Pripojenie k službe SQL Server Analysis Services alebo importovanie údajov z tejto služby

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pomocou súbor pripojenia údajov balíka Office (ODC) môžete vytvoriť pripojenia k databázovému serveru SQL Server Analysis Services Online Analytical spracovanie (OLAP ). Môžete sa pripojiť k špecifické súbor kocky v režime offline, ak bola vytvorená na databázovom serveri. Môžete importovať údaje do Excelu ako tabuľku alebo zostavu kontingenčnej tabuľky.

 1. Na karte Údaje prejdite do skupiny Získať externé údaje, kliknite na položku Z iných zdrojov a potom kliknite na položku Z analytických služieb.

  Praktické cvičenie v programe PowerPoint 2010

  Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov. Tento sprievodca má tri obrazovky.

 2. Na obrazovke 1 Pripojenie na databázový server v poli Názov servera zadajte názov databázového servera OLAP.

  Tip : Ak poznáte názov súboru kocky v režime offline, ku ktorému sa chcete pripojiť, zadajte úplnú cestu k súboru, názov súboru a príponu.

 3. V časti Poverenie pre prihlásenie vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť aktuálne meno používateľa a heslo systému Windows, kliknite na položku Používať overovanie systému Windows.

  • Ak chcete zadať meno používateľa a heslo databázy, kliknite na položku Používať nasledovné meno používateľa a heslo a potom zadajte príslušné meno používateľa a heslo do zodpovedajúcich polí Meno používateľaHeslo.

   Poznámka k zabezpečeniu : 

   • Použite heslá rozlišujú veľké a malé písmená, čísla a symboly. Slabými heslá nekombinujte tieto prvky. Silné heslo: Y6dh! et5. Slabými heslo: House27. Heslo by mali mať 8 alebo viac znakov. Heslo, ktoré používa 14 alebo viacero znakov je lepšie.

   • Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže získať. Heslá si zapíšte a uložte na bezpečné miesto oddelene od informácií, ktoré majú chrániť.

 4. Ak sa chcete presunúť na obrazovku 2, Výber databázy a tabuľky, kliknite na položku Ďalej.

 5. V zozname Vyberte databázu, ktorá obsahuje požadované údaje vyberte databázu.

 6. Ak sa chcete pripojiť ku konkrétnej kocka v databáze, overte, či je vybratá možnosť Pripojiť ku konkrétnej údajovej kocke alebo tabuľke a potom zo zoznamu vyberte kocku.

 7. Ak sa chcete presunúť na obrazovku 3, Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie, kliknite na položku Ďalej.

 8. V poli Názov súboru upravte podľa potreby predvolený názov súboru (voliteľné).

  Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a zmeňte predvolené umiestnenie súborov Zdroje údajov alebo zistite existujúce názvy súborov.

 9. V poliach Popis, Neformálny názov a Hľadať kľúčové slová zadajte popis súboru, neformálny názov a všeobecné slová na hľadanie (všetky polia sú voliteľné).

 10. Ak chcete zabezpečiť, aby sa pri obnovení kontingenčnej tabuľky používal súbor pripojenia, začiarknite políčko Vždy sa pokúsiť použiť tento súbor na obnovu údajov.

  Začiarknutím tohto políčka sa zabezpečí, že sa aktualizácie súboru pripojenia budú vždy používať vo všetkých zošitoch používajúcich daný súbor pripojenia.

 11. Ak chcete zadať spôsob prístupu ku kontingenčnej tabuľke v prípade uloženia zošita v programe Excel Services a jeho otvorení pomocou programu Excel Services, kliknite na položku Nastavenie overovania, vyberte jednu z nasledujúcich možností prihlásenia do zdroja údajov a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Overovanie systému Windows    Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť meno používateľa a heslo aktuálneho používateľa systému Windows. Táto metóda je najbezpečnejšia, ale môže ovplyvniť výkon v prípade veľkého počtu používateľov.

  • SSS    Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť službu zabezpečeného ukladacieho priestoru, a potom zadajte príslušný identifikačný reťazec do textového poľa SSS ID. Správca lokality môžete konfigurovať lokality SharePoint na používanie databázy služby zabezpečeného ukladacieho priestoru, kde môžu byť uložené meno používateľa a heslo. Táto metóda môže byť najefektívnejší kedy existuje mnoho používateľov.

  • Žiadne    Vyberte túto možnosť, ak chcete uložiť meno používateľa a heslo v súbore pripojenia.

   Poznámka k zabezpečeniu : Prihlasovacie informácie neukladajte, keď sa pripájate k zdrojom údajov. Tieto informácie sa môžu uložiť ako obyčajný text a zlomyseľný používateľ by k nim mohol získať prístup s cieľom ohroziť bezpečnosť zdroja údajov.

   Poznámka : Nastavenie overovania sa používa iba v službe Excel Services, a nie v programe Microsoft Excel. Ak chcete zabezpečiť, že sa pri otvorení zošita v programe Excel alebo v službe Excel Services pristupuje k rovnakým údajom, skontrolujte, či je nastavenie overovania v programe Excel rovnaké.

 12. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť zavrite okno Sprievodcu pripojením údajov.

 13. V dialógovom okne Import údajov v časti Vyberte spôsob zobrazenia týchto údajov v zošite; vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vytvoriť iba zostavu kontingenčnej tabuľky, kliknite na položku Zostava kontingenčnej tabuľky.

  • Ak chcete vytvoriť zostavu kontingenčnej tabuľky a zostavu kontingenčného grafu, kliknite na položku Kontingenčný graf a zostava kontingenčnej tabuľky.

  • Ak chcete uložiť vybraté pripojenie v zošite na neskoršie použitie, kliknite na položku Vytvoriť iba pripojenie. Toto začiarkavacie políčko zabezpečí, aby pripojenie používali vzorce obsahujúce funkcie kocky, ktoré vytvoríte, a ktoré nemajú vytvárať zostavu kontingenčnej tabuľky.

 14. V časti Kam chcete vložiť tieto údaje vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete umiestniť zostavu kontingenčnej tabuľky do existujúceho pracovného hárka, vyberte možnosť Existujúci pracovný hárok a potom zadajte odkaz na bunku prvej bunky z rozsahu buniek, kam chcete umiestniť zostavu kontingenčnej tabuľky.

   Môžete tiež kliknite na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla dočasne skryť dialógové okno, vybrať počiatočnú bunku v hárku, ktorý chcete použiť, a potom stlačte tlačidlo Rozbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla .

 15. Ak chcete umiestniť zostavu kontingenčnej tabuľky do nového pracovného hárka so začiatkom od bunky A1, kliknite na položku Nový pracovný hárok.

 16. Ak chcete overiť alebo zmeniť vlastnosti pripojenia, kliknite na položku Vlastnosti, v dialógovom okne Vlastnosti pripojenia vykonajte nevyhnutné zmeny a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×