Prispôsobenie štýlov v programe Word pre Mac

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Môžete použiť štýly na formátovanie dokumentu, aby ste mohli rýchlo a jednoducho použiť množinu možností formátovania konzistentné v celom dokumente. Ak chcete formátovanie možností, ktoré nie sú k dispozícii zo vstavaných štýlov a motívy, ktoré sú k dispozícii vo Worde, úprava existujúcich štýlov, vytvorte nové štýly a uložiť tieto zmeny do dokumentu a šablóny. Môžete tiež pridať ich do zoznamu rýchle priradenie štýlov pre jednoduchý prístup.

Použiť množinu štýlov

Vyberte umiestnenie alebo textu v dokumente a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Na karte domov v skupine štýly kliknite na požadovaný štýl.

 • Ak chcete použiť vlastný štýl alebo rýchleho priradenia štýlov na karte domov kliknite v skupine štýly kliknite na tlačidlo Tabla štýly a vyberte štýl v zozname použiť štýl.

Úprava existujúceho štýlu

 1. V ponuke Formát kliknite na položku Štýl.

 2. V dialógovom okne Štýl kliknite na položku Upraviť.

  Ak chcete vybratý štýl zmeniť, kliknite na položku Upraviť.
 3. V dialógovom okne Úprava štýlu zmeňte nastavenia, ktoré chcete upraviť, ako napríklad písmo.

  V časti Upraviť štýl môžete zmeniť nastavenia, ktoré Word používa, keď daný štýl použijete.
 4. Výberom možnosti Pridať do šablóny môžete zmeniť nastavenie tak, aby sa váš nový alebo upravený štýl pridal do šablóny, podľa ktorej ste vytvorili aktuálny dokument.

 5. Ak chcete k štýlu získať jednoduchý prístup počas používania Wordu, vyberte možnosť Pridať do zoznamu Rýchle štýly.

  Zoznam Rýchle štýly zobrazuje štýly na karte Domov.

  Zoznam Rýchle štýly urýchľuje a zjednodušuje používanie štýlov v dokumente.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie nového vlastného štýlu

Môžete vytvoriť nový štýl a pridať do zoznamu rýchleho priradenia štýlov.

 1. Na karte domov v skupine štýly kliknite na tlačidlo Tabla štýly.

  Karta Domov so zvýraznenou položkou Tabla štýlov .

 2. Kliknite na položku Nový štýl.

 3. Do poľa Názov zadajte názov nového štýlu.

 4. Vyberte ďalšie požadované možnosti v časti Vlastnosti.

 5. Vyberte požadované možnosti formátovania v časti Formát.

 6. Začiarknite políčko Pridať do zoznamu Rýchle priradenie štýlov a kliknite na tlačidlo OK.

 7. Sa použije nový štýl sa pridá do skupiny štýly na karte domov.

Odstránenie vlastného štýlu

Ak už nepotrebujete, môžete odstrániť vlastný z galérie rýchlych štýlov.

 • Na karte domov v skupine štýly na kontrolu + kliknite na položku alebo kliknite pravým tlačidlom myši na požadovaný štýl, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku odstrániť z galérie rýchlych štýlov.

Pozrite tiež

Rozdiely medzi šablónami, motívmi a wordovými štýlmi

Zmena a uloženie motívu v programe Word pre Mac

Keď použijete štýly na odseky, nadpisy a ďalšie prvky, môžete v dokumente použiť kolekciu koordinovaných rýchlych štýlov. Kolekcie rýchlych štýlov (napríklad kolekcia Výrazný) sú súbory štýlov, ktoré sa k sebe hodia a vytvárajú príťažlivý a profesionálny dokument. Jedna kolekcia rýchlych štýlov môže obsahovať štýly pre niekoľko úrovní nadpisov, základný text, citácie a názov. Hoci kolekcia rýchlych štýlov pravdepodobne obsahuje všetky potrebné štýly, môžete do nej pridať nový štýl alebo niekoľko štýlov zmeniť, aby kolekcia rýchlych štýlov zodpovedala vašim predstavám. Po pridaní alebo nahradení štýlu môžete novú kombináciu štýlov uložiť ako vlastnú kolekciu rýchlych štýlov a dať jej iný názov.

Použitie rýchleho priradenia štýlov

Keď v dokumente použijete kolekciu rýchlych štýlov, všetky štýly sa automaticky zmenia, aby zodpovedali definovanému výberu v kolekcii rýchlych štýlov. Ak sa vám zvolená kolekcia rýchlych štýlov nepáči, jednoducho môžete vybrať inú. Word automaticky aktualizuje vzhľad dokumentu na základe novej kolekcie rýchlych štýlov, ktorú ste vybrali.

 • Na karte Domov v časti Štýly kliknite na položku Zmeniť nastavenia rýchlych štýlov  Tlačidlo nastavení zmenu rýchlych štýlov a potom kliknite na požadovanú množinu štýlov.

Zmena existujúceho štýlu a vytvorenie vlastnej množiny rýchleho priradenia štýlov

Môžete zmeniť atribúty existujúceho štýlu, ako napríklad štýl nadpisu alebo zoznamu, a uložiť ho ako súčasť vlastnej kolekcie rýchlych štýlov.

 1. Na karte Domov v časti Štýly stlačte a podržte kláves CONTROL a kliknite na štýl, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na položku Upraviť.

 2. V dialógovom okne Úprava štýlu vykonajte požadované zmeny štýlu, začiarknite políčko Pridať do zoznamu Rýchle priradenie štýlov a kliknite na tlačidlo OK.

 3. Na karte Domov kliknite v časti Štýly na položku Zmeniť nastavenia rýchlych štýlov  Tlačidlo nastavení zmenu rýchlych štýlov a potom kliknite na položku Uložiť ako kolekciu rýchlych štýlov.

 4. Do okna Uložiť ako zadajte názov kolekcie rýchlych štýlov a kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie nového štýlu a vytvorenie vlastnej množiny rýchleho priradenia štýlov

Do kolekcie rýchlych štýlov môžete pridať nový štýl.

 1. Na karte Domov v časti Štýly kliknite na položku Spravovanie štýlov, ktoré sa používajú v dokumente  Spravovanie štýlov, ktoré sa používajú v dokumente .

 2. Kliknite na položku Nový štýl.

  V časti Štýly kliknite na položku Nový štýl.

 3. Do poľa Názov zadajte názov nového štýlu.

 4. Vyberte požadované možnosti alebo kliknite na kontextovú ponuku Formát, čím zobrazíte ďalšie možnosti.

  Vyberte možnosti alebo kliknite na položku Formát

 5. Začiarknite políčko Pridať do zoznamu Rýchle priradenie štýlov a kliknite na tlačidlo OK.

 6. Na karte Domov kliknite v časti Štýly na položku Zmeniť nastavenia rýchlych štýlov  Tlačidlo nastavení zmenu rýchlych štýlov a potom kliknite na položku Uložiť ako kolekciu rýchlych štýlov.

 7. Do okna Uložiť ako zadajte názov kolekcie rýchlych štýlov a kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie vlastnej množiny rýchleho priradenia štýlov

Vlastnú kolekciu rýchlych štýlov môžete odstrániť, keď ju už nepotrebujete.

 1. Vo Finderi otvorte priečinok /Používatelia/meno používateľa/Knižnica/Podpora aplikácií/Microsoft/Office/Kolekcie štýlov.

 2. Presuňte vlastnú kolekciu rýchlych štýlov, ktorú chcete odstrániť, do Koša.

Pozrite tiež

Použitie, zmena, vytvorenie alebo odstránenie štýlu

Zobrazenie miest, kde sú štýly použité v dokumente

Kopírovanie štýlov a automatického textu medzi dokumentmi alebo šablónami

Rozdiely medzi šablónami, motívmi a wordovými štýlmi

Zmenenie alebo odstránenie motívu

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×