Priradenie spoločnosti Microsoft ako poskytovateľa audiokonferencií

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Poskytovateľa audiokonferencií dodáva konferenčného mosta. Konferenčného mosta poskytuje telefónne číslo, PIN a ID konferencie pre schôdze, ktoré boli vytvorené. Potrebujete priradiť poskytovateľa audiokonferencií ľuďom, ktorí sa chystáte plánovať alebo potenciálnom Skype for Business alebo Microsoft Teams schôdze.

Aby bolo možné zobrazí Microsoft ako poskytovateľa zvuku, je potrebné priradiť licenciu Audiokonferencií používateľovi.

Poznámka : Ak na osobu, ktorá nemá audiokonferencií nezávislého poskytovateľa Audiokonferencií licenciu, Microsoft sa automaticky priradí ako poskytovateľa audiokonferencií. Je možné zmeniť na konferencie nezávislého poskytovateľa , ak je to potrebné.

Priradenie spoločnosti Microsoft ako poskytovateľa audiokonferencií

 1. Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Skype for Business.

  Poznámka : Pri zmene poskytovateľa z iného poskytovateľa služieb spoločnosti Microsoft, budú nahradené audiokonferencií informácie pre používateľa (ID konferencie, platené a bezplatné čísla). Uložte tieto informácie pred zmenou poskytovateľa.

 2. Skype for Business admin center v ľavom navigačnom paneli prejdite na položky služby zvukovej konferencie > Telefonickí používatelia a vyberte používateľa zo zoznamu dostupných používateľov.

 3. Na table Akcie kliknite na položku Upraviť.

 4. Na stránke vlastností používateľa v časti názov poskytovateľa použiť na rozbaľovací zoznam a vyberte položku Microsoft.

  Poznámka : Keďže používate Microsoft ako poskytovateľa audiokonferencií a máte viacero telefónnych čísel, môžete použiť predvolené číslo rozbaľovacieho zoznamu vybrať predvolené telefonické číslo pre používateľa.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete ušetriť čas alebo automatizovať tento, môžete použiť nasledujúci skript prostredia PowerShell nastaviť Microsoft ako poskytovateľa audiokonferencií pre malý počet používateľov.

Poznámka : Pri zmene poskytovateľa z iného poskytovateľa služieb spoločnosti Microsoft, budú nahradené audiokonferencií informácie pre používateľa (ID konferencie, platené a bezplatné čísla). Uložte tieto informácie pred zmenou poskytovateľa.

Môžete uložiť aspoň jednu z nasledujúcich skriptov ako skript PowerShell a potom ho spustite.

Ak chcete zmeniť poskytovateľa spoločnosti Microsoft pre malý počet používateľov, môžete použiť Enable-csonlinedialinconferencinguser nezobrazí.

Príklad 1: Môžete spustiť tento skript poskytnutím zoznamu používateľov, ktoré chcete aktualizovať.

Script.ps1 -UserList <List of users>
./Script.ps1 -UserList "user01@constoso.com, user02@contoso.com, user03@contoso.com"

Príklad 2: Po predložení súboru .csv, ktorý obsahuje e-mailovú adresu (alias) každého používateľa, či sa má aktualizovaný, môžete spustiť tento skript.

Script.ps1 -CsvFile <Path of the csv file>
./Script.ps1 -CsvFile “.\CsvFile.csv”

Ak chcete ušetriť čas alebo automatizovať tento, môžete použiť nasledujúci skript prostredia PowerShell nastaviť Microsoft ako poskytovateľa audiokonferencií pre veľký počet používateľov.

Poznámka : Pri zmene poskytovateľa z iného poskytovateľa služieb spoločnosti Microsoft, budú nahradené audiokonferencií informácie pre používateľa (ID konferencie, platené a bezplatné čísla). Uložte tieto informácie pred zmenou poskytovateľa.

Môžete uložiť aspoň jednu z nasledujúcich skriptov ako skript PowerShell a potom ho spustite.

Príklad 1: V tomto príklade, môžete tento skript zmeniť poskytovateľa audiokonferencií z Intercall (alebo iného poskytovateľa) spoločnosti Microsoft pre veľký počet používateľov vo vašej organizácii.

Script.ps1 -ACPProviderName <Provider>
./Script.ps1 -ACPProviderName "Intercall"

Tu je skript:

<#
.SYNOPSIS
This is a PowerShell script to set Microsoft as the audio conferencing provider of a set of users. It’s required for applicable users to have a valid PSTN Conferencing license assigned before their provider is changed.
.DESCRIPTION
This is a PowerShell script to set Microsoft as the audio conferencing provider of a set of users. It’s required for applicable users to have a valid PSTN Conferencing license assigned before their provider is changed.
.EXAMPLE
./Script.ps1 -UserList “user01@constoso.com, user02@contoso.com, user03@contoso.com”
./Script.ps1 -CsvFile “.\CsvFile.csv”
./Script.ps1 -ACPProviderName “"Intercall"”
#>
param (
[Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "CsvFile")]
 [string]$CsvFile,
 [Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "UserList")]
 [string]$UserList,
 [Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "ACPProviderName")]
[string]$ACPProviderName
)
if ($CsvFile)
{
if(!(Test-Path $CsvFile))
{
Write-Error "File does not exist."
Exit
 }
$users = Get-Content $CsvFile
}
if ($UserList)
{
$users = $UserList.Split(",")
}
if ($ACPProviderName)
{
$supportedACPProviders = Get-csAudioConferencingProvider
$providerNameMatch = $supportedACPProviders | ?{$_.Identity -eq $ACPProviderName}
if ($providerNameMatch -eq $null)
{
Write-Host "The provider name is not from a supported provider, please use any of the following values: "
$supportedACPProviders      | %{$_.Identity}
return
}
$allUsersInTenant = Get-csOnlineUser
$users =  $allUsersInTenant | ?{$_.AcpInfo -ne $null -and $_.ACPInfo.Name -eq $ACPProviderName}
}
Write-Host "Number of users to have their audio conferencing provider set to Microsoft: " $users.counts
foreach ($user in $users)
{
if ($CsvFile -or $UserList)
{
try
{
$adUser = Get-csOnlineUser -Identity $user
}
catch
{
Write-Error "There was an exception while retrieving user: $user. "   $error[0].Exception.Message
Continue
}
}
else
{
$adUser = $user
}
if ($adUser -ne $null -and ($adUser.OnlineDialInConferencingPOlicy -ne $null))
{
if ($adUser.AcpInfo -eq $null -Or $adUser.AcpInfo.Name -ne "Microsoft")
{
try
{
$enableUser = Enable-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity $adUser.ObjectId -Tenant $adUser.TenantId -ReplaceProvider
Write-Host "The provider of $user has changed to Microsoft."
$enableUser
}
catch
{
Write-Error "There was an exception while enabling user: $user. "  $error[0].Exception.Message
continue;
}
}
 else
{
Write-Warning "The provider of $user is already set to Microsoft."
}
}
else
            {
Write-Error "$user does not have valid Audio Conferencing license assigned."
}
}

Ďalšie informácie o používaní prostredia Windows PowerShell nájdete v téme Pomocou prostredia Windows PowerShell na vykonávanie bežných Skypu for Business Online úloh správy.

 • Používateľa môžete priradiť len jeden poskytovateľa audiokonferencií.

 • Môžete zmeniť poskytovateľa audiokonferencií od spoločnosti Microsoft na nezávislého poskytovateľa kedykoľvek. Ďalšie informácie nájdete v téme Priradenie nezávislého poskytovateľa audiokonferencií.

 • Vo vašej organizácii, môžete mať niektorí ľudia, ktorí ich poskytovateľa audiokonferencií spoločnosť Microsoft, a ďalšie, ktorí používajú nezávislého poskytovateľa. To však zložitejšie nastavenie a správa.

Súvisiace témy

Nastavenie zvuku konferencie pre Skype for Business a Microsoft Teams
Nastavenie Skype for Business Online

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×