Pripojenie webovej časti filtra k webovej časti Zobrazenie údajov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Webové časti filtra môžete použiť na pridanie hodnôt do webovej časti zobrazenia údajov a potom zmeniť zobrazenie údajov v zozname na základe hodnoty. Napríklad vo webovej časti Filter pre výber môžete vybrať zo zoznamu objednávok produktov a súčasne zobraziť produkty, ktoré zodpovedajú danej objednávke vo webovej časti zobrazenia údajov.

Čo vás zaujíma?

Oboznámiť sa s pripájaním webových častí filtra k webovej časti zobrazenia údajov

Pripojenie webovej časti Textový filter k webovej časti zobrazenia údajov

Pripojenie webovej časti Dátumový filter k webovej časti zobrazenia údajov

Pripojenie webovej časti Filter pre výber k webovej časti zobrazenia údajov

Pripojenie webovej časti Filter aktuálneho používateľa k webovej časti zobrazenia údajov

Pripojiť webovú časť Filter zoznamu lokality SharePoint k webovej časti zobrazenia údajov

Oboznámenie s pripojením webových častí filtra k webovej časti zobrazenia údajov

Táto časť popisuje spôsoby, ako môžete filtrovať údaje vo webovej časti zobrazenie údajov a najvhodnejšie postupy pri návrhu a úprava webovej časti stránka, ktorá obsahuje filtrovanie pripojenia webových častí a webová časť zobrazenia údajov.

Ako pracujú webové časti filtra

Pripojenie webovej časti filtra k webovej časti zobrazenia údajov vo všeobecnosti prebieha nasledujúcim spôsobom:

Obrázok tlačidla

1. pripojenie webovej časti filtra k webovej časti zobrazenie údajov na zobrazenie podmnožiny údajov.

2. Webová časť filtra poskytuje hodnotu.

3. hodnotu filtra prechádza jednému stĺpcu webovú časť zobrazenie údajov pomocou pripojenia webovej časti.

4 webovú časť zobrazenie údajov sa zobrazí iba stĺpce, ktoré spĺňajú hodnotu filtra.

Spôsoby filtrovania webovej časti zobrazenia údajov

Môžete pripojiť webových častí filtra k webovej časti zobrazenie údajov tak, aby používateľ môžete filtrovať položiek na základe hodnoty v stĺpci nasledujúcimi spôsobmi:

 • Textový filter     Textová hodnota, ktorá môže byť ľubovoľný reťazec, vrátane písmen, znakov a čísel.

 • Filter dátumu    Dátumová hodnota pozostávajúca z mesiaca, dňa a roka. Používateľ môže tiež kliknutím na tlačidlo výberu dátumu zadať presný dátum.

 • Výber filtra     Preddefinované zoznam hodnôt a voliteľný popis, napríklad kódy produktov alebo stav.

 • Aktuálneho používateľa     Meno aktuálneho používateľa alebo iné informácie, na základe aktuálneho používateľa profil SharePoint, ako je napríklad meno používateľa, oddelenia alebo narodeniny. Táto webová časť je kontext webovej časti, čo znamená, že nie je viditeľná pre používateľa na stránke webových častí a výsledky zobrazuje automaticky bez vstup používateľa.

 • Zoznam lokality SharePoint    Zoznam jedinečných hodnôt a voliteľný popis, napríklad produkt alebo stav kódy, vytvorené zo stĺpca v zozname SharePoint. Táto webová časť je podobné správanie webovej časti filtra voľby a je užitočné, keď máte v zozname hodnôt, ktoré sa môžu meniť za prácu nadčas a chcete jednoduchší spôsob, ako udržať zoznamu bez nutnosti zmeniť vlastnosti webovej časti.

K webovej časti zobrazenia údajov môžete vytvoriť dve alebo viacero pripojení súčasne tak, že vytvoríte ďalšie pripojenie k rovnakej webovej časti zobrazenia údajov z každej webovej časti filtra.

Najvhodnejšie postupy pri navrhovaní a údržbe stránok webových častí

Nižšie uvádzame niektoré najvhodnejšie postupy pri navrhovaní a údržbe stránok webových častí:

 • Šablónu stránky webových častí vyberajte pozorne    Webové časti môžete presúvať po stránke webových častí a umiestňovať ich v ľubovoľnom poradí a do ľubovoľnej zóny webovej časti. Pred vytvorením stránky webových častí však dobre zvážte výber šablóny, aby ste mohli rozvrhnúť filter a webové časti Zobrazenie zoznamu požadovaným spôsobom. Ak používate webový prehliadač, po vytvorení stránky webových častí už nemôžete vybratú šablónu zmeniť. Ak používate program na navrhovanie webových stránok, ako je napríklad Microsoft Office SharePoint Designer 2007, môžete ďalej meniť štruktúru stránky webových častí.

 • Odstráňte pripojenia k zakázaným vlastnostiam webovej časti    V režime úprav stránky sa v správe, ktorá je zobrazená pod webovou časťou filtra, zobrazujú aktuálne pripojené webové časti filtra a spôsob ich pripojenia.

  V niektorých prípadoch budete musieť odstrániť prepojenie, ak budete chcieť zmeniť vypnutú vlastnosť webovej časti filtra. V takom prípade sa na table s nástrojmi zobrazí nasledujúca správa, ktorá vám pripomenie, že:

  „Musíte odstrániť pripojenie medzi webovými časťami, aby ste mohli vykonávať zmeny vo vypnutých vlastnostiach.“

 • Odstráňte nepoužívané webové časti zo stránky webových častí    Ak webovú časť neúmyselne zatvoríte, ale neodstránite, webová časť ostane na stránke ako skrytá webová časť. Ak chcete nájsť skryté webové časti, nájdite stránku webových častí v knižnici dokumentov, v ktorej je uložená, ukážte na názov súboru webovej časti, kliknite na šípku, ktorá sa zobrazí, kliknite na položku Upraviť vlastnosti a potom kliknite na prepojenie Otvoriť stránku webových častí v zobrazení pre údržbu. Ďalšie informácie o údržbe webových časti nájdete v téme Prispôsobenie webových častí.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Textový filter k webovej časti zobrazenia údajov

V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že vytvárate stránku webových častí na tímovej lokalite. Príkazy a pokyny na iných lokalitách sa môžu líšiť.

Príprava stránky webových častí:    

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť stránku webových častí, v ponuke Vzhľad tlačidla Akcie lokality kliknite na položku Vytvoriť a potom na položku Stránka webových častí.

   Ďalšie informácie nájdete v téme Úvodné informácie o prispôsobení stránok pomocou webových častí.

  • Na úpravu stránky webových častí kliknite na položku Akcie lokality Vzhľad tlačidla a potom na položku Upraviť stránku.

   Stránka webových častí sa zobrazí v režime úprav.

 2. V zóne webových častí, do ktorej chcete pridať webovú časť, kliknite na položku Pridať webovú časť.

  Zobrazí sa dialógové okno Pridať webové časti.

 3. Pridanie webovej časti textový Filter na stránku webových častí.

  Ďalšie informácie o tom, ako pridať webovú časť, pozrite si tému Pridanie alebo odstránenie webovej časti.

  Prispôsobenie webovej časti Textový Filter:    

 4. Vo webovej časti Textový filter kliknite na prepojenie Otvoriť tablu s nástrojmi.

  Webová časť Textový filter prejde do režimu úprav a zobrazí sa tabla s nástrojmi webovej časti.

 5. Upravte prispôsobené vlastnosti webovej časti vykonaním týchto krokov:

  1. Do poľa Názov filtra zadajte názov na identifikáciu webovej časti.

   Názov môžete použiť aj ako označenie alebo stručný popis pre používateľa. Môžete použiť napríklad názov Filtrovať zostavy podľa:, ktorý používateľom napovie, že môžu filtrovať zobrazenie zoznamu zostáv.

  2. Voliteľne môžete v časti Rozšírené možnosti filtra vykonať niektoré z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete obmedziť počet znakov, do textového poľa Maximálny počet znakov zadajte číslo. Maximálna dĺžka hodnoty textu je 255 znakov.

   • Ak chcete zadať počiatočnú hodnotu v textovom poli webovej časti textový Filter, zadajte predvolenú hodnotu v poli Predvolená hodnota hodnota, ktorá zvyčajne zodpovedá jednému z hodnoty zadané v kroku 2 5. Táto predvolená hodnota potom sa používa na zobrazenie pôvodný zoznam hodnôt vo webovej časti zobrazenie údajov, keď sa najprv zobrazí stránky webových častí.

   • Ak chcete, aby sa zobrazila správa, ktorá používateľovi pripomenie, aby vybral možnosť filtrovania údajov, začiarknite políčko Požadovať výber hodnoty používateľom.

   • Do textového poľa ovládacieho prvku šírku v pixloch. zadajte číslo, ktoré predstavuje šírky textového poľa webovej časti textový Filter ako počet pixelov, alebo prázdnu hodnotu alebo "0", ak chcete automaticky zmeniť veľkosť textového poľa. Pretože hodnoty zadané používateľom sa zobrazuje v tohto textového poľa, pravdepodobne budete chcieť nechať dostatočne široký na najvyššiu možnú hodnotu.

  3. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v spodnej časti tably s nástrojmi webovej časti.

   Vytvorenie a prispôsobenie webová časť zobrazenia údajov:   

 1. Vytvorenie a prispôsobenie webovej časti zobrazenie údajov v Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie zobrazenia údajov.

  Pripojenie oboch webových častí a kontrola výsledkov:    

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  1. Vo webovom prehliadači, postupujte takto:

   1. Kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti webovej časti textový Filter, ukážte na položku pripojenia, ukážte na položku Odoslať Filter hodnoty a potom kliknite na názov webovej časti zobrazenie údajov ku ktorému chcete vytvoriť prepojenie.

   2. Kliknite na položku Konfigurovať, vyberte stĺpec, ktorý chcete filtrovať vo webovej časti zobrazenie údajov zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

   3. K webovej časti stránky upraviť režim a zobrazenie stránky, v hornej časti stránky webových častí, v ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na položku Skončiť režim úprav.

  2. V programe Office SharePoint Designer 2007 pripojenie webových častí a zobrazte ukážku stránky webových častí.

   Ďalšie informácie nájdete v téme Pripojenie dve zobrazenia údajov.

 3. Dynamicky zmeniť výsledky zošita v zobrazení webovej časti údajov vo webovej časti textový Filter, zadajte text do textového poľa, ktoré sa presne zhoduje s hodnotou v stĺpci vo webovej časti zobrazenie údajov definovanom pripojenia, ktoré ste urobili v kroku 10, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Webová časť Textový filter nerozpoznáva zástupné znaky. Ak používateľ zadá zástupný znak, napríklad hviezdičku (*) alebo znak percenta (%), znak sa interpretuje ako doslovný znak.

  Ak chcete znova Zobraziť všetky hodnoty vo webovej časti zobrazenie údajov, používateľ musí vymazať textové pole a stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Dátumový filter k webovej časti zobrazenia údajov

V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že vytvárate stránku webových častí na tímovej lokalite. Príkazy a pokyny na iných lokalitách sa môžu líšiť.

Príprava stránky webových častí:    

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť stránku webových častí, v ponuke Vzhľad tlačidla Akcie lokality kliknite na položku Vytvoriť a potom na položku Stránka webových častí.

   Ďalšie informácie nájdete v téme Úvodné informácie o prispôsobení stránok pomocou webových častí.

  • Na úpravu stránky webových častí kliknite na položku Akcie lokality Vzhľad tlačidla a potom na položku Upraviť stránku.

   Stránka webových častí sa zobrazí v režime úprav.

 2. V zóne webových častí, do ktorej chcete pridať webovú časť, kliknite na položku Pridať webovú časť.

  Zobrazí sa dialógové okno Pridať webové časti.

 3. Pridanie webovej časti Filter dátumu na stránku webových častí.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie webovej časti.

  Prispôsobenie webovej časti Dátumový filter:    

 4. Vo webovej časti Filter dátumu, kliknite na prepojenie, otvorte tablu s nástrojmi.

  Webová časť Filter dátumu vstúpi do režimu úprav a zobrazia sa tabla s nástrojmi webovej časti.

 5. Upravte prispôsobené vlastnosti webovej časti vykonaním týchto krokov:

  1. Do poľa Názov filtra zadajte názov na identifikáciu webovej časti.

   Názov môžete použiť aj ako označenie alebo stručný popis pre používateľa. Môžete použiť napríklad názov Filtrovať zostavy podľa:, ktorý používateľom napovie, že môžu filtrovať zobrazenie zoznamu zostáv.

  2. Ak chcete do textového poľa Webová časť Dátumový filter zadať počiatočnú hodnotu, vyberte položku Predvolená hodnota a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

   • Vyberte položku Konkrétny dátum a zadajte konkrétny dátum.

   • Vyberte položku Posunutie od dnešného dátumu a potom do textového poľa Dni zadajte počet dní. Maximálna hodnota je 999.

    Táto predvolená hodnota potom sa používa na zobrazenie pôvodný zoznam hodnôt vo webovej časti zobrazenie údajov, keď sa najprv zobrazí stránky webových častí.

  3. Voliteľne môžete v časti Možnosti rozšíreného filtra zobrazí hlásenie, že pripomína používateľa na výber na filtrovanie údajov, začiarknite políčko požadovať výber hodnoty používateľom.

  4. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v spodnej časti tably s nástrojmi webovej časti.

   Vytvorenie a prispôsobenie webová časť zobrazenia údajov:   

 1. Vytvorenie a prispôsobenie webovej časti zobrazenie údajov v programe Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie zobrazenia údajov a Zobrazenia údajov.

  Pripojenie oboch webových častí a kontrola výsledkov:    

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  1. Vo webovom prehliadači, postupujte takto:

   1. Kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti webovej časti Filter dátumu, ukážte na položku pripojenia, ukážte na položku Odoslať Filter hodnoty a potom kliknite na názov webovej časti zobrazenie údajov ku ktorému chcete vytvoriť prepojenie.

   2. Kliknite na položku Konfigurovať, vyberte stĺpec, ktorý chcete filtrovať vo webovej časti zobrazenie údajov zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

   3. Ak chcete skončiť režim úprav stránky webovej časti a stránku zobraziť, v hornej časti stránky webovej časti v rozbaľovacej ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Skončiť režim úprav.

  2. V programe Office SharePoint Designer 2007 pripojenie webových častí a zobrazte ukážku stránky webových častí.

   Ďalšie informácie nájdete v téme Pripojenie dve zobrazenia údajov.

 3. Dynamicky zmeniť výsledky zošita v zobrazení webovej časti údajov vo webovej časti Filter dátumu zadajte dátum, alebo kliknite na tlačidlo výberu dátumu a potom kliknite na tlačidlo OK. Hodnota sa musí zhodovať presne hodnotu v stĺpci v webová časť zobrazenia údajov definovanom pripojenia, ktoré ste urobili v kroku 10.

  Používateľ musí zadať dátum vo formáte krátkeho dátumu pre aktuálne miestne nastavenie používané lokality SharePoint, ktorý sa môže líšiť v závislosti od vášho počítača alebo miestne nastavenie servera lokalít. Napríklad pre angličtinu (Spojené štáty) použite mm/dd/rrrr a francúzština (Francúzsko) pomocou dd/mm/rrrr. Výber dátumu na správny dátum zadaniu môžete použiť aj používateľa.

  Ak chcete znova Zobraziť všetky hodnoty vo webovej časti zobrazenie údajov, používateľ musí zrušte dátumom z textového poľa a stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Filter pre výber k webovej časti zobrazenia údajov

V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že vytvárate stránku webových častí na tímovej lokalite. Príkazy a pokyny na iných lokalitách sa môžu líšiť.

Príprava stránky webových častí:    

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť stránku webových častí, v ponuke Vzhľad tlačidla Akcie lokality kliknite na položku Vytvoriť a potom na položku Stránka webových častí.

   Ďalšie informácie nájdete v téme Úvodné informácie o prispôsobení stránok pomocou webových častí.

  • Na úpravu stránky webových častí kliknite na položku Akcie lokality Vzhľad tlačidla a potom na položku Upraviť stránku.

   Stránka webových častí sa zobrazí v režime úprav.

 2. V zóne webových častí, do ktorej chcete pridať webovú časť, kliknite na položku Pridať webovú časť.

  Zobrazí sa dialógové okno Pridať webové časti.

 3. Pridanie webovej časti Filter pre výber stránky webových častí.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie webovej časti.

  Prispôsobenie webovej časti Filter pre výber:    

 4. Vo webovej časti filtra voľby kliknite na prepojenie, otvorte tablu s nástrojmi.

  Výber webovej časti filtra vstúpi do režimu úprav a zobrazia sa tabla s nástrojmi webovej časti.

 5. Postupujte nasledovne:

  1. Do poľa Názov filtra zadajte názov na identifikáciu webovej časti.

   Názov môžete použiť aj ako označenie alebo stručný popis pre používateľa. Môžete použiť napríklad názov Filtrovať zostavy podľa:, ktorý používateľom napovie, že môžu filtrovať zobrazenie zoznamu zostáv.

  2. Zadajte zoznam hodnôt a voliteľný popis, ktorý chcete používateľovi umožniť vybrať v dialógovom okne Výber hodnôt filtra, ktorý sa zobrazí, keď používateľ klikne na tlačidlo Filter Ikona použitého filtra . Napríklad, ak máte zoznam zákazníkov s stĺpec stav, môžete zadať štandardnépreferovanéa Elite ako zoznam hodnôt, každá hodnota v samostatnom riadku. Tieto hodnoty sa používajú podľa stavu stĺpec hodnôt v webová časť zobrazenia údajov, ktoré používateľ vstúpi v kroku 10.

   Pre každú hodnotu v každom riadku, môžete tiež pridať alternatívny popis, ktorý sa zobrazuje v dialógovom okne Vyberte Filter hodnoty namiesto hodnôt, keď používateľ filtruje údaje. Príklad:

   Štandardný: pravidelný zákazník s priemerným hodnotením kreditu
   Preferovaný: bežný zákazník s vysokým hodnotením kreditu
   Elitný: významný zákazník s vysokým hodnotením kreditu

   Poznámka:  Zoznam možností musí obsahovať aspoň jednu možnosť a musí byť jedinečný. Dĺžka hodnoty ani popisu nemôže prekročiť 255 znakov. Maximálny počet možností je 1 000.

  3. Môžete tiež v časti Možnosti rozšíreného filtra vyberte niektorú z nasledovných možností:

   • Do textového poľa ovládacieho prvku šírku v pixloch. zadajte číslo udávajúce šírky textového poľa výber ako počet pixelov, alebo prázdnu hodnotu alebo "0", automaticky sa veľkosť textového poľa výber webovej časti filtra. Pretože hodnoty zadané používateľom sa zobrazuje v tohto textového poľa, pravdepodobne budete chcieť nechať dostatočne široký na najvyššiu možnú hodnotu.

   • Ak chcete, aby sa zobrazila správa, ktorá používateľovi pripomenie, aby vybral možnosť filtrovania údajov, začiarknite políčko Požadovať výber hodnoty používateľom.

   • Na výber webovej časti filtra textového poľa zadajte počiatočnú hodnotu, zadajte predvolenú hodnotu v poli Predvolená hodnota hodnota, ktorá zvyčajne zodpovedá jednému z hodnoty zadané v kroku 2 v kroku 5. Táto predvolená hodnota potom sa používa na zobrazenie pôvodný zoznam hodnôt vo webovej časti zobrazenie údajov, keď sa najprv zobrazí stránky webových častí.

   • Ak chcete používateľom umožniť filtrovanie podľa hodnoty null, vyberte hodnotu (Prázdne). Používatelia budú môcť napríklad zobraziť všetkých zákazníkov bez definovaného stavu.

   • Ak chcete povoliť vymazanie filtra tak, aby používatelia uvidia všetky hodnoty vo webovej časti zobrazenie údajov, vyberte položku Povoliť viacnásobný výber. V tomto prípade sa dialógové okno Výber hodnôt filtra zobrazuje začiarkavacie políčka a prepínačov nie.

    Poznámka: Túto funkciu nie je možné použiť zobrazíte filtrované výsledky dvoch alebo viacerých výberov, pretože webová časť zobrazenia údajov nepodporuje viacnásobný výber. Ak používateľ vyberie viacerých výberov, sa použije iba prvý výber.

  4. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v spodnej časti tably s nástrojmi webovej časti.

   Vytvorenie a prispôsobenie webová časť zobrazenia údajov:   

 1. Vytvorenie a prispôsobenie webovej časti zobrazenie údajov v programe Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie zobrazenia údajov.

  Pripojenie oboch webových častí a kontrola výsledkov:    

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  1. Vo webovom prehliadači, postupujte takto:

   1. Kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti pre výber webovej časti filtra, ukážte na položku pripojenia, ukážte na položku Odoslať Filter hodnoty a potom kliknite na názov webovej časti zobrazenie údajov ku ktorému chcete vytvoriť prepojenie.

   2. Kliknite na položku Konfigurovať, vyberte stĺpec, ktorý chcete filtrovať vo webovej časti zobrazenie údajov zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

   3. Ak chcete skončiť režim úprav stránky webovej časti a stránku zobraziť, v hornej časti stránky webovej časti v rozbaľovacej ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Skončiť režim úprav.

  2. V programe Office SharePoint Designer 2007 pripojenie webových častí a zobrazte ukážku stránky webových častí.

   Ďalšie informácie nájdete v téme Pripojenie dve zobrazenia údajov.

 3. Dynamicky zmeniť výsledky zošita v zobrazení webovej časti údajov vo webovej časti filtra výber kliknite na položku Filter Ikona použitého filtra , kliknutím na hodnotu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak ste vybrali vlastnosť Povoliť viacnásobný výber, ak chcete znova Zobraziť všetky hodnoty vo webovej časti zobrazenie údajov používateľa musí zrušte začiarknutie všetkých políčok v dialógovom okne Výber hodnôt filtra a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Filter aktuálneho používateľa k webovej časti zobrazenia údajov

V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že vytvárate stránku webových častí na tímovej lokalite. Príkazy a pokyny na iných lokalitách sa môžu líšiť.

Príprava stránky webových častí:    

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť stránku webových častí, v ponuke Vzhľad tlačidla Akcie lokality kliknite na položku Vytvoriť a potom na položku Stránka webových častí.

   Ďalšie informácie nájdete v téme Úvodné informácie o prispôsobení stránok pomocou webových častí.

  • Na úpravu stránky webových častí kliknite na položku Akcie lokality Vzhľad tlačidla a potom na položku Upraviť stránku.

   Stránka webových častí sa zobrazí v režime úprav.

 2. V zóne webových častí, do ktorej chcete pridať webovú časť, kliknite na položku Pridať webovú časť.

  Zobrazí sa dialógové okno Pridať webové časti.

 3. Pridanie používateľa webovej časti Filter aktuálneho na stránku webových častí.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie webovej časti.

  Prispôsobenie webovej časti Filter aktuálneho používateľa:    

 4. V časti Filter aktuálneho používateľa Web, kliknite na prepojenie, otvorte tablu s nástrojmi.

  Používateľ webovej časti Filter aktuálneho vstúpi do režimu úprav a zobrazia sa tabla s nástrojmi webovej časti.

 5. Upravte prispôsobené vlastnosti webovej časti vykonaním týchto krokov:

  1. Do poľa Názov filtra zadajte názov na identifikáciu webovej časti.

  2. V časti Vyberte hodnotu, ktorú chcete poskytnúť vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete filtrovať podľa mena používateľa, vyberte položku Meno aktuálneho používateľa.

   • Ak chcete filtrovať podľa iného hodnoty v SharePointe profil aktuálneho používateľa, vyberte SharePoint profil hodnotu pre aktuálneho používateľa a vyberte položku zo zoznamu.

    Toto pole so zoznamom je vyplnené zoznamom všetkých vlastností profilu SharePoint, ktoré majú politiku ochrany osobných údajov nastavenú na hodnotu Všetci.

    Jednoduchý spôsob zobrazenia zoznamu používateľských profilov na vašej stránke je zobrazenie karty Môj profil na stránke Moja lokalita, potom môžete upravovať podrobnosti.

  3. Môžete tiež v časti Možnosti rozšíreného filtra vyberte niektorú z nasledovných možností:

   • Ak chcete používateľom umožniť filtrovanie nulovou hodnotou, vyberte položku Odoslať prázdne, ak neexistujú žiadne hodnoty. Môžete napríklad chcieť zistiť, či je hodnota profilu daného používateľa zadaná v stĺpci.

   • Ak chcete rozhodnúť, ako sa majú spracovať viaceré hodnoty, v časti Pri spracovaní viacerých hodnôt vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

    • Ak chcete pomocou pripojenia webovej časti odoslať len jednu hodnotu, vyberte položku Odoslať iba prvú hodnotu.

    • Ak chcete pomocou pripojenia webovej časti odoslať dve alebo viac hodnôt, vyberte položku Odoslať všetky hodnoty.

    • Ak chcete pomocou pripojenia webovej časti odoslať dve alebo viac oddelených hodnôt, vyberte položku Skombinovať ich do jednej hodnoty a oddeliť a potom do textového poľa zadajte jeden alebo viac znakov.

   • Ak chcete vložiť znak pred hodnotu k hodnote vlastnosti webovej časti na zabezpečenie zhody v stĺpci zoznamu lokality SharePoint, zadajte text do textového poľa Text na vložiť pred hodnoty. .

   • Po skončení vyriešiť hodnotu na hodnotu vlastnosti webovej časti na zabezpečenie zhody v stĺpci zoznamu lokality SharePoint, zadajte text do poľa Text vložiť za hodnoty.

  4. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v spodnej časti tably s nástrojmi webovej časti.

   Vytvorenie a prispôsobenie webová časť zobrazenia údajov:   

 1. Vytvorenie a prispôsobenie webovej časti zobrazenie údajov v programe Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie zobrazenia údajov a Zobrazenia údajov.

  Pripojenie oboch webových častí a kontrola výsledkov:    

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  1. Vo webovom prehliadači, postupujte takto:

   1. Kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti pre používateľa webovej časti filtra, ukážte na položku pripojenia, ukážte na položku Odoslať Filter hodnoty a potom kliknite na názov webovej časti zobrazenie údajov ku ktorému chcete vytvoriť prepojenie.

   2. Kliknite na položku Konfigurovať, vyberte stĺpec, ktorý chcete filtrovať vo webovej časti zobrazenie údajov zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

   3. Ak chcete skončiť režim úprav stránky webovej časti a stránku zobraziť, v hornej časti stránky webovej časti v rozbaľovacej ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Skončiť režim úprav.

  2. V programe Office SharePoint Designer 2007 pripojenie webových častí a zobrazte ukážku stránky webových častí.

   Ďalšie informácie nájdete v téme Pripojenie dve zobrazenia údajov.

 3. Dynamicky zmeniť výsledky zošit vo webovej časti zobrazenie údajov, Zobraziť stránky webových častí. Keďže aktuálneho používateľa webovej časti Filter je kontext webovej časti, bez vstup používateľa automaticky zobraziť výsledky.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Filter zoznamu lokality SharePoint k webovej časti zobrazenia údajov

V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že vytvárate stránku webových častí na tímovej lokalite. Príkazy a pokyny na iných lokalitách sa môžu líšiť.

Príprava stránky webových častí:    

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť stránku webových častí, v ponuke Vzhľad tlačidla Akcie lokality kliknite na položku Vytvoriť a potom na položku Stránka webových častí.

   Ďalšie informácie nájdete v téme Úvodné informácie o prispôsobení stránok pomocou webových častí.

  • Na úpravu stránky webových častí kliknite na položku Akcie lokality Vzhľad tlačidla a potom na položku Upraviť stránku.

   Stránka webových častí sa zobrazí v režime úprav.

 2. V zóne webových častí, do ktorej chcete pridať webovú časť, kliknite na položku Pridať webovú časť.

  Zobrazí sa dialógové okno Pridať webové časti.

 3. Pridanie webovej časti Filter zoznamu lokality SharePoint na stránku webových častí.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie webovej časti.

  Prispôsobenie webovej časti Filter zoznamu lokality SharePoint:    

 4. V službe SharePoint webovej časti Filter zoznamu, kliknite na prepojenie, otvorte tablu s nástrojmi.

  Webovej časti Filter zoznamu lokality SharePoint vstúpi do režimu úprav a zobrazia sa tabla s nástrojmi webovej časti.

 5. Upravte prispôsobené vlastnosti webovej časti vykonaním týchto krokov:

  1. Do poľa Názov filtra zadajte názov na identifikáciu webovej časti.

   Názov môžete použiť aj ako označenie alebo stručný popis pre používateľa. Môžete použiť napríklad názov Filtrovať zostavy podľa:, ktorý používateľom napovie, že môžu filtrovať zobrazenie zoznamu zostáv.

  2. Ak chcete určiť zoznam lokality SharePoint, do poľa Zoznam zadajte adresu URL zoznamu alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa textového poľa a vyhľadajte požadovaný zoznam.

  3. Ak chcete vybrať iné zobrazenie zoznamu, vyberte položku v poli so zoznamom Zobraziť. Môžete napríklad filtrovať, zoradiť alebo zoskupiť údaje iným spôsobom alebo zobraziť iné stĺpce.

  4. V poli so zoznamom Pole hodnoty vyberte stĺpec. V stĺpci s hodnotami sa zobrazujú všetky podporované stĺpce zo zoznamu. Niektoré stĺpce nie sú podporované, ako napríklad Názov, Vypočítavané a Viaceré riadky textu.

   Dôležité: Po uskutočnení prepojenie medzi webovej časti Filter zoznamu lokality SharePoint a webová časť zobrazenia údajov v kroku 10, uistite sa, že vyberiete stĺpec, ktorý obsahuje zodpovedajúce hodnoty pre vlastnosť poľa hodnota.

   Poznámka: Webová časť Filter zoznamu lokality SharePoint má počet položiek obmedzený na 100.

  5. Voliteľne môžete z poľa so zoznamom Pole popisu vybrať stĺpec. Stĺpec popisu sa používa na zobrazenie alternatívnej hodnoty v dialógovom okne Výber hodnôt filtra, ktoré sa zobrazí, ak používateľ klikne na tlačidlo Filter Ikona použitého filtra . Ak máte napríklad stĺpec s číslami mesiacov, v ktorom čísla 1 až 12 reprezentujú hodnoty mesiacov, stĺpec s názvom mesiacov môžete použiť ako stĺpec popisu, takže namiesto hodnoty 1 sa zobrazí január, namiesto hodnoty 2 sa zobrazí február a tak ďalej.

  6. Môžete tiež v časti Možnosti rozšíreného filtra vyberte niektorú z nasledovných možností:

   • Do textového poľa ovládacieho prvku šírku v pixloch. zadajte číslo, ktoré predstavuje šírky textového poľa webovej časti zoznam lokality SharePoint ako počet pixelov, alebo prázdnu hodnotu alebo "0" Ak chcete automaticky zmeniť veľkosť textového poľa webovej časti Filter zoznamu lokality SharePoint. Pretože hodnoty zadané používateľom sa zobrazuje v tohto textového poľa, pravdepodobne budete chcieť nechať dostatočne široký na najvyššiu možnú hodnotu.

   • Ak chcete, aby sa zobrazila správa, ktorá používateľovi pripomenie, aby vybral možnosť filtrovania údajov, začiarknite políčko Požadovať výber hodnoty používateľom.

   • Ak chcete zadať počiatočnú hodnotu v textovom poli webovej časti Filter zoznamu lokality SharePoint, zadajte predvolenú hodnotu v poli Predvolená hodnota hodnota, ktorá zvyčajne zodpovedá jednému z hodnôt v stĺpci zadali v kroku 4 kroku 5. Táto predvolená hodnota potom sa používa na zobrazenie pôvodný zoznam hodnôt vo webovej časti zobrazenie údajov, keď sa najprv zobrazí stránky webových častí.

   • Ak chcete používateľom umožniť filtrovanie podľa hodnoty null, hodnotu „(Prázdne)“. Používatelia môžu napríklad chcieť zobraziť všetky hodnoty v stĺpci bez hodnoty.

   • Ak chcete povoliť vymazanie filtra tak, aby používatelia uvidia všetky hodnoty vo webovej časti zobrazenie údajov, vyberte položku Povoliť viacnásobný výber.

    Dialógové okno Výber hodnôt filtra zobrazuje začiarkavacie políčka a prepínačov nie.

    Poznámka: Používateľa nie je možné túto funkciu použiť na zobrazenie filtrovať výsledky dvoch alebo viacerých výberov, pretože webová časť zobrazenia údajov nepodporuje výber viacerých položiek. Ak používateľ vyberie viacerých výberov, sa použije iba prvý výber.

  7. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v spodnej časti tably s nástrojmi webovej časti.

   Vytvorenie a prispôsobenie webová časť zobrazenia údajov:   

 1. Vytvorenie a prispôsobenie webovej časti zobrazenie údajov v programe Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie zobrazenia údajov a Zobrazenia údajov.

  Pripojenie oboch webových častí a kontrola výsledkov:    

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  1. Vo webovom prehliadači, postupujte takto:

   1. Kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti webovej časti Filter zoznamu lokality SharePoint, ukážte na položku pripojenia, ukážte na položku Odoslať Filter hodnoty a potom kliknite na názov webovej časti zobrazenie údajov ku ktorému chcete vytvoriť prepojenie.

   2. Kliknite na položku Konfigurovať, vyberte stĺpec, ktorý chcete filtrovať vo webovej časti zobrazenie údajov zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

   3. Ak chcete skončiť režim úprav stránky webovej časti a stránku zobraziť, v hornej časti stránky webovej časti v rozbaľovacej ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Skončiť režim úprav.

  2. V programe Office SharePoint Designer 2007 pripojenie webových častí a zobrazte ukážku stránky webových častí.

   Ďalšie informácie nájdete v téme Pripojenie dve zobrazenia údajov.

 3. Dynamicky zmeniť výsledky zošita v zobrazení webovej časti údajov v službe SharePoint webovej časti Filter zoznamu, kliknite na položku Filter Ikona použitého filtra , kliknutím na hodnotu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak ste vybrali vlastnosť Povoliť viacnásobný výber, ak chcete znova Zobraziť všetky hodnoty vo webovej časti zobrazenie údajov používateľ musí zrušte začiarknutie všetkých políčok a kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×