice lokality centra schôdzí

Pridanie ľubovoľného zoznamu alebo knižnice lokality centra schôdzí

Odstránenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice na lokalite centra schôdzí

Obnovenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice na lokalite centra schôdzí

Odstránenie zoznamu alebo knižnice z lokality centra schôdzí

Zmena rozloženia lokality centra schôdzí

Zmena nastavenia lokality centra schôdzí

Zdieľanie položiek zoznamov alebo knižníc pre viaceré alebo opakované schôdze

Pridanie bežné používaného zoznamu alebo knižnice na lokalitu centra schôdzí

Lokalita Centrum schôdzí je vytvorená pomocou špeciálnych typov webových stránok, ktoré sa nazývajú stránky webových častí. Bežne používané zoznamy a knižnice sa zobrazia na pracovnej table Pridať webové časti, pomocou ktorej možno tieto zoznamy rýchlo pridávať s ich predvoleným nastavením na lokalitu centra schôdzí.

Ak chcete zobraziť všetky zoznamy a knižnice alebo na prácu s vlastné zoznamy, v téme Pridanie ľubovoľného zoznamu alebo knižnice lokality centra schôdzí.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 2. Na pracovnej table Pridať webové časti v časti Webové časti vyberte typ zoznamu alebo knižnice, ktorú chcete pridať.

 3. V spodnej časti pracovnej tably Pridať webové časti v zozname Pridať do kliknite na miesto, kde sa má príslušný zoznam alebo knižnica na lokalite centra schôdzí umiestniť. Môžete napríklad uložiť zoznam do pravého stĺpca.

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Opakovaním druhého až štvrtého kroku pridajte na lokalitu centra schôdzí ďalšie zoznamy alebo knižnice.

 6. V pravej hornej časti stránky webovej časti kliknite na položku Skončiť režim úprav.

Tip : Ak chcete, môžete položky z pracovnej tably Pridať webové časti pretiahnuť na stránku myšou.

Na začiatok stránky

Pridanie ľubovoľného zoznamu alebo knižnice na lokalitu centra schôdzí

Použite tento postup na výber zo všetkých dostupných zoznamov alebo knižníc, vrátane vlastných zoznamov, alebo na zadanie názvu, popisu a niektorých nastavení zoznamov alebo knižníc po ich vytvorení.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 2. V spodnej časti pracovnej tably Pridať webové časti kliknite na príkaz Zobraziť všetky zoznamy.

 3. Kliknite na zoznam alebo knižnicu, ktorú chcete pridať na lokalitu centra schôdzí.

 4. Zadajte názov, popis a požadované nastavenie. Nastavenie pre rôzne zoznamy alebo knižnice sa môže odlišovať.

 5. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť. Po vytvorení prieskumu sa zobrazí výzva na zadanie otázok prieskumu. Klikajte na tlačidlo Ďalej kým akciu nedokončíte.

 6. Ak sa chcete vrátiť na lokalitu centra schôdzí, kliknite na jej názov v hornej časti pre navigáciu.

Na začiatok stránky

Odstránenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice z lokality centra schôdzí

Zobrazenie zoznamu alebo knižnice je možné z lokality centra schôdzí odstrániť, takže sa už na lokalite nebude zobrazovať. Týmto postupom sa odstráni webová časť, ktorá obsahuje zoznam alebo knižnicu, ale samotný zoznam alebo knižnica (alebo ich obsah) sa v skutočnosti neodstráni. Zoznam alebo knižnicu je možné neskôr obnoviť.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 2. Na stránke webových častí, kliknite na šípku vedľa názvu zoznamu alebo knižnice, ktoré chcete odstrániť zo zobrazenia. Ponuka webovej časti

 3. V zobrazenej položke Ponuka webovej časti kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 4. Ak sa zobrazí hlásenie o odstránení webovej časti, kliknite na tlačidlo OK.

 5. V pravej hornej časti stránky webovej časti kliknite na položku Skončiť režim úprav.

Na začiatok stránky

Obnovenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice na lokalite centra schôdzí

Týmto postupom sa na lokalite Centrum schôdzí obnoví zobrazenie zoznamu alebo knižnice a ich obsah, ak sa odstránila webová časť, ktorá obsahovala zoznam alebo knižnicu.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 2. V oblasti rozloženia stránky webovej časti, v sekcii alebo zóne stránky, kde sa má obnoviť zoznam alebo knižnica – vľavo, v strede alebo vpravo – kliknite na položku Pridať webovú časť.

  Webová časť v režime návrhu

 3. V dialógovom okne Pridať webové časti začiarknite v časti Zoznamy a knižnice políčko zoznamu alebo knižnice, ktorá sa má na lokalite opäť zobraziť.

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. V pravej hornej časti stránky webovej časti kliknite na položku Skončiť režim úprav.

Na začiatok stránky

Odstránenie zoznamu alebo knižnice z lokality centra schôdzí

Týmto postupom sa odstráni zoznam alebo knižnica a ich obsah z lokality centra schôdzí. Neskôr je síce možné vytvoriť nový zoznam alebo knižnicu rovnakého typu, ale obsah pôvodného zoznamu alebo knižnice už nebude k dispozícii.

 1. Otvorte stránku, ktorá obsahuje zoznam alebo knižnicu a kliknutím na názov zoznamu alebo knižnice ich otvorte.

  Ak je už zoznam alebo knižnica otvorená, prejdite na druhý krok.

 2. Kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Nastavenie zoznamu alebo na nastavenie typu knižnice, ktorá sa odstraňuje. Napríklad v knižnici dokumentov kliknite na ponuku Nastavenie knižnice dokumentov.

 3. V časti Povolenia a správa kliknite na položku Odstránenie zoznamu alebo Odstrániť tento typ knižnice, napríklad Odstrániť túto knižnicu dokumentov.

 4. Ak sa chcete vrátiť na lokalitu centra schôdzí, kliknite na jej názov v hornej časti pre navigáciu.

Na začiatok stránky

Zmena rozloženia lokality centra schôdzí

V režime úpravy je možné zmeniť usporiadanie zoznamov a knižníc ich pretiahnutím do inej oblasti alebo zóny stránky webovej časti.

Je možné tiež zmeniť vzhľad a správanie určitých webových častí, napríklad či používatelia môžu zmeniť ich veľkosť alebo či majú byť orámované.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 2. Nastavte kurzor na stránke webovej časti na názov zoznamu alebo knižnice a počkajte, kým sa nezmení na štvorstrannú šípku.

 3. Kliknite na názov zoznamu alebo knižnice a pretiahnutím myšou zmeňte ich umiestnenie v rozložení.

 4. Môžete zmeniť vzhľad a rozloženie, alebo vykonať iné zmeny na spresnenie do zoznamu alebo knižnice, kliknite na šípku napravo od zoznamu názov alebo názov knižnice na zobrazenie Ponuka webovej časti Ponuka webovej časti .

 5. Kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

 6. Na pracovnej table Zobrazenia zoznamu vykonajte požadované zmeny.

 7. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Kliknutím na tlačidlo Použiť zobrazte jednotlivé zmeny. Po skončení kliknite v pravej hornej časti stránky webovej časti na položku Skončiť režim úprav.

  • Kliknutím na tlačidlo OK prijmite všetky zmeny a vráťte sa na lokalitu centra schôdzí.

Na začiatok stránky

Zmena nastavenia lokality centra schôdzí

Ak máte povolenia na vykonanie zmien v nastavení lokality, ak ste organizátor schôdze alebo ak ste do lokality pridaný ako vlastník, môžete na lokalite centra schôdzí zmeniť nastavenie. Môžete napríklad zmeniť motív lokality alebo zadať šablóny, ktoré sa majú použiť pre knižnicu dokumentov. Postup je podobný ako pri zmene nastavenia ktorejkoľvek lokality.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla , kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Poznámka : Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré chcete zobraziť.

 1. Zmeňte alebo zobrazte požadované nastavenie.

 2. V závislosti na konkrétnom upravovanom nastavení sa môžu zobraziť tlačidlá OK, Použiť alebo Dokončiť, na ktoré po skončení kliknite.

 3. Ak sa chcete vrátiť na lokalitu centra schôdzí, kliknite na jej názov v hornej časti pre navigáciu.

  Poznámky : 

  • Ak ste schôdzu nastavili z e-mailového programu, nie je možné zmeniť dátum, čas ani miesto schôdze z lokality Centrum schôdzí. Musíte použiť aplikáciu, ktorá sa použila na naplánovanie schôdze.

  • Správca mohol zadať ďalšie obmedzenia pre zmeny, ktoré môžete vykonať. Ďalšie informácie poskytne správca.

Na začiatok stránky

Zdieľanie položiek zoznamov alebo knižníc pre viaceré alebo opakované schôdze

Tento postup sa používa pre lokalitu centra schôdzí pre sériu schôdzí – pre opakovanú schôdzu alebo pre viacero súvisiacich schôdzí, ktoré nie sú súčasťou rovnakej opakovanej série schôdzí.

Porovnanie zoznamov jednej schôdze a všetkých schôdzí

1. Pre tento termín schôdze sa zobrazuje domovská stránka a jedna ďalšia stránka.

2. Pre tento termín sa zobrazuje len domovská stránka.

3. Webová časť úloh sa zobrazuje na domovskej stránke oboch termínov schôdzí, ale položky zoznamu alebo knižnice sú pre každý termín špecifické.

Zoznamy a knižnice, ktoré už sú na domovskej stránke lokality centra schôdzí a ktorékoľvek iné zoznamy a knižnice, ktoré boli pridané na domovskú stránku sa zobrazujú pre každú schôdzu.

Podľa predvoleného nastavenia sú položky, ktoré boli pridané do zoznamu alebo knižnice, zobrazené len v prípade, že sa zobrazujú tie schôdze, do ktorých boli pridané položky. Ak chcete zobraziť položky pre všetky schôdze, nasledovným postupom môžete zoznamu alebo knižnici povoliť zdieľanie položiek medzi všetkými schôdzami.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla , kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Poznámka : Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré chcete zobraziť.

 1. V časti Správa lokality kliknite na položku Knižnice a zoznamy lokality.

 2. Kliknite na prepojenie Prispôsobiť zoznam alebo knižnicu požadovaného zoznamu alebo knižnice, ktoré chcete zdieľať vo všetkých schôdzach.

 3. V časti Všeobecné nastavenia kliknite na položku Rozšírené nastavenia.

 4. Vedľa položky Zdieľať položky zoznamu pre všetky schôdze (položky v radoch) kliknite na možnosť Áno. V niektorých prípadoch je potrebné posunúť obsah zobrazovaný na obrazovke, aby sa táto možnosť zobrazila.

Poznámka : Na organizovanie obsahu je možné na lokalitu centra schôdzí pridať stránky. Pri pridávaní stránky sa rozhoduje, či sa má nová stránka zobraziť pre všetky schôdze, alebo len pre aktuálne vybratú schôdzu. Spravovaním nastavenia stránky môžete zmeniť spôsob jej zobrazenia.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×