Pripojenie webovej časti Filter k webovej časti Zobrazenie zoznamu na klasickej stránke

Pripojenie webovej časti Filter k webovej časti Zobrazenie zoznamu na klasickej stránke

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Webovú časť Filter SharePoint môžete nakonfigurovať tak, aby preniesla hodnotu do zoznamu alebo knižnice, a potom zmeniť zobrazenie údajov v zozname na základe tejto hodnoty. Napríklad, ak vo webovej časti Filter pre výber vyberiete položku v zozname objednávok produktov, v susednom zozname sa môžu zobraziť produkty, ktoré zodpovedajú danej objednávke.

V tomto článku sa spomína webová časť Zobrazenie zoznamu. Vzťahuje sa na zoznam alebo knižnicu, ktorú pridáte na svoju domovskú stránku ako webovú časť. Po pridaní môžete pripojiť webové časti filtra na prispôsobenie zobrazenia.

Aktualizované 13. marca 2017 vďaka pripomienkam od zákazníkov.

Pripojenie webovej časti Textový filter k webovej časti Zobrazenie zoznamu v službe SharePoint 2016 a 2013

Poznámka:  V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že vytvárate stránku na tímovej lokalite. Príkazy a pokyny sa môžu na iných lokalitách líšiť.

Ak chcete upraviť stránku, musíte byť členom skupiny Členovia služby SharePoint pre danú lokalitu.

Pred pridaním na stránku musíte webovú časť Zoznam popísanú v tomto článku vytvoriť. Ak chcete vytvoriť zoznam, pozrite si tému Vytvorenie zoznamu v SharePointe. Ak chcete pridať stĺpce, pozrite si tému Vytvorenie stĺpca v zozname alebo v knižnici SharePointu.

Keď budete mať vytvorený zoznam, vráťte sa k týmto krokom a vložte zoznam na domovskú stránku ako webovú časť.

 1. Na stránke kliknite na kartu Stránka nachádzajúcu sa na páse s nástrojmi a potom kliknite na príkaz Upraviť.

  Karta Strana so zvýrazneným tlačidlom Upraviť

  Poznámka:  Ak je príkaz Upraviť neaktívny, pravdepodobne nemáte povolenia na úpravu stránky. Obráťte sa na správcu.

 2. Kliknite na stránku, na ktorú chcete vložiť webovú časť Textový filter a webovú časť Zobrazenie zoznamu.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Vložiť a potom na položku Webová časť.

  Pás s nástrojmi Vložiť na stránke wiki

 4. V časti Kategórie kliknite na položku Aplikácie, v časti Webové časti kliknite na požadovanú webovú časť Zobrazenie zoznamu a potom na položku Pridať. Na stránke sa zobrazí nová webová časť.

  Poznámka: Ak nemáte zoznam, je ho potrebné vytvoriť. Ak tak chcete urobiť, pozrite si tému Vytvorenie zoznamu v SharePointe.

 5. V ponuke Webová časť kliknite na šípku nadol pri webovej časti Zobrazenie zoznamu a potom ukážte myšou na položku Upraviť webovú časť.

  Zvýraznená ponuka úpravy webovej časti
 6. Na table s nástrojmi Webová časť na pravej strane upravte vlastnosti vlastnej webovej časti podľa tohto postupu:

  Úprava vlastností zoznamu, časť so zoznamami
  • Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie zoznamu, v časti Zobrazenia zoznamu vyberte v stĺpcovom zozname Vybraté zobrazenie iné zobrazenie. Môžete napríklad filtrovať, zoradiť alebo zoskupiť údaje iným spôsobom alebo zobraziť iné stĺpce. Prípadne kliknite na položku Upraviť aktuálne zobrazenie a upravte aktuálne zobrazenie zoznamu.

   Tabla vlastností zoznamov

   Pri každom výbere alebo úprave zobrazenia zoznamu sa vytvorí kópia návrhu zoznamu z pôvodného návrhu zoznamu lokality a uloží sa vo webovej časti Zobrazenie zoznamu. Údaje zoznamu však ostávajú nezmenené.

   Pri prepínaní z aktuálneho na iné zobrazenie postupujte opatrne. Môžete odstrániť zmeny, ktoré ste v súčasnom zobrazení urobili, a tiež vypnúť pripojenia webových častí, ktoré závisia od stĺpcov v súčasnom zobrazení. Pri prepnutí zobrazení sa zobrazí výzva na potvrdenie.

  • Ak chcete zmeniť panel s nástrojmi, v časti Typ panela s nástrojmi vyberte niektorú možnosť v stĺpcovom zozname:

   Výber typu panela s nástrojmi
   • Celý panel s nástrojmi

   • Súhrnný panel s nástrojmi

   • K dispozícii nie je žiadny panel s nástrojmi

   • Zobraziť panel s nástrojmi

 7. V dolnej časti tably s nástrojmi kliknite na tlačidlo OK.

 8. Ak ešte nie je otvorená, kliknite na kartu Vložiť a potom na položku Webová časť.

  V časti Kategórie kliknite na položku Filtre, v časti Webové časti kliknite na položku Textový filter a potom na položku Pridať. Na stránke sa zobrazí nová webová časť.

  Výber webovej časti Textový filter
 9. Ak chcete konfigurovať webovú časť Textový Filter, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Vo webovej časti kliknite na položku Otvoriť tablu s nástrojmi.

  • Ukážte na webovú časť, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Upraviť webovú časť. Zobrazí sa tabla s nástrojmi konfigurácie.

 10. Na table s nástrojmi zadajte do poľa Názov filtra názov na identifikáciu webovej časti.

  Názov môžete použiť aj ako označenie alebo stručný pokyn pre používateľa. Môžete použiť napríklad označenie Filtrovať zostavy podľa:, ktorým oznámite používateľom, že môžu filtrovať zobrazenie zoznamu zostáv.

 11. Môžete tiež v časti Rozšírené možnosti filtra vykonať niektoré z týchto krokov:

  • Ak chcete obmedziť počet znakov, do textového poľa Maximálny počet znakov zadajte číslo. Maximálna dĺžka textovej hodnoty je 255 znakov.

  • Ak chcete do textového poľa webovej časti Textový filter zadať počiatočnú hodnotu, zadajte predvolenú hodnotu do poľa Predvolená hodnota. Táto predvolená hodnota sa potom použije na zobrazenie počiatočného zoznamu hodnôt vo webovej časti Zobrazenie zoznamu pri prvom zobrazení stránky.

  • Ak chcete, aby sa zobrazila správa, ktorá používateľovi pripomenie, aby vybral možnosť filtrovania údajov, začiarknite políčko Požadovať výber hodnoty používateľom.

  • Do textového poľa Šírka ovládacieho prvku v pixeloch zadajte číslo udávajúce šírku textového poľa v pixeloch alebo prázdnu hodnotu alebo hodnotu „0“ na automatické určenie veľkosti textového poľa. Keďže sa v tomto textovom poli zobrazí hodnota zadaná používateľom, pole by malo byť dosť široké na zadanie najväčšej možnej hodnoty.

 12. V dolnej časti tably s nástrojmi kliknite na tlačidlo OK.

 13. Ak chcete pripojiť webovú časť Textový filter, ukážte na webovú časť Textový filter, kliknite na šípku nadol, ukážte na položku Pripojenia, ukážte na položku Odoslať hodnoty filtra do a potom kliknite na názov webovej časti Zobrazenie zoznamu, ku ktorej sa chcete pripojiť.

  Poznámka: Ak sa položka Pripojenia nezobrazuje v ponuke, kliknutím na položku Upraviť webovú časť otvorte vlastnosti a potom znova kliknite na šípku nadol. Vlastnosti môžete otvoriť na filtri alebo vo webových častiach zoznamu.

 14. V dialógovom okne Konfigurovať pripojenie kliknite v časti Typ pripojenia na položku Konfigurovať, nastavte položku Názov poľa príjemcu na stĺpec, podľa ktorého chcete filtrovať webovú časť Zobrazenie zoznamu, a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Poznámka:  Na zobrazenie dialógového okna Konfigurovať pripojenie bude možno potrebné povoliť automaticky otvárané okná z tejto lokality.

 15. Po dokončení konfigurácie pripojenia uložte a zobrazte stránku kliknutím na položku Uložiť a zavrieť na karte Stránka.

Ak chcete dynamicky meniť výsledky, ktoré sa zobrazujú vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, do textového poľa pre webovú časť Textový filter zadajte ľubovoľný text. Skontrolujte, či sa text presne zhoduje s hodnotou v stĺpci, ktorý ste určili pri vytváraní pripojenia podľa kroku 14. Po zadaní textu a stlačení klávesu ENTER sa zobrazia výsledky. Ak chcete znova zobraziť všetky hodnoty vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, vymažte textové pole a potom stlačte kláves ENTER.

Poznámka:  Webová časť Textový filter nerozpoznáva zástupné znaky. Ak používateľ zadá zástupný znak, napríklad hviezdičku (*) alebo znak percenta (%), znak sa interpretuje ako doslovný znak.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Dátumový filter k webovej časti Zobrazenie zoznamu v službe SharePoint 2016 a 2013

Poznámka:  V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že ste vytvorili stránku na tímovej lokalite. Príkazy a pokyny sa môžu na iných lokalitách líšiť.

Ak chcete upraviť stránku, musíte byť členom skupiny Členovia služby SharePoint pre danú lokalitu.

Pred pridaním na stránku musíte webovú časť Zoznam popísanú v tomto článku vytvoriť. Ak chcete vytvoriť zoznam, pozrite si tému Vytvorenie zoznamu v SharePointe. Ak chcete pridať stĺpce, pozrite si tému Vytvorenie stĺpca v zozname alebo v knižnici SharePointu.

Keď budete mať vytvorený zoznam, vráťte sa k týmto krokom.

 1. Na stránke kliknite na kartu Stránka nachádzajúcu sa na páse s nástrojmi a potom kliknite na príkaz Upraviť.

  Karta Strana so zvýrazneným tlačidlom Upraviť

  Poznámka:  Ak je príkaz Upraviť neaktívny, pravdepodobne nemáte povolenia na úpravu stránky. Obráťte sa na správcu.

 2. Kliknite na stránku, na ktorú chcete vložiť webovú časť Dátumový filter a webovú časť Zobrazenie zoznamu.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Vložiť a potom na položku Webová časť.

  Pás s nástrojmi Vložiť na stránke wiki

 4. V časti Kategórie kliknite na položku Aplikácie, v časti Webové časti kliknite na požadovanú webovú časť Zobrazenie zoznamu a potom na položku Pridať. Na stránke sa zobrazí nová webová časť.

 5. V ponuke Webová časť kliknite na šípku nadol pri webovej časti Zobrazenie zoznamu a potom ukážte myšou na položku Upraviť webovú časť.

 6. Na table s nástrojmi Webová časť upravte vlastnosti vlastnej webovej časti podľa tohto postupu:

  • Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie zoznamu, vyberte v stĺpcovom zozname Vybraté zobrazenie iné zobrazenie. Môžete napríklad filtrovať, zoradiť alebo zoskupiť údaje iným spôsobom alebo zobraziť iné stĺpce. Prípadne kliknite na položku Upraviť aktuálne zobrazenie a upravte aktuálne zobrazenie zoznamu.

   Tabla vlastností zoznamov

   Poznámka: Pri každom výbere alebo úprave zobrazenia zoznamu sa vytvorí kópia návrhu zoznamu z pôvodného návrhu zoznamu lokality a uloží sa vo webovej časti Zobrazenie zoznamu. Údaje zoznamu však ostávajú nezmenené.

   Pri prepínaní z aktuálneho na iné zobrazenie postupujte opatrne. Môžete odstrániť zmeny, ktoré ste v súčasnom zobrazení urobili, a tiež vypnúť pripojenia webových častí, ktoré závisia od stĺpcov v súčasnom zobrazení. Pri prepnutí zobrazení sa zobrazí výzva na potvrdenie.

  • Ak chcete zmeniť panel s nástrojmi, v časti Typ panela s nástrojmi vyberte v stĺpcovom zozname možnosť Celý panel s nástrojmi, Súhrnný panel s nástrojmi alebo K dispozícii nie je žiadny panel s nástrojmi.

   Výber typu panela s nástrojmi
 7. V dolnej časti tably s nástrojmi kliknite na tlačidlo OK.

 8. V časti Kategórie kliknite na položku Filtre, v časti Webové časti kliknite na položku Dátumový filter a potom na položku Pridať. Na stránke sa zobrazí nová webová časť Dátumový filter.

 9. Ak chcete webovú časť konfigurovať, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 10. Vo webovej časti kliknite na položku Otvoriť tablu s nástrojmi.

 11. Ukážte na webovú časť, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Upraviť webovú časť. Zobrazí sa tabla s nástrojmi konfigurácie.

 12. Na table s nástrojmi zadajte do poľa Názov filtra názov na identifikáciu webovej časti.

  Názov môžete použiť aj ako označenie alebo stručný pokyn pre používateľa. Môžete použiť napríklad označenie Filtrovať zostavy podľa:, ktorým oznámite používateľom, že môžu filtrovať zobrazenie zoznamu zostáv.

 13. Ak chcete do textového poľa webovej časti Textový filter zadať počiatočnú hodnotu, zadajte hodnotu do poľa Predvolená hodnota a potom vykonajte jeden z týchto krokov:

 14. Vyberte položku Konkrétny dátum a potom zadajte konkrétny dátum.

 15. Vyberte položku Posunutie od dnešného dátumu, zadajte počet dní do textového poľa Dni (maximálna hodnota je 999) a potom vyberte možnosť Po dnešku alebo Pred dneškom.

  Táto predvolená hodnota sa potom použije na zobrazenie počiatočného zoznamu hodnôt vo webovej časti Zobrazenie zoznamu pri prvom zobrazení stránky.

 16. Ak chcete, aby sa zobrazila správa, ktorá používateľovi pripomenie, aby vybral možnosť filtrovania dátumu, v časti Rozšírené možnosti filtra začiarknite políčko Požadovať výber hodnoty používateľom.

 17. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti tably s nástrojmi.

 18. Ak chcete pripojiť webovú časť Dátumový filter, ukážte na webovú časť Dátumový filter, kliknite na šípku nadol, kliknite na položku Pripojenia, na položku Odoslať hodnoty filtra do a potom na názov webovej časti Zobrazenie zoznamu, ku ktorej sa chcete pripojiť.

  Poznámka: Ak sa položka Pripojenia nezobrazuje v ponuke, kliknutím na položku Upraviť webovú časť otvorte vlastnosti a potom znova kliknite na šípku nadol. Vlastnosti môžete otvoriť na filtri alebo vo webových častiach zoznamu.

 19. V dialógovom okne Vybrať pripojenie vyberte položku Typ obsahu, kliknite na položku Konfigurovať, nastavte položku Názov poľa príjemcu na stĺpec, podľa ktorého chcete filtrovať webovú časť Zobrazenie zoznamu, a potom kliknite na položku Dokončiť.

 20. Po dokončení konfigurácie pripojenia uložte a zobrazte stránku kliknutím na položku Uložiť a zavrieť na karte Stránka.

Ak chcete dynamicky meniť výsledky, ktoré sa zobrazujú vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, zadajte dátum alebo kliknite na tlačidlo Výber dátumu a potom stlačte kláves ENTER. Zadaná hodnota sa musí presne zhodovať s hodnotou v stĺpci, ktorú ste zadali v kroku 15. Ak chcete znova zobraziť všetky hodnoty vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, je potrebné vymazať dátum z textového poľa a potom stlačiť kláves ENTER.

Poznámka:  Používateľ musí zadať dátum v krátkom formáte dátumu pre aktuálne miestne nastavenie použité na lokalite SharePoint. Krátky formát dátumu sa môže líšiť v závislosti od miestneho nastavenia vášho počítača alebo lokality. Napríklad pre angličtinu (Spojené štáty) použite formát mm/dd/rrrr a pre francúzštinu (Francúzsko) použite formát dd/mm/rrrr. Používateľ môže použiť aj výber dátumu na zadanie správneho dátumu.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Filter pre výber k webovej časti Zobrazenie zoznamu v službe SharePoint 2016 a 2013

Poznámka:  V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že ste vytvorili stránku na tímovej lokalite. Príkazy a pokyny sa môžu na iných lokalitách líšiť.

Ak chcete upraviť stránku, musíte byť členom skupiny Členovia služby SharePoint pre danú lokalitu.

 1. Na stránke kliknite na kartu Stránka nachádzajúcu sa na páse s nástrojmi a potom kliknite na príkaz Upraviť.

  Karta Strana so zvýrazneným tlačidlom Upraviť

  Poznámka:  Ak je príkaz Upraviť neaktívny, pravdepodobne nemáte povolenia na úpravu stránky. Obráťte sa na správcu.

 2. Kliknite na stránku, na ktorú chcete vložiť webovú časť Filter pre výber a webovú časť Zobrazenie zoznamu.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Vložiť a potom na položku Webová časť.

  Pás s nástrojmi Vložiť na stránke wiki

 4. V časti Kategórie kliknite na položku Zoznamy a knižnice, v časti Webové časti kliknite na požadovanú webovú časť Zobrazenie zoznamu a potom kliknite na položku Pridať. Na stránke sa zobrazí nová webová časť.

 5. V ponuke Webová časť kliknite na šípku nadol pri webovej časti Zobrazenie zoznamu a potom ukážte myšou na položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

 6. Na table s nástrojmi Webová časť upravte vlastnosti vlastnej webovej časti podľa tohto postupu:

  • Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie zoznamu, vyberte v stĺpcovom zozname Vybraté zobrazenie iné zobrazenie. Môžete napríklad filtrovať, zoradiť alebo zoskupiť údaje iným spôsobom alebo zobraziť iné stĺpce. Prípadne kliknite na položku Upraviť aktuálne zobrazenie a upravte aktuálne zobrazenie zoznamu.

   Tabla vlastností zoznamov

   Poznámka: Pri každom výbere alebo úprave zobrazenia zoznamu sa vytvorí kópia návrhu zoznamu z pôvodného návrhu zoznamu lokality a uloží sa vo webovej časti Zobrazenie zoznamu. Údaje zoznamu však ostávajú nezmenené.

   Pri prepínaní z aktuálneho na iné zobrazenie postupujte opatrne. Môžete odstrániť zmeny, ktoré ste v súčasnom zobrazení urobili, a tiež vypnúť pripojenia webových častí, ktoré závisia od stĺpcov v súčasnom zobrazení. Pri prepnutí zobrazení sa zobrazí výzva na potvrdenie.

  • Ak chcete zmeniť panel s nástrojmi, v časti Typ panela s nástrojmi vyberte v stĺpcovom zozname možnosť Celý panel s nástrojmi, Súhrnný panel s nástrojmi alebo K dispozícii nie je žiadny panel s nástrojmi.

   Výber typu panela s nástrojmi
 7. V dolnej časti tably s nástrojmi kliknite na tlačidlo OK.

 8. V časti Kategórie kliknite na položku Filtre, v časti Webové časti kliknite na položku Filter pre výber a potom na položku Pridať. Na stránke sa zobrazí nová webová časť Filter pre výber.

 9. Ak chcete webovú časť konfigurovať, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Vo webovej časti kliknite na položku Otvoriť tablu s nástrojmi.

  • Ukážte na webovú časť, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Upraviť webovú časť. Zobrazí sa tabla s nástrojmi konfigurácie.

  • Na table s nástrojmi zadajte do poľa Názov filtra názov na identifikáciu webovej časti.

   Tip:  Názov môžete použiť aj ako označenie alebo stručný pokyn pre používateľa. Môžete použiť napríklad označenie Filtrovať zostavy podľa:, ktorým oznámite používateľom, že môžu filtrovať zobrazenie zoznamu zostáv.

  • Zadajte zoznam hodnôt s voliteľným popisom, z ktorých si má používateľ vybrať v dialógovom okne Výber hodnôt filtra, ktoré sa zobrazí, ak používateľ klikne na tlačidlo Filter. Ak máte napríklad zoznam zákazníkov so stĺpcom Stav, ako zoznam hodnôt, z ktorých každá je v samostatnom riadku, môžete zadať Štandardný, Preferovaný a Elitný. Tieto hodnoty potom budú zodpovedať hodnotám, ktoré sa zobrazia v stĺpci Stav webovej časti Zobrazenie zoznamu, ak používateľ zadá hodnotu a stlačí kláves ENTER.

   Pre každú hodnotu v jednotlivých riadkoch môžete pridať aj alternatívny popis, ktorý sa zobrazí v dialógovom okne Výber hodnôt filtra namiesto hodnôt, keď používateľ filtruje údaje. Príklad:

   Štandardný: pravidelný zákazník s priemerným hodnotením úverovej schopnosti,

   Preferovaný: pravidelný zákazník s vysokým hodnotením úverovej schopnosti,

   Elitný: veľkoodberateľ s vysokým hodnotením úverovej schopnosti.

   Poznámka:  Zoznam možností musí obsahovať aspoň jednu možnosť a musí byť jedinečný. Dĺžka hodnoty ani popisu nemôže prekročiť 255 znakov. Maximálny počet možností je 1 000.

 10. Môžete tiež v časti Rozšírené možnosti filtra vykonať niektoré z týchto krokov:

  • Do textového poľa Šírka ovládacieho prvku v pixeloch zadajte číslo udávajúce šírku textového poľa v pixeloch alebo prázdnu hodnotu alebo hodnotu „0“ na automatické určenie veľkosti textového poľa. Keďže sa v tomto textovom poli zobrazí hodnota zadaná používateľom, pole by malo byť dosť široké na zadanie najväčšej možnej hodnoty.

  • Ak chcete, aby sa zobrazila správa, ktorá používateľovi pripomenie, aby vybral možnosť filtrovania údajov, začiarknite políčko Požadovať výber hodnoty používateľom.

  • Ak chcete do textového poľa webovej časti Filter pre výber zadať počiatočnú hodnotu, zadajte predvolenú hodnotu do poľa Predvolená hodnota. Táto predvolená hodnota sa potom použije na zobrazenie počiatočného zoznamu hodnôt vo webovej časti Zobrazenie zoznamu pri prvom zobrazení stránky.

  • Ak chcete používateľom umožniť filtrovanie podľa hodnoty null, vyberte hodnotu (Prázdne). Používatelia budú môcť napríklad zobraziť všetkých zákazníkov bez definovaného stavu.

  • Ak chcete povoliť vymazanie filtra, aby mohli používatelia zobraziť všetky hodnoty vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, vyberte možnosť Povoliť viacero výberov. V takom prípade sa v dialógovom okne Výber hodnôt filtra zobrazia namiesto prepínačov začiarkavacie políčka.

   Poznámka:  Túto funkciu nemožno použiť na zobrazenie filtrovaných výsledkov dvoch alebo viacerých výberov, pretože webová časť Zobrazenie zoznamu nepodporuje viacero výberov. Ak používateľ vyberie viacero výberov, použije sa len prvý.

 11. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti tably s nástrojmi.

 12. Ak chcete pripojiť webovú časť Filter pre výber, ukážte na webovú časť Filter pre výber, kliknite na šípku nadol, kliknite na položku Pripojenia, potom na položku Odoslať hodnoty filtra do a potom na názov webovej časti Zobrazenie zoznamu, ku ktorej sa chcete pripojiť.

  Poznámka: Ak sa položka Pripojenia nezobrazuje v ponuke, kliknutím na položku Upraviť webovú časť otvorte vlastnosti a potom znova kliknite na šípku nadol. Vlastnosti môžete otvoriť na filtri alebo vo webových častiach zoznamu.

 13. V dialógovom okne Vybrať pripojenie vyberte položku Typ obsahu, kliknite na položku Konfigurovať, nastavte položku Názov poľa príjemcu na stĺpec, podľa ktorého chcete filtrovať webovú časť Zobrazenie zoznamu, a potom kliknite na položku Dokončiť. Po dokončení konfigurácie pripojenia uložte a zobrazte stránku kliknutím na položku Uložiť a zavrieť na karte Stránka.

Ak chcete dynamicky meniť výsledky vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, vo webovej časti Filter pre výber kliknite na položku Filter, kliknite na hodnotu a potom na tlačidlo OK. Ak ste vybrali vlastnosť Povoliť viacero výberov, na opätovné zobrazenie všetkých hodnôt vo webovej časti Zobrazenie zoznamu je potrebné zrušiť začiarknutie všetkých políčok v dialógovom okne Výber hodnôt filtra a potom kliknúť na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Filter aktuálneho používateľa k webovej časti Zobrazenie zoznamu v službe SharePoint 2016 a 2013

Poznámka:  V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že vytvárate stránku na tímovej lokalite. Príkazy a pokyny sa môžu na iných lokalitách líšiť.

Ak chcete upraviť stránku, musíte byť členom skupiny Členovia služby SharePoint pre danú lokalitu.

 1. Na stránke kliknite na kartu Stránka nachádzajúcu sa na páse s nástrojmi a potom kliknite na príkaz Upraviť.

  Karta Strana so zvýrazneným tlačidlom Upraviť

  Poznámka: Ak je príkaz Upraviť neaktívny, pravdepodobne nemáte povolenia na úpravu stránky. Kontaktujte správcu.

 2. Kliknite na stránku, na ktorú chcete vložiť webovú časť Filter aktuálneho používateľa a webovú časť Zobrazenie zoznamu.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Vložiť a potom na položku Webová časť.

  Pás s nástrojmi Vložiť na stránke wiki

 4. V časti Kategórie kliknite na položku Zoznamy a knižnice, v časti Webové časti kliknite na požadovanú webovú časť Zobrazenie zoznamu a potom kliknite na položku Pridať. Na stránke sa zobrazí nová webová časť.

 5. V ponuke Webová časť kliknite na šípku nadol pri webovej časti Zobrazenie zoznamu a potom ukážte myšou na položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

 6. Na table s nástrojmi Webová časť upravte vlastnosti vlastnej webovej časti podľa tohto postupu:

  • Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie zoznamu, vyberte v stĺpcovom zozname Vybraté zobrazenie iné zobrazenie. Môžete napríklad filtrovať, zoradiť alebo zoskupiť údaje iným spôsobom alebo zobraziť iné stĺpce. Prípadne kliknite na položku Upraviť aktuálne zobrazenie a upravte aktuálne zobrazenie zoznamu.

   Tabla vlastností zoznamov

   Pri každom výbere alebo úprave zobrazenia zoznamu sa vytvorí kópia návrhu zoznamu z pôvodného návrhu zoznamu lokality a uloží sa vo webovej časti Zobrazenie zoznamu. Údaje zoznamu však ostávajú nezmenené.

   Pri prepínaní z aktuálneho na iné zobrazenie postupujte opatrne. Môžete odstrániť zmeny, ktoré ste v súčasnom zobrazení urobili, a tiež vypnúť pripojenia webových častí, ktoré závisia od stĺpcov v súčasnom zobrazení. Pri prepnutí zobrazení sa zobrazí výzva na potvrdenie.

  • Ak chcete zmeniť panel s nástrojmi, v časti Typ panela s nástrojmi vyberte v stĺpcovom zozname možnosť Celý panel s nástrojmi, Súhrnný panel s nástrojmi alebo K dispozícii nie je žiadny panel s nástrojmi.

   Výber typu panela s nástrojmi
 7. V dolnej časti tably s nástrojmi kliknite na tlačidlo OK.

 8. V časti Kategórie kliknite na položku Filtre, v časti Webové časti kliknite na položku Aktuálny používateľ a potom na položku Pridať. Na stránke sa zobrazí nová webová časť Filter pre výber.

 9. Ak chcete webovú časť konfigurovať, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Vo webovej časti kliknite na položku Otvoriť tablu s nástrojmi.

  • Ukážte na webovú časť, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Upraviť webovú časť. Zobrazí sa tabla s nástrojmi konfigurácie.

 10. Na table s nástrojmi zadajte do poľa Názov filtra názov na identifikáciu webovej časti.

  Názov môžete použiť aj ako označenie alebo stručný pokyn pre používateľa. Môžete použiť napríklad označenie Filtrovať zostavy podľa:, ktorým oznámite používateľom, že môžu filtrovať zobrazenie zoznamu zostáv.

 11. V časti Vyberte hodnotu, ktorá sa má zadať vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete filtrovať podľa mena používateľa, vyberte položku Meno aktuálneho používateľa.

  • Ak chcete filtrovať podľa inej hodnoty profilu SharePoint aktuálneho používateľa, vyberte položku Hodnota profilu SharePoint pre aktuálneho používateľa a potom vyberte položku v stĺpcovom zozname.

   Toto pole so zoznamom je vyplnené zoznamom všetkých vlastností profilu SharePoint, ktoré majú politiku ochrany osobných údajov nastavenú na hodnotu Všetci.

   Zoznam používateľských profilov na vašej lokalite jednoducho zobrazíte tak, že zobrazíte kartu Môj profil na osobnej lokalite a potom upravíte podrobnosti.

 12. Môžete tiež v časti Rozšírené možnosti filtra vykonať niektoré z týchto krokov:

  • Ak chcete používateľom umožniť filtrovanie podľa hodnoty null, vyberte hodnotu Odoslať hodnotu Prázdne, ak neexistujú žiadne hodnoty. Môžete napríklad chcieť zistiť, či je v stĺpci zadaná hodnota profilu daného používateľa.

  • Ak sa chcete rozhodnúť, ako zaobchádzať s viac než jednou hodnotou, v časti Pri spracovaní viacerých hodnôt vykonajte niektorý z týchto krokov: vyberte možnosť Odoslať iba prvú hodnotu, ak chcete pomocou pripojenia webovej časti preniesť len jednu hodnotu, vyberte možnosť Odoslať všetky hodnoty, ak chcete pomocou pripojenia webovej časti preniesť dve alebo viacero hodnôt, alebo vyberte možnosť Kombinovať ich do jednej hodnoty a na oddelenie použiť a do textového poľa zadajte jeden alebo viacero znakov, ak chcete pomocou pripojenia webovej časti preniesť dve alebo viaceré oddelené hodnoty.

  • Ak chcete pred hodnotu vlastnosti webovej časti pripojiť hodnotu, aby sa zhodovala so stĺpcom v zozname lokality SharePoint, zadajte text do textového poľa Text, ktorý sa má vložiť pred hodnoty.

  • Ak chcete za hodnotu vlastnosti webovej časti pripojiť hodnotu, aby sa zhodovala so stĺpcom v zozname lokality SharePoint, zadajte text do textového poľa Text, ktorý sa má vložiť za hodnoty.

 13. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti tably s nástrojmi.

 14. Ak chcete pripojiť webovú časť Filter aktuálneho používateľa, ukážte na webovú časť Filter aktuálneho používateľa, kliknite na šípku nadol, ukážte na položku Pripojenia, ukážte na položku Odoslať hodnoty filtra do a potom kliknite na názov webovej časti Zobrazenie zoznamu, ku ktorej sa chcete pripojiť.

  Poznámka: Ak sa položka Pripojenia nezobrazuje v ponuke, kliknutím na položku Upraviť webovú časť otvorte vlastnosti a potom znova kliknite na šípku nadol. Vlastnosti môžete otvoriť na filtri alebo vo webových častiach zoznamu.

 15. V dialógovom okne Konfigurovať pripojenie vyberte stĺpec, ktorý chcete filtrovať vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, a potom kliknite na položku Dokončiť.

 16. Po dokončení konfigurácie pripojenia uložte a zobrazte stránku kliknutím na položku Uložiť a zavrieť na karte Stránka.

Ak chcete dynamicky meniť výsledky vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, jednoducho prejdite na stránku. Keďže webová časť Filter aktuálneho používateľa automaticky filtruje informácie na základe používateľského profilu, nie je potrebný žiadny vstup používateľa.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Filter zoznamu k webovej časti Zobrazenie zoznamu v službe SharePoint 2016 a 2013

Poznámka:  V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že vytvárate stránku na tímovej lokalite. Príkazy a pokyny sa môžu na iných lokalitách líšiť.

Ak chcete upraviť stránku, musíte byť členom skupiny Členovia služby SharePoint pre danú lokalitu.

 1. Na stránke kliknite na kartu Stránka nachádzajúcu sa na páse s nástrojmi a potom kliknite na príkaz Upraviť.

  Karta Strana so zvýrazneným tlačidlom Upraviť

  Poznámka: Ak je príkaz Upraviť neaktívny, pravdepodobne nemáte povolenia na úpravu stránky. Kontaktujte správcu.

 2. Kliknite na stránku, na ktorú chcete vložiť webovú časť Filter zoznamu lokality SharePoint a webovú časť Zobrazenie zoznamu.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Vložiť a potom na položku Webová časť.

  Pás s nástrojmi Vložiť na stránke wiki

 4. V časti Kategórie kliknite na položku Zoznamy a knižnice, v časti Webové časti kliknite na požadovanú webovú časť Zobrazenie zoznamu a potom kliknite na položku Pridať. Na stránke sa zobrazí nová webová časť.

 5. V ponuke Webová časť kliknite na šípku nadol pri webovej časti Zobrazenie zoznamu a potom ukážte myšou na položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

 6. Na table s nástrojmi Webová časť upravte vlastnosti vlastnej webovej časti podľa tohto postupu:

  • Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie zoznamu, vyberte v stĺpcovom zozname Vybraté zobrazenie iné zobrazenie. Môžete napríklad filtrovať, zoradiť alebo zoskupiť údaje iným spôsobom alebo zobraziť iné stĺpce. Prípadne kliknite na položku Upraviť aktuálne zobrazenie a upravte aktuálne zobrazenie zoznamu.

   Tabla vlastností zoznamov

   Pri každom výbere alebo úprave zobrazenia zoznamu sa vytvorí kópia návrhu zoznamu z pôvodného návrhu zoznamu lokality a uloží sa vo webovej časti Zobrazenie zoznamu. Údaje zoznamu však ostávajú nezmenené.

   Pri prepínaní z aktuálneho na iné zobrazenie postupujte opatrne. Môžete odstrániť zmeny, ktoré ste v súčasnom zobrazení urobili, a tiež vypnúť pripojenia webových častí, ktoré závisia od stĺpcov v súčasnom zobrazení. Pri prepnutí zobrazení sa zobrazí výzva na potvrdenie.

  • Ak chcete zmeniť panel s nástrojmi, v časti Typ panela s nástrojmi vyberte v stĺpcovom zozname možnosť Celý panel s nástrojmi, Súhrnný panel s nástrojmi alebo K dispozícii nie je žiadny panel s nástrojmi.

   Výber typu panela s nástrojmi
 7. V dolnej časti tably s nástrojmi kliknite na tlačidlo OK.

 8. V časti Kategórie kliknite na položku Filtre, v časti Webové časti kliknite na položku Filter zoznamu lokality SharePoint a potom na položku Pridať. Na stránke sa zobrazí nová webová časť.

 9. Ak chcete webovú časť konfigurovať, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Vo webovej časti kliknite na položku Otvoriť tablu s nástrojmi.

  • Ukážte na webovú časť, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Upraviť webovú časť. Zobrazí sa tabla s nástrojmi konfigurácie.

 10. Na table s nástrojmi zadajte do poľa Názov filtra názov na identifikáciu webovej časti.

  Názov môžete použiť aj ako označenie alebo stručný pokyn pre používateľa. Môžete použiť napríklad označenie Filtrovať zostavy podľa:, ktorým oznámite používateľom, že môžu filtrovať zobrazenie zoznamu zostáv.

 11. Ak chcete určiť zoznam lokality SharePoint, do poľa Zoznam zadajte URL adresu zoznamu alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa textového poľa a vyhľadajte požadovaný zoznam.

 12. Ak chcete vybrať iné zobrazenie zoznamu, vyberte položku v stĺpcovom zozname Zobraziť. Môžete napríklad filtrovať, zoradiť alebo zoskupiť údaje iným spôsobom alebo zobraziť iné stĺpce.

 13. V stĺpcovom zozname Pole hodnoty vyberte stĺpec. V stĺpci s hodnotami sa zobrazujú všetky podporované stĺpce zo zoznamu. Niektoré stĺpce nie sú podporované, ako napríklad Názov, Vypočítavané a Viac riadkov textu.

  Dôležité:  Keď vytvárate pripojenie medzi webovou časťou Filter zoznamu lokality SharePoint a webovou časťou Zobrazenie zoznamu, presvedčte sa, že ste vybrali stĺpec, ktorého hodnoty sa zhodujú s vlastnosťou Pole hodnoty.

  Poznámka:  Webová časť Filter zoznamu lokality SharePoint má počet položiek obmedzený na 100.

 14. Voliteľne môžete vybrať stĺpec v stĺpcovom zozname Pole popisu. Stĺpec popisu sa používa na zobrazenie alternatívnej hodnoty v dialógovom okne Výber hodnôt filtra, ktoré sa zobrazí, keď používateľ klikne na tlačidlo Filter. Ak máte napríklad stĺpec s číslami mesiacov, v ktorom sú použité čísla 1 až 12 ako hodnoty mesiacov, môžete použiť stĺpec s názvom mesiacov ako stĺpec popisu, takže namiesto hodnoty 1 sa zobrazí január, namiesto hodnoty 2 sa zobrazí február a tak ďalej.

 15. Môžete tiež v časti Rozšírené možnosti filtra vykonať niektoré z týchto krokov:

  • Do textového poľa Šírka ovládacieho prvku v pixeloch zadajte číslo udávajúce šírku textového poľa v pixeloch alebo prázdnu hodnotu alebo hodnotu „0“ na automatické určenie veľkosti textového poľa. Keďže sa v tomto textovom poli zobrazí hodnota zadaná používateľom, pole by malo byť dosť široké na zadanie najväčšej možnej hodnoty.

  • Ak chcete, aby sa zobrazila správa, ktorá používateľovi pripomenie, aby vybral možnosť filtrovania údajov, začiarknite políčko Požadovať výber hodnoty používateľom.

  • Ak chcete do textového poľa webovej časti Filter zoznamu lokality SharePoint zadať počiatočnú hodnotu, zadajte predvolenú hodnotu do poľa Predvolená hodnota. Hodnota sa zvyčajne zhoduje s jednou z hodnôt v stĺpci určenom v kroku 13 alebo 14. Táto predvolená hodnota sa potom použije na zobrazenie počiatočného zoznamu hodnôt vo webovej časti Zobrazenie zoznamu pri prvom zobrazení stránky.

  • Ak chcete používateľom umožniť filtrovanie podľa hodnoty null, vyberte hodnotu (Prázdne). Používatelia môžu napríklad chcieť zobraziť všetky hodnoty v stĺpci bez hodnoty. Ak chcete povoliť vymazanie filtra, aby mohli používatelia zobraziť všetky hodnoty vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, vyberte možnosť Povoliť viacero výberov.

   Poznámka:  V dialógovom okne Výber hodnôt filtra sa namiesto prepínačov zobrazia začiarkavacie políčka.

   Používateľ nemôže túto funkciu použiť na zobrazenie filtrovaných výsledkov dvoch alebo viacerých výberov, pretože webová časť Zobrazenie zoznamu nepodporuje viacero výberov. Ak používateľ vyberie viacero výberov, použije sa len prvý.

 16. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti tably s nástrojmi.

 17. Ak chcete pripojiť webovú časť Filter zoznamu lokality SharePoint, ukážte na webovú časť Filter zoznamu lokality SharePoint, kliknite na šípku nadol, ukážte na položku Pripojenia, ukážte na položku Odoslať hodnoty filtra do a potom kliknite na názov webovej časti Zobrazenie zoznamu, ku ktorej sa chcete pripojiť.

  Poznámka: Ak sa položka Pripojenia nezobrazuje v ponuke, kliknutím na položku Upraviť webovú časť otvorte vlastnosti a potom znova kliknite na šípku nadol. Vlastnosti môžete otvoriť na filtri alebo vo webových častiach zoznamu.

 18. V dialógovom okne Konfigurovať pripojenie vyberte stĺpec, ktorý chcete filtrovať vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, a potom kliknite na položku Dokončiť.

 19. Po dokončení konfigurácie pripojenia uložte a zobrazte stránku kliknutím na položku Uložiť a zavrieť na karte Stránka.

Ak chcete dynamicky meniť výsledky vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, vo webovej časti Filter zoznamu lokality SharePoint kliknite na položku Filter, kliknite na hodnotu a potom na tlačidlo OK. Ak ste vybrali vlastnosť Povoliť viacero výberov, na opätovné zobrazenie všetkých hodnôt vo webovej časti Zobrazenie zoznamu je potrebné zrušiť začiarknutie všetkých políčok a potom kliknúť na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Textový filter k webovej časti Zobrazenie zoznamu v službe SharePoint 2010

Poznámka:  V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že vytvárate stránku na tímovej lokalite. Príkazy a pokyny sa môžu na iných lokalitách líšiť.

Ak chcete upraviť stránku, musíte byť členom skupiny Členovia služby SharePoint pre danú lokalitu.

 1. Na stránke kliknite na kartu Stránka nachádzajúcu sa na páse s nástrojmi a potom kliknite na príkaz Upraviť.

  Karta Strana so zvýrazneným tlačidlom Upraviť

  Poznámka:  Ak je príkaz Upraviť neaktívny, pravdepodobne nemáte povolenia na úpravu stránky. Obráťte sa na správcu.

 2. Kliknite na stránku, na ktorú chcete vložiť webovú časť Textový filter a webovú časť Zobrazenie zoznamu.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Vložiť a potom na položku Webová časť.

  Pás s nástrojmi Vložiť na stránke wiki

 4. V časti Kategórie kliknite na položku Zoznamy a knižnice, v časti Webové časti kliknite na požadovanú webovú časť Zobrazenie zoznamu a potom kliknite na položku Pridať. Na stránke sa zobrazí nová webová časť.

 5. V ponuke Webová časť kliknite na šípku nadol pri webovej časti Zobrazenie zoznamu a potom ukážte myšou na položku Upraviť webovú časť.

 6. Na table s nástrojmi Webová časť upravte vlastnosti vlastnej webovej časti podľa tohto postupu:

  • Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie zoznamu, vyberte v stĺpcovom zozname Vybraté zobrazenie iné zobrazenie. Môžete napríklad filtrovať, zoradiť alebo zoskupiť údaje iným spôsobom alebo zobraziť iné stĺpce. Prípadne kliknite na položku Upraviť aktuálne zobrazenie a upravte aktuálne zobrazenie zoznamu.

   Tabla vlastností zoznamov

   Pri každom výbere alebo úprave zobrazenia zoznamu sa vytvorí kópia návrhu zoznamu z pôvodného návrhu zoznamu lokality a uloží sa vo webovej časti Zobrazenie zoznamu. Údaje zoznamu však ostávajú nezmenené.

   Pri prepínaní z aktuálneho na iné zobrazenie postupujte opatrne. Môžete odstrániť zmeny, ktoré ste v súčasnom zobrazení urobili, a tiež vypnúť pripojenia webových častí, ktoré závisia od stĺpcov v súčasnom zobrazení. Pri prepnutí zobrazení sa zobrazí výzva na potvrdenie.

  • Ak chcete zmeniť panel s nástrojmi, v časti Typ panela s nástrojmi vyberte v stĺpcovom zozname možnosť Celý panel s nástrojmi, Súhrnný panel s nástrojmi alebo K dispozícii nie je žiadny panel s nástrojmi.

   Výber typu panela s nástrojmi
 7. V dolnej časti tably s nástrojmi kliknite na tlačidlo OK.

 8. V časti Kategórie kliknite na položku Filtre, v časti Webové časti kliknite na položku Textový filter a potom na položku Pridať. Na stránke sa zobrazí nová webová časť.

 9. Ak chcete konfigurovať webovú časť Textový Filter, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Vo webovej časti kliknite na položku Otvoriť tablu s nástrojmi.

  • Ukážte na webovú časť, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Upraviť webovú časť. Zobrazí sa tabla s nástrojmi konfigurácie.

 10. Na table s nástrojmi zadajte do poľa Názov filtra názov na identifikáciu webovej časti.

  Názov môžete použiť aj ako označenie alebo stručný pokyn pre používateľa. Môžete použiť napríklad označenie Filtrovať zostavy podľa:, ktorým oznámite používateľom, že môžu filtrovať zobrazenie zoznamu zostáv.

 11. Môžete tiež v časti Rozšírené možnosti filtra vykonať niektoré z týchto krokov:

  • Ak chcete obmedziť počet znakov, do textového poľa Maximálny počet znakov zadajte číslo. Maximálna dĺžka textovej hodnoty je 255 znakov.

  • Ak chcete do textového poľa webovej časti Textový filter zadať počiatočnú hodnotu, zadajte predvolenú hodnotu do poľa Predvolená hodnota. Táto predvolená hodnota sa potom použije na zobrazenie počiatočného zoznamu hodnôt vo webovej časti Zobrazenie zoznamu pri prvom zobrazení stránky.

  • Ak chcete, aby sa zobrazila správa, ktorá používateľovi pripomenie, aby vybral možnosť filtrovania údajov, začiarknite políčko Požadovať výber hodnoty používateľom.

  • Do textového poľa Šírka ovládacieho prvku v pixeloch zadajte číslo udávajúce šírku textového poľa v pixeloch alebo prázdnu hodnotu alebo hodnotu „0“ na automatické určenie veľkosti textového poľa. Keďže sa v tomto textovom poli zobrazí hodnota zadaná používateľom, pole by malo byť dosť široké na zadanie najväčšej možnej hodnoty.

 12. V dolnej časti tably s nástrojmi kliknite na tlačidlo OK.

 13. Ak chcete pripojiť webovú časť Textový filter, ukážte na webovú časť Textový filter, kliknite na šípku nadol, ukážte na položku Pripojenia, ukážte na položku Odoslať hodnoty filtra do a potom kliknite na názov webovej časti Zobrazenie zoznamu, ku ktorej sa chcete pripojiť.

  Poznámka: Ak sa položka Pripojenia nezobrazuje v ponuke, kliknutím na položku Upraviť webovú časť otvorte vlastnosti a potom znova kliknite na šípku nadol. Vlastnosti môžete otvoriť na filtri alebo vo webových častiach zoznamu.

 14. V dialógovom okne Konfigurovať pripojenie vyberte položku Typ pripojenia, kliknite na položku Konfigurovať, nastavte položku Názov poľa príjemcu na stĺpec, podľa ktorého chcete filtrovať webovú časť Zobrazenie zoznamu, a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Poznámka:  Na zobrazenie dialógového okna Konfigurovať pripojenie bude možno potrebné povoliť automaticky otvárané okná z tejto lokality.

 15. Po dokončení konfigurácie pripojenia uložte a zobrazte stránku kliknutím na položku Uložiť a zavrieť na karte Stránka.

Ak chcete dynamicky meniť výsledky, ktoré sa zobrazujú vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, do textového poľa pre webovú časť Textový filter zadajte ľubovoľný text. Skontrolujte, či sa text presne zhoduje s hodnotou v stĺpci, ktorý ste určili pri vytváraní pripojenia podľa kroku 14. Po zadaní textu a stlačení klávesu ENTER sa zobrazia výsledky. Ak chcete znova zobraziť všetky hodnoty vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, vymažte textové pole a potom stlačte kláves ENTER.

Poznámka:  Webová časť Textový filter nerozpoznáva zástupné znaky. Ak používateľ zadá zástupný znak, napríklad hviezdičku (*) alebo znak percenta (%), znak sa interpretuje ako doslovný znak.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Dátumový filter k webovej časti Zobrazenie zoznamu v službe SharePoint 2010

Poznámka:  V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že ste vytvorili stránku na tímovej lokalite. Príkazy a pokyny sa môžu na iných lokalitách líšiť.

Ak chcete upraviť stránku, musíte byť členom skupiny Členovia služby SharePoint pre danú lokalitu.

 1. Na stránke kliknite na kartu Stránka nachádzajúcu sa na páse s nástrojmi a potom kliknite na príkaz Upraviť.

  Edit command of the Edit tab

  Poznámka:  Ak je príkaz Upraviť neaktívny, pravdepodobne nemáte povolenia na úpravu stránky. Obráťte sa na správcu.

 2. Kliknite na stránku, na ktorú chcete vložiť webovú časť Dátumový filter a webovú časť Zobrazenie zoznamu.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Vložiť a potom na položku Webová časť.

  Príkaz Webová časť

 4. V časti Kategórie kliknite na položku Zoznamy a knižnice, v časti Webové časti kliknite na požadovanú webovú časť Zobrazenie zoznamu a potom kliknite na položku Pridať. Na stránke sa zobrazí nová webová časť.

 5. V ponuke Webová časť kliknite na šípku nadol pri webovej časti Zobrazenie zoznamu a potom ukážte myšou na položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

 6. Na table s nástrojmi Webová časť upravte vlastnosti vlastnej webovej časti podľa tohto postupu:

  • Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie zoznamu, vyberte v stĺpcovom zozname Vybraté zobrazenie iné zobrazenie. Môžete napríklad filtrovať, zoradiť alebo zoskupiť údaje iným spôsobom alebo zobraziť iné stĺpce. Prípadne kliknite na položku Upraviť aktuálne zobrazenie a upravte aktuálne zobrazenie zoznamu.

   Tabla vlastností zoznamov

   Poznámka: Pri každom výbere alebo úprave zobrazenia zoznamu sa vytvorí kópia návrhu zoznamu z pôvodného návrhu zoznamu lokality a uloží sa vo webovej časti Zobrazenie zoznamu. Údaje zoznamu však ostávajú nezmenené.

   Pri prepínaní z aktuálneho na iné zobrazenie postupujte opatrne. Môžete odstrániť zmeny, ktoré ste v súčasnom zobrazení urobili, a tiež vypnúť pripojenia webových častí, ktoré závisia od stĺpcov v súčasnom zobrazení. Pri prepnutí zobrazení sa zobrazí výzva na potvrdenie.

  • Ak chcete zmeniť panel s nástrojmi, v časti Typ panela s nástrojmi vyberte v stĺpcovom zozname možnosť Celý panel s nástrojmi, Súhrnný panel s nástrojmi alebo K dispozícii nie je žiadny panel s nástrojmi.

   Výber typu panela s nástrojmi
 7. V dolnej časti tably s nástrojmi kliknite na tlačidlo OK.

 8. V časti Kategórie kliknite na položku Filtre, v časti Webové časti kliknite na položku Dátumový filter a potom na položku Pridať. Na stránke sa zobrazí nová webová časť Dátumový filter.

 9. Ak chcete webovú časť konfigurovať, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 10. Vo webovej časti kliknite na položku Otvoriť tablu s nástrojmi.

 11. Ukážte na webovú časť, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Upraviť webovú časť. Zobrazí sa tabla s nástrojmi konfigurácie.

 12. Na table s nástrojmi zadajte do poľa Názov filtra názov na identifikáciu webovej časti.

  Názov môžete použiť aj ako označenie alebo stručný pokyn pre používateľa. Môžete použiť napríklad označenie Filtrovať zostavy podľa:, ktorým oznámite používateľom, že môžu filtrovať zobrazenie zoznamu zostáv.

 13. Ak chcete do textového poľa webovej časti Textový filter zadať počiatočnú hodnotu, zadajte hodnotu do poľa Predvolená hodnota a potom vykonajte jeden z týchto krokov:

 14. Vyberte položku Konkrétny dátum a potom zadajte konkrétny dátum.

 15. Vyberte položku Posunutie od dnešného dátumu, zadajte počet dní do textového poľa Dni (maximálna hodnota je 999) a potom vyberte možnosť Po dnešku alebo Pred dneškom.

  Táto predvolená hodnota sa potom použije na zobrazenie počiatočného zoznamu hodnôt vo webovej časti Zobrazenie zoznamu pri prvom zobrazení stránky.

 16. Ak chcete, aby sa zobrazila správa, ktorá používateľovi pripomenie, aby vybral možnosť filtrovania dátumu, v časti Rozšírené možnosti filtra začiarknite políčko Požadovať výber hodnoty používateľom.

 17. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti tably s nástrojmi.

 18. Ak chcete pripojiť webovú časť Dátumový filter, ukážte na webovú časť Dátumový filter, kliknite na šípku nadol, kliknite na položku Pripojenia, na položku Odoslať hodnoty filtra do a potom na názov webovej časti Zobrazenie zoznamu, ku ktorej sa chcete pripojiť.

  Poznámka: Ak sa položka Pripojenia nezobrazuje v ponuke, kliknutím na položku Upraviť webovú časť otvorte vlastnosti a potom znova kliknite na šípku nadol. Vlastnosti môžete otvoriť na filtri alebo vo webových častiach zoznamu.

 19. V dialógovom okne Vybrať pripojenie vyberte položku Typ obsahu, kliknite na položku Konfigurovať, nastavte položku Názov poľa príjemcu na stĺpec, podľa ktorého chcete filtrovať webovú časť Zobrazenie zoznamu, a potom kliknite na položku Dokončiť.

 20. Po dokončení konfigurácie pripojenia uložte a zobrazte stránku kliknutím na položku Uložiť a zavrieť na karte Stránka.

Ak chcete dynamicky meniť výsledky, ktoré sa zobrazujú vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, zadajte dátum alebo kliknite na tlačidlo Výber dátumu a potom stlačte kláves ENTER. Zadaná hodnota sa musí presne zhodovať s hodnotou v stĺpci, ktorú ste zadali v kroku 15. Ak chcete znova zobraziť všetky hodnoty vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, je potrebné vymazať dátum z textového poľa a potom stlačiť kláves ENTER.

Poznámka:  Používateľ musí zadať dátum v krátkom formáte dátumu pre aktuálne miestne nastavenie použité na lokalite SharePoint. Krátky formát dátumu sa môže líšiť v závislosti od miestneho nastavenia vášho počítača alebo lokality. Napríklad pre angličtinu (Spojené štáty) použite formát mm/dd/rrrr a pre francúzštinu (Francúzsko) použite formát dd/mm/rrrr. Používateľ môže použiť aj výber dátumu na zadanie správneho dátumu.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Filter pre výber k webovej časti Zobrazenie zoznamu v službe SharePoint 2010

Poznámka:  V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že ste vytvorili stránku na tímovej lokalite. Príkazy a pokyny sa môžu na iných lokalitách líšiť.

Ak chcete upraviť stránku, musíte byť členom skupiny Členovia služby SharePoint pre danú lokalitu.

 1. Na stránke kliknite na kartu Stránka nachádzajúcu sa na páse s nástrojmi a potom kliknite na príkaz Upraviť.

  Edit command of the Edit tab

  Poznámka:  Ak je príkaz Upraviť neaktívny, pravdepodobne nemáte povolenia na úpravu stránky. Obráťte sa na správcu.

 2. Kliknite na stránku, na ktorú chcete vložiť webovú časť Filter pre výber a webovú časť Zobrazenie zoznamu.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Vložiť a potom na položku Webová časť.

  Príkaz Webová časť

 4. V časti Kategórie kliknite na položku Zoznamy a knižnice, v časti Webové časti kliknite na požadovanú webovú časť Zobrazenie zoznamu a potom kliknite na položku Pridať. Na stránke sa zobrazí nová webová časť.

 5. V ponuke Webová časť kliknite na šípku nadol pri webovej časti Zobrazenie zoznamu a potom ukážte myšou na položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

 6. Na table s nástrojmi Webová časť upravte vlastnosti vlastnej webovej časti podľa tohto postupu:

  • Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie zoznamu, vyberte v stĺpcovom zozname Vybraté zobrazenie iné zobrazenie. Môžete napríklad filtrovať, zoradiť alebo zoskupiť údaje iným spôsobom alebo zobraziť iné stĺpce. Prípadne kliknite na položku Upraviť aktuálne zobrazenie a upravte aktuálne zobrazenie zoznamu.

   Tabla vlastností zoznamov

   Poznámka: Pri každom výbere alebo úprave zobrazenia zoznamu sa vytvorí kópia návrhu zoznamu z pôvodného návrhu zoznamu lokality a uloží sa vo webovej časti Zobrazenie zoznamu. Údaje zoznamu však ostávajú nezmenené.

   Pri prepínaní z aktuálneho na iné zobrazenie postupujte opatrne. Môžete odstrániť zmeny, ktoré ste v súčasnom zobrazení urobili, a tiež vypnúť pripojenia webových častí, ktoré závisia od stĺpcov v súčasnom zobrazení. Pri prepnutí zobrazení sa zobrazí výzva na potvrdenie.

  • Ak chcete zmeniť panel s nástrojmi, v časti Typ panela s nástrojmi vyberte v stĺpcovom zozname možnosť Celý panel s nástrojmi, Súhrnný panel s nástrojmi alebo K dispozícii nie je žiadny panel s nástrojmi.

   Výber typu panela s nástrojmi
 7. V dolnej časti tably s nástrojmi kliknite na tlačidlo OK.

 8. V časti Kategórie kliknite na položku Filtre, v časti Webové časti kliknite na položku Filter pre výber a potom na položku Pridať. Na stránke sa zobrazí nová webová časť Filter pre výber.

 9. Ak chcete webovú časť konfigurovať, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Vo webovej časti kliknite na položku Otvoriť tablu s nástrojmi.

  • Ukážte na webovú časť, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Upraviť webovú časť. Zobrazí sa tabla s nástrojmi konfigurácie.

  • Na table s nástrojmi zadajte do poľa Názov filtra názov na identifikáciu webovej časti.

   Tip:  Názov môžete použiť aj ako označenie alebo stručný pokyn pre používateľa. Môžete použiť napríklad označenie Filtrovať zostavy podľa:, ktorým oznámite používateľom, že môžu filtrovať zobrazenie zoznamu zostáv.

  • Zadajte zoznam hodnôt s voliteľným popisom, z ktorých si má používateľ vybrať v dialógovom okne Výber hodnôt filtra, ktoré sa zobrazí, ak používateľ klikne na tlačidlo Filter. Ak máte napríklad zoznam zákazníkov so stĺpcom Stav, ako zoznam hodnôt, z ktorých každá je v samostatnom riadku, môžete zadať Štandardný, Preferovaný a Elitný. Tieto hodnoty potom budú zodpovedať hodnotám, ktoré sa zobrazia v stĺpci Stav webovej časti Zobrazenie zoznamu, ak používateľ zadá hodnotu a stlačí kláves ENTER.

   Pre každú hodnotu v jednotlivých riadkoch môžete pridať aj alternatívny popis, ktorý sa zobrazí v dialógovom okne Výber hodnôt filtra namiesto hodnôt, keď používateľ filtruje údaje. Príklad:

   Štandardný: pravidelný zákazník s priemerným hodnotením úverovej schopnosti,

   Preferovaný: pravidelný zákazník s vysokým hodnotením úverovej schopnosti,

   Elitný: veľkoodberateľ s vysokým hodnotením úverovej schopnosti.

   Poznámka:  Zoznam možností musí obsahovať aspoň jednu možnosť a musí byť jedinečný. Dĺžka hodnoty ani popisu nemôže prekročiť 255 znakov. Maximálny počet možností je 1 000.

 10. Môžete tiež v časti Rozšírené možnosti filtra vykonať niektoré z týchto krokov:

  • Do textového poľa Šírka ovládacieho prvku v pixeloch zadajte číslo udávajúce šírku textového poľa v pixeloch alebo prázdnu hodnotu alebo hodnotu „0“ na automatické určenie veľkosti textového poľa. Keďže sa v tomto textovom poli zobrazí hodnota zadaná používateľom, pole by malo byť dosť široké na zadanie najväčšej možnej hodnoty.

  • Ak chcete, aby sa zobrazila správa, ktorá používateľovi pripomenie, aby vybral možnosť filtrovania údajov, začiarknite políčko Požadovať výber hodnoty používateľom.

  • Ak chcete do textového poľa webovej časti Filter pre výber zadať počiatočnú hodnotu, zadajte predvolenú hodnotu do poľa Predvolená hodnota. Táto predvolená hodnota sa potom použije na zobrazenie počiatočného zoznamu hodnôt vo webovej časti Zobrazenie zoznamu pri prvom zobrazení stránky.

  • Ak chcete používateľom umožniť filtrovanie podľa hodnoty null, vyberte hodnotu (Prázdne). Používatelia budú môcť napríklad zobraziť všetkých zákazníkov bez definovaného stavu.

  • Ak chcete povoliť vymazanie filtra, aby mohli používatelia zobraziť všetky hodnoty vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, vyberte možnosť Povoliť viacero výberov. V takom prípade sa v dialógovom okne Výber hodnôt filtra zobrazia namiesto prepínačov začiarkavacie políčka.

   Poznámka:  Túto funkciu nemožno použiť na zobrazenie filtrovaných výsledkov dvoch alebo viacerých výberov, pretože webová časť Zobrazenie zoznamu nepodporuje viacero výberov. Ak používateľ vyberie viacero výberov, použije sa len prvý.

 11. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti tably s nástrojmi.

 12. Ak chcete pripojiť webovú časť Filter pre výber, ukážte na webovú časť Filter pre výber, kliknite na šípku nadol, kliknite na položku Pripojenia, potom na položku Odoslať hodnoty filtra do a potom na názov webovej časti Zobrazenie zoznamu, ku ktorej sa chcete pripojiť.

  Poznámka: Ak sa položka Pripojenia nezobrazuje v ponuke, kliknutím na položku Upraviť webovú časť otvorte vlastnosti a potom znova kliknite na šípku nadol. Vlastnosti môžete otvoriť na filtri alebo vo webových častiach zoznamu.

 13. V dialógovom okne Vybrať pripojenie vyberte položku Typ obsahu, kliknite na položku Konfigurovať, nastavte položku Názov poľa príjemcu na stĺpec, podľa ktorého chcete filtrovať webovú časť Zobrazenie zoznamu, a potom kliknite na položku Dokončiť. Po dokončení konfigurácie pripojenia uložte a zobrazte stránku kliknutím na položku Uložiť a zavrieť na karte Stránka.

Ak chcete dynamicky meniť výsledky vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, vo webovej časti Filter pre výber kliknite na položku Filter, kliknite na hodnotu a potom na tlačidlo OK. Ak ste vybrali vlastnosť Povoliť viacero výberov, na opätovné zobrazenie všetkých hodnôt vo webovej časti Zobrazenie zoznamu je potrebné zrušiť začiarknutie všetkých políčok v dialógovom okne Výber hodnôt filtra a potom kliknúť na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Filter aktuálneho používateľa k webovej časti Zobrazenie zoznamu v službe SharePoint 2010

Poznámka:  V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že vytvárate stránku na tímovej lokalite. Príkazy a pokyny sa môžu na iných lokalitách líšiť.

Ak chcete upraviť stránku, musíte byť členom skupiny Členovia služby SharePoint pre danú lokalitu.

 1. Na stránke kliknite na kartu Stránka nachádzajúcu sa na páse s nástrojmi a potom kliknite na príkaz Upraviť.

  Edit command of the Edit tab

  Poznámka: Ak je príkaz Upraviť neaktívny, pravdepodobne nemáte povolenia na úpravu stránky. Kontaktujte správcu.

 2. Kliknite na stránku, na ktorú chcete vložiť webovú časť Filter aktuálneho používateľa a webovú časť Zobrazenie zoznamu.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Vložiť a potom na položku Webová časť.

  Príkaz Webová časť

 4. V časti Kategórie kliknite na položku Zoznamy a knižnice, v časti Webové časti kliknite na požadovanú webovú časť Zobrazenie zoznamu a potom kliknite na položku Pridať. Na stránke sa zobrazí nová webová časť.

 5. V ponuke Webová časť kliknite na šípku nadol pri webovej časti Zobrazenie zoznamu a potom ukážte myšou na položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

 6. Na table s nástrojmi Webová časť upravte vlastnosti vlastnej webovej časti podľa tohto postupu:

  • Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie zoznamu, vyberte v stĺpcovom zozname Vybraté zobrazenie iné zobrazenie. Môžete napríklad filtrovať, zoradiť alebo zoskupiť údaje iným spôsobom alebo zobraziť iné stĺpce. Prípadne kliknite na položku Upraviť aktuálne zobrazenie a upravte aktuálne zobrazenie zoznamu.

   Tabla vlastností zoznamov

   Pri každom výbere alebo úprave zobrazenia zoznamu sa vytvorí kópia návrhu zoznamu z pôvodného návrhu zoznamu lokality a uloží sa vo webovej časti Zobrazenie zoznamu. Údaje zoznamu však ostávajú nezmenené.

   Pri prepínaní z aktuálneho na iné zobrazenie postupujte opatrne. Môžete odstrániť zmeny, ktoré ste v súčasnom zobrazení urobili, a tiež vypnúť pripojenia webových častí, ktoré závisia od stĺpcov v súčasnom zobrazení. Pri prepnutí zobrazení sa zobrazí výzva na potvrdenie.

  • Ak chcete zmeniť panel s nástrojmi, v časti Typ panela s nástrojmi vyberte v stĺpcovom zozname možnosť Celý panel s nástrojmi, Súhrnný panel s nástrojmi alebo K dispozícii nie je žiadny panel s nástrojmi.

   Výber typu panela s nástrojmi
 7. V dolnej časti tably s nástrojmi kliknite na tlačidlo OK.

 8. V časti Kategórie kliknite na položku Filtre, v časti Webové časti kliknite na položku Aktuálny používateľ a potom na položku Pridať. Na stránke sa zobrazí nová webová časť Filter pre výber.

 9. Ak chcete webovú časť konfigurovať, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Vo webovej časti kliknite na položku Otvoriť tablu s nástrojmi.

  • Ukážte na webovú časť, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Upraviť webovú časť. Zobrazí sa tabla s nástrojmi konfigurácie.

 10. Na table s nástrojmi zadajte do poľa Názov filtra názov na identifikáciu webovej časti.

  Názov môžete použiť aj ako označenie alebo stručný pokyn pre používateľa. Môžete použiť napríklad označenie Filtrovať zostavy podľa:, ktorým oznámite používateľom, že môžu filtrovať zobrazenie zoznamu zostáv.

 11. V časti Vyberte hodnotu, ktorá sa má zadať vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete filtrovať podľa mena používateľa, vyberte položku Meno aktuálneho používateľa.

  • Ak chcete filtrovať podľa inej hodnoty profilu SharePoint aktuálneho používateľa, vyberte položku Hodnota profilu SharePoint pre aktuálneho používateľa a potom vyberte položku v stĺpcovom zozname.

   Toto pole so zoznamom je vyplnené zoznamom všetkých vlastností profilu SharePoint, ktoré majú politiku ochrany osobných údajov nastavenú na hodnotu Všetci.

   Zoznam používateľských profilov na vašej lokalite jednoducho zobrazíte tak, že zobrazíte kartu Môj profil na osobnej lokalite a potom upravíte podrobnosti.

 12. Môžete tiež v časti Rozšírené možnosti filtra vykonať niektoré z týchto krokov:

  • Ak chcete používateľom umožniť filtrovanie podľa hodnoty null, vyberte hodnotu Odoslať hodnotu Prázdne, ak neexistujú žiadne hodnoty. Môžete napríklad chcieť zistiť, či je v stĺpci zadaná hodnota profilu daného používateľa.

  • Ak sa chcete rozhodnúť, ako zaobchádzať s viac než jednou hodnotou, v časti Pri spracovaní viacerých hodnôt vykonajte niektorý z týchto krokov: vyberte možnosť Odoslať iba prvú hodnotu, ak chcete pomocou pripojenia webovej časti preniesť len jednu hodnotu, vyberte možnosť Odoslať všetky hodnoty, ak chcete pomocou pripojenia webovej časti preniesť dve alebo viacero hodnôt, alebo vyberte možnosť Kombinovať ich do jednej hodnoty a na oddelenie použiť a do textového poľa zadajte jeden alebo viacero znakov, ak chcete pomocou pripojenia webovej časti preniesť dve alebo viaceré oddelené hodnoty.

  • Ak chcete pred hodnotu vlastnosti webovej časti pripojiť hodnotu, aby sa zhodovala so stĺpcom v zozname lokality SharePoint, zadajte text do textového poľa Text, ktorý sa má vložiť pred hodnoty.

  • Ak chcete za hodnotu vlastnosti webovej časti pripojiť hodnotu, aby sa zhodovala so stĺpcom v zozname lokality SharePoint, zadajte text do textového poľa Text, ktorý sa má vložiť za hodnoty.

 13. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti tably s nástrojmi.

 14. Ak chcete pripojiť webovú časť Filter aktuálneho používateľa, ukážte na webovú časť Filter aktuálneho používateľa, kliknite na šípku nadol, ukážte na položku Pripojenia, ukážte na položku Odoslať hodnoty filtra do a potom kliknite na názov webovej časti Zobrazenie zoznamu, ku ktorej sa chcete pripojiť.

  Poznámka: Ak sa položka Pripojenia nezobrazuje v ponuke, kliknutím na položku Upraviť webovú časť otvorte vlastnosti a potom znova kliknite na šípku nadol. Vlastnosti môžete otvoriť na filtri alebo vo webových častiach zoznamu.

 15. V dialógovom okne Konfigurovať pripojenie vyberte stĺpec, ktorý chcete filtrovať vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, a potom kliknite na položku Dokončiť.

 16. Po dokončení konfigurácie pripojenia uložte a zobrazte stránku kliknutím na položku Uložiť a zavrieť na karte Stránka.

Ak chcete dynamicky meniť výsledky vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, jednoducho prejdite na stránku. Keďže webová časť Filter aktuálneho používateľa automaticky filtruje informácie na základe používateľského profilu, nie je potrebný žiadny vstup používateľa.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Filter zoznamu k webovej časti Zobrazenie zoznamu v službe SharePoint 2010

Poznámka:  V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že vytvárate stránku na tímovej lokalite. Príkazy a pokyny sa môžu na iných lokalitách líšiť.

Ak chcete upraviť stránku, musíte byť členom skupiny Členovia služby SharePoint pre danú lokalitu.

 1. Na stránke kliknite na kartu Stránka nachádzajúcu sa na páse s nástrojmi a potom kliknite na príkaz Upraviť.

  Edit command of the Edit tab

  Poznámka: Ak je príkaz Upraviť neaktívny, pravdepodobne nemáte povolenia na úpravu stránky. Kontaktujte správcu.

 2. Kliknite na stránku, na ktorú chcete vložiť webovú časť Filter zoznamu lokality SharePoint a webovú časť Zobrazenie zoznamu.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Vložiť a potom na položku Webová časť.

  Príkaz Webová časť

 4. V časti Kategórie kliknite na položku Zoznamy a knižnice, v časti Webové časti kliknite na požadovanú webovú časť Zobrazenie zoznamu a potom kliknite na položku Pridať. Na stránke sa zobrazí nová webová časť.

 5. V ponuke Webová časť kliknite na šípku nadol pri webovej časti Zobrazenie zoznamu a potom ukážte myšou na položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

 6. Na table s nástrojmi Webová časť upravte vlastnosti vlastnej webovej časti podľa tohto postupu:

  • Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie zoznamu, vyberte v stĺpcovom zozname Vybraté zobrazenie iné zobrazenie. Môžete napríklad filtrovať, zoradiť alebo zoskupiť údaje iným spôsobom alebo zobraziť iné stĺpce. Prípadne kliknite na položku Upraviť aktuálne zobrazenie a upravte aktuálne zobrazenie zoznamu.

   Tabla vlastností zoznamov

   Pri každom výbere alebo úprave zobrazenia zoznamu sa vytvorí kópia návrhu zoznamu z pôvodného návrhu zoznamu lokality a uloží sa vo webovej časti Zobrazenie zoznamu. Údaje zoznamu však ostávajú nezmenené.

   Pri prepínaní z aktuálneho na iné zobrazenie postupujte opatrne. Môžete odstrániť zmeny, ktoré ste v súčasnom zobrazení urobili, a tiež vypnúť pripojenia webových častí, ktoré závisia od stĺpcov v súčasnom zobrazení. Pri prepnutí zobrazení sa zobrazí výzva na potvrdenie.

  • Ak chcete zmeniť panel s nástrojmi, v časti Typ panela s nástrojmi vyberte v stĺpcovom zozname možnosť Celý panel s nástrojmi, Súhrnný panel s nástrojmi alebo K dispozícii nie je žiadny panel s nástrojmi.

   Výber typu panela s nástrojmi
 7. V dolnej časti tably s nástrojmi kliknite na tlačidlo OK.

 8. V časti Kategórie kliknite na položku Filtre, v časti Webové časti kliknite na položku Filter zoznamu lokality SharePoint a potom na položku Pridať. Na stránke sa zobrazí nová webová časť.

 9. Ak chcete webovú časť konfigurovať, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Vo webovej časti kliknite na položku Otvoriť tablu s nástrojmi.

  • Ukážte na webovú časť, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Upraviť webovú časť. Zobrazí sa tabla s nástrojmi konfigurácie.

 10. Na table s nástrojmi zadajte do poľa Názov filtra názov na identifikáciu webovej časti.

  Názov môžete použiť aj ako označenie alebo stručný pokyn pre používateľa. Môžete použiť napríklad označenie Filtrovať zostavy podľa:, ktorým oznámite používateľom, že môžu filtrovať zobrazenie zoznamu zostáv.

 11. Ak chcete určiť zoznam lokality SharePoint, do poľa Zoznam zadajte URL adresu zoznamu alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa textového poľa a vyhľadajte požadovaný zoznam.

 12. Ak chcete vybrať iné zobrazenie zoznamu, vyberte položku v stĺpcovom zozname Zobraziť. Môžete napríklad filtrovať, zoradiť alebo zoskupiť údaje iným spôsobom alebo zobraziť iné stĺpce.

 13. V stĺpcovom zozname Pole hodnoty vyberte stĺpec. V stĺpci s hodnotami sa zobrazujú všetky podporované stĺpce zo zoznamu. Niektoré stĺpce nie sú podporované, ako napríklad Názov, Vypočítavané a Viac riadkov textu.

  Dôležité:  Keď vytvárate pripojenie medzi webovou časťou Filter zoznamu lokality SharePoint a webovou časťou Zobrazenie zoznamu, presvedčte sa, že ste vybrali stĺpec, ktorého hodnoty sa zhodujú s vlastnosťou Pole hodnoty.

  Poznámka:  Webová časť Filter zoznamu lokality SharePoint má počet položiek obmedzený na 100.

 14. Voliteľne môžete vybrať stĺpec v stĺpcovom zozname Pole popisu. Stĺpec popisu sa používa na zobrazenie alternatívnej hodnoty v dialógovom okne Výber hodnôt filtra, ktoré sa zobrazí, keď používateľ klikne na tlačidlo Filter. Ak máte napríklad stĺpec s číslami mesiacov, v ktorom sú použité čísla 1 až 12 ako hodnoty mesiacov, môžete použiť stĺpec s názvom mesiacov ako stĺpec popisu, takže namiesto hodnoty 1 sa zobrazí január, namiesto hodnoty 2 sa zobrazí február a tak ďalej.

 15. Môžete tiež v časti Rozšírené možnosti filtra vykonať niektoré z týchto krokov:

  • Do textového poľa Šírka ovládacieho prvku v pixeloch zadajte číslo udávajúce šírku textového poľa v pixeloch alebo prázdnu hodnotu alebo hodnotu „0“ na automatické určenie veľkosti textového poľa. Keďže sa v tomto textovom poli zobrazí hodnota zadaná používateľom, pole by malo byť dosť široké na zadanie najväčšej možnej hodnoty.

  • Ak chcete, aby sa zobrazila správa, ktorá používateľovi pripomenie, aby vybral možnosť filtrovania údajov, začiarknite políčko Požadovať výber hodnoty používateľom.

  • Ak chcete do textového poľa webovej časti Filter zoznamu lokality SharePoint zadať počiatočnú hodnotu, zadajte predvolenú hodnotu do poľa Predvolená hodnota. Hodnota sa zvyčajne zhoduje s jednou z hodnôt v stĺpci určenom v kroku 13 alebo 14. Táto predvolená hodnota sa potom použije na zobrazenie počiatočného zoznamu hodnôt vo webovej časti Zobrazenie zoznamu pri prvom zobrazení stránky.

  • Ak chcete používateľom umožniť filtrovanie podľa hodnoty null, vyberte hodnotu (Prázdne). Používatelia môžu napríklad chcieť zobraziť všetky hodnoty v stĺpci bez hodnoty. Ak chcete povoliť vymazanie filtra, aby mohli používatelia zobraziť všetky hodnoty vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, vyberte možnosť Povoliť viacero výberov.

   Poznámka:  V dialógovom okne Výber hodnôt filtra sa namiesto prepínačov zobrazia začiarkavacie políčka.

   Používateľ nemôže túto funkciu použiť na zobrazenie filtrovaných výsledkov dvoch alebo viacerých výberov, pretože webová časť Zobrazenie zoznamu nepodporuje viacero výberov. Ak používateľ vyberie viacero výberov, použije sa len prvý.

 16. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti tably s nástrojmi.

 17. Ak chcete pripojiť webovú časť Filter zoznamu lokality SharePoint, ukážte na webovú časť Filter zoznamu lokality SharePoint, kliknite na šípku nadol, ukážte na položku Pripojenia, ukážte na položku Odoslať hodnoty filtra do a potom kliknite na názov webovej časti Zobrazenie zoznamu, ku ktorej sa chcete pripojiť.

  Poznámka: Ak sa položka Pripojenia nezobrazuje v ponuke, kliknutím na položku Upraviť webovú časť otvorte vlastnosti a potom znova kliknite na šípku nadol. Vlastnosti môžete otvoriť na filtri alebo vo webových častiach zoznamu.

 18. V dialógovom okne Konfigurovať pripojenie vyberte stĺpec, ktorý chcete filtrovať vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, a potom kliknite na položku Dokončiť.

 19. Po dokončení konfigurácie pripojenia uložte a zobrazte stránku kliknutím na položku Uložiť a zavrieť na karte Stránka.

Ak chcete dynamicky meniť výsledky vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, vo webovej časti Filter zoznamu lokality SharePoint kliknite na položku Filter, kliknite na hodnotu a potom na tlačidlo OK. Ak ste vybrali vlastnosť Povoliť viacero výberov, na opätovné zobrazenie všetkých hodnôt vo webovej časti Zobrazenie zoznamu je potrebné zrušiť začiarknutie všetkých políčok a potom kliknúť na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Textový filter k webovej časti Zobrazenie zoznamu v službe SharePoint 2007

Poznámka: V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že vytvárate stránku webovej časti na tímovej lokalite. Príkazy a pokyny sa môžu na iných lokalitách líšiť.

Ak chcete upraviť stránku, musíte byť členom skupiny Členovia služby SharePoint pre danú lokalitu.

Príprava stránky webovej časti    

 1. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť stránku webovej časti, kliknite v ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla na položku Vytvoriť a potom kliknite na položku Stránka webovej časti.

   Ďalšie informácie nájdete v téme Úvodné informácie o prispôsobovaní stránok pomocou webových častí.

  • Ak chcete upraviť stránku webovej časti, kliknite na položku Akcie lokality Vzhľad tlačidla a potom na položku Upraviť stránku.

   Zobrazí sa stránka webovej časti v režime úprav.

 2. V zóne webových častí, do ktorej chcete pridať webovú časť, kliknite na položku Pridať webovú časť.

  Zobrazí sa dialógové okno Pridať webové časti.

 3. Pridajte webovú časť Textový filter a webovú časť Zobrazenie zoznamu na stránku webovej časti.

  Ďalšie informácie o pridávaní webovej časti na stránku nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie webovej časti.

  Prispôsobenie webovej časti Textový filter:    

  Vo webovej časti Textový filter kliknite na prepojenie Otvoriť tablu s nástrojmi.

  Webová časť Textový filter prejde do režimu úprav a zobrazí sa tabla s nástrojmi webovej časti.

 4. Upravte vlastnosti vlastnej webovej časti podľa tohto postupu:

  1. Do poľa Názov filtra zadajte názov na identifikáciu webovej časti.

   Názov môžete použiť aj ako označenie alebo stručný pokyn pre používateľa. Môžete použiť napríklad označenie Filtrovať zostavy podľa:, ktorým oznámite používateľom, že môžu filtrovať zobrazenie zoznamu zostáv.

  2. Môžete tiež v časti Rozšírené možnosti filtra vykonať niektoré z týchto krokov:

   • Ak chcete obmedziť počet znakov, do textového poľa Maximálny počet znakov zadajte číslo. Maximálna dĺžka textovej hodnoty je 255 znakov.

   • Ak chcete do textového poľa webovej časti Textový filter zadať počiatočnú hodnotu, zadajte predvolenú hodnotu do poľa Predvolená hodnota. Táto predvolená hodnota sa potom použije na zobrazenie počiatočného zoznamu hodnôt vo webovej časti Zobrazenie zoznamu pri prvom zobrazení stránky webovej časti.

   • Ak chcete, aby sa zobrazila správa, ktorá používateľovi pripomenie, aby vybral možnosť filtrovania údajov, začiarknite políčko Požadovať výber hodnoty používateľom.

   • Do textového poľa Šírka ovládacieho prvku v pixeloch zadajte číslo udávajúce šírku textového poľa v pixeloch alebo prázdnu hodnotu alebo hodnotu „0“ na automatické určenie veľkosti textového poľa. Keďže sa v tomto textovom poli zobrazí hodnota zadaná používateľom, pole by malo byť dosť široké na zadanie najväčšej možnej hodnoty.

  3. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti tably s nástrojmi webovej časti.

   Prispôsobenie webovej časti Zobrazenie zoznamu:    

   1. Kliknite na ponuku Webová časť Ponuka webovej časti pri webovej časti Zobrazenie zoznamu a potom ukážte myšou na položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

    Webová časť Zobrazenie zoznamu prejde do režimu úprav a zobrazí sa tabla s nástrojmi webovej časti.

   2. Upravte vlastnosti vlastnej webovej časti podľa tohto postupu:

    1. Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie zoznamu, vyberte v stĺpcovom zozname Vybraté zobrazenie iné zobrazenie. Môžete napríklad filtrovať, zoradiť alebo zoskupiť údaje iným spôsobom alebo zobraziť iné stĺpce.

     Prípadne kliknite na položku Upraviť aktuálne zobrazenie a upravte aktuálne zobrazenie zoznamu.

     Poznámka: Pri každom výbere alebo úprave zobrazenia zoznamu sa vytvorí kópia návrhu zoznamu z pôvodného návrhu zoznamu lokality a uloží sa vo webovej časti Zobrazenie zoznamu. Údaje zoznamu však ostávajú nezmenené.

     Pri prepínaní z aktuálneho na iné zobrazenie postupujte opatrne. Môžete odstrániť zmeny, ktoré ste v súčasnom zobrazení urobili, a tiež vypnúť pripojenia webových častí, ktoré závisia od stĺpcov v súčasnom zobrazení. Pri prepnutí zobrazení sa zobrazí výzva na potvrdenie.

    2. Ak chcete zmeniť panel s nástrojmi, v časti Typ panela s nástrojmi vyberte v stĺpcovom zozname možnosť Celý panel s nástrojmi, Súhrnný panel s nástrojmi alebo K dispozícii nie je žiadny panel s nástrojmi.

   3. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti tably s nástrojmi webovej časti.

    Pripojenie oboch webových častí a overenie výsledkov:    

   4. Kliknite na ponuku Webová časť Ponuka webovej časti pri webovej časti Textový filter, ukážte na položku Pripojenia, ukážte na položku Odoslať hodnoty filtra do a potom kliknite na názov webovej časti Zobrazenie zoznamu, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie.

   5. Poznámka: Ak sa položka Pripojenia nezobrazuje v ponuke, kliknutím na položku Upraviť zdieľanú webovú časť otvorte vlastnosti a potom znova kliknite na šípku nadol. Vlastnosti môžete otvoriť na filtri alebo vo webových častiach zoznamu.

    V dialógovom okne Konfigurovať pripojenie vyberte stĺpec, ktorý chcete filtrovať vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, a potom kliknite na položku Dokončiť.

   6. Ak chcete skončiť režim úprav a zobraziť stránku, v hornej časti stránky webovej časti kliknite v ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla na položku Skončiť režim úprav.

   7. Ak chcete dynamicky meniť výsledky, ktoré sa zobrazujú vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, do textového poľa pre webovú časť Textový filter zadajte ľubovoľný text. Skontrolujte, či sa text presne zhoduje s hodnotou v stĺpci vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, ktorý ste určili pri vytváraní pripojenia podľa kroku 10. Po zadaní textu a stlačení klávesu ENTER sa zobrazia výsledky.

    Poznámka: Webová časť Textový filter nerozpoznáva zástupné znaky. Ak používateľ zadá zástupný znak, napríklad hviezdičku (*) alebo znak percenta (%), znak sa interpretuje ako doslovný znak.

    Na opätovné zobrazenie všetkých hodnôt vo webovej časti Zobrazenie zoznamu musí používateľ vymazať textové pole a potom stlačiť kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Dátumový filter k webovej časti Zobrazenie zoznamu v službe SharePoint 2007

Poznámka: V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že vytvárate stránku webovej časti na tímovej lokalite. Príkazy a pokyny sa môžu na iných lokalitách líšiť.

Ak chcete upraviť stránku, musíte byť členom skupiny Členovia služby SharePoint pre danú lokalitu.

Príprava stránky webovej časti:    

 1. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť stránku webovej časti, kliknite v ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla na položku Vytvoriť a potom kliknite na položku Stránka webovej časti.

   Ďalšie informácie nájdete v téme Úvodné informácie o prispôsobovaní stránok pomocou webových častí.

  • Ak chcete upraviť stránku webovej časti, kliknite na položku Akcie lokality Vzhľad tlačidla a potom na položku Upraviť stránku.

   Zobrazí sa stránka webovej časti v režime úprav.

 2. V zóne webových častí, do ktorej chcete pridať webovú časť, kliknite na položku Pridať webovú časť.

  Zobrazí sa dialógové okno Pridať webové časti.

 3. Pridajte webovú časť Dátumový filter a webovú časť Zobrazenie zoznamu na stránku webovej časti.

  Ďalšie informácie o pridávaní webovej časti na stránku nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie webovej časti.

  Prispôsobenie webovej časti Dátumový filter:    

 4. Vo webovej časti Dátumový filter kliknite na prepojenie Otvoriť tablu s nástrojmi.

  Webová časť Dátumový filter prejde do režimu úprav a zobrazí sa tabla s nástrojmi webovej časti.

 5. Upravte vlastnosti vlastnej webovej časti podľa tohto postupu:

  1. Do poľa Názov filtra zadajte názov na identifikáciu webovej časti.

   Názov môžete použiť aj ako označenie alebo stručný pokyn pre používateľa. Môžete použiť napríklad označenie Filtrovať zostavy podľa:, ktorým oznámite používateľom, že môžu filtrovať zobrazenie zoznamu zostáv.

  2. Ak chcete do textového poľa webovej časti Textový filter zadať počiatočnú hodnotu, zadajte hodnotu do poľa Predvolená hodnota a potom vykonajte jeden z týchto krokov:

   • Vyberte položku Konkrétny dátum a potom zadajte konkrétny dátum.

   • Vyberte položku Posunutie od dnešného dátumu a potom zadajte počet dní do textového poľa Dni. Maximálna hodnota je 999.

    Táto predvolená hodnota sa potom použije na zobrazenie počiatočného zoznamu hodnôt vo webovej časti Zobrazenie zoznamu pri prvom zobrazení stránky webovej časti.

  3. Ak chcete, aby sa zobrazila správa, ktorá používateľovi pripomenie, aby vybral možnosť filtrovania údajov, v časti Rozšírené možnosti filtra začiarknite políčko Požadovať výber hodnoty používateľom.

  4. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti tably s nástrojmi webovej časti.

   Prispôsobenie webovej časti Zobrazenie zoznamu:    

   1. Kliknite na ponuku Webová časť Ponuka webovej časti pri webovej časti Zobrazenie zoznamu a potom ukážte myšou na položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

    Webová časť Zobrazenie zoznamu prejde do režimu úprav a zobrazí sa tabla s nástrojmi webovej časti.

   2. Upravte vlastnosti vlastnej webovej časti podľa tohto postupu:

    1. Ak chcete zmeniť predvolený zoznam, vyberte v stĺpcovom zozname Vybraté zobrazenie iné zobrazenie. Môžete napríklad filtrovať, zoradiť alebo zoskupiť údaje iným spôsobom alebo zobraziť iné stĺpce.

     Prípadne kliknite na položku Upraviť aktuálne zobrazenie a upravte aktuálne zobrazenie.

     Poznámka: Pri každom výbere alebo úprave zobrazenia zoznamu sa vytvorí kópia návrhu zoznamu z pôvodného návrhu zoznamu lokality a uloží sa vo webovej časti Zobrazenie zoznamu. Údaje zoznamu však ostávajú nezmenené.

     Pri prepínaní z aktuálneho na iné zobrazenie postupujte opatrne. Môžete odstrániť zmeny, ktoré ste v súčasnom zobrazení urobili, a tiež vypnúť pripojenia webových častí, ktoré závisia od stĺpcov v súčasnom zobrazení. Pri prepnutí zobrazení sa zobrazí výzva na potvrdenie.

    2. Ak chcete zmeniť panel s nástrojmi, v časti Typ panela s nástrojmi vyberte v stĺpcovom zozname možnosť Celý panel s nástrojmi, Súhrnný panel s nástrojmi alebo K dispozícii nie je žiadny panel s nástrojmi.

   3. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti tably s nástrojmi webovej časti.

    Pripojenie oboch webových častí a overenie výsledkov:    

   4. Kliknite na ponuku Webová časť Ponuka webovej časti pri webovej časti Dátumový filter, ukážte na položku Pripojenia, ukážte na položku Odoslať hodnoty filtra do a potom kliknite na názov webovej časti Zobrazenie zoznamu, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie.

    Poznámka: Ak sa položka Pripojenia nezobrazuje v ponuke, kliknutím na položku Upraviť zdieľanú webovú časť otvorte vlastnosti a potom znova kliknite na šípku nadol. Vlastnosti môžete otvoriť na filtri alebo vo webových častiach zoznamu.

   5. V dialógovom okne Konfigurovať pripojenie vyberte stĺpec, ktorý chcete filtrovať vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, a potom kliknite na položku Dokončiť.

   6. Ak chcete skončiť režim úprav a zobraziť stránku, v hornej časti stránky webovej časti kliknite v ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla na položku Skončiť režim úprav.

   7. Ak chcete dynamicky meniť výsledky, ktoré sa zobrazujú vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, zadajte dátum alebo kliknite na tlačidlo Výber dátumu a potom stlačte kláves ENTER. Zadaná hodnota sa musí presne zhodovať s hodnotou v stĺpci vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, ktorý ste určili pri vytváraní pripojenia podľa kroku 10.

    Poznámka: Používateľ musí zadať dátum v krátkom formáte dátumu pre aktuálne miestne nastavenie použité na lokalite SharePoint. Krátky formát dátumu sa môže líšiť v závislosti od miestneho nastavenia vášho počítača alebo lokality servera. Napríklad pre angličtinu (Spojené štáty) použite formát mm/dd/rrrr a pre francúzštinu (Francúzsko) použite formát dd/mm/rrrr. Používateľ môže použiť aj výber dátumu na zadanie správneho dátumu.

    Na opätovné zobrazenie všetkých hodnôt vo webovej časti Zobrazenie zoznamu musí používateľ vymazať dátum v textovom poli a potom stlačiť kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Filter pre výber k webovej časti Zobrazenie zoznamu v službe SharePoint 2007

Poznámka: V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že vytvárate stránku webovej časti na tímovej lokalite. Príkazy a pokyny sa môžu na iných lokalitách líšiť.

Ak chcete upraviť stránku, musíte byť členom skupiny Členovia služby SharePoint pre danú lokalitu.

Príprava stránky webovej časti:    

 1. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť stránku webovej časti, kliknite v ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla na položku Vytvoriť a potom kliknite na položku Stránka webovej časti.

   Ďalšie informácie nájdete v téme Úvodné informácie o prispôsobovaní stránok pomocou webových častí.

  • Ak chcete upraviť stránku webovej časti, kliknite na položku Akcie lokality Vzhľad tlačidla a potom na položku Upraviť stránku.

   Zobrazí sa stránka webovej časti v režime úprav.

 2. V zóne webových častí, do ktorej chcete pridať webovú časť, kliknite na položku Pridať webovú časť.

  Zobrazí sa dialógové okno Pridať webové časti.

 3. Pridajte webovú časť Filter pre výber a webovú časť Zobrazenie zoznamu na stránku webovej časti.

  Ďalšie informácie o pridávaní webovej časti na stránku nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie webovej časti.

  Prispôsobenie webovej časti Filter pre výber:    

 4. Vo webovej časti Filter pre výber kliknite na prepojenie Otvoriť tablu s nástrojmi.

  Webová časť Filter pre výber prejde do režimu úprav a zobrazí sa tabla s nástrojmi webovej časti.

 5. Postupujte takto:

  1. Do poľa Názov filtra zadajte názov na identifikáciu webovej časti.

   Názov môžete použiť aj ako označenie alebo stručný pokyn pre používateľa. Môžete použiť napríklad označenie Filtrovať zostavy podľa:, ktorým oznámite používateľom, že môžu filtrovať zobrazenie zoznamu zostáv.

  2. Zadajte zoznam hodnôt s voliteľným popisom, z ktorých si má používateľ vybrať v dialógovom okne Výber hodnôt filtra, ktoré sa zobrazí, ak používateľ klikne na tlačidlo Filter Ikona použitého filtra . Ak máte napríklad zoznam zákazníkov so stĺpcom Stav, ako zoznam hodnôt, z ktorých každá je v samostatnom riadku, môžete zadať Štandardný, Preferovaný a Elitný. Tieto hodnoty potom budú zodpovedať hodnotám, ktoré sa zobrazia v stĺpci Stav webovej časti Zobrazenie zoznamu, ak používateľ zadá hodnotu a stlačí kláves ENTER.

   Pre každú hodnotu v jednotlivých riadkoch môžete pridať aj alternatívny popis, ktorý sa zobrazí v dialógovom okne Výber hodnôt filtra namiesto hodnôt, keď používateľ filtruje údaje. Príklad:

   Štandardný: pravidelný zákazník s priemerným hodnotením úverovej schopnosti,
   Preferovaný: pravidelný zákazník s vysokým hodnotením úverovej schopnosti,
   Elitný: veľkoodberateľ s vysokým hodnotením úverovej schopnosti.

   Poznámka: Zoznam možností musí obsahovať aspoň jednu možnosť a musí byť jedinečný. Dĺžka hodnoty ani popisu nemôže prekročiť 255 znakov. Maximálny počet možností je 1 000.

  3. Môžete tiež v časti Rozšírené možnosti filtra vykonať niektoré z týchto krokov:

   • Do textového poľa Šírka ovládacieho prvku v pixeloch zadajte číslo udávajúce šírku textového poľa výberu v pixeloch alebo prázdnu hodnotu alebo hodnotu „0“ na automatické určenie veľkosti textového poľa. Keďže sa v tomto textovom poli zobrazí hodnota zadaná používateľom, pole by malo byť dosť široké na zadanie najväčšej možnej hodnoty.

   • Ak chcete, aby sa zobrazila správa, ktorá používateľovi pripomenie, aby vybral možnosť filtrovania údajov, začiarknite políčko Požadovať výber hodnoty používateľom.

   • Ak chcete do textového poľa webovej časti Filter pre výber zadať počiatočnú hodnotu, zadajte predvolenú hodnotu do poľa Predvolená hodnota. Hodnota sa zvyčajne zhoduje s jednou z hodnôt zadaných v kroku 2 alebo kroku 5. Táto predvolená hodnota sa potom použije na zobrazenie počiatočného zoznamu hodnôt vo webovej časti Zobrazenie zoznamu pri prvom zobrazení stránky webovej časti.

   • Ak chcete používateľom umožniť filtrovanie podľa hodnoty null, vyberte hodnotu (Prázdne). Používatelia budú môcť napríklad zobraziť všetkých zákazníkov bez definovaného stavu.

   • Ak chcete povoliť vymazanie filtra, aby mohli používatelia zobraziť všetky hodnoty vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, vyberte možnosť Povoliť viacero výberov. V takom prípade sa v dialógovom okne Výber hodnôt filtra zobrazia namiesto prepínačov začiarkavacie políčka.

    Poznámka: Túto funkciu nemožno použiť na zobrazenie filtrovaných výsledkov dvoch alebo viacerých výberov, pretože webová časť Zobrazenie zoznamu nepodporuje viacero výberov. Ak používateľ vyberie viacero výberov, použije sa len prvý.

  4. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti tably s nástrojmi webovej časti.

   Prispôsobenie webovej časti Zobrazenie zoznamu:    

   1. Kliknite na ponuku Webová časť Ponuka webovej časti pri webovej časti Zobrazenie zoznamu a potom ukážte myšou na položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

    Webová časť Zobrazenie zoznamu prejde do režimu úprav a zobrazí sa tabla s nástrojmi webovej časti.

   2. Upravte vlastnosti vlastnej webovej časti podľa tohto postupu:

    1. Ak chcete zmeniť predvolený zoznam, vyberte v stĺpcovom zozname Vybraté zobrazenie iné zobrazenie. Môžete napríklad filtrovať, zoradiť alebo zoskupiť údaje iným spôsobom alebo zobraziť iné stĺpce.

     Prípadne kliknite na položku Upraviť aktuálne zobrazenie a upravte aktuálne zobrazenie.

     Poznámka: Pri každom výbere alebo úprave zobrazenia zoznamu sa vytvorí kópia návrhu zoznamu z pôvodného návrhu zoznamu lokality a uloží sa vo webovej časti Zobrazenie zoznamu. Údaje zoznamu však ostávajú nezmenené.

     Pri prepínaní z aktuálneho na iné zobrazenie postupujte opatrne. Môžete odstrániť zmeny, ktoré ste v súčasnom zobrazení urobili, a tiež vypnúť pripojenia webových častí, ktoré závisia od stĺpcov v súčasnom zobrazení. Pri prepnutí zobrazení sa zobrazí výzva na potvrdenie.

    2. Ak chcete zmeniť panel s nástrojmi, v časti Typ panela s nástrojmi vyberte v stĺpcovom zozname možnosť Celý panel s nástrojmi, Súhrnný panel s nástrojmi alebo K dispozícii nie je žiadny panel s nástrojmi.

   3. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti tably s nástrojmi webovej časti.

    Pripojenie oboch webových častí a overenie výsledkov:    

   4. Kliknite na ponuku Webová časť Ponuka webovej časti pri webovej časti Filter pre výber, ukážte na položku Pripojenia, ukážte na položku Odoslať hodnoty filtra do a potom kliknite na názov webovej časti Zobrazenie zoznamu, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie.

    Poznámka: Ak sa položka Pripojenia nezobrazuje v ponuke, kliknutím na položku Upraviť zdieľanú webovú časť otvorte vlastnosti a potom znova kliknite na šípku nadol. Vlastnosti môžete otvoriť na filtri alebo vo webových častiach zoznamu.

   5. V dialógovom okne Konfigurovať pripojenie vyberte stĺpec, ktorý chcete filtrovať vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, a potom kliknite na položku Dokončiť.

   6. Ak chcete skončiť režim úprav a zobraziť stránku, v hornej časti stránky webovej časti kliknite v ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla na položku Skončiť režim úprav.

   7. Ak chcete dynamicky meniť výsledky vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, vo webovej časti Filter pre výber kliknite na položku Filter Ikona použitého filtra , kliknite na hodnotu a potom na tlačidlo OK.

    Ak ste vybrali vlastnosť Povoliť viacero výberov, na opätovné zobrazenie všetkých hodnôt vo webovej časti Zobrazenie zoznamu musí používateľ zrušiť začiarknutie všetkých políčok v dialógovom okne Výber hodnôt filtra a potom kliknúť na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Filter aktuálneho používateľa k webovej časti Zobrazenie zoznamu v službe SharePoint 2007

Poznámka: V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že vytvárate stránku webovej časti na tímovej lokalite. Príkazy a pokyny sa môžu na iných lokalitách líšiť.

Ak chcete upraviť stránku, musíte byť členom skupiny Členovia služby SharePoint pre danú lokalitu.

Príprava stránky webovej časti:    

 1. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť stránku webovej časti, kliknite v ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla na položku Vytvoriť a potom kliknite na položku Stránka webovej časti.

   Ďalšie informácie nájdete v téme Úvodné informácie o prispôsobovaní stránok pomocou webových častí.

  • Ak chcete upraviť stránku webovej časti, kliknite na položku Akcie lokality Vzhľad tlačidla a potom na položku Upraviť stránku.

   Zobrazí sa stránka webovej časti v režime úprav.

 2. V zóne webových častí, do ktorej chcete pridať webovú časť, kliknite na položku Pridať webovú časť.

  Zobrazí sa dialógové okno Pridať webové časti.

 3. Pridajte webovú časť Filter aktuálneho používateľa a webovú časť Zobrazenie zoznamu na stránku webovej časti.

  Ďalšie informácie o pridávaní webovej časti na stránku nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie webovej časti.

Prispôsobenie webovej časti Filter aktuálneho používateľa:    

 1. Vo webovej časti Filter aktuálneho používateľa kliknite na prepojenie Otvoriť tablu s nástrojmi.

  Webová časť Filter aktuálneho používateľa prejde do režimu úprav a zobrazí sa tabla s nástrojmi webovej časti.

 2. Upravte vlastnosti vlastnej webovej časti podľa tohto postupu:

  1. Do poľa Názov filtra zadajte názov na identifikáciu webovej časti.

  2. V časti Vyberte hodnotu, ktorá sa má zadať vykonajte niektorý z týchto krokov:

   • Ak chcete filtrovať podľa mena používateľa, vyberte položku Meno aktuálneho používateľa.

   • Ak chcete filtrovať podľa inej hodnoty profilu SharePoint aktuálneho používateľa, vyberte položku Hodnota profilu SharePoint pre aktuálneho používateľa a potom vyberte položku v stĺpcovom zozname.

    Toto pole so zoznamom je vyplnené zoznamom všetkých vlastností profilu SharePoint, ktoré majú politiku ochrany osobných údajov nastavenú na hodnotu Všetci.

    Zoznam používateľských profilov na vašej lokalite jednoducho zobrazíte tak, že zobrazíte kartu Môj profil na osobnej lokalite a potom upravíte podrobnosti.

  3. Môžete tiež v časti Rozšírené možnosti filtra vykonať niektoré z týchto krokov:

   • Ak chcete používateľom umožniť filtrovanie podľa hodnoty null, vyberte hodnotu Odoslať hodnotu Prázdne, ak neexistujú žiadne hodnoty. Môžete napríklad chcieť zistiť, či je v stĺpci zadaná hodnota profilu daného používateľa.

   • Ak sa chcete rozhodnúť, ako zaobchádzať s viac než jednou hodnotou, v časti Pri spracovaní viacerých hodnôt vykonajte niektorý z týchto krokov:

    • Ak chcete pomocou pripojenia webovej časti preniesť len jednu hodnotu, vyberte možnosť Odoslať iba prvú hodnotu.

    • Ak chcete pomocou pripojenia webovej časti preniesť dve alebo viacero hodnôt, vyberte možnosť Odoslať všetky hodnoty.

    • Ak chcete pomocou pripojenia webovej časti preniesť dve alebo viaceré oddelené hodnoty, vyberte možnosť Kombinovať ich do jednej hodnoty a potom do textového poľa zadajte jeden alebo viacero znakov.

   • Ak chcete pred hodnotu vlastnosti webovej časti pripojiť hodnotu, aby sa zhodovala so stĺpcom v zozname lokality SharePoint, zadajte text do textového poľa Text, ktorý sa má vložiť pred hodnoty.

   • Ak chcete za hodnotu vlastnosti webovej časti pripojiť hodnotu, aby sa zhodovala so stĺpcom v zozname lokality SharePoint, zadajte text do textového poľa Text, ktorý sa má vložiť za hodnoty.

  4. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti tably s nástrojmi webovej časti.

Prispôsobenie webovej časti Zobrazenie zoznamu:    

 1. Kliknite na ponuku Webová časť Ponuka webovej časti pri webovej časti Zobrazenie zoznamu a potom ukážte myšou na položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

  Webová časť Zobrazenie zoznamu prejde do režimu úprav a zobrazí sa tabla s nástrojmi webovej časti.

 2. Upravte vlastnosti vlastnej webovej časti podľa tohto postupu:

  1. Ak chcete zmeniť predvolený zoznam, vyberte v stĺpcovom zozname Vybraté zobrazenie iné zobrazenie. Môžete napríklad filtrovať, zoradiť alebo zoskupiť údaje iným spôsobom alebo zobraziť iné stĺpce.

   Prípadne kliknite na položku Upraviť aktuálne zobrazenie a upravte aktuálne zobrazenie.

   Poznámka: Pri každom výbere alebo úprave zobrazenia zoznamu sa vytvorí kópia návrhu zoznamu z pôvodného návrhu zoznamu lokality a uloží sa vo webovej časti Zobrazenie zoznamu. Údaje zoznamu však ostávajú nezmenené.

   Pri prepínaní z aktuálneho na iné zobrazenie postupujte opatrne. Môžete odstrániť zmeny, ktoré ste v súčasnom zobrazení urobili, a tiež vypnúť pripojenia webových častí, ktoré závisia od stĺpcov v súčasnom zobrazení. Pri prepnutí zobrazení sa zobrazí výzva na potvrdenie.

  2. Ak chcete zmeniť panel s nástrojmi, v časti Typ panela s nástrojmi vyberte v stĺpcovom zozname možnosť Celý panel s nástrojmi, Súhrnný panel s nástrojmi alebo K dispozícii nie je žiadny panel s nástrojmi.

 3. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti tably s nástrojmi webovej časti.

Pripojenie oboch webových častí a overenie výsledkov:    

 1. Kliknite na ponuku Webová časť Ponuka webovej časti pri webovej časti Filter aktuálneho používateľa, ukážte na položku Pripojenia, ukážte na položku Odoslať hodnoty filtra do a potom kliknite na názov webovej časti Zobrazenie zoznamu, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie.

  Poznámka: Ak sa položka Pripojenia nezobrazuje v ponuke, kliknutím na položku Upraviť zdieľanú webovú časť otvorte vlastnosti a potom znova kliknite na šípku nadol. Vlastnosti môžete otvoriť na filtri alebo vo webových častiach zoznamu.

 2. V dialógovom okne Konfigurovať pripojenie vyberte stĺpec, ktorý chcete filtrovať vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, a potom kliknite na položku Dokončiť.

 3. Ak chcete skončiť režim úprav a zobraziť stránku, v hornej časti stránky webovej časti kliknite v ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla na položku Skončiť režim úprav.

 4. Ak chcete dynamicky meniť výsledky vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, zobrazte stránku webovej časti. Keďže webová časť Filter aktuálneho používateľa je kontextová webová časť, výsledky sa zobrazia automaticky bez vstupu používateľa.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Filter zoznamu k webovej časti Zobrazenie zoznamu v službe SharePoint 2007

Poznámka: V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že vytvárate stránku webovej časti na tímovej lokalite. Príkazy a pokyny sa môžu na iných lokalitách líšiť.

Ak chcete upraviť stránku, musíte byť členom skupiny Členovia služby SharePoint pre danú lokalitu.

Príprava stránky webovej časti:    

 1. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť stránku webovej časti, kliknite v ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla na položku Vytvoriť a potom kliknite na položku Stránka webovej časti.

   Ďalšie informácie nájdete v téme Úvodné informácie o prispôsobovaní stránok pomocou webových častí.

  • Ak chcete upraviť stránku webovej časti, kliknite na položku Akcie lokality Vzhľad tlačidla a potom na položku Upraviť stránku.

   Zobrazí sa stránka webovej časti v režime úprav.

 2. V zóne webových častí, do ktorej chcete pridať webovú časť, kliknite na položku Pridať webovú časť.

  Zobrazí sa dialógové okno Pridať webové časti.

 3. Pridajte webovú časť Filter zoznamu lokality SharePoint a webovú časť Zobrazenie zoznamu na stránku webovej časti.

  Ďalšie informácie o pridávaní webovej časti na stránku nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie webovej časti.

Prispôsobenie webovej časti Filter zoznamu lokality SharePoint:    

 1. Vo webovej časti Filter zoznamu lokality SharePoint kliknite na prepojenie Otvoriť tablu s nástrojmi.

  Webová časť Filter zoznamu lokality SharePoint prejde do režimu úprav a zobrazí sa tabla s nástrojmi webovej časti.

 2. Upravte vlastnosti vlastnej webovej časti podľa tohto postupu:

  1. Do poľa Názov filtra zadajte názov na identifikáciu webovej časti.

   Názov môžete použiť aj ako označenie alebo stručný pokyn pre používateľa. Môžete použiť napríklad označenie Filtrovať zostavy podľa:, ktorým oznámite používateľom, že môžu filtrovať zobrazenie zoznamu zostáv.

  2. Ak chcete určiť zoznam lokality SharePoint, do poľa Zoznam zadajte URL adresu zoznamu alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa textového poľa a vyhľadajte požadovaný zoznam.

  3. Ak chcete vybrať iné zobrazenie zoznamu, vyberte položku v stĺpcovom zozname Zobraziť. Môžete napríklad filtrovať, zoradiť alebo zoskupiť údaje iným spôsobom alebo zobraziť iné stĺpce.

  4. V stĺpcovom zozname Pole hodnoty vyberte stĺpec. V stĺpci s hodnotami sa zobrazujú všetky podporované stĺpce zo zoznamu. Niektoré stĺpce nie sú podporované, ako napríklad Názov, Vypočítavané a Viac riadkov textu.

   Dôležité: Keď v kroku 10 vytvárate pripojenie medzi webovou časťou Filter zoznamu lokality SharePoint a webovou časťou Zobrazenie zoznamu, presvedčte sa, že ste vybrali stĺpec, ktorého hodnoty sa zhodujú s vlastnosťou Pole hodnoty.

   Poznámka: Webová časť Filter zoznamu lokality SharePoint má počet položiek obmedzený na 100.

  5. Voliteľne môžete vybrať stĺpec v stĺpcovom zozname Pole popisu. Stĺpec popisu sa používa na zobrazenie alternatívnej hodnoty v dialógovom okne Výber hodnôt filtra, ktoré sa zobrazí, keď používateľ klikne na tlačidlo Filter Ikona použitého filtra . Ak máte napríklad stĺpec s číslami mesiacov, v ktorom sú použité čísla 1 až 12 ako hodnoty mesiacov, môžete použiť stĺpec s názvom mesiacov ako stĺpec popisu, takže namiesto hodnoty 1 sa zobrazí január, namiesto hodnoty 2 sa zobrazí február a tak ďalej.

  6. Môžete tiež v časti Rozšírené možnosti filtra vykonať niektoré z týchto krokov:

   • Do textového poľa Šírka ovládacieho prvku v pixeloch zadajte číslo udávajúce šírku textového poľa v pixeloch alebo prázdnu hodnotu alebo hodnotu „0“ na automatické určenie veľkosti textového poľa webovej časti Filter zoznamu lokality SharePoint. Keďže sa v tomto textovom poli zobrazí hodnota zadaná používateľom, pole by malo byť dosť široké na zadanie najväčšej možnej hodnoty.

   • Ak chcete, aby sa zobrazila správa, ktorá používateľovi pripomenie, aby vybral možnosť filtrovania údajov, začiarknite políčko Požadovať výber hodnoty používateľom.

   • Ak chcete do textového poľa zadať počiatočnú hodnotu, zadajte predvolenú hodnotu do poľa Predvolená hodnota. Hodnota sa zvyčajne zhoduje s jednou z hodnôt v stĺpci zadaných v kroku 4 alebo kroku 5. Táto predvolená hodnota sa potom použije na zobrazenie počiatočného zoznamu hodnôt vo webovej časti Zobrazenie zoznamu pri prvom zobrazení stránky webovej časti.

   • Ak chcete používateľom umožniť filtrovanie podľa hodnoty null, vyberte hodnotu (Prázdne). Používatelia môžu napríklad chcieť zobraziť všetky hodnoty v stĺpci bez hodnoty.

   • Ak chcete povoliť vymazanie filtra, aby mohli používatelia zobraziť všetky hodnoty vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, vyberte možnosť Povoliť viacero výberov.

    V dialógovom okne Výber hodnôt filtra sa namiesto prepínačov zobrazia začiarkavacie políčka.

    Poznámka: Používateľ nemôže túto funkciu použiť na zobrazenie filtrovaných výsledkov dvoch alebo viacerých výberov, pretože webová časť Zobrazenie zoznamu nepodporuje viacero výberov. Ak používateľ vyberie viacero výberov, použije sa len prvý.

  7. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti tably s nástrojmi webovej časti.

   Prispôsobenie webovej časti Zobrazenie zoznamu:    

 3. Kliknite na ponuku Webová časť Ponuka webovej časti pri webovej časti Zobrazenie zoznamu a potom ukážte myšou na položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

  Webová časť Zobrazenie zoznamu prejde do režimu úprav a zobrazí sa tabla s nástrojmi webovej časti.

 4. Upravte vlastnosti vlastnej webovej časti podľa tohto postupu:

  1. Ak chcete zmeniť predvolený zoznam, vyberte v stĺpcovom zozname Vybraté zobrazenie iné zobrazenie. Môžete napríklad filtrovať, zoradiť alebo zoskupiť údaje iným spôsobom alebo zobraziť iné stĺpce.

   Prípadne kliknite na položku Upraviť aktuálne zobrazenie a upravte aktuálne zobrazenie.

   Poznámka: Pri každom výbere alebo úprave zobrazenia zoznamu sa vytvorí kópia návrhu zoznamu z pôvodného návrhu zoznamu lokality a uloží sa vo webovej časti Zobrazenie zoznamu. Údaje zoznamu však ostávajú nezmenené.

   Pri prepínaní z aktuálneho na iné zobrazenie postupujte opatrne. Môžete odstrániť zmeny, ktoré ste v súčasnom zobrazení urobili, a tiež vypnúť pripojenia webových častí, ktoré závisia od stĺpcov v súčasnom zobrazení. Pri prepnutí zobrazení sa zobrazí výzva na potvrdenie.

  2. Ak chcete zmeniť panel s nástrojmi, v časti Typ panela s nástrojmi vyberte v stĺpcovom zozname možnosť Celý panel s nástrojmi, Súhrnný panel s nástrojmi alebo K dispozícii nie je žiadny panel s nástrojmi.

 5. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti tably s nástrojmi webovej časti.

Pripojenie oboch webových častí a overenie výsledkov:    

 1. Kliknite na ponuku Webová časť Ponuka webovej časti pri webovej časti Filter zoznamu lokality SharePoint, ukážte na položku Pripojenia, ukážte na položku Odoslať hodnoty filtra do a potom kliknite na názov webovej časti Zobrazenie zoznamu, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie.

  Poznámka: Ak sa položka Pripojenia nezobrazuje v ponuke, kliknutím na položku Upraviť zdieľanú webovú časť otvorte vlastnosti a potom znova kliknite na šípku nadol. Vlastnosti môžete otvoriť na filtri alebo vo webových častiach zoznamu.

 2. V dialógovom okne Konfigurovať pripojenie vyberte v stĺpcovom zozname stĺpec, ktorý chcete filtrovať vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, a potom kliknite na položku Dokončiť.

 3. Ak chcete skončiť režim úprav a zobraziť stránku, v hornej časti stránky webovej časti kliknite v ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla na položku Skončiť režim úprav.

 4. Ak chcete dynamicky meniť výsledky vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, vo webovej časti Filter zoznamu lokality SharePoint kliknite na položku Filter Ikona použitého filtra , kliknite na hodnotu a potom na tlačidlo OK.

  Ak ste vybrali vlastnosť Povoliť viacero výberov, na opätovné zobrazenie všetkých hodnôt vo webovej časti Zobrazenie zoznamu musí používateľ zrušiť začiarknutie všetkých políčok a potom kliknúť na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Informácie o pripojení webovej časti filtra k webovej časti Zobrazenie zoznamu

Táto časť sa zaoberá možnými spôsobmi filtrovania webovej časti Zobrazenie zoznamu a najvhodnejšími postupmi pri navrhovaní a upravovaní stránky webovej časti obsahujúcej pripojenia medzi webovými časťami filtra a webovými časťami Zobrazenie zoznamu.

Ako fungujú webové časti filtra

Pripojenie webovej časti filtra k webovej časti Zobrazenie zoznamu vo všeobecnosti prebieha takto:

Obrázok tlačidla

1. Pripojte webovú časť filtra k webovej časti Zobrazenie zoznamu na zobrazenie podmnožiny údajov.

2.  Webová časť filtra poskytne hodnotu.

3. Hodnota filtra sa pomocou pripojenia webovej časti prenesie do stĺpca vo webovej časti Zobrazenie zoznamu.

4. Vo webovej časti Zobrazenie zoznamu sa zobrazujú len tie stĺpce, ktoré sa zhodujú s hodnotou filtra.

Na začiatok stránky

Spôsoby filtrovania webovej časti Zobrazenie zoznamu

Pripojiť webovú časť filtra k webovej časti Zobrazenie zoznamu a umožniť používateľovi filtrovať položky na základe hodnoty v stĺpci môžete týmito spôsobmi:

 • Textový filter    Textová hodnota, ktorou môže byť akýkoľvek reťazec vrátane písmen, znakov a čísel.

 • Dátumový filter    Dátumová hodnota pozostávajúca z mesiaca, dňa a roka. Používateľ môže tiež kliknutím na tlačidlo výberu dátumu zadať presný dátum.

 • Filter pre výber    Preddefinovaný zoznam hodnôt a voliteľných popisov, ako sú napríklad kódy produktov alebo stavov.

 • Aktuálny používateľ    Meno aktuálneho používateľa alebo iné informácie založené na profile aktuálneho používateľa, napríklad meno používateľa, oddelenie alebo narodeniny. Táto webová časť je kontextová, čo znamená, že nie je viditeľná pre používateľa stránky webovej časti a výsledky sa zobrazujú automaticky bez vstupu používateľa.

 • Zoznam lokality SharePoint    Zoznam jedinečných hodnôt a voliteľných popisov, ako sú napríklad kódy produktov alebo stavov, ktoré sa generujú zo stĺpca zoznamu lokality SharePoint. Táto webová časť sa správaním podobá na webovú časť Filter pre výber a je užitočná v prípade, ak máte zoznam hodnôt, ktoré sa môžu časom meniť, a potrebujete jednoduchší spôsob spravovania zoznamu bez toho, aby ste museli meniť vlastnosti webovej časti.

  Poznámky: 

  • V dialógovom okne Pridať webové časti ani v galérii webových častí sa nezobrazuje výraz „webová časť Zobrazenie zoznamu“. Namiesto toho sa zobrazujú zoznamy a knižnice lokality SharePoint, ktoré môžete pridať na stránku webovej časti ako webovú časť Zobrazenie zoznamu.

  • Webovú časť filtra môžete pripojiť len k webovej časti Zobrazenie zoznamu, ktorá je v štandardnom zobrazení zoznamu, nie v údajovom zobrazení.

  • Do webovej časti Zobrazenie zoznamu možno preniesť naraz len jednu hodnotu. Takisto možno nakonfigurovať naraz len jedno pripojenie medzi webovou časťou filtra a webovou časťou Zobrazenie zoznamu. Na stránku webovej časti však môžete pridať viacero inštancií tej istej webovej časti Zobrazenie zoznamu a potom nakonfigurovať rôzne pripojenia ku každej webovej časti Zobrazenie zoznamu. Ak chcete pre webovú časť nakonfigurovať viaceré pripojenia, zvážte použitie webovej časti Zobrazenie údajov. Prepojenia na ďalšie informácie nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Najvhodnejšie postupy pri navrhovaní a údržbe stránok webových častí

V tejto časti sú uvedené niektoré najvhodnejšie postupy pri navrhovaní a údržbe stránok webových častí lokality SharePoint:

 • Starostlivý výber šablóny stránky webovej časti    Webové časti môžete presúvať po stránke webovej časti a umiestňovať ich v ľubovoľnom poradí a do ľubovoľnej zóny webovej časti. Pred vytvorením stránky webovej časti však dobre zvážte výber šablóny, aby ste mohli rozvrhnúť filter a webové časti Zobrazenie zoznamu požadovaným spôsobom. Ak používate webový prehliadač, po vytvorení stránky webovej časti už nemôžete zmeniť vybratú šablónu. Ak používate program na navrhovanie webových stránok, ako je napríklad Microsoft Office SharePoint Designer 2007, môžete ďalej meniť štruktúru stránky webovej časti.

 • Odstránenie prepojení k vypnutým vlastnostiam webových častí    V režime úprav stránky sa v správe, ktorá je zobrazená pod webovou časťou filtra, zobrazujú aktuálne pripojené webové časti filtra a spôsob ich pripojenia.

  Ak budete chcieť zmeniť vypnutú vlastnosť webovej časti filtra, v niektorých prípadoch možno budete musieť odstrániť prepojenie. V takom prípade sa na table s nástrojmi zobrazí nasledujúca správa s pripomenutím:

  Ak chcete zmeniť vypnuté vlastnosti, musíte odstrániť pripojenia medzi webovými časťami.

 • Odstránenie nepoužívaných webových častí zo stránky webovej časti    Ak webovú časť neúmyselne zatvoríte, ale neodstránite, webová časť ostane na stránke ako skrytá webová časť. Ak chcete nájsť skryté webové časti, nájdite stránku webovej časti v knižnici dokumentov, v ktorej je uložená, ukážte na názov súboru webovej časti, kliknite na šípku, ktorá sa zobrazí, kliknite na položku Upraviť vlastnosti a potom kliknite na prepojenie Otvoriť stránku webových častí v zobrazení pre údržbu. Ďalšie informácie o údržbe webových častí nájdete v téme Prispôsobenie webových častí.

Na začiatok stránky

Váš názor nás zaujíma.

Bol tento článok užitočný? Ak áno, môžete nám o tom dať vedieť na konci tejto stránky. Ak nebol užitočný, dajte nám vedieť, čo vám robilo problém alebo čo chýbalo. Zahrňte verziu aplikácie SharePoint, operačného systému a prehliadača.Na základe vašich pripomienok skontrolujeme skutočnosti, pridáme informácie a aktualizujeme tento článok.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×