Prispôsobenie klávesových skratiek

Klávesové skratky môžete prispôsobiť priradením klávesových skratiek k príkazom, makrám, písmam, štýlom alebo často používaným symbolom. Klávesové skratky môžete tiež odstrániť.

Použitie klávesnice bez myši na priradenie alebo odstránenie klávesovej skratky

 1. Ak je to potrebné, stlačením klávesov ALT+S, M otvorte dialógové okno Možnosti programu Word a stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 2. Stláčajte kláves TAB opakovane, kým nie je vybraná položka Prispôsobiť, a potom stlačte kláves ENTER.

 3. V poli Kategórie stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR vyberte kategóriu, ktorá obsahuje príkaz alebo inú položku, ku ktorej chcete priradiť klávesovú skratku alebo pre ktorú chcete zrušiť priradenie klávesovej skratky.

 4. Stláčaním klávesu TAB prejdite do poľa Príkazy.

 5. Stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR vyberte názov príkazu alebo inej položky, ku ktorej chcete priradiť klávesovú skratku alebo pre ktorú chcete zrušiť priradenie klávesovej skratky.

  Všetky klávesové skratky, ktorú sú aktuálne priradené danému príkazu alebo položke, sa zobrazia v poli Aktuálne klávesy (alebo v poli Aktuálne priradenie).

 6. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Priradenie klávesovej skratky

  Klávesové skratky začnite zadávať klávesom CTRL alebo funkčným klávesom.

  1. Stláčajte kláves TAB opakovane, kým kurzor neprejde do poľa Stlačte novú klávesovú skratku.

  2. Stlačte kombináciu klávesov, ktorú chcete priradiť. Stlačte napríklad kláves CTRL a kláves, ktorý chcete používať.

  3. Nahliadnutím do poľa Aktuálne klávesy (alebo Aktuálne priradenie) sa presvedčte, či je kombinácia klávesov už priradená príkazu alebo inej položke. Ak je kombinácia už priradená, zadajte inú kombináciu.

   Dôležité : Po priradení sa daná kombinácia už nemôže používať na pôvodný účel. Napríklad stlačenie kombinácie CTRL+B mení označený text na tučné písmo. Ak tejto skratke priradíte nový príkaz alebo položku, nebudete už môcť pomocou skratky CTRL+B meniť písmo na tučné, pokiaľ opäť nezmeníte priradenie klávesovej skratky na pôvodné nastavenie kliknutím na tlačidlo Všetko pôvodné.

  4. Stláčajte kláves TAB opakovane, kým nie je vybrané pole Uložiť zmeny do.

  5. Stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR zvýraznite názov aktuálneho dokumentu alebo šablóny, v ktorej chcete zmeny klávesových skratiek uložiť, a stlačte kláves ENTER.

  6. Stláčajte kláves TAB opakovane, kým nie je vybratá položka Priradiť, a potom stlačte kláves ENTER.

   Poznámka : Ak používate programovateľnú klávesnicu, kombinácia klávesov CTRL+ALT+F8 môže byť vyhradená pre inicializáciu programovania klávesnice.

  Odstránenie klávesovej skratky

  1. Stláčajte kláves TAB opakovane, kým nie je vybrané pole Uložiť zmeny do.

  2. Stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR zvýraznite názov aktuálneho dokumentu alebo šablóny, v ktorej chcete zmeny klávesových skratiek uložiť, a stlačte kláves ENTER.

  3. Stláčajte opakovane klávesy SHIFT + TAB, kým kurzor neprejde do poľa Aktuálne klávesy (alebo Aktuálne priradenie).

  4. Stláčaním klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR vyberte klávesovú skratku, ktorú chcete odobrať.

  5. Stláčajte kláves TAB opakovane, kým nie je vybraná položka Odstrániť, a potom stlačte kláves ENTER.

Priradenie alebo odstránenie klávesovej skratky pomocou myši

 1. V prípade potreby kliknite na kartu Súbor, kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kartu Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 2. Na table Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup a klávesové skratky kliknite na položku Prispôsobiť.

 3. V poli Uložiť zmeny do kliknite na názov aktuálneho dokumentu alebo šablóny, do ktorej chcete uložiť zmeny klávesovej skratky.

 4. V poli Kategórie kategóriu, ktorá obsahuje príkaz alebo inú položku, ktorej chcete klávesovú skratku priradiť alebo odobrať.

 5. V poli Príkazy kliknite na príkaz alebo inú položku, ktorej chcete klávesovú skratku priradiť alebo odobrať.

  Všetky klávesové skratky, ktorú sú aktuálne priradené danému príkazu alebo inej položke, sa zobrazia v poli Aktuálne klávesy (alebo v poli Aktuálne priradenie).

 6. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Priradenie klávesovej skratky

  Klávesové skratky začnite zadávať klávesom CTRL alebo funkčným klávesom.

  1. V poli Stlačte novú klávesovú skratku stlačte kombináciu klávesov, ktorú chcete priradiť. Napríklad stlačte kláves CTRL a kláves, ktorý chcete používať.

  2. Nahliadnutím do poľa Aktuálne klávesy (alebo Aktuálne priradenie) sa presvedčte, či je kombinácia klávesov už priradená príkazu alebo inej položke. Ak je kombinácia už priradená, zadajte inú kombináciu.

   Dôležité : Po priradení sa daná kombinácia už nemôže používať na pôvodný účel. Napríklad stlačenie kombinácie CTRL+B mení označený text na tučné písmo. Ak tejto skratke priradíte nový príkaz alebo položku, nebudete už môcť pomocou skratky CTRL+B meniť písmo na tučné, pokiaľ opäť nezmeníte priradenie klávesovej skratky na pôvodné nastavenie kliknutím na tlačidlo Všetko pôvodné.

  3. Kliknite na Priradiť.

   Poznámka : Ak používate programovateľnú klávesnicu, kombinácia klávesov CTRL+ALT+F8 môže byť vyhradená pre inicializáciu programovania klávesnice.

  Odstránenie klávesovej skratky

  1. V poli Aktuálne klávesy (alebo Aktuálne priradenie) kliknite na klávesovú skratku, ktorú chcete odstrániť.

  2. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×