Pripojenie k externým údajom (import externých údajov)

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Hlavnou výhodou pripojenia k externým údajom z programu Microsoft Excel je možnosť pravidelne analyzovať tieto údaje v programe Excel bez opakovaného kopírovania údajov, ktoré je náročné na čas a často sa pri ňom vyskytnú chyby. Po pripojení k externým údajom môžete taktiež automaticky obnovovať (alebo aktualizovať) zošity programu Excel z pôvodného zdroja údajov po každej aktualizácii zdroja údajov novými informáciami.

Dôležité : Pripojenia k externým údajom môžu byť v počítači vypnuté. Ak sa chcete pripojiť k údajom pri otvorení zošita, na paneli Centrum dôveryhodnosti povoľte pripojenia údajov alebo umiestnite zošit do dôveryhodného umiestnenia.

Ďalšie informácie nájdete v článkoch Vytvorenie, odstránenie, alebo zmena dôveryhodného umiestnenia pre vaše súbory, pridať, odstrániť, alebo zobrazenie dôveryhodného vydavateľaa Zobrazenie možností a nastavení v Centre dôveryhodnosti.

 1. Na karte Údaje v skupine Získať externé údaje kliknite na položku Existujúce pripojenia.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Zobrazí sa dialógové okno Existujúce pripojenia.

 2. V rozbaľovacom zozname Zobraziť vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobraziť všetky pripojenia, kliknite na položku Všetky pripojenia. Toto je predvolene vybraté nastavenie.

  • Ak chcete zobraziť len naposledy použitý zoznam pripojení, kliknite na položku Pripojenia v tomto zošite.

   Tento zoznam sa vytvára z pripojení, ktoré už boli zadefinované, vytvorené s použitím dialógového okna Výber zdroja údajov Sprievodcu pripojením údajov, alebo boli predtým vybraté ako pripojenia z tohto dialógového okna.

  • Ak chcete zobraziť len pripojenia, ktoré sú k dispozícii v počítači, kliknite na položku Súbory pripojenia v tomto počítači.

   Tento zoznam sa vytvára z priečinka Zdroje údajov, ktorý je na počítači zvyčajne uložený v priečinku Moje dokumenty.

  • Ak chcete zobraziť iba pripojenia dostupné zo súboru pripojenia, ku ktorému je možné pristupovať zo siete, kliknite na položku Súbory pripojenia v sieti.

   Tento zoznam je vytvorený z knižnice pripojenia údajov (DCL) programu Excel na lokalite služby Microsoft SharePoint Services. Knižnica DCL je knižnica dokumentov na lokalite služby SharePoint Services, ktorá obsahuje kolekciu súborov pripojenia údajov balíka Office (ODC) (.odc). Knižnicu DCL zvyčajne nastavuje správca lokality, ktorý môže nakonfigurovať lokalitu SharePoint tak, aby sa súbory ODC z tejto knižnice DCL zobrazovali v dialógovom okne Externé pripojenia. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi pre centrálnu správu služieb SharePoint.

   Tip : Ak sa nezobrazuje požadované pripojenie, môžete pripojenie vytvoriť. Kliknite na položku Prehľadávať ďalšie, čím sa zobrazí dialógové okno Výber zdroja údajov a potom kliknite na položku Nový zdroj, čím sa spustí Sprievodca pripojením údajov, aby ste mohli vybrať zdroj údajov, ku ktorému sa chcete pripojiť.

   Poznámka: Ak sa rozhodnete pripojenia z súbory pripojenia v sieti alebo súbory pripojenia v tomto počítači kategórií, súbor pripojenia sa skopíruje do zošita ako nové pripojenie zošita a potom sa použije ako nové informácie o pripojení.

   Poznámka : 

 1. Vyberte požadované pripojenie a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Import údajov v časti Vyberte spôsob zobrazenia týchto údajov v zošite vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Dôležité : Sekcia Vyberte spôsob zobrazenia týchto údajov v zošite a jej možnosti (pozri nasledujúci zoznam) nie sú k dispozícii pre pripojenia textových údajov, údajov webového dotazu a údajov XML. Ak sa pripájate k takémuto typu údajov, prejdite na krok 5.

  • Ak chcete vytvoriť tabuľku na jednoduché zoraďovanie a filtrovanie, kliknite na položku Tabuľka.

  • Ak chcete vytvoriť zostavu kontingenčnej tabuľky na zhrnutie veľkého množstva údajov pomocou zhromažďovania a vytvárania medzisúčtov údajov, kliknite na položku Zostava kontingenčnej tabuľky.

  • Ak chcete vytvoriť zostavu kontingenčnej tabuľky a zostavu kontingenčného grafu na vizuálne zhrnutie údajov, kliknite na položku Kontingenčný graf a zostava kontingenčnej tabuľky.

  • Ak chcete uložiť vybraté pripojenie v zošite na neskoršie použitie, kliknite na položku Vytvoriť iba pripojenie.

   Možnosť Vytvoriť iba pripojenie použite na uloženie vybratého pripojenia v zošite na jeho neskoršie použitie. Ak sa napríklad pripájate k zdroju údajov kocky OLAP (Online Analytical Processing) a mienite bunky kontingenčnej tabuľky skonvertovať na vzorce pracovného hárka pomocou príkazu Konvertovať na vzorce (na karte Možnosti v skupine Nástroje kliknite na položku Nástroje OLAP), mohli by ste použiť túto možnosť, pretože nie je potrebné uložiť zostavu kontingenčnej tabuľky.

 3. V časti Kam chcete vložiť tieto údaje? vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zostavu kontingenčnej tabuľky alebo zostavu kontingenčného grafu umiestniť do existujúceho pracovného hárka, vyberte možnosť Existujúci pracovný hárok a potom zadajte adresu prvej bunky z rozsahu buniek, kam chcete umiestniť zostavu kontingenčnej tabuľky.

  • Kliknúť na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla dočasne skryť dialógové okno, vybrať počiatočnú bunku v hárku a potom stlačte tlačidlo Rozbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla .

 4. Ak chcete umiestniť zostavu kontingenčnej tabuľky do nového pracovného hárka so začiatkom od bunky A1, kliknite na položku Nový pracovný hárok.

 5. Vlastnosti pripojenia môžete zmeniť aj kliknutím na položku Vlastnosti, následne vykonajte požadované zmeny v dialógových oknách Vlastnosti pripojenia, Externý rozsah údajov alebo Vlastnosti mapy XML a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×