Priradenie Skype for Business a Microsoft Teams licencií

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok vám tipy o priraďovaní licencií používateľom funkcie, napríklad služby zvukovej konferencie a volanie plány. Poskytuje tiež skripty na priradenie licencie hromadne.

Dôležité: Skype for Business a Microsoft tímom doplnku licencií v téme informácie o tom, čo ste licencie, je potrebné zakúpiť a ako si ju kúpiť ich - v závislosti od plánu služieb Office 365 – tak, aby používatelia získať služby zvukovej konferencie, platené bezplatné čísla, a možnosť zavolať na telefónne čísla mimo podniku.

Telefón systému a volanie plány: Tipy a skripty pri priraďovaní licencií

Čo treba vedieť pred priraďovaní licencií telefónnym systémom a volanie plán

 • DÔLEŽITÉ: Ak chcete, aby sa na ľavom navigačnom paneli v Centre spravovania Skypu for Business zobrazovala možnosť Hlas, je nutné zakúpiť aspoň jednu licenciu na plán Enterprise E5, jednu doplnkovú licenciu na telefónny systém alebo doplnkovú licenciu na audiokonferencie.

 • Hybridné používateľov pomocou lokálne pripojenie PSTN? Ak áno, musíte priradiť licenciu Telefónnym systémom. Mali by ste nie priradiť volania pláne.

 • Oneskorenie po priradení licencie: z dôvodu oneskorenie medzi službami Office 365 a Skype for Business Online, prípadne môže trvať až 24 hodín prideľujú volania pláne po priradení licencie používateľovi. Ak po 24 hodinách, používateľ nie je priradené volania pláne informácie, kontaktujte nás.

 • Chybové hlásenia: sa zobrazí chybové hlásenie, ak ste si nezakúpili správneho počtu licencií. Ak potrebujete kúpiť viac licencií volania pláne, vyberte položku kúpiť viac.

 • Ďalšie kroky: po priradení volania pláne licencií používateľom, budete musieť dostať vaše telefónne čísla pre vašu organizáciu, a potom priradiť tých čísel, ľudia vo vašej organizácii. Podrobné pokyny nájdete v téme Nastavenie volania plány.

Priradenie licencie telefónnym systémom a volanie plán pre jedného používateľa

Kroky sú rovnaké ako priradiť licenciu na Office 365. V téme Priradenie licencie pre používateľov v službách Office 365 for business licencie.

Ako priradiť licencie s telefonickým systémom a volanie plán hromadne

 1. Nainštalujte Microsoft Online Services Asistenta pri prihlasovaní v pre IT profesionálov vydaní na webe. Ešte nemáte nainštalovaný modul? V téme Microsoft Online Services Sign In Assistant pre IT profesionálov vydaní na webe ho stiahnuť.

 2. Inštalácia modul služieb Windows Azure Active Directory. Ešte nemáte nainštalovaný modul? Pokyny na stiahnutie a syntaxe rutiny cmdlet v téme Správa Azure AD pomocou prostredia Windows PowerShell .

 3. Po nainštalovaní týchto modulov priraďte licencie používateľom s použitím príkazového riadka prostredia Windows PowerShell a nasledujúcej syntaxe:

  V tomto príklade priraďuje licencie Enterprise E3 spolu s Telefonickým systémom a Domáce volania pláne licencie.

  Názov licencií alebo názvy produktov v skripte sú uvedené v texte na kurzívu (pozri tému telefónnym systémom a volania pláne názvy produktov alebo jednotky SKU používané pre skriptovanie, po uvedenom príklade).

  #Create a text file with a single row containing list of UserPrincipalName (UPN) of users to license. The MSOLservice uses UPN to license user accounts in Office 365.
  #Example of text file:
  #user1@domain.com
  #user2@domain.com
  
  #Import Module
  ipmo MSOnline
  
  #Authenticate to MSOLservice.
  Connect-MSOLService
  
  #File prompt to select the userlist txt file.
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.windows.forms") | Out-Null
   $OFD = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
   $OFD.filter = "text files (*.*)| *.txt"
   $OFD.ShowDialog() | Out-Null
   $OFD.filename
  
  If ($OFD.filename -eq '')
  {
  Write-Host "You did not choose a file. Try again" -ForegroundColor White -BackgroundColor Red
  }
  
  #Create a variable of all users.
  $users = Get-Content $OFD.filename
  
  #License each user in the $users variable.
  #Use MCOPSTN1 for PSTN Domestic Calling and MCOPSTN2 for Domestic and International Calling.
  foreach ($user in $users)
    {
    Write-host "Assigning License: $user"
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:ENTERPRISEPACK" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOEV" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOPSTN1" -ErrorAction SilentlyContinue
    } 
  

Telefónny systém a volanie plány názvy produktov alebo jednotky SKU používané pre skriptovanie

Názov produktu

Názov časti jednotky SKU

Enterprise E5 (s telefonickým systémom)

ENTERPRISEPREMIUM

Enterprise E3

ENTERPRISEPACK

Enterprise E1

STANDARDPACK

Skype for Business Online Standalone Plan 2

MCOSTANDARD

Telefónny systém

MCOEV

Plán pre medzinárodné hovory

MCOPSTN2

Plán domácich hovorov

MCOPSTN1

Kredit komunikácie

MCOPSTNPP

Audiokonferencie: Tipy a skripty pri priraďovaní licencií

Čo treba vedieť pred nasadením služby zvukovej konferencie licencií

Informácie o priradenie licencie na služby zvukovej konferencie pre jedného používateľa

Kroky sú rovnaké ako priradiť licenciu na Office 365. V téme Priradenie licencie pre používateľov v službách Office 365 for business licencie.

Priradenie licencie na služby zvukovej konferencie hromadne

 1. Stiahnite a nainštalujte Microsoft Online Services Sign In Assistant pre IT profesionálov vydaní na webe.

 2. Stiahnite a nainštalujte Windows Azure Active Directory modulu. Pokyny na stiahnutie a syntaxe rutiny cmdlet v téme Správa Azure AD pomocou prostredia Windows PowerShell .

  Po nainštalovaní týchto modulov priraďte licencie používateľom s použitím príkazového riadka prostredia Windows PowerShell a nasledujúcej syntaxe:

  Názov licencií alebo názvy produktov v skripte sú uvedené v textu kurzívou. Pozrite si tému zvuk konferencie názvy produktov alebo jednotky SKU používané pre skriptovanie všetky názvy produktov.

  V tomto príklade sa priradí licencie na Enterprise E3 spolu s licenciu na služby zvukovej konferencie.

  #Create a text file with a single row containing list of UserPrincipalName (UPN) of users to license. The MSOLservice uses UPN to license user accounts in Office 365.
  #Example of text file:
  #user1@domain.com
  #user2@domain.com
  
  #Import Module
  ipmo MSOnline
  
  #Authenticate to MSOLservice
  Connect-MSOLService
  
  #File prompt to select the userlist txt file
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.windows.forms") | Out-Null
   $OFD = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
   $OFD.filter = "text files (*.*)| *.txt"
   $OFD.ShowDialog() | Out-Null
   $OFD.filename
  
  If ($OFD.filename -eq '')
  {
  Write-Host "You did not choose a file. Try again" -ForegroundColor White -BackgroundColor Red
  }
  
  #Create a variable of all users
  $users = Get-Content $OFD.filename
  
  #License each user in the $users variable
  foreach ($user in $users)
    {
    Write-host "Assigning License: $user"
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:ENTERPRISEPACK" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOMEETADV" -ErrorAction SilentlyContinue
    } 
  

Zvukové konferencie názvy produktov alebo jednotky SKU používané pre skriptovanie

Názov produktu

Názov časti jednotky SKU

Audiokonferencie

MCOMEETADV

Skype for Business Online Standalone Plan 2

MCOSTANDARD

Enterprise E1

STANDARDPACK

Enterprise E3

ENTERPRISEPACK

Enterprise E5 (bez zvukovej konferencie)

ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF

Enterprise E5 (s audiokonferencií)

ENTERPRISEPREMIUM

Kredit na komunikáciu

Čo treba vedieť pred priraďovaní komunikácie kredit licencií

 • Enterprise E5 zákazníci: aj v prípade, že vaši používatelia priradené Enterprise E5 licencie, odporúčame, aby priradením licencie Komunikácie kredit.

 • Ďalšie kroky: po priradení tieto licencie, musíte získať vaše telefónne čísla pre vašu organizáciu, a následne priradiť tých čísel s ľuďmi vo vašej organizácii. Podrobné pokyny nájdete v téme Nastavenie volania plány.

Priradenie komunikácie kredit licenciu jednému používateľovi

Kroky sú rovnaké ako priradiť licenciu na Office 365. V téme Priradenie licencie pre používateľov v službách Office 365 for business licencie.

Priradenie licencie komunikácie kredit hromadne

Pozrite si tému ukážkový skript na priradenie licencie na Služby zvukovej konferencie. Aktualizujte informácie o priraďovaní licencií Komunikácie kredit.

Súvisiace články

Nastavenie služby zvukovej konferencie pre Skype for Business a Teams spoločnosti Microsoft

Nastavenie volania plány

Pridanie prostriedkov a spravovanie komunikácie kredit

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×