Pripojenie (import) databázy OLAP

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Na pripojenie k databáze OLAP možno použiť aj súbor databázového pripojenia balíka Office (.odc).

 1. Na karte Údaje prejdite do skupiny Získať externé údaje, kliknite na položku Z iných zdrojov a potom kliknite na položku Z analytických služieb.

  Skupina Získať externé údaje na karte Údaje

  Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov. Tento sprievodca má tri obrazovky.

  Obrazovka 1: Pripojenie k databázovému serveru   

 2. V kroku 1 zadajte názov servera OLAP do textového poľa Názov servera.

  Poznámka: Ak chcete zadať súbor kocky v režime offline, zadajte úplnú cestu k súboru, názov súboru a príponu. Ďalšie informácie o vytváraní kocky v režime offline súborov nájdete v téme Vytvorenie súboru údajovej kocky offline z databázy servera OLAP.

 3. V kroku 2 prejdite do časti Poverenie pre prihlásenie a vykonajte niektorú z nasledovných akcií:

  • Ak chcete použiť aktuálne meno používateľa a heslo systému Windows, kliknite na položku Overovanie systému Windows.

  • Ak chcete zadať meno používateľa a heslo databázy, kliknite na položku Používať nasledovné meno používateľa a heslo a potom zadajte svoje meno používateľa a heslo do zodpovedajúcich textových polí Meno používateľaHeslo.

   Poznámka k zabezpečeniu: 

   • Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: House27. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov.

   • Je dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho už nedokáže obnoviť. Heslá, ktoré ste si poznačili, uložte na bezpečné miesto vzdialené od informácií, ktoré pomáhajú chrániť.

   Obrazovka 2: Výber databázy a tabuľky   

 4. V zozname Vyberte databázu, ktorá obsahuje požadované údaje vyberte databázu.

 5. Ak sa chcete pripojiť ku konkrétnej kocka v databáze, overte, či je vybratá možnosť Pripojiť ku konkrétnej údajovej kocke alebo tabuľke a potom zo zoznamu vyberte kocku.

  Obrazovka 3: Uloženie údajov súborov a pripojenia   

 6. Môžete tiež zmeniť predvolený názov súboru v textovom poli Názov súboru. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a zmeňte predvolené umiestnenie súborov Zdroje údajov alebo zistite existujúce názvy súborov.

 7. Môžete zadať aj popis súboru, neformálny názov a slová na všeobecné vyhľadávanie do textových polí Popis, Neformálny názovHľadať kľúčové slová.

 8. Ak chcete zabezpečiť, aby sa súbor pripojenia používal pri každom obnovení kontingenčnej tabuľky, začiarknite políčko Vždy sa pokúsiť použiť tento súbor na obnovu údajov. Toto začiarkavacie políčko zabezpečí, aby sa aktualizácie súboru pripojenia vždy používali vo všetkých zošitoch používajúcich tento súbor pripojenia.

 9. Ak chcete zadať spôsob prístupu ku kontingenčnej tabuľke v prípade uloženia zošita v programe Excel Services a jeho otvorení s použitím programu Excel Services, kliknite na položku Nastavenie overovania a potom vyberte jednu z nasledovných možností prihlásenia do zdroja údajov:

  • Overovanie systému Windows    Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť meno používateľa a heslo aktuálneho používateľa systému Windows. Táto metóda je najbezpečnejšia, ale môže ovplyvniť výkon v prípade veľkého počtu používateľov.

  • Jediné prihlásenie    Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť jediné prihlásenie, a potom zadajte príslušný identifikačný reťazec do textového poľa Identifikácia pre jediné prihlásenie. Správca lokality môže nakonfigurovať lokalitu SharePoint na používanie databázy jediného prihlásenia, do ktorej je možné uložiť meno používateľa a heslo. Táto metóda môže byť najefektívnejšia v prípade veľkého počtu používateľov.

  • Žiadne    Túto možnosť vyberte, ak chcete uložiť meno používateľa a heslo v súbore pripojenia.

   Poznámka k zabezpečeniu: Pri pripájaní k zdrojom údajov sa vyhnite ukladaniu prihlasovacích informácií. Tieto informácie by sa mohli uložiť ako obyčajný text, zlomyseľný používateľ by k nim mohol získať prístup a ohroziť zabezpečenie zdroja údajov.

 10. Poznámka: Nastavenie overovania používa iba program Excel Services, a nie program Microsoft Office Excel. Ak chcete zabezpečiť, že sa pri otvorení zošita v programe Excel alebo Excel Services pristupuje k rovnakým údajom, overte, či je nastavenie overovania v programe Excel rovnaké.

 11. Kliknite na tlačidlo OK.

 12. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť zavrite okno Sprievodcu pripojením údajov.

  Zobrazí sa dialógové okno Import údajov.

 13. V časti Vyberte spôsob zobrazenia týchto údajov v zošite vykonajte niektorú z nasledovných akcií:

  • Ak chcete vytvoriť iba zostavu kontingenčnej tabuľky, kliknite na položku Zostava kontingenčnej tabuľky.

  • Ak chcete vytvoriť zostavu kontingenčnej tabuľky a zostavu kontingenčného grafu, kliknite na položku Kontingenčný graf a zostava kontingenčnej tabuľky.

  • Ak chcete uložiť vybraté pripojenie v zošite na neskoršie použitie, kliknite na položku Vytvoriť iba pripojenie. Toto začiarkavacie políčko zabezpečí, aby pripojenie používali vzorce obsahujúce funkcie kocky, ktoré vytvoríte, a ktoré nemajú vytvárať zostavu kontingenčnej tabuľky.

 14. V časti Kam chcete vložiť tieto údaje? vykonajte niektorú z nasledovných akcií:

  • Ak chcete do existujúceho pracovného hárka umiestniť kontingenčnú tabuľku alebo zostavu kontingenčného grafu, vyberte možnosť Existujúci pracovný hárok a potom zadajte prvú bunku z rozsahu buniek, kam chcete umiestniť zostavu kontingenčného grafu.

   Kliknúť na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla dočasne skryť dialógové okno, vybrať počiatočnú bunku v hárku a potom stlačte tlačidlo Rozbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

 15. Ak chcete umiestniť zostavu kontingenčnej tabuľky do nového pracovného hárka so začiatkom od bunky A1, kliknite na položku Nový pracovný hárok.

 16. Voliteľne môžete zmeniť vlastnosti pripojenia, kliknite na položku Vlastnosti, vykonaním zmien v dialógovom okne Vlastnosti pripojenia a potom kliknutím na tlačidlo OK. Ďalšie informácie nájdete v téme Vlastnosti pripojenia.

Tip: Ak použijete zošit pripojený k databáze Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services, potrebujete ďalšie informácie, ktoré odpovede na otázky konkrétneho produktu, ako je napríklad referenčné informácie o multidimenzionálnych výrazov (MDX) alebo konfigurácia postupy na serveri (OLAP) online analytical processing.

Ak chcete získať ďalšie informácie o produkte SQL Server 2005 Analysis Services, máte k dispozícii tieto možnosti:

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×