Priradenie makra do formulára alebo ovládacieho prvku tlačidla

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tlačidlo (ovládací prvok formulára) alebo tlačidlo príkazu (ovládací prvok ActiveX) môžete použiť na spustenie makra, ktoré po kliknutí používateľa na niektoré z týchto typov tlačidiel vykoná určitú akciu.

Tlačidlo (ovládací prvok formulára) aj tlačidlo príkazu (ovládací prvok ActiveX) sa obe označujú ako tlačidlá. Tlačidlo alebo tlačidlo príkazu je možné použiť na automatizáciu tlače pracovného hárka, filtrovanie údajov alebo výpočet čísel. Tlačidlo ako ovládací prvok formulára aj tlačidlo príkazu ako ovládací prvok ActiveX sú vo všeobecnosti veľmi podobné z hľadiska vzhľadu aj funkčnosti. Sú však medzi nimi aj určité rozdiely, ktoré sú vysvetlené v nasledujúcich častiach.

Tlačidlo (ovládací prvok formulára)

Príklad ovládacieho prvku Tlačidlo na paneli s nástrojmi Formuláre

Tlačidlo príkazu (ovládací prvok ActiveX)

Ukážka príkazového tlačidla ako ovládacieho prvku ActiveX

Makrá VBA nástroje a nájdete na karte vývojár, ktorý je skrytý v predvolenom nastavení, takže prvým krokom je túto funkciu povoliť.

Karta Vývojár na páse s nástrojmi

Tak urobiť:

 • V Excel 2016, Excel 2013 a Excel 2010

  1. Prejdite na položky súbor > Možnosti >Prispôsobiť pás s nástrojmi.

  2. V kategórii Prispôsobiť pás s nástrojmi v zozname Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár a kliknite na tlačidlo OK.

   Prispôsobiť pás s nástrojmi
 • V Excel 2007

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   Excel – možnosti
  2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi možnosť

Pridanie tlačidla (ovládací prvok formulára)

 1. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vložiť a potom v časti Ovládacie prvky formulára kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla .

  Pás s nástrojmi programu Access

 2. Kliknite na miesto na pracovnom hárku, na ktoré sa má umiestniť ľavý horný roh tlačidla.

  Zobrazí sa dialógové okno Priradiť makro.

 3. Priradenie makra k tlačidlu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Ak chcete zadať vlastnosti ovládacieho prvku tlačidla, kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo a potom kliknite na položku Formátovať ovládací prvok.

Pridanie tlačidla príkazu (ovládací prvok ActiveX)

 1. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vložiť a potom v časti Ovládacie prvky ActiveX, kliknite na tlačidlo Príkazové tlačidlo Obrázok tlačidla .

  Pás s nástrojmi programu Access

 2. Kliknite na miesto na pracovnom hárku, na ktoré sa má umiestniť ľavý horný roh tlačidla príkazu.

 3. V skupine Ovládacie prvky kliknite na tlačidlo Zobraziť kód.
  Spustí Editor jazyka Visual Basic. Uistite sa, že kliknite na položku vybratá v rozbaľovacom zozname na pravej strane. Procedúra sub s názvom CommandButton1_Click, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku spustia dve makrá, po kliknutí na tlačidlo: Vybertec15 a Správaahoj.

  Sub v editore jazyka Visual Basic

 4. V podprocedúre pre tlačidlo príkazu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Zadajte názov existujúceho makra do zošita. Makrá môžete vyhľadať kliknutím na položku Makrá v skupine Kód. Z tlačidla môžete spustiť viaceré makrá zadaním názvov makier na samostatné riadky v podprocedúre.

  • Zadajte kód VBA.

 5. Zatvorte Editor jazyka Visual Basic a kliknutím na položku Režim návrhu Vzhľad tlačidla vypnite režim návrhu.

 6. Ak chcete spustiť kód VBA, ktorý je pripojený k tlačidlu, kliknite na tlačidlo príkazu ActiveX, ktoré ste práve vytvorili.

 7. Ak chcete upraviť ovládací prvok ActiveX, uistite sa, že ste v režime návrhu. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky zapnite Režim návrhu.

 8. Ak chcete zadať vlastnosti ovládacieho prvku tlačidla príkazu na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vlastnosti Vzhľad tlačidla . Môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na príkazové tlačidlo a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  Poznámka : Skôr než kliknete na tlačidlo Vlastnosti, skontrolujte, či už vybratý objekt, pre ktorý chcete skontrolovať alebo zmeniť vlastnosti.

  Zobrazí sa okno Vlastnosti. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o jednotlivých vlastnostiach, vyberte príslušnú vlastnosť a stlačením klávesu F1 zobrazte tému Pomocník programu Visual Basic. Môžete tiež zadať názov vlastnosti do poľa Search Pomocníka pre Visual Basic. Dostupné vlastnosti sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.

Formátovaná položka

Zodpovedajúca vlastnosť

Všeobecné:

Načítanie ovládacieho prvku pri otvorení zošita (ignoruje sa, ak ide o ovládacie prvky ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Prechod na ovládací prvok a reakcie prvku na udalosti generované používateľom.

Enabled (formulár)

Možnosť upravovania ovládacieho prvku.

Locked (formulár)

Názov ovládacieho prvku.

Name (formulár)

Spôsob pripojenia ovládacieho prvku k bunkám pod týmto prvkom (voľne plávajúci, s povolenou zmenou umiestnenia, ale nepovolenou zmenou veľkosti alebo s povolenou zmenou umiestnenia aj veľkosti).

Placement (Excel)

Možnosť tlače ovládacieho prvku.

PrintObject (Excel)

Zobrazovanie a skrývanie ovládacieho prvku.

Visible (formulár)

Text:

Atribúty písma (tučné, kurzíva, veľkosť, prečiarknutie, podčiarknutie a rez).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulár)

Popisný text k ovládaciemu prvku, ktorý ho určuje alebo popisuje.

Caption (formulár)

Automatické zalamovanie obsahu ovládacieho prvku na konci riadka.

WordWrap (formulár)

Veľkosť a poloha:

Automatické prispôsobovanie veľkosti ovládacieho prvku na zobrazenie celého obsahu.

AutoSize (formulár)

Výška alebo šírka v bodoch.

Height, Width (formulár)

Vzdialenosť medzi ovládacím prvkom a ľavým alebo horným okrajom pracovného hárka.

Left, Top (formulár)

Formátovanie:

Farba pozadia.

BackColor (formulár)

Štýl pozadia (priehľadné alebo nepriehľadné).

BackStyle (formulár)

Farba popredia.

ForeColor (formulár)

Priradenie tieňa k ovládaciemu prvku.

Shadow (Excel)

Obrázok:

Bitová mapa na zobrazenie v ovládacom prvku.

Picture (formulár)

Umiestnenie obrázka voči jeho popisu (naľavo, nad, napravo, pod atď.).

PicturePosition (formulár)

Klávesnica a myš:

Klávesová skratka pre ovládací prvok.

Accelerator (formulár)

Vlastná ikona ukazovateľa myši.

MouseIcon (formulár)

Typ ukazovateľa, ktorý sa zobrazí pri prechode používateľa myšou nad konkrétny objekt (štandardný, šípka, tvar I atď.).

MousePointer (formulár)

Možnosť výberu ovládacieho prvku kliknutím.

TakeFocusOnClick (formulár)

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Povolenie alebo zakázanie ovládacích prvkov ActiveX v súboroch balíka Office

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×