Priradenie alebo odobratie licencií na Office 365 for business

V Office 365 for business potrebujú používatelia licencie, aby mohli používať Outlook, SharePoint Online, Lync Online a ďalšie služby. Ako globálny správca alebo správca správy používateľov môžete jednoducho priradiť licencie novým používateľom pri vytváraní nových kont alebo používateľom s existujúcimi kontami. Licencie na priradenie iným používateľom môžete uvoľniť aj odobratím licencií, ktoré už používatelia nepotrebujú, pretože odišli z organizácie. Ak chcete znížiť počet používateľských licencií v rámci predplatného na Office 365, pozrite si tému Odstránenie licencií z predplatného na Office 365 for business.

Čo chcete urobiť?

Ikona Podčiarknutie Priradenie licencie na služby Office 365 jednému používateľovi. Nastavenia automatickej archivácie Uvoľnite licenciu na služby Office 365 odobratím licencie používateľovi, ktorý ju už nepotrebuje. Položka informačného kanála s aktualizáciami

Poznámka   V tomto článku sa popisuje spôsob spravovania používateľských licencií pre predplatné na Office 365 for business. Ak chcete predplatné odstrániť, pozrite si tému Zrušenie predplatného na Office 365.

Po priradení licencie používateľovi sa automaticky udeje toto:

 • V prípade služby Exchange Online sa vytvorí poštová schránka pre používateľa.

 • V prípade služby SharePoint Online sa používateľovi priradia povolenia na úpravy predvolenej tímovej lokality služby SharePoint Online.

 • V prípade služby Skype for Business Online používateľ získa prístup k funkciám súvisiacim s licenciou.

 • V prípade služieb Office 365 ProPlus bude môcť používateľ stiahnuť Microsoft Office až do 5 Macov alebo PC.

Poznámka   AK chcete vykonať postupy uvedené v tomto článku, musíte byť globálnym správcom alebo správcom správy používateľov.

Zistenie počtu dostupných licencií

Pozrite si video a zistite, koľko licencií je dostupných na priradenie používateľom.

Nová úloha
Zobrazenie používateľských licencií pre služby Office 365 for Business

Priradenie alebo odobratie licencie jednému používateľovi

Ak sa zmenia pracovné úlohy používateľa, globálny správca alebo správca správy používateľov môže odobrať licencie, ktoré používateľ už nepotrebuje. Ak máte k službe priradených viac používateľov ako dostupných licencií, môžete odobrať licencie používateľom, ktorí ich už nepoužívajú.

Upozornenie   Po odobratí licencie používateľovi sa budú všetky údaje súvisiace s daným kontom používateľa uchovávať ešte 30 dní. Po uplynutí času odkladu 30 dní sa údaje odstránia a nebudú sa dať obnoviť, s výnimkou dokumentov uložených v službe SharePoint Online. Informácie o možnostiach blokovania prístupu používateľov k údajom v službách Office 365 po odobratí príslušnej licencie a o možnostiach získania neskoršieho prístupu k údajom nájdete v téme Zablokovanie prístupu zamestnanca k údajom služieb Office 365. Ak používateľovi odoberiete licenciu na balík Office, ale naďalej ho bude mať nainštalovaný, pri jeho používaní sa mu zobrazí oznámenie Produkt bez platnej licencie.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca. Použite na to pracovné alebo školské konto. Ako sa prihlásiť.

 2. V ľavom hornom rohu vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a vyberte položku Správca.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • V Centre spravovania služieb Office 365 vyberte položky Používatelia > Aktívni používatelia.

  • V časti Používatelia a skupiny vyberte položku Pridať používateľov, obnova hesiel a viac (pre predplatné služieb Office 365 pre malé a stredné podniky, ktoré ste si zakúpili prostredníctvom partnera).

 4. Začiarknite políčko pri mene používateľa, ktorému chcete pridať alebo odobrať licenciu.

 5. Na pravej strane v časti Priradené licencie vyberte položku Upraviť.

  Snímka obrazovky časti Priradené licencie na table s podrobnosťami o používateľovi so zvýrazneným prepojením Upraviť.
 6. Na table Priradenie licencií vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete priradiť licenciu vybratému používateľovi, začiarknite políčko licencie, ktorú chcete priradiť. Predvolene sa všetky služby spojené s touto licenciou automaticky priradia k danému používateľovi.

   Tip   Ak chcete obmedziť služby, ktoré budú danému používateľovi k dispozícii, vyberte šípku nadol vedľa názvu licencie a zrušte začiarknutie políčok služieb, ktoré chcete danému používateľovi odobrať.

   Snímka obrazovky s ponukou Priradiť licenciu s rozbaleným zoznamom služieb a zvýraznenou šípkou nadol.

   Ak chcete napríklad používateľovi umožniť prístup k všetkým dostupným službám okrem služby Skype for Business Online, môžete zrušiť začiarknutie políčka služby Skype for Business Online.

   Snímka obrazovky s ponukou Priradiť licenciu s rozbaleným zoznamom služieb a vybratými všetkým položkami okrem jednej služby.
  • Ak chcete danému používateľovi odobrať licenciu, zrušte začiarknutie políčka licencie, ktorú chcete odobrať.

   Snímka obrazovky s ponukou Priradiť licenciu bez vybratého predplatného.
 7. V pravom hornom rohu vyberte položku Uložiť.

 8. Ak ste odobrali licenciu používateľovi a chcete ju priradiť inému používateľovi, zopakujte tento postup.

Priradenie alebo odobratie licencií viacerým používateľom naraz

Okrem priraďovania alebo odoberania licencií jednotlivým používateľom môžete tieto činnosti vykonávať aj hromadne.

Upozornenie   Po odobratí licencie používateľovi sa budú všetky údaje súvisiace s daným kontom používateľa uchovávať ešte 30 dní. Po uplynutí času odkladu 30 dní sa údaje odstránia a nebudú sa dať obnoviť, s výnimkou dokumentov uložených v službe SharePoint Online. Informácie o možnostiach blokovania prístupu používateľov k údajom v službách Office 365 po odobratí príslušnej licencie a o možnostiach získania neskoršieho prístupu k údajom nájdete v téme Zablokovanie prístupu zamestnanca k údajom služieb Office 365. Ak používateľovi odoberiete licenciu na balík Office, ale naďalej ho bude mať nainštalovaný, pri jeho používaní sa mu zobrazí oznámenie Produkt bez platnej licencie.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca. Použite na to pracovné alebo školské konto. Ako sa prihlásiť.

 2. V ľavom hornom rohu vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a vyberte položku Správca.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • V Centre spravovania služieb Office 365 vyberte položky Používatelia > Aktívni používatelia.

  • V časti Používatelia a skupiny vyberte položku Pridať používateľov, obnova hesiel a viac (pre predplatné služieb Office 365 pre malé a stredné podniky, ktoré ste si zakúpili prostredníctvom partnera).

 4. Začiarknite políčka pri menách používateľov, ktorým chcete priradiť alebo odobrať licencie.

 5. Na pravej strane vyberte položku Upraviť.

  Snímka obrazovky s ponukou, ktorá sa zobrazí, keď sú vybratí viacerí používatelia, v ktorej je zvýraznené tlačidlo Upraviť.
 6. Na stránke Podrobnosti vyberte tlačidlo Ďalej.

 7. Na stránke Nastavenia vyberte tlačidlo Ďalej.

 8. Na stránke Priradenie licencií vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete priradiť licencie vybratým používateľom, vyberte možnosť Pridať k súčasným priradeniam licencií a potom začiarknite políčka vedľa licencií, ktoré chcete priradiť.

  • Ak chcete odobrať licencie vybratým používateľom, vyberte možnosť Nahradiť súčasné priradenia licencií a potom zrušte začiarknutie políčok vedľa licencií, ktoré chcete odobrať.

  Snímka obrazovky stránky Priradiť licencie, ktorá sa zobrazuje pri pridávaní alebo nahradení licencií viacerým používateľom súčasne.
 9. Vyberte položky Odoslať > Dokončiť.

Odstránenie konta používateľa na uvoľnenie licencie

Ak používateľ, napríklad ten, ktorý organizáciu opúšťa, už licencie nepotrebuje, môžete odstrániť jeho konto. Ak to urobíte, akákoľvek licencia, ktorá mu bola priradená, bude dostupná na priradenie inému používateľovi.

Upozornenie   Po odobratí licencie používateľovi sa budú všetky údaje súvisiace s daným kontom používateľa uchovávať ešte 30 dní. Po uplynutí 30-dňového odkladu sa údaje odstránia a nebudú sa dať obnoviť, s výnimkou dokumentov uložených v službe SharePoint Online. Informácie o možnostiach blokovania prístupu používateľov k údajom v službách Office 365 po odobratí príslušnej licencie a o možnostiach získania neskoršieho prístupu k údajom nájdete v téme Blokovanie prístupu zamestnancov k údajom v Office 365.

Zvyčajne by ste používateľov odstránili iba v prípade, ak by ste mali istotu, že tieto údaje už nebudú v budúcnosti potrebovať. Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenie problémov s odstránenými používateľskými kontami v Office 365.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca. Použite na to pracovné alebo školské konto. Ako sa prihlásiť.

 2. V ľavom hornom rohu vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a vyberte položku Správca.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • V Centre spravovania služieb Office 365 vyberte položky Používatelia > Aktívni používatelia.

  • V časti Používatelia a skupiny vyberte položku Pridať používateľov, obnova hesiel a viac (pre predplatné služieb Office 365 pre malé a stredné podniky, ktoré ste si zakúpili prostredníctvom partnera).

 4. Vyberte meno používateľa alebo mená viacerých používateľov, ktorých chcete odstrániť, a potom vyberte položku Odstrániť.

  Snímka obrazovky s ponukou, ktorá sa zobrazí, keď sú vybratí viacerí používatelia, so zvýrazneným tlačidlom Odstrániť.
 5. V okne potvrdenia vyberte položku Odstrániť.

  Snímka obrazovky s ponukou Odstrániť používateľa, ktorá sa zobrazí, keď sú vybratí viacerí používatelia.

Poznámka   Informácie o obnovení používateľov nájdete v téme Odstránenie alebo obnovenie používateľov (pre Office 365 Enterprise, Office 365 Business Essentials alebo Office 365 Business Premium).

Zobrazenie zoznamu používateľov bez licencie

Postupujte podľa týchto krokov, ak chcete zobraziť zoznam používateľov, ktorí nemajú priradenú licenciu.

Poznámka   Zobrazenie zoznamu používateľov bez licencie sa nepodporuje v predplatných na Office 365 Small Business Premium.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca. Použite na to pracovné alebo školské konto. Ako sa prihlásiť.

 2. V ľavom hornom rohu vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a vyberte položku Správca.

 3. V Centre spravovania služieb Office 365 vyberte položky Používatelia > Aktívni používatelia.

  Rukoväť výplne
 4. V zozname Vyberte zobrazenie vyberte šípku nadol a v zozname zobrazení vyberte možnosť Používatelia bez licencie.

  Snímka obrazovky stránky Aktívni používatelia s rozbalenou ponukou Zobraziť a zvýraznenou možnosťou Používatelia bez licencie.

  V zozname sa zobrazujú všetky používateľské kontá, ktoré nemajú priradenú licenciu.

  Poznámka   V tomto zozname môžete pridať licencie používateľom jednotlivo alebo hromadne podľa pokynov v tomto článku.

Informácie o licenciách pre iné ako používateľské poštové schránky

K poštovým schránkam zdroja, poštovým schránkam konferenčnej miestnosti a zdieľaným poštovým schránkam netreba priradiť licencie s výnimkou prípadov, keď presahujú kvótu ukladacieho priestoru 50 gigabajtov (GB).

Ďalšie informácie o iných ako používateľských poštových schránkach nájdete v týchto článkoch:

Zistenie, kto môže priradiť licencie

Rôzni správcovia môžu pracovať s licenciami rôznymi spôsobmi v závislosti od príslušných rolí. Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn najbežnejších možností. Kompletný zoznam rolí a oprávnení správcov nájdete v téme Priradenie rolí správcu.

Rola správcu

Priradiť licenciu

Odstrániť licenciu

Zakúpiť ďalšie licencie

Odstrániť používateľa

Globálny správca

Áno

Áno

Áno

Áno

Správca fakturácie

Nie

Nie

Áno

Nie

Správca správy používateľov

Áno

Áno

Nie

Áno

Správca služieb

Nie

Nie

Nie

Nie

Správca hesiel

Nie

Nie

Nie

Nie

Na začiatok stránky

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Zakúpenie licencií na predplatné na Office 365 business

Odobratie licencií na Office 365 business

Zrušenie predplatného na Office 365

Riešenie konfliktov licencií

Platí pre: Outlook Web App, Office 365 Small Business Admin, Office 365 Admin, Outlook on the web for Office 365 BusinessBoli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk