Pripojenie databázy servera SQL Server k zošitu (Power Query)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Používanie programu Excel získať a transformovať (Power Query) skúsenosti pripojenie do databázy servera SQL Server.

 1. Kliknite na kartu Údaje a potom na položky Získať údaje > Z databázy > Z databázy servera SQL Server. Ak sa tlačidlo Získať údaje nezobrazuje, kliknite na položky Nový dotaz > Z databázy > Z databázy servera SQL Server.

 2. V dialógovom okne Databáza Microsoft SQL zadajte do poľa Názov servera názov servera SQL Server, ku ktorému sa chcete pripojiť. Môžete tiež zadať názov databázy.

 3. Ak chcete importovať údaje pomocou natívneho databázového dotazu, zadajte dotaz do poľa Príkaz SQL. Ďalšie informácie nájdete v téme Importovanie údajov z databázy pomocou natívneho databázového dotazu.

  Dialógové okno pripojenia databázy servera Power Query SQL Server
 4. Vyberte tlačidlo OK.

 5. Vyberte režim overenia pripojenia do databázy servera SQL Server.

  Prihlasovacie poverenia na pripojenie k serveru Power Query SQL Server
  1. Windows: Toto je predvolený výber. Túto možnosť vyberte, ak sa chcete pripojiť pomocou overenia Windowsu.

  2. Databáza: Túto možnosť vyberte, ak sa chcete pripojiť pomocou overenia servera SQL Server. Po výbere tejto možnosti zadajte meno používateľa a heslo na pripojenie k inštancii servera SQL Server.

 6. Predvolene je začiarknuté políčko Šifrovať pripojenie, ktoré znamená, že Power Query sa pripája do databázy pomocou šifrovaného pripojenia. Ak sa nechcete pripájať pomocou šifrovaného pripojenia, zrušte začiarknutie tohto políčka a potom kliknite na tlačidlo Pripojiť.

  Ak sa pripojenie k SQL Serveru pomocou šifrovaného pripojenia neuskutoční, Power Query zobrazí výzvu na pripojenie pomocou nešifrovaného pripojenia. Kliknutím na položku OK v tejto správe sa pripojíte pomocou nešifrovaného pripojenia.

Príklad vzorca

Na písanie vzorcov pre Power Query môžete použiť aj editor dotazov.

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")
 1. Na karte Power Query na páse s nástrojmi kliknite na položky Z databázy > Z databázy servera SQL Server.

  Doplnok Power Query s možnosťami Z databázy
 2. V dialógovom okne Databáza Microsoft SQL zadajte do poľa Názov servera názov servera SQL Server, ku ktorému sa chcete pripojiť. Môžete tiež zadať názov databázy.

 3. Ak chcete importovať údaje pomocou natívneho databázového dotazu, zadajte dotaz do poľa Príkaz SQL. Ďalšie informácie nájdete v téme Importovanie údajov z databázy pomocou natívneho databázového dotazu.

  Dialógové okno pripojenia databázy servera Power Query SQL Server
 4. Vyberte tlačidlo OK.

 5. Vyberte režim overenia pripojenia do databázy servera SQL Server.

  Prihlasovacie poverenia na pripojenie k serveru Power Query SQL Server
  1. Windows: Toto je predvolený výber. Túto možnosť vyberte, ak sa chcete pripojiť pomocou overenia Windowsu.

  2. Databáza: Túto možnosť vyberte, ak sa chcete pripojiť pomocou overenia servera SQL Server. Po výbere tejto možnosti zadajte meno používateľa a heslo na pripojenie k inštancii servera SQL Server.

 6. Predvolene je začiarknuté políčko Šifrovať pripojenie, ktoré znamená, že Power Query sa pripája do databázy pomocou šifrovaného pripojenia. Ak sa nechcete pripájať pomocou šifrovaného pripojenia, zrušte začiarknutie tohto políčka a potom kliknite na tlačidlo Pripojiť.

  Ak sa pripojenie k SQL Serveru pomocou šifrovaného pripojenia neuskutoční, Power Query zobrazí výzvu na pripojenie pomocou nešifrovaného pripojenia. Kliknutím na položku OK v tejto správe sa pripojíte pomocou nešifrovaného pripojenia.

Príklad vzorca

Na písanie vzorcov pre Power Query môžete použiť aj editor dotazov.

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")

Funkcia Získať a transformovať nie je v Exceli 2007 k dispozícii. Zo zošita Excelu 2007 sa k databáze servera Microsoft SQL Server môžete pripojiť pomocou súboru pripojenia údajov balíka Office (.odc). SQL Server je komplexný program pre relačné databázy, ktorý je určený pre celopodnikové dátové riešenia vyžadujúce optimálny výkon, dostupnosť, škálovateľnosť a zabezpečenie.

 1. Na karte Údaje kliknite v skupine Získať externé údaje na položku Z iných zdrojov a potom na položku Zo servera SQL Server.

  Skupina Získať externé údaje na karte Údaje

  Spustí sa Sprievodca pripojením údajov. Sprievodca má tri strany.

  Strana 1: Pripojenie k databázovému serveru    

 2. V kroku 1 zadajte do poľa Názov servera názov počítača so serverom SQL Server.

 3. V kroku 2 vykonajte v časti Poverenie pre prihlásenie jednu z týchto akcií:

  • Ak chcete použiť aktuálne meno používateľa a heslo systému Microsoft Windows, kliknite na položku Používať overovanie systému Windows.

  • Ak chcete zadať meno používateľa a heslo databázy, kliknite na položku Používať nasledovné meno používateľa a heslo a potom do príslušných polí Meno používateľa a Heslo zadajte meno používateľa a heslo.

   Poznámka k zabezpečeniu: 

   • Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: house1. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov.

   • Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže načítať. Heslá si zapíšte a uložte na bezpečné miesto oddelene od informácií, ktoré majú chrániť.

   Strana 2: Výber databázy a tabuľky    

 4. V časti Vyberte databázu, ktorá obsahuje požadované údaje vyberte databázu. V časti Pripojiť ku konkrétnej tabuľke vyberte konkrétnu tabuľku alebo zobrazenie.

  Prípadne môžete začiarknutie políčka Pripojiť ku konkrétnej tabuľke zrušiť, aby sa ostatným používateľom tohto súboru pripojenia zobrazovala výzva na výber v zozname tabuliek a zobrazení.

  Strana 3: Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie    

 5. Navrhovaný názov súboru v poli Názov súboru môžete podľa potreby zmeniť. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať, ak chcete zmeniť predvolené umiestnenie súboru (Zdroje údajov).

 6. Môžete tiež zadať popis súboru do poľa Popis, neformálny názov do poľa Neformálny názov a všeobecné slová na hľadanie do poľa Kľúčové slová pre vyhľadávanie.

 7. Ak chcete zabezpečiť, aby sa súbor pripojenia používal pri každej aktualizácii údajov, začiarknite políčko Vždy sa pokúsiť použiť tento súbor na obnovu údajov. Začiarknutím tohto políčka sa zabezpečí, že sa aktualizácie súboru pripojenia budú vždy používať vo všetkých zošitoch používajúcich daný súbor pripojenia.

 8. Ak chcete zadať spôsob prístupu k externému zdroju údajov zostavy kontingenčnej tabuľky v prípade uloženia zošita do služieb Excel Services a jeho otvorení s použitím služieb Excel Services, kliknite na položku Nastavenie overovania a potom vyberte jednu z týchto možností prihlásenia do zdroja údajov:

  • Overovanie systému Windows     Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť aktuálne meno používateľa a heslo systému Windows. Táto metóda je najbezpečnejšia, ale môže ovplyvniť výkon v prípade pripojenia veľkého počtu používateľov na server.

  • Jediné prihlásenie     Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť jediné prihlásenie (SSO), a potom zadajte príslušný identifikačný reťazec do poľa ID SSO. Správca lokality môže nakonfigurovať lokalitu Windows SharePoint Services na používanie databázy jediného prihlásenia, do ktorej je možné uložiť meno používateľa a heslo. Táto metóda je najefektívnejšia, keď je na server prihlásený veľký počet používateľov.

  • Žiadne     Túto možnosť vyberte, ak chcete uložiť meno používateľa a heslo v súbore pripojenia.

   Poznámka k zabezpečeniu: Prihlasovacie informácie neukladajte, keď sa pripájate k zdrojom údajov. Tieto informácie sa môžu uložiť ako obyčajný text a zlomyseľný používateľ by k nim mohol získať prístup s cieľom ohroziť bezpečnosť zdroja údajov.

   Poznámka: Nastavenie overovania používajú len služby Excel Services a nepoužíva ich Excel.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

 10. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť zavrite Sprievodcu pripojením údajov.

  Zobrazí sa dialógové okno Import údajov.

 11. V časti Vyberte spôsob zobrazovania údajov v zošite vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vytvoriť excelovú tabuľku, kliknite na položku Tabuľka (toto je predvolený výber).

  • Ak chcete vytvoriť zostavu kontingenčnej tabuľky, kliknite na položku Zostava kontingenčnej tabuľky.

  • Ak chcete vytvoriť zostavu kontingenčného grafu a kontingenčnej tabuľky, kliknite na položku Zostava kontingenčného grafu a kontingenčnej tabuľky.

   Poznámka: Možnosť Vytvoriť iba pripojenie je k dispozícii len pre databázy OLAP.

 12. V časti Kam chcete vložiť tieto údaje? vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete údaje umiestniť do existujúceho hárka, vyberte položku Existujúci pracovný hárok a potom zadajte názov prvej bunky v rozsahu buniek, do ktorého chcete umiestniť údaje.

   V prípade potreby môžete kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla dočasne zbaliť dialógové okno, vybrať prvú bunku v hárku a potom kliknúť na položku Rozbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

  • Ak chcete umiestniť údaje do nového hárka so začiatkom od bunky A1, kliknite na položku Nový pracovný hárok.

 13. Ak chcete zmeniť vlastnosti pripojenia (a zmeniť aj súbor pripojenia), kliknite na položku Vlastnosti, vykonajte požadované zmeny v dialógovom okne Vlastnosti pripojenia a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vlastnosti pripojenia.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Power Query sa v Exceli 2016 označuje ako funkcia Získať a transformovať

Import údajov z externých zdrojov údajov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×