Office
Prihlásenie

Priradenie povolení servera Exchange na migráciu poštových schránok do služieb Office 365

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri migrácii lokálnych poštových schránok servera Exchange do služieb Office 365 sa vyžadujú určité povolenia na prístup a v niektorých prípadoch aj úpravu týchto poštových schránok. Tieto povolenia potrebuje používateľské konto, ktoré sa počas migrácie pripája k organizácii používajúcej lokálny Exchange. Používateľské konto, známe ako správca migrácie, sa používa na vytvorenie koncového bodu migrácie vo vašej lokálnej organizácii.

Na úspešné vytvorenie koncového bodu migrácie musí mať správca migrácie v organizácii používajúcej lokálny Exchange priradené potrebné oprávnenia správcu. Rovnaké oprávnenia správcu sú potrebné aj vtedy, ak chce správca migrácie vytvoriť dávku migrácie v prípade, že vaša organizácia nemá žiadne koncové body migrácie. V nasledujúcom zozname nájdete oprávnenia správcu vyžadované pre konto správcu migrácie, ktoré sú potrebné na migráciu poštových schránok do služieb Office 365 použitím rôznych typov migrácie:

 • Čiastočná migrácia servera Exchange   

  Na vykonanie čiastočnej migrácie musí konto správcu migrácie spĺňať tieto podmienky:

  • Musí byť členom skupiny Domain Admins v službe Doménové služby Active Directory (AD DS) v lokálnej organizácii.

   alebo

  • Musí mať ku každej lokálnej poštovej schránke priradené povolenie typu FullAccess A povolenie typu WriteProperty potrebné na úpravu vlastnosti TargetAddress v lokálnych používateľských kontách.

   alebo

  • Musí mať k databáze lokálnych poštových schránok, kde sa poštové schránky používateľov ukladajú, priradené povolenie typu Receive As A povolenie typu WriteProperty potrebné na úpravu vlastnosti TargetAddress v lokálnych používateľských kontách.

 • Kompletná migrácia servera Exchange   

  Na vykonanie kompletnej migrácie musí konto správcu migrácie spĺňať tieto podmienky:

  • Musí byť členom skupiny Domain Admins v službe Doménové služby Active Directory (AD DS) v lokálnej organizácii.

   alebo

  • Musí mať ku každej lokálnej poštovej schránke priradené povolenie typu FullAccess.

   alebo

  • Musí mať k databáze lokálnych poštových schránok, kde sa poštové schránky používateľov ukladajú, priradené povolenie typu Receive As.

 • Migrácia protokolu Internet Message Access Protocol 4 (IMAP4)   

  Ak chcete vykonať migráciu protokolu IMAP4, súbor s hodnotami oddelenými čiarkou (.csv) určený pre dávku migrácie musí obsahovať:

  • Meno používateľa a heslo pre každú poštovú schránku určenú na migráciu.

   alebo

  • Meno používateľa a heslo pre konto vo vašom systéme výmeny správ používajúcom protokol IMAP4, ktorý obsahuje potrebné oprávnenia správcu na prístup ku všetkým poštovým schránkam používateľov. Ak chcete zistiť, server IMAP4 tento prístup podporuje, a získať informácie o jeho zapnutí, prečítajte si dokumentáciu k serveru IMAP4.

Na rýchle priradenie povolení potrebných na migráciu poštových schránok do služieb Office 365 môžete vo vašej lokálnej organizácii použiť prostredie Exchange Management Shell.

Poznámka: Keďže Exchange Server 2003 nepodporuje Exchange Management Shell, musíte použiť Active Directory používateľov a počítačov priradiť povolenie FullAccess a Exchange Server správcu, ktoré chcete priradiť povolenie Receive As. Ďalšie informácie nájdete v téme ako priradiť konto služby prístup na všetky poštové schránky v službe Exchange Server 2003.

Informácie o migrácii poštových schránok do služieb Office 365 pomocou rôznych typov migrácie nájdete v téme Spôsoby migrácie viacerých e-mailových kont do služieb Office 365

Čo treba vedieť predtým, než začnete?

 • Odhadovaný čas dokončenia každého postupu: 2 minúty.

 • Potrebujete priradiť povolenia pred vykonaním tohto postupu alebo postupy. Aké povolenia potrebujete nájdete "Povolenia a delegovanie" záznam v časti "Príjemca poskytovania povolenia" v téme Povolenia príjemcu .

Čo vás zaujíma?

Priradenie povolenia typu FullAccess

Nasledujúce príklady zobrazujú rôzne spôsoby použitia rutiny typu cmdlet Add-MailboxPermission prostredia Exchange PowerShell na priradenie povolenia typu FullAccess ku kontu správcu migrácie poštových schránok vo vašej lokálnej organizácii.

Príklad 1   
Povolenie typu FullAccess k poštovej schránke používateľa Terryho Adamsa sa priradí ku kontu správcu migrácie (napríklad migadmin).

Add-MailboxPermission -Identity "Terry Adams" -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Príklad 2   
Povolenie typu FullAccess pre všetkých členov distribučnej skupiny MigrationBatch1 sa priradí ku kontu správcu migrácie.

Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Príklad 3   
Povolenie typu FullAccess pre všetky poštové schránky, ktoré majú hodnotu MigBatch2 pre atribút CustomAttribute10, sa priradí k správcovi migrácie.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Príklad 4   
Povolenie typu FullAccess pre všetky poštové schránky používateľov v lokálnej organizácii sa priradí ku kontu správcu migrácie.

Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Podrobné informácie o syntaxi a parametroch nájdete v nasledujúcich témach:

Ako zistím, či priradenie povolení funguje?

Spustením niektorého z nasledujúcich príkazov overíte, či ste v príkladoch úspešne priradili povolenie typu FullAccess ku kontu správcu migrácie.

Get-MailboxPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-MailboxPermission -User migadmin

Priradenie povolenia typu Receive As

Nasledujúce príklady zobrazujú spôsoby použitia rutiny typu cmdlet Add-ADPermission prostredia Exchange PowerShell na priradenie povolenia typu Receive As ku kontu správcu migrácie pre databázu poštových schránok Mailbox Database 1900992314.

Add-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin -ExtendedRights receive-as

Podrobné syntaxe a informácie o parametroch nájdete v článku Pridanie ADPermission.

Ako zistím, či priradenie povolení funguje?

Overte, či ste v príklade úspešne priradili povolenie typu ReceiveAs ku kontu správcu migrácie. Spustite nasledujúci príkaz.

Get-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin

Priradenie povolenia typu WriteProperty

Nasledujúce príklady zobrazujú rôzne spôsoby použitia rutiny typu cmdlet Add-ADPermission prostredia Exchange PowerShell na priradenie povolenia typu WriteProperty ku kontu správcu migrácie poštových schránok, ktoré slúži na úpravu vlastnosti TargetAddress pre lokálne používateľské kontá. Ak správca migrácie nie je členom skupiny Domain Admins, treba pri tejto možnosti vykonať čiastočnú migráciu servera Exchange.

Príklad č. 1   
Povolenie typu WriteProperty na úpravu vlastnosti TargetAddress pre používateľské konto používateľa Rainera Wittteho sa priradí ku kontu správcu migrácie (napríklad migadmin).

Add-ADPermission -Identity "Rainer Witte" -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Príklad 2   
Povolenie typu WriteProperty na úpravu vlastnosti TargetAddress pre všetkých členov distribučnej skupiny StagedBatch1 sa priradí ku kontu správcu migrácie.

Get-DistributionGroupMember StagedBatch1 | Add-ADPermission User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress 

Príklad 3   
Povolenie typu WriteProperty na úpravu vlastnosti TargetAddress pre všetky používateľské kontá, ktoré majú hodnotu StagedMigration pre atribút CustomAttribute15, sa priradí ku kontu správcu migrácie.

Get-User -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Príklad 4   
Povolenie typu WriteProperty na úpravu vlastnosti TargetAddress pre poštové schránky používateľov v lokálnych organizáciách sa priradí ku kontu správcu migrácie.

Get-User –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Podrobné informácie o syntaxi a parametroch nájdete v nasledujúcich témach:

Ako zistím, či priradenie povolení funguje?

Skontrolujte, či ste úspešne priradili povolenie typu WriteProperty ku kontu správcu. spustením niektorého z nasledujúcich príkazov potvrdíte, že bolo poskytnuté povolenie na úpravu vlastnosti TargetAddress pomocou príkazu v jednotlivých príkladoch.

Get-ADPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-ADPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-ADPermission -User migadmin
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×